Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 11 oktober 2020


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht en White Cloud - 11 oktober 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar. Hier zijn we weer … er is niet zoveel ‘waarneembaar’ veranderd ten opzichte van vorige week. Laat ons erop Vertrouwen, dat er achter de schermen wel veel gaande is terwijl we wachten. Ik voel dat er binnenkort een enorme verschuiving zal gebeuren, vanwege de verkiezingen in de VS. U heeft veel volgers die willen dat de huidige man blijft, en velen die hem de meest gemene, slechte man op Aarde vinden. (Aldus mijn e-mails). Wat zou u hierover zeggen?

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom. Welkom aan iedereen op uw Planeet die heeft besloten dat onze woorden bij hen weerklank vinden, en die ons blijven volgen nu er ZOVEEL OP ZIJN PLEK BEGINT TE VALLEN.
Wij, ‘De Federatie van Licht’, doen niet aan politiek beïnvloeden. Wij denken niet aan … iemand overtuigen … in gelijk welke richting. Maar wij willen heel beslist stellen, dat de uitkomst van de verkiezingen die binnenkort in dat land gaan plaatsvinden, VOOR HET HOOGSTE GOED VAN ALLEN zal zijn.

Blossom: Ik heb dit nog aangehaald in een interview, dat indien dit een ‘Goddelijk Plan’ is, dan is alles wat er gebeurt ook voor het Hoogste Goed van allen … en daar moeten we op Vertrouwen … met name in dit stadium van ‘Het Spel’.

Federatie van het Licht: Dit is juist, Blossom, en inderdaad wijs gesproken.

Blossom: Als ik me al ergens zorgen om zou maken, dan is het dat er – ongeacht wie ‘wint’ – onvermijdelijk kabaal zal komen van de andere kant.

Federatie van het Licht: Is dat er niet altijd?

Blossom: Maar dit voelt toch anders en zoals ik al zei … ik doe niet aan politiek. Dat is slecht voor mijn spijsvertering!

Federatie van het Licht: Wij hebben al vaker gezegd dat uw wereld nog veel méér Op Zijn Kop zal gaan staan, dan nu het geval is. Wij zeggen daarbij ook, dat wij u hiermee niet willen bang maken, maar u in uw Kracht willen brengen.
Ja, er zal binnenkort een Aankondiging komen die een schok zal teweegbrengen.

Blossom: Oké … diep ademen … wees dapper, Blossom … Zal dit nog zijn VÓÓR de verkiezingen?

Federatie van het Licht: Inderdaad, ja.

Blossom: O help! Jullie nemen hiermee een groot risico, Jongens, en ik voel me enigszins bezorgd dat u dit uitspreekt, maar ik heb het gevraagd! Daarom moet ik Vertrouwen hebben en afwachten. Kan er nog iets gebeuren dat deze ‘specifieke’ Aankondiging kan verhinderen?

Federatie van het Licht: In dit stadium zien wij geen tussenkomst, aangezien het ‘Heilig’ en geheim is gehouden.

Blossom: Heilig?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom. Dat is het woord van onze keuze.

Blossom: Oké.

Federatie van het Licht: Wij kunnen uw verwarring voelen?

Blossom: Ja. U kunt … dat is nogal een uitspraak. Oké. Laat mij me voor één keer eens gedragen als een Ontwaakt, Verlicht lid van het Grond Team der Licht-Krachten en ‘gewoon volgen’ in plaats van het weg te duwen, teneinde mijn geloofwaardigheid te redden. Dus, gaat u verder alstublieft.

Federatie van het Licht: Tijdens ons laatste gesprek hebben wij gezegd dat het niet lang meer zou duren voordat Fase Twee begint … en daar blijven we bij.
Laat het ons eerst ophelderen.
ER ZAL EEN AANKONDIGING KOMEN, GEVOLGD DOOR EEN WERELDWIJDE LOCKDOWN – EN DIT ZAL U NAAR FASE TWEE BRENGEN.

Blossom: Maar is dan de aankondiging of de lockdown de start van Fase Twee?

Federatie van het Licht: De lockdown.

Blossom: Veel landen zijn al in lockdown, hetzij nog steeds de eerste dan wel reeds een tweede. Dus wanneer u zegt Wereldwijd, dan bedoelt u Wereldwijd?

Federatie van het Licht: Wij zeggen Wereldwijd … omdat wij dat bedoelen.

Blossom: Dus, alle landen tegelijkertijd in lockdown. Dat zal dan wel een héle grote Aankondiging moeten zijn!

Federatie van het Licht: Wij kiezen ervoor om hier niet verder over uit te wijden … Omdat het niet gepast is om zelfs maar ‘te verwijzen’ naar verdere mogelijkheden.

Blossom: Begrijpelijk. Ik respecteer u hierin. Maar laat me dan vragen, als het mag … tijdens deze Fase Twee … gaan wij dan ‘overdonderd’ worden door wat er plaatsvindt?

Federatie van het Licht: Ja. Heel sterk, zelfs. Voor veel mensen … zal er een onmiddellijke transparantie komen, en ideeën en overleg over de volgende stap voorwaarts als GEHEEL … als een GEMEENSCHAP VAN LICHT.

Maar mensen die in angst leven, zullen een ‘toename’ zien van hun angsten … welke voor hen alleen maar groter zullen worden. Er zal een nog grotere afscheiding komen, dan u nu al meemaakt.

Maar voor iedereen die reeds ontwaakt is of dat binnenkort zal zijn … zal hun kracht in het WETEN de overhand krijgen, en er zal een algemene aanvaarding zijn van hoe de zaken ervoor staan in HET BESEF, DAT ALLES VOORUIT GAAT ZOALS HET MOET.
Wij willen terugkomen, Blossom, op uw eerdere, wijze uitspraak.
U MOET VERTROUWEN OP HET GODDELIJK PLAN.

Vraag uw hart of het zich sterk en Wetend voelt, over de dingen waarover wij spreken?
Hier bent u dan, u allen … na zo lange tijd … midden in deze transformatie … U WÉÉT DAT DIT HET IS, WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.

Blossom: Vindt u het vreemd, dat wij soms twijfelen?

Federatie van het Licht: Ja, dat vinden wij vreemd. Want wij kennen u. Wij kennen uw toewijding. Wij weten waarom U … Ieder van U … werd gekozen. Omdat wij weten ‘wie u bent’, vinden wij het vreemd dat u soms twijfelt.

Blossom: Zoals ik al eerder zei, kom eens op vakantie naar Planeet Aarde, in menselijke vorm en kijk hoe het U vergaat.

Federatie van het Licht: Dit heeft u eerder gezegd. Wij willen u beslist niet afzwakken. Maar omdat wij U ZIEN, IN UW WAARHEID … omdat wij U ZIEN … IN/ALS … HET LICHT DAT U BÉNT … is het ‘vreemd’ voor ons om te merken dat u soms wankelt.
Wij doen ons best om u uit te leggen hoe ‘WIJ HET ZIEN’. Hoe ‘WIJ WETEN’ wat het GODDELIJK PLAN is. Hoe ‘WIJ ZIEN’ hoe het zich afspeelt.

Blossom: Maar zijn de uitslagen definitief? Kan het alsnog ineens de andere kant op gaan?

Federatie van het Licht: ABSOLUUT NIET. Hebben White Cloud en wijzelf niet heel vaak gezegd: ‘Alles is niet wat het lijkt’?

Blossom: Heel, heel vaak.

Federatie van het Licht: Daarom, Blossom en u Allen … Wéét dat ALLES GOED IS.
Laat ons ‘GODDELIJK PLAN’ eens ontleden:
… … … … … … … … …
Zo … dat was het!

Blossom: He? Ik neem aan, dat u bedoelt dat er niets te ontleden valt? Omdat GODDELIJK BEHOORT TOT HET HOOGSTE en dat is alles wat we moeten weten, klopt dat?

Federatie van het Licht: Dat klopt. GODDELIJK. VOLMAAKT. GODDELIJK. VAN GOD.

Blossom: En iedereen beschouwt God naar eigen keuze?

Federatie van het Licht: Hoe zou u God omschrijven, Blossom?

Blossom: LIEFDE. In al haar facetten.

Federatie van het Licht: Dank u. Wij hoorden uw gedachten van ‘Maar, Liefde is Alles en zij kan Trillen op zowel lage als Hoge frequenties’.

Blossom: Dat klopt.

Federatie van het Licht: Maar wij willen voorstellen dat u uw gedachtepatroon verandert naar het feit dat ‘DIT SPECIFIEKE GODDELIJK PLAN’ reeds vele, vele van uw jaren in de maak is. Het doel ervan is om uw Planeet vanuit de lagere frequenties … vanuit de lagere Trillingen … over te brengen naar de HOOGSTE die het OOIT heeft gekend.

Er zijn beslist tijden geweest, dat uw ‘wereld’ VREUGDE en EERBAARHEID en WAARHEID in overvloed kende. Tijden waarin de Trilling waarin u verbleef veel Hoger was dan nu, in deze dagen.
Maar de Energieën die binnenstromen … de veranderingen die gaan plaatsvinden … gaan ervoor zorgen dat u een Trillingsfrequentie gaat ervaren welke de Aarde reeds lang vergeten was.
Hou vast aan dit WETEN.
VERTROUW OP UW BESEF HIERVAN.

Blossom: Ik doe mijn best. Er valt mij net een oud liedje uit WO II in: ‘There’s a long, long trail unwinding into the land of my dreams’ … (Er kronkelt een lange, lange weg naar het land van mijn dromen – V)

Federatie van het Licht: En nog één?

Blossom: ‘Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile!’
(Pak al je zorgen in je sporttas en lach, lach, lach! – Bij ons bekend als ‘Pak al je zorgen in je plunjezak en fluit, fluit, fluit’ – V)

Federatie van het Licht: Ziet u, Blossom … DIEGENEN ONDER U DIE KENNIS HEBBEN VAN HUN LICHT … WETEN HOE ZE DE MEEST DONKERE TIJDEN KUNNEN DOORSTAAN.

Blossom: En dat zullen we … de lange, lange kronkelende weg kan een beetje beangstigend zijn, want zoals u zegt zijn er Vijf Fasen … en we moeten nog beginnen aan nummer twee!

Federatie van het Licht: Maar wij hebben niet gezegd dat elke volgende Fase erger zal zijn.

Blossom: U heeft wel gezegd, dat alles nog veel méér Op Zijn Kop zal komen te staan.

Federatie van het Licht: Dat is ook zo … maar, misschien geldt dat alleen voor Fasen twee en drie.

Blossom: Misschien. Als u ons toch maar dat plan kon vertellen.

Federatie van het Licht: Als we dat zouden doen … dan zou het plan niet gaan zoals gepland!

Blossom: Oké. Dus, als ik goed geteld heb dan zou er een ‘Grote Aankondiging’ (niet een hele, héle grote Aankondiging) komen in de komende vier weken. We hebben al zo lang gewacht, die paar weken kunnen er nog wel bij. We hebben toch geen keuze. Weet u hoezeer mijn hart op mijn tong ligt?

Federatie van het Licht: Wij weten precies waar uw Hart is, Blossom … op de juiste plek!

Blossom: Dank u. We doen allemaal ons best … of we nu een goede of een minder goede dag hebben!
In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

--------------------------------------------------------------------


White Cloud meditatie via Blossom Goodchild

11 oktober 2020

Transcript vertaling:

Een heel warm welkom aan u allen.

Mijn dankbaarheid gaat uit naar u, omdat u de tijd neemt voor uzelf … om samen te zijn met uzelf … en al de Vreugde die dat kan brengen. Want enkel u WÉÉT WIE U BENT en kent de Schoonheid binnenin u … en het Doel van uw Tijd, hier op Planeet Aarde, in deze dagen van Intensiteit maar ook van grote Transformatie.

Neem even de tijd om uzelf een schouderklopje te geven … U bent immers nog steeds hier, nietwaar?
U kunt nog steeds liefhebben, u kunt nog steeds glimlachen.

En boven alles, doorheen al deze oproer en verwarring, bent u in staat om Liefde te kennen.

En is het niet zo, mijn Vrienden, dat deze Liefde die u steeds beter en vollediger begrijpt, die binnenin u leeft, deze Liefde die u BENT nu nog veel helderder straalt, in wat men ‘de meest donkere dagen ooit’ mag noemen …

Laat ons daarom nu deze tijd gebruiken om onze harten met elkaar te verbinden, over uw hele wereld …

VOEL de Liefde in uw hart …
VOEL uw hart kloppen …

En sta het toe om uit te reiken … naar elk hart op uw Planeet. Zodat iedereen in hetzelfde ritme komt … en wanneer u dit voelt … neem dan het geluid waar, de pulserende klop van elk hart … dat het uitzingt en klopt als één.

Vandaag vraag ik u niet om te visualiseren … ik vraag u om te VOELEN …
VOEL het ritme van ÉÉNHEID …
VOEL hoe het sterker en sterker wordt … terwijl het resoneert over uw Planeet.
VOEL hoe dat ritme wordt opgenomen in uw Ziel …

Denk aan iemand die u kent …
Verbind u met hun hartslag en voel hoe die één wordt met de uwe …

Kijk naar het gezicht van die persoon, kijk in hun ogen … zie de diamanten sprankelen, hoe ze naar u kijken, hoe ze contact leggen naar u … met u … en u erkennen.

Want u heeft hetzelfde besef … hetzelfde WETEN … al die Kennis van ALLES WAT IS … en toch … hoeft er niet één woord te worden gesproken.

Dan … brengt u uw gevoel naar een heel land … Glimlach met uw diamanten ogen …
en VOEL al de Zielen van die plek … die naar u toe hetzelfde doen.
Hoe voelt u zich, nu? …

Voelt uw Hart-Ruimte zoveel warmer aan? … Zo veilig? …
Zo sterk BESEFFEND wat u BENT? Datgene wat zij zijn? Dat wat ALLES IS? Datgene wat LIEFDE IS?

Terwijl u daar zit, in uw eigen Stilte …

Is er dan verder nog iets belangrijk, behalve dit VOELEN en dit WÉTEN?

Want is het niet zo, dat in dit ogenblik … u de MACHT kunt VOELEN, welke in u besloten ligt?
Welke besloten ligt in eenieder …
U kunt die niet meten … maar u kunt het VOELEN.

Is er angst in die ruimte? Dat kan onmogelijk zijn.

Want daar is enkel de HOOGSTE LIEFDE … En als ÉÉN verenigde LICHT-KRACHT … komt u nu tezamen
… en in dat VOELEN … wéét u dat u de Trilling verandert.

In deze Ruimte … vraag ik u nu om drie keer diep adem te halen, om uzelf voor te bereiden op wat ik u ga vragen om aan te bieden …

… voel hoe uw Kracht zich opbouwt
… voel hoe het Licht toeneemt … de Liefde neemt toe …

en voel het in het diepste van uw hart … ZIE het als een bal, een BOL …

Ik vraag u, in uw eigen tempo … om die bol nu uit te sturen … naar het binnenste van uw Aarde.

Naar de plekken …
die zoveel duisternis hebben gekend …
Uw Licht, het is essentieel dat het daar wordt gebracht …
om de negatieve resten op te lossen … van alles wat daar recentelijk heeft plaatsgevonden.

Plaats deze Bol van Licht misschien ook in het midden, op de grond.

En als een boom met zijn wortels, die overal heen gaan … laat die Bol van Licht gestuurd worden doorheen elke Tunnel die ooit bestond.

Want de oproep van Moeder Aarde … vraagt om uw hulp in deze zaak.

Laat ALLES … wat er ooit … op Energetisch niveau … op deze plaatsen bestond … ophouden te bestaan.
En laat het zo zijn, op uw Aarde … waar de Gouden Zon schijnt … en de lucht blauw is … dat er mooie bloemen zullen bloeien … overal … om u te laten weten, dat ALLES GOED IS.

Méér dan ooit, mijn Vrienden, is er nu Vergeving nodig …

Iedereen speelt zijn rol …

Iedereen is – in essentie – Liefde …

Hoor gelach, hoor gezang, hoor muziek.
Dans …
Speel …

Want al deze dingen, die ik net heb besproken … u denkt dat u weet hoe geweldig u zich voelt …
U denkt dat u weet … hoe prachtig een muziekstuk kan zijn …

Maar ik zeg u: in de Hogere Trillingen waar u heen gaat … zult u muziek horen zoals u nooit eerder heeft KUNNEN horen!

U zult Schoonheid zien in de Natuur, zoals u nooit eerder kon zien.
U zult dansen met een Vrijheid van de Ziel, omdat al uw marionetten-touwtjes zullen zijn losgemaakt.

U zult VRIJ zijn … om Vreugde te kennen, zoals échte Vreugde voelt.

VOEL hoe dat VOELT! Het is uw Waarheid. Het is uw RECHT!

En u zult dit WÉTEN …

Brengt het een glimlach op uw gezicht en in uw hart … in uw diepste binnenste, nu u dit weet?

Voelt dit besef voor u als Waarheid? Of voelt het als een droom? …

Dromen worden natuurlijk WAAR … KUNNEN waar worden … ZULLEN waar worden.

Mijn Vrienden, blijf dit gevoel in u behouden, binnenin uw hart …
Keer ernaar terug, wanneer u maar kunt …

In het BESEF dat u de MACHT en de KRACHT bezit om dit prachtige, nieuwe avontuur tot stand te brengen … dat wacht op ieder van u.

Houd elkaar bij de hand, over de hele wereld … u kunt niet … u zult NOOIT alléén zijn.


...

Verhef uw Zielen van Licht naar de Hemelen … zie ze van boven tot beneden Stralen met het meest Elektrische Licht … VOEL dan hoe iedereen op uw Planeet hetzelfde doet …

VOEL die Kracht, VOEL die Macht … als ÉÉN …

Het is NU, mijn Vrienden … NU … dat u … een grotere Diepte van uzelf … zult ontdekken.

En u zult blijven glimlachen, lachen en de Waarheid ZIJN, over wie u bent.

WÉÉT DIT! VERTROUW HIEROP! VOEL HET!

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Hartelijk dank.
Adieu, mijn Vrienden. Tot de volgende keer.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge