Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 18 oktober 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht en White Cloud - 18 oktober 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Ik groet u. Blossom Goodchild meldt zich voor de plicht (Ik weet dat het geen plicht is!) Ik had net een hele frustrerende ochtend, proberend om een video op te nemen met White Cloud … dus dacht ik dat ik meteen maar voor dubbelspel zou gaan, en te kijken of u vandaag ook nog iets te vertellen heeft?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … Lieve Lichten die uw Planeet Aarde Verhelderen, waardoor diegenen die er niet toe behoren toch de Energieën kunnen zien van hen die hun opdracht vervullen, terwijl u UW MOEDER AARDE VERHEFT TOT HAAR GERESPECTEERDE, RECHTMATIGE POSITIE.
Ja, wij zijn ons bewust van veel dingen waarmee u maar moeilijk kunt omgaan. Maar wij WETEN dat de winst zich rondom, boven en binnenin Ieder van U bevindt. Zoals White Cloud het (deze morgen) zei: WEET, WEET, WÉÉT DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

Blossom: Ik doe hard mijn best om me hieraan vast te houden. Want echt, als ik niet zo dacht, wel … wie weet wat er dan van ons zou worden. Maar er lijkt zo véél negativiteit overal om ons heen te zijn. Met respect voor iedereen … ik wéét dat er een GODDELIJK PLAN is. Maar op dit ogenblik kunnen we daar alleen maar op VERTROUWEN, want er is maar heel weinig tastbaar bewijs voor. Er wordt veel gespeculeerd, maar er is geen tastbaar bewijs.

Federatie van het Licht: Dit zal spoedig veranderen, Blossom. Het zal niet meer zo lang duren (volgens uw tijdrekening) voordat er over datgene wat er wordt uitgezonden op uw nieuwsmedia een bewijs van het tegendeel aan het Licht zal worden gebracht.
De onthulling van de diepste, meest duistere geheimen zal worden bekendgemaakt en wel zo, dat er geen enkele twijfel over zal bestaan of uw wereld nu wel of niet op zijn kop is gezet!
Dat is het moment waarop … hoewel u verward en ‘geraakt’ zult zijn … er EEN STERKERE ‘U’ zal opstaan.
DE WAARHEID OVER UZELF.
HET BESEF OVER WIE U BENT, EN WAAROM U HIER BENT ZAL DAN DOOR UW ADEREN STROMEN.
UW LICHAAM ZAL OP DIE KRACHT REAGEREN, OMDAT HET HÉÉL KRACHTIG ZAL WETEN DAT DIT HETGEEN IS, WAT U HIER KWAM DOORSTAAN.

Blossom: U heeft al eerder gezegd dat er geen verplichte vaccinaties en dergelijke zullen plaatsvinden, omdat de plannen van de duisteren niet zullen doorgaan, en de Goddelijke Tussenkomst ervoor zal zorgen dat het niet gebeurt. Staat dat echt vast?

Federatie van het Licht: JAZEKER. Wij zeggen u dit onomwonden, Blossom, maar toch is daar nog enige twijfel …?

Blossom: Ik voel dat u daar een koosnaampje aan wil toevoegen, iets als ‘kleintje’ of ‘onze Geliefde’ of iets dergelijks, maar ik kan de door u gewenste omschrijving niet vinden. White Cloud heeft bepaalde Zielen ‘Kleintje’ genoemd. Zullen we dat overslaan, en dat ik dan gewoon het warme gevoel ontvang dat ik voel doorkomen? Dank u en ja … ik twijfel een beetje, want … hoe kunt u zo zeker zijn?

Federatie van het Licht: Omdat het een Goddelijk Plan is dat zich afspeelt, en dat … zou niet/kan niet … inhouden dat er Zielen van de Aarde ‘tegen hun wil worden gedwongen’ om wat dan ook te doen ...

Blossom: Maar de ‘controle’ heeft de teugels al in handen en velen vallen voor diens uitleg. En we zullen gaan belanden in een lockdown die, zoals u heeft aangegeven, nog ‘grimmiger’ zal zijn … dus nog méér controle?

Federatie van het Licht: Laat ons terugkomen op dat ‘grimmig’, toen u de betekenis opzocht en daar stond ‘De indruk wekkend van iets schadelijks’. Dit is wat het zal zijn … want het is nodig om u binnen te houden, om te ontdekken wat er allemaal zal worden onthuld. Maar deze volgende stap/Fase zal u nog niet kunnen meenemen naar de diepten die velen mogelijk verwachten. Er zal namelijk veel te veel plaatsvinden en er zullen barsten komen in de muren, waardoor het Licht zal kunnen binnendringen en kan onthullen wat er werkelijk gaande IS en wat er gaande WAS, achter de schermen.
‘Wellicht’ kan het zo zijn dat de Fase Twee lockdown, die nu niet meer veraf is … een tweezijdig zwaard is?
‘Wellicht’ kan die worden doorgevoerd als een tijdelijke ‘veiligheidsmaatregel’, omdat de oproer – indien er geen lockdown was – beslist heftig zou zijn, en dat de emoties van de Zielen onbeheersbaar zouden worden?

Blossom: Ik weet dat u niks kunt verraden, maar bedoelt u dat dit misschien zou kunnen gebeuren vanwege datgene wat er aan ons onthuld gaat worden?

Federatie van het Licht: Ja. Uiteindelijk, naarmate de lockdown vordert, zal er zoveel méér duidelijk worden.

Blossom: Maar het zal beginnen onder het mom van het ‘virus’ … zoals u eerder zei?

Federatie van het Licht: Ja. Maar onthoud dat het daadwerkelijk een ‘vermomming’ is. Uiteindelijk, wanneer de Waarheid binnen sijpelt … zullen steeds méér mensen gaan begrijpen wat de redenen en de noodzaak hiervoor waren.
Ziet u, Blossom … deze tijd die u NU gaat binnentreden, zal ALLES VOOR ALTIJD VERANDEREN.
Er zal een uitbarsting van emoties vanuit alle richtingen naar boven komen, en Elke Ziel moet zich naar binnen keren om zich te verbinden met zijn/haar Waarheid.

Blossom: Er is al zulk een grote kloof … zal het dan nog méér verwarrend worden?

Federatie van het Licht: In zekere mate … gedurende enige tijd. Maar naarmate er steeds méér wordt ‘getoond’ zullen er steeds méér mensen de Waarheid gaan aanvaarden, en daardoor zullen steeds méér mensen gaan ontwaken tot wie zij zijn, en het Licht zal steeds Helderder worden.
Neem tijd om te mediteren, zodat u vervuld bent van VREDE.
VREDE in uw eigen Wezen …
VREDE binnenin en buitenom uw Planeet …
VREDE rondom uw Planeet …
LAAT DE VREDE OVERWINNEN.
Kunt u zich voorstellen, lieve Zielen … een wereld waarin niet wordt gevochten … geen oorlog … geen hebzucht … geen vijandigheid … geen haat?
ENKEL MAAR VREDE … TUSSEN … BINNEN … ALLE LANDEN.
DIT IS WAAR U NAARTOE GAAT.
NAAR EEN VREEDZAAM BESTAAN.

Blossom: Er zijn veel mensen die … dit weten/dit voelen … maar zich afvragen of zij het nog gaan meemaken tijdens dit leven, aangezien er velen zijn die reeds jaren lang dienstbaar zijn op Planeet Aarde en die inmiddels 80 jaar of ouder zijn.

Federatie van het Licht: Ja, zij zullen Grote Veranderingen zien. Zoals wij hebben gezegd, deze verandering kan niet snel gebeuren. Maar de Energie overdracht van Duistere naar Lichtere tijden zal beslist duidelijk worden en zij, wiens ‘tijd’ het is om te gaan, zullen overgaan in VREDE … WETEND dat zij hun aandeel hebben geleverd en dat alles verloopt volgens plan.

Blossom: Dat is fijn om te weten. Dank u.

Federatie van het Licht: Sta toe dat het WETEN dat dit Goddelijk Plan op koers ligt, uw Wezen vervult met HOOP.
Sta uzelf toe om te WETEN dat dit Goddelijk Plan de reden is waarvoor u hierheen kwam. Heel eerlijk, zou u zich vrijwillig hebben aangemeld, als de mogelijkheid bestond dat dit niet zo was?

Blossom: Wel, ik denk het wel, ja … waar een wil is, is een weg. Maar WISTEN wij dan toen al, dat het LICHT absoluut zou winnen … en dat die uitkomst niet zou veranderen?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: HOEZO stond het vast dat dit niet zou veranderen?

Federatie van het Licht: Omdat het een Goddelijk Plan is, Blossom.
LIEFDE OVERWINT ALLES … ALTIJD.
Het Spel heeft zichzelf uitgespeeld. De LICHT-LIEFDE, welke IS … is onverslaanbaar.

Blossom: Zo lijkt het anders wel, op deze Planeet.

Federatie van het Licht: Maar hebben wij niet heel vaak gezegd ‘Dit alles is een Spel’?

Blossom: Ja en velen die dat nog niet begrijpen worden heel boos als ze het horen, omdat het ervoor zorgt dat wij ons pionnen voelen.

Federatie van het Licht: Omdat zij HET SPEL niet begrijpen. Omdat u niet in staat bent om het te zien voor wat het is, terwijl u er middenin leeft.

Blossom: Ja, dat begrijp ik, en we hebben dit al eerder besproken.

Federatie van het Licht: Blossom. Blossom. Blossom.

Blossom: Ja. Ja. Ja.

Federatie van het Licht: U, IEDER VAN U … BENT STRIJDERS VAN LICHT … DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN ...

Blossom: In dat geval en met respect … de Hemel helpe de zwakkeren!

Federatie van het Licht: De ‘Hemel’ ondersteunt de zwakkeren.
De ‘Hemel’ stuurde de sterkeren om Het Spel te beëindigen.

Blossom: Dus, wanneer we alles hebben overgebracht naar een Vreedzame, Lichtere, Heldere plek … zullen we dan niet langer in Het Spel zitten?

Federatie van het Licht: IN EEN NIEUW SPEL … van een heel andere aard.
Blossom … ALLES is een Spel … Afhankelijk van uw definitie van ‘Spel’ ...

Blossom: U vraagt mij om het op te zoeken en meestal doe ik dat dan ook meteen … in dit geval:

Een activiteit waarin iemand deelneemt voor amusement of plezier.
Een volledige episode of periode van spel, eindigend in een bepaald resultaat.
Enthousiast of bereid om iets nieuw of uitdagend te doen.

Federatie van het Licht: HET LEVEN IS ONEINDIG, Blossom.
Liefde is on-eindig … teneinde Leven en Liefde te ervaren in alle aspecten van zichzelf, zal het spellen spelen. Het zal ALLES ervaren wat er ervaren kan worden … om ZICHZELF TE ZIJN en het zal EEUWIGDUREND Spellen spelen.

Stel u dat voor!

Blossom: Om eerlijk te zijn … liever niet!

Federatie van het Licht: MAAR, WANNEER U UZELF KENT IN DE VOLHEID VAN DE LIEFDE ZÉLF … WIJ ZEGGEN U DIT … DAN ZOU U WILLEN DAT ER NOOIT EEN EINDE AAN KWAM.
WANT LIEFDE IS EN ZAL ALTIJD DE VOLMAAKTHEID VAN ZICHZELF ZIJN … IN ALLES WAT ZIJ ONTMOET EN IN ALLES WAT ZIJ VERKIEST TE WORDEN … TERWIJL ZIJ TOENEEMT OM VANUIT ZICHZELF NAAR BUITEN TOE HAARZELF TE STRALEN.

Blossom: Dat had ik zelf niet beter kunnen zeggen, jongens. Ik hou van jullie … Wij houden vol met alles wat we hebben … en SPOEDIG … en SPOEDIG … zullen we de volgende stap op onze weg WETEN … nietwaar?

Federatie van het Licht: Zonder twijfel.

Blossom: O, dat weet ik nog niet … naarmate er zich méér ontvouwt zullen er ook meer vragen opkomen.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


--------------------------------------------------------------------

Boodschap van White Cloud en Blossom GoodchildTranscript vertaling:

Blossom: Hallo. Hallo … Ik weet niet of u zich de laatste video die ik deed nog herinnert? Ik kon toen maar met moeite glimlachen, omdat ik mijn videorecorder niet aan de praat kreeg … Wel, vandaag was het weer zo! Ik had gepland om deze video vanmorgen te maken en ik ben méér dan een uur bezig geweest omdat mijn videorecorder niet langer dan 1 seconde wilde opnemen. Ik heb echt alles geprobeerd en uiteindelijk, toen ik het ding aan de praat had gekregen, was mijn stem niet meer in orde. Lieve God … ik vroeg me af of het dat wel waard was en ik was echt in tranen!
Dus ik dacht: ‘Wel, ik kan die video nu niet opnemen, omdat ik dusdanig overstuur was … gewoon door de frustratie’ … maar ik dacht ‘nee, ik laat me niet verslaan, ik probeer het gewoon en ik zie wel wat er gebeurt’.

Dus hier ben ik, nog steeds enigszins uit mijn humeur … maar aan de andere kant moet je er ook om lachen. Ik denk dat het dit soort dingen zijn, dit soort kleine dingen … het stelt niet zoveel voor, het is niet het einde van de wereld dat mijn video het niet deed … maar tegelijkertijd is het ook zo frustrerend!

En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kom dan op een punt waarop ik niet meer weet wat ik verder nog kan doen, behalve huilen … Ik wéét dat er hele erge dingen gebeuren in de wereld, en het is dom om ergens zo van overstuur te raken … het is zo onnozel …

Maar het punt is … dat nu met alle energieën om ons heen … alles wordt zo … ergerlijk? … verergerd? … ik weet niet welke van die twee ik moet gebruiken … uitvergroot?... misschien moet ik dit derde woord gebruiken, misschien is dat het juiste (lacht) …

Ik vind het steeds moeilijker/lastiger worden om me doorheen deze tijden te worstelen … of het komt omdat ik die Energieën oppik?
Maar als ik denk aan wat er allemaal gaande is … en een groot deel daarvan lijkt – Lieve God, alstublieft – toch echt achter de schermen te gebeuren … want er wordt zoveel negatieve energie opgerakeld en in omloop gebracht en … hoe zouden wij die NIET kunnen opnemen? We kunnen onszelf natuurlijk beschermen, maar eerlijk gezegd helpt dat niet zoveel. In elk geval niet voor mij. Ik merk dat ik dezer dagen in een dusdanig slecht humeur ben … vind ik van mezelf dat ik Straal van Liefde en Licht en dergelijke, als ik een slechte bui heb? NEEN! En ik weet dat ik al eerder hierover heb gesproken, ik heb het zelfs voorgelegd aan de Federatie van Licht …
En zij zeggen: ‘Maar u BENT gewoon uw Licht… en iederéén is gewoon zijn/haar Licht, dus maak u daarover geen zorgen …‘ en dan denk ik … o, oké dan … maar dan weet ik toch, dat ik het nog beter kan doen.

En dat stoort me dan ook weer, en dan denk ik dat het toch allemaal wel moeilijk is!
‘Doe mij maar in een doosje en berg me op’ (lacht) … u weet wel, dan kan ik niks meer fout doen of zo.

En ik weet ook uit de e-mails die ik krijg dat iedereen hiermee te maken heeft, en dat er mensen zijn die het geweldig goed doen, echt gewéldig goed, die het Fort bewaken voor ons, die er momenteel even niet in mee kunnen (lacht).

Dus we blijven maar dapper volhouden met volhouden, en vroeg of laat zal er toch iets gaan gebeuren, zal er iets veranderen …
Zoals de Federatie heeft gezegd: ‘er zal een Aankondiging komen – een Grootse Aankondiging – nog vóór de Amerikaanse verkiezingen’. We hoeven dus niet lang meer te wachten.

Er zijn de voorbije week meerdere dingen naar buiten gekomen en de mensen vragen ‘of dit dan de Aankondiging is’, maar ik heb daar geen ‘ja’ op gekregen …

Dus wie weet? We wachten het maar af … we wachten … we wachten al ons hele leven (lacht). En er kan maar beter een Aankondiging komen, want anders weet ik niet wat ik ga doen …

Ik wéét, ik wéét het en u weet het ook … wij zijn hier met precies dit doel, om alles te veranderen en naar het Licht te brengen … en dat zullen we ook doen, dat DOEN we ook …

Het is alleen zo belachelijk STOM (lacht) … Het is allemaal zo STOM … Niets is nog logisch, toch? Niets is nog logisch … Je weet gewoon niet hoe ermee om te gaan! Ik ben zo … euh … weet u, dan praat je met iemand, met bepaalde vrienden en echt binnen een minuut valt het ‘C’ woord … en meteen verandert de Energie. En dan denk ik ‘hou je mond Blossom, zeg maar niks’.

Ik vind dat er echt een kloof is … er is echt een kloof ontstaan en dat is heel ongemakkelijk. En dan te weten dat het … wat er ook komen gaat … nog veel méér groter zal worden … dat is pas correct Nederlands (lacht): het wordt nog veel méér groter (lacht)!
Zal ik tegen die tijd mijn harnas aan hebben en naar voren treden met mijn Lichtzwaard hoog geheven, omdat ik er helemaal KLAAR voor ben?

Ik kan zo duidelijk VOELEN dat er zich iets aan het opbouwen is … het is echt alsof het nu ieder ogenblik … ieder ogenblik zover kan zijn …
We zullen het moeten afwachten en dan zien we het wel …

Ik heb eigenlijk niks meer te vertellen … Ik bedoel … ik vroeg (aan White Cloud) om een video te doen en daar leek hij heel blij mee, terwijl ik dacht ‘wat gaan we voor nieuws kunnen vertellen?’ dus ik hoop dat hij iets heeft, want ik heb het niet (lacht) … vooral niet na dat fiasco van deze morgen.

Daarom denk ik dat ik het volgende ga doen, nu ik klaar ben met klagen … Ik ga hem het woord geven en dan zien we het wel. En als hij niks te vertellen heeft … dan zal ik deze video niet eens online brengen! (lacht).
Ik moet wel lachen! Godzijdank kan ik gemakkelijk lachen … want het is allemaal zo belachelijk …

Oké, dan gaan we nu – hopelijk – over naar de Native American Indian.

Blossom stemt zich af om White Cloud te laten doorkomen

White Cloud: Een heel warm welkom aan ieder van u. Het was vanmorgen nog even spannend of ik wel met u zou kunnen spreken, vanwege de frustraties die Blossom doormaakte. Maar we kennen elkaar voldoende om daar overheen te komen en te doen waarvoor we hierheen zijn gekomen.

Wat beschouwen wij als onze opdracht? Om te bemoedigen ...

Blossom: Daar breng ik niet zoveel van terecht … (lacht)

White Cloud: Ik moest Blossom dit even laten zeggen. Maar IK denk dat ze bemoedigend is. De woorden die ik overbreng, daarvan hoop ik dat u ze bemoedigend zult vinden. En ik weet, ongeacht hoe u zich voelt en de ups en downs, en het ‘op zijn kop staan’ van alles – hoe groot of hoe klein ook – op wereldschaal of iets heel kleins binnen uw eigen gezin, of uw eigen wezen … ongeacht dat alles … BENT U LIEFDE. ONEINDIGE LIEFDE. U VERANDERT UW PLANEET. Uw Planeet is prachtig mooi. Soms zegt Blossom wel eens dat niet de Planeet het probleem is, maar de mensen die er wonen.

En het kan een krankzinnige wereld lijken, … zo ziet het er soms ook echt uit ... maar ik zeg u, mijn Vrienden … HOU U VAST, hou u vast aan dat laatste ‘zijden draadje’ – althans, dat denkt u … maar u bezit zoveel MÉÉR binnenin u! De KRACHT die u BENT is onbeschrijflijk, is onmetelijk!

Denkt u dat u hierheen was gezonden, als u niet sterk genoeg was geweest om dit te doorstaan? De Sterksten onder de Sterken … U BENT DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN!

U wéét dit, maar ik vraag u nu om het te AANVAARDEN, om het te VOELEN … en ik vraag u om het te WÉTEN …
Doorheen alles wat er gaande is en nog zal plaatsvinden … WÉÉT dit, HERINNER het u!

Haal diep adem en spreek uit:
IK BEN HET LICHT!!
IK BEN DE LIEFDE!!
IK BEN DE WAARHEID!!

I AM!!

VOEL HET IN UW HELE WEZEN!

Niets, mijn Vrienden, NIETS KAN DIT VERANDEREN … NIETS KAN DIT WEGNEMEN … NIETS!!!
Tenzij … U ZÉLF UW GEDACHTEN TE LANG TOESTAAT OM DE VERKEERDE RICHTING TE VOLGEN.
U heeft soms negatieve gedachten, daar is weinig aan te doen. Maar zoals Blossom heeft gezegd: als ze zulke gedachten herkent, dan gooit ze die als een tennisbal hoog in de lucht en SLAAT ze héél ver weg.
Verlos uzelf ervan!
Herken ze en breng uzelf terug naar ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM’.

DAT zal u er doorheen helpen. En u zult steeds sterker worden! En er zullen dingen zijn die u laten glimlachen en lachen, te midden van al die chaos.

Ik wil u geen angst laten voelen, dat is niet waarom ik dit zeg. Ik zeg dit, zodat u zich kunt voorbereiden, zodat u zich klaar kunt houden, zodat u sterker zult staan. Omdat alles nog méér ‘op zijn kop’ zal gaan staan, u heeft mij dit al eerder horen zeggen.

Ik kan u niets nieuw vertellen. Wij vanuit de Andere Rijken en de Federatie van Licht, wij die werken met Blossom … wij zijn geen voorspellers. Mensen schrijven soms en vragen dan ‘kunt u antwoord geven op dit of dat’ … Nee! En zelfs als wij dat konden, omdat er dingen zijn die wij weten … dan zouden we het niet doen.

Omdat er dingen zijn die u niet voortijdig mag/hoeft te weten over bepaalde onderwerpen. Dit zou alles veranderen.
Vertrouw gewoon, mijn Vrienden. Vertrouw. Vertrouw op uzelf. Vertrouw het Goddelijk Plan!

KEN het bestaan ervan, in uw hart en in uw Waarheid. Totdat u SNAPT waar u zult gaan ZIJN … en ik leg de nadruk op ‘ZIJN’ … de tijd die vóór u ligt … waar uw Bestaan zoveel Lichter zal zijn, vanwege de Energie waarin u zult leven als eenmaal het duister verdwenen is.

En uw Licht en uw Liefde en uw Hart zullen uitstralen naar ANDEREN en naar ALLES!

Uw Licht is WIE U BENT! LAAT HET ZICHZELF ZIJN! STA DAT LICHT DAT U BENT TOE, OM U TE ZIJN!
De verandering is gaande, de verandering vindt plaats en op dit ogenblik heeft u nog weinig weet … van wat er komen gaat.
Maar ik wil dat u wéét dat het Licht GEWONNEN heeft. Wat het dus ook is dat u in de komende dagen en maanden zult meemaken … hou u vast aan dat wéten: HET LICHT HÉÉFT GEWONNEN!

Alles wat u nu doet, is puinruimen. De wind pikt het op en het waait overal heen en u voelt zich daardoor zo verloren … en veel mensen voelen zich zo … alléén.
De emotie van zich alléén voelen is moeilijk om mee om te gaan. Maar voor eenieder die zich zo voelt … kijk mij in de ogen: u bent nooit, nooit alléén. Nooit!


...

Snapt u dat? Wéét u dat – ook al voelt u zich fysiek alléén – dat er overal om u heen Engelen zijn en Wezens van Licht-Liefde, vlak naast u, dicht bij u … in deze moeilijke tijden?
De steun, de kracht, de Liefde die u allen omringt … is fenomenaal. Wéét dit, wéét dit en put er kracht uit, in tijden waarin u het zwaar heeft … WIJ HOUDEN VAN U … WIJ EREN U, voor de manier waarop u de dingen afhandelt daar op uw Planeet Aarde … u bent STERK, u bent MACHTIG, u bent Geliefd … U BENT LIEFDE!

Mijn Vrienden, we houden het kort. Dat is het beste, voor vandaag.

Maar wéét dat de dingen die uw kant opkomen niet enkel maar schokkend en moeilijk te geloven zullen zijn … weet ook dat het niet uitsluitend negatieve energie zal zijn … dat er, als u kijkt en voelt, ook andere dingen gebeuren die u hoop geven en de kracht om door te gaan … in deze tijden waarmee u heeft ingestemd om hier beneden te werken als team op de grond.
Want u werd … uitverkoren, omdat u de verandering tot stand kunt brengen … vanwege de Liefde, die u BENT.

Wij zijn één, mijn Vrienden, mijn familie. Wij zijn één Energie van Liefde.

Adieu, mijn Vrienden van het Licht.
Adieu, mijn Vrienden IN het Licht.
Wij houden van u.
Hartelijk dank.


Blossom: Oké. Eenvoudig. Ik zal het hierbij laten. Het was gewoon ‘zo’n dag’ … Ik wil u bedanken voor uw Liefde en uw steun. En voor uw e-mails.

Wij kunnen dit, wij kunnen dit echt. Dat weten we, diep vanbinnen …
(zingt zachtjes) ‘Down down, deeper and down’ (regel uit een liedje van Status Quo – V) … (lacht) Waarom moet ik altijd grapjes maken? Ik weet het niet … het houdt me op de been, denk ik.

Heel veel liefs aan u allemaal.
Dank u wel en tot de volgende keer.

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Dag, en zorg goed voor uzelf!


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge