Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 24 oktober 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht en White Cloud - 24 oktober 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo Jongens. Ik zal dit zo helder en zonnig mogelijk houden. Een maand geleden heeft u gezegd dat de Aankondiging waarover u het had, zou plaatsvinden nog vóór de Amerikaanse verkiezingen. We zitten nu in de laatste week, en natuurlijk zit ik op hete kolen om te zien of dit al dan niet ook écht zal gaan gebeuren?

Federatie van het Licht: Welkom aan u, Blossom, en aan allen die op onze woorden vertrouwen om TE WETEN DAT WIJ ZIJN WIE WIJ ZIJN … EN DAT WIJ MÉNEN WAT WIJ ZEGGEN.

Blossom: Oké. Dan zal ik voor vandaag jullie niet hinderen noch weerhouden en u het voordeel van de twijfel geven, aangezien we nog tien dagen hebben te gaan en wel, er kan nog van alles gebeuren!

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. In een notendop: het zal zo zijn dat zij die op ons vertrouwen … zij die, net als u, ‘hopen’ op de verandering … niet zullen worden teleurgesteld.

Blossom: O, ik twijfel er niet aan dat de verandering gaande is. Ik stel alleen uw timing in vraag, aangezien er – laten we eerlijk zijn – in het verleden toch al wat missers zijn geweest. Maar, hier ben ik dan … nog steeds!

Federatie van het Licht: Zullen we hier dan eens naar kijken?

Blossom: Ik kijk mee!

Federatie van het Licht: Met betrekking tot hetgeen wij hebben overgebracht gedurende de voorbije 15 jaren waarin wij met elkaar hebben gesproken … heeft u minder dan 5 keer iets in vraag gesteld … klopt dat?

Blossom: Wel wat méér, maar andere zaken hebben zich weer rechtgetrokken.

Federatie van het Licht: Vindt u dat niet aanvaardbaar?

Blossom: Neen! Omdat de twee dingen waar het om ging, echt ENORM waren! Het incident in 2008 en de Zuilen van Licht in 2011. Nu dan, de mensen kunnen zeggen wat ze willen … en u ook, maar wat mij betreft … indien de Aankondiging niet onthuld wordt vóór de verkiezingen … wel … stel u eens even in mijn plaats … wat zou u dan doen?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, wij voelen dat het niet gepast is om daarop te antwoorden. Misschien moet u die vraag weer stellen, mocht dat scenario zich voordoen?

Blossom: Bedoelt u daarmee te zeggen dat de Aankondiging er zal komen, binnen de komende 10 dagen?

Federatie van het Licht: Dat bedoelen wij.

Blossom: Hoe kunt u daar zo zeker van zijn?

Federatie van het Licht: Omdat wij weten wat die inhoudt en wat ermee samenhangt, en het moet plaatsvinden VOORDAT er beslissingen worden genomen.

Blossom: Oké. Ik zal hier even in meegaan. Ziet u: onze tijd en u, zonder tijd, lijken niet altijd overeen te komen qua telling met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen, en VERTROUWEN is een zeer kwetsbaar iets – zelfs tussen hechte vrienden – zoals ik ons, na 15 jaren en alles wat wij samen hebben doorgemaakt – toch wel beschouw.

Federatie van het Licht: Maar, VERTROUWT u ons, Blossom?

Blossom: Als Goddelijke Lichtwezens, ja. Betreffende uw nauwkeurigheid inzake tijdsbepaling … weet ik het niet zeker. Ik was zo moedig, toen u sprak over een aankondiging en de 2de lockdown en de Vijf Fases. Ik hield mezelf voor dat ik u zou VERTROUWEN en ik HEB u VERTROUWD. Daarbij zeg ik Eerlijk … IK VERTROUW WHITE CLOUD volledig, dus mocht het zo gebeuren dat u ‘afwijkt van de Waarheid’ zoals veel mensen in al die jaren hebben gesuggereerd, dan weet ik heel zeker dat hij mij zou hebben ‘gewaarschuwd’.

Federatie van het Licht: Zullen we het dan maar gewoon afwachten en gaan zien?

Blossom: Wat kunnen we anders doen?

Federatie van het Licht: Nog een beetje méér vertrouwen, opdat wij uw onrust kunnen wegnemen? Laat ons u deze vraag stellen … als wij nu, op dit ogenblik, bij u in de kamer zouden zijn … zou u ons dan méér Vertrouwen?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Omdat de woorden uit uw mond zouden komen, en niet via mij op deze telepathische manier.

Federatie van het Licht: Maar, waardoor zou u dan kunnen geloven dat wat wij zeggen de WAARHEID is … alleen maar het feit, dat de woorden uit onze mond zouden komen?

Blossom: Omdat ik u dan hier zou hebben, vlakbij … en kon aansluiten op uw Energie. Zie je wel … ik wist dat we hierbij zouden uitkomen!

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom … Onze Energie. Onze Energie van Waarheid en Liefde. Voelt u die niet, nu wij ‘in gedachten’ met u spreken?

Blossom: Ja. Ja, ik voel het. Net als White Cloud, heeft u mij nooit iets anders dan Liefde betoond. Niet één keer heb ik ook maar het minste of geringste ‘gevoeld’ van iets anders dan mededogen en begrip en het overdragen van uw Wijsheid, om ons te helpen.

Federatie van het Licht: Waarom zou het dan anders zijn, als wij belichaamd waren?

Blossom: Wilt u daar echt een antwoord op?

Federatie van het Licht: Ja … alstublieft.

Blossom: Omdat … het gewoon zo is.

Federatie van het Licht: Dan zullen wij nu het spel meespelen zoals u dat met ons doet. Wij zouden zeggen … dat antwoord volstaat niet.

Blossom: Oké … omdat, als u hier zat en mij dit vertelde ...

Federatie van het Licht: Ja …

Blossom: Ik zou weten dat het van u kwam en niet … van mij … of … van geest-beïnvloedende microgolven, die ervoor zorgen dat channelers ‘rare vogels’ worden en ‘gebakken lucht verkopen’.

Federatie van het Licht: Is het daarom dat u twijfelt aan wie wij zijn?

Blossom: Dat zal ik wel, als er geen aankondiging komt voor de 3e november!!

Federatie van het Licht: Blossom, onze geliefde en soms twijfelende Ziel, wij wéten dat u enkel maar verlangt om zekerheid te hebben dat de WAARHEID wordt gesproken. Zoals White Cloud ook al heeft gezegd … wij zijn geen waarzeggers.

Blossom: Waarom geeft u ons dan een tijdsaanduiding voor een Aankondiging en dergelijke?

Federatie van het Licht: Zou u er moeite mee hebben, als wij zegden dat u ons daartoe heeft gedwongen?

Blossom: Neen. Dat kan ik wel aan. Het is Waar. Wij hier beneden zijn zo wanhopig om te weten wat er – ongezien, achter de schermen – in vredesnaam gaande is. Wij moeten hoop hebben om verder te kunnen. Ik weet dat u weet hoeveel mensen er schrijven en zeggen dat ze op het punt staan om op te geven, omdat ze zo moe zijn?

Federatie van het Licht: Ja. Wij weten hiervan, en wezens in andere rijken doen veel om te trachten hulp te bieden op een individuele schaal, om deze zielen te helpen.
Dus ziet u … ja … wij hebben gesproken over een GROTE AANKONDIGING DIE OP KOMST IS en over een 2e lockdown … en over de Vijf Fases … omdat die op stapel staan. Wij verzinnen dit niet zomaar, om u tevreden te houden. Het lukt ons om op zoveel manieren Verlichting te brengen en zoveel mensen te Bemoedigen om te ontwaken, hetgeen uiteindelijk specifiek ‘Onze’ opdracht is.

Blossom: Maar, u WÉÉT wel wat er ons te wachten staat met betrekking tot veranderingen en wat er gaat gebeuren? Omdat het deel uitmaakt van het Goddelijk Plan … Klopt dat?

Federatie van het Licht: Blossom … wij danken u voor uw vragen en uw volhouden, want wij weten dat veel mensen voelen zoals u en vragen hebben zoals de uwe.
WIJ … DE FEDERATIE VAN LICHT … zijn niet belichaamd … tenzij dat noodzakelijk is. Wij gebruiken geen woorden, omdat die onnauwkeurig zijn … WIJ GEBRUIKEN ENERGIE EN GEVOEL.
ONZE ENERGIE EN ONS GEVOEL KOMEN VAN DE HOOGSTE LIEFDE … En DAT, Blossom en u allen, IS WIE WIJ ZIJN!

Blossom: Is dat niet wie wij allemaal zijn?

Federatie van het Licht: Goed opgemerkt! Zo is het inderdaad. Maar, zoals u weet … er zijn ontelbaar veel niveaus, frequenties en Trillingen waarin LIEFDE EN HAAR ENERGIE kunnen verblijven.

Blossom: En hierbeneden is die Trilling niet zo heel erg hoog, zoveel is zeker!

Federatie van het Licht: Maar, Ieder van u verandert dat …. daarvoor bent u ‘daar’!

Blossom: Ja. Mijn hart kan dat begrijpen. Maar terug naar het ‘niet waarzegger’ zijn, maar wél weten wat er gaande is?

Federatie van het Licht: Wij KENNEN de afloop van dit ‘Drama’. Wij stellen het niet in vraag, want er valt niet aan te twijfelen.

HET LICHT HEEFT GEWONNEN EN U, OP HET AARDSE NIVEAU VOLTOOIT UW OPDRACHT: HET VERHEFFEN VAN DE PLANEET NAAR HAAR HOGERE PLEK.
UW WÉÉT DAT … nietwaar?

Blossom: Met respect … ook alleen maar omdat U en White Cloud ons dat verteld hebben. Als we kijken naar hoe het er hierbeneden aan toe gaat, zouden we het niet eens vermoeden.

Federatie van het Licht: Gelooft u ons in deze kwestie?

Blossom: Ja … eh … waarschijnlijk … eh … ja … misschien. Maar, is dat niet omdat IK DIE HOOP WIL HEBBEN … omdat, als die wegvalt … wij beslist gedoemd zijn!

Federatie van het Licht: Waarop richt u uw hoop?

Blossom: Word ik verondersteld te zeggen ‘op uw woorden’?

Federatie van het Licht: Zeg datgene wat WAAR is voor u. Waarop richt u uw hoop?

Blossom: Op het onwereldse WÉTEN, diep vanbinnen. In de vreemde aanvaarding van het HIER ZIJN met een reden. Ja, u heeft dit gezegd, maar toch is er een onverklaarbaar WÉTEN. Het lijkt op een geheim, binnenin mij en het herkennen daarvan … ‘ergens’ in mijn Wezen.

Federatie van het Licht: Maar dan, stel dat de aankondiging niet plaatsvindt in de komende week … en neen, dit is geen terugkrabbelen … wij zeggen ‘stel’ … zou dan dat BESEF van uw opdracht verdwijnen?

Blossom: Waarschijnlijk niet. Maar, dan zou ik niet blij zijn! Laat me u daar nu alvast op voorbereiden!

Federatie van het Licht: Wij komen om u te begeleiden … Omdat wij van u Houden.
Wij begrijpen dat u wilt dat wij terugkeren naar de huidige kwestie.

Blossom: Inderdaad. Laten we er maar helemaal voor gaan, oké? Als in ‘Echt Helemaal’? In dit stadium van Het Spel … kunt u nog steeds volmondig zeggen dat er een Grote Aankondiging zal worden uitgebracht vóór de Amerikaanse verkiezingen?

Federatie van het Licht: Wij herhalen … dat ligt in de mogelijkheden.

Blossom: Wat, het staat niet geschreven in de sterren? Ik weet niet eens wat dat betekent, eigenlijk.

Federatie van het Licht: Wij weten het ook niet zeker, maar wij denken dat het betekent ‘niet vaststaand’?

Blossom: Ja, ik denk het wel.

Federatie van het Licht: Laat ons dan zeggen … de weg is voorbereid en het asfalt is gegoten. Alles is op zijn plek, maar we wachten nog tot het is uitgehard.

Blossom: *!^+? OKÉ!

Federatie van het Licht: Welke afscheidswoorden zouden vandaag het meest toepasselijk zijn?

Blossom: Eh … misschien… … … Nee! Ik weet er ook geen.

Federatie van het Licht: GOEDE REIS.

Blossom: Geweldig! Dat is ongewoon! Maar het kwam zo duidelijk door. Volgens mij betekent het zoiets als … ‘Gods zegen op uw reis/uw nieuwe avontuur’ …

Federatie van het Licht: Precies … WIJ HOUDEN VAN U.

Blossom: En ik/wij houden van u … In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


--------------------------------------------------------------------

Beluistert u in elk geval ook de audio opname, dan ontvangt u de Energie die White Cloud overbrengt. Met een koptelefoon maakt u die ervaring nog intenser! – V
Blossom speelt zelf de begeleidende pianomuziek!Transcript vertaling:

Diepe ademhaling …

Een heel warm welkom aan ieder van u.

Diegenen onder ons die niet op uw Planeet verblijven in deze Tijden, omringen uw Wezen … met zoveel Liefde … zoveel Dankbaarheid … omdat u alles doet waarvoor u hierheen bent gekomen … en méér.

U voelt misschien niet altijd de Lichtheid, die u BENT.

Maar toch …

als u gedurende 5 seconden buiten uw lichaam, buiten uw Aardse rijk kon treden …
en in uw Ware LICHT-LIEFDE kon zijn … 5 seconden maar …
dan zou u in die 5 seconden weten Wie u BENT, en dat gevoel van Licht, dat besef van Liefde zou uw kijk veranderen op hetgeen er nu gaande is op uw Planeet ...

vijf seconden om ALLES te weten …
om ALLES te begrijpen …
om ALLES te aanvaarden …
zoals het IS!

In die vijf seconden zouden al uw twijfels verdwijnen … al uw zorgen zouden niet langer deel uitmaken van uw gedachten …

Vijf seconden slechts, weg zijn van de dichtheid die de Energie op uw Planeet omringt.

Ze zouden u de gelukkigste mate van Gelukkig zijn brengen, het hoogste Gelukkig Zijn dat u ooit heeft ervaren.

En u zou het SNAPPEN, en u zou het zich herinneren. U zou weer Opgeladen zijn … en u zou zo gretig, zo volledig bereid zijn – zelfs na die 5 seconden – om terug te keren naar uw werkplek …

met zoveel enthousiasme voor alles wat er komen gaat …
in ieder van u bevindt zich dit WETEN …
dit WETEN dat u vervult met Kracht, dat u vervult met Eer … omdat u zich vrijwillig heeft aangemeld en werd uitgekozen om op uw mooie Gaia te zijn, in deze tijd …

de meest wonderbaarlijke tijd, welke gaat aanbreken …

diepe ademhaling …

Door de Energie van mijn woorden …
door de Energie van mijn Liefde …
door de Energie van Licht …
dat IS … in zijn Volheid van Liefde …

Voel nu in uw Wezen UW MACHT.
Denk er niet over na …
VOEL het … HERKEN het …
WÉÉT dat het er IS … BEGRIJP het …
GEBRUIK het … WORD het.

Terwijl ik spreek, laat u het ritme van uw ademhaling de leiding nemen …
zodat u niet meer dénkt, maar gaat ademen met een langzamer, dieper, intenser ritme …
en het enige wat u moet doen, is dat toestaan …
en VOELEN en u ervan bewust zijn WIE U BENT …

In uw Wezen, binnenin die Macht die u voelt, stelt u zich de vraag: ‘Wie ben ik? WIE BEN IK?’
IK BEN … HET LICHT … VOEL HET!
VOEL DAT LICHT, DAT U BÉNT … hoe het sterker wordt, en helderder … hoe het zich overal heen verspreidt …
VOEL HET. WÉÉT HET. BEGRIJP HET. AANVAARD HET.
Ah ja, dit is wie ik BEN.

Stel uzelf dan weer de vraag: ‘WIE BEN IK?’
IK BEN … DE LIEFDE … en binnenin uw lichaam, diep vanbinnen … VOELT u de Warmte … VOELT u het Liefdevolle gevoel … laat die Warmte gekend worden als LIEFDE.

En zoals de Stralende Zon … laat uw Warmte zich uitbreiden, overal naartoe …
Wéét het. Voel het. Aanvaard het. Word het. …

Breng uzelf dan weer terug naar ‘Wie ben ik?’

Ik ben het Licht … en VOEL het, zoals we net deden.
Ik ben de Liefde … en VOEL het, zoals we net deden.
Breng die twee samen …

en voel het GROTER worden … als zijnde U … vanuit U … door U … WÉÉT HET.
VOEL HET. AANVAARD HET. WORD HET.

Neem even de tijd om u erin te baden …

diepe ademhaling …

en terwijl u dit doet, voelt u het nog verder gaan …

en vraag uzelf dan opnieuw: ‘WIE BEN IK?’
IK BEN … DE WAARHEID.
U wéét diep vanbinnen, hoe uw Waarheid aanvoelt. Uw Waarheid kan niet wankelen. Uw Waarheid twijfelt niet, want het is UW Waarheid en deze KAN NIET twijfelen.

En wanneer u die Waarheid kent, de Waarheid over waarvoor u hier bent …
laat die Kennis uitgaan, vanuit uw Wezen … verspreid de Energie van die Waarheid overal naartoe.
WÉÉT HET. VOEL HET. AANVAARD HET. WORD HET.

Vraag uzelf nu: ‘WIE BEN IK? WIE BEN IK?’
IK BEN HET LICHT, IK BEN DE LIEFDE ... IK BEN DE WAARHEID … En breng de Energie van dit WETEN naar buiten, vanuit uw Wezen en verspreid die overal naartoe.

Neem even de tijd … om de Kracht te voelen, die zich binnenin u opbouwt …
VOEL de Kracht ervan, de Grootsheid, … binnenin u.

diepe ademhaling

En stel uzelf nu de vraag: ‘Wie ben ik?’
I AM.

I AM …

I … AM …

En IN dat I AM, dat u BENT … stuurt u dat Besef, vanuit uw Wezen, overal naartoe …

En vraag uzelf dan ‘Wie ben ik? WIE BEN IK?’
Ik ben niet mijn naam … ik ben niet mijn fysiek lichaam … ik ben niet … dit menselijk lichaam … want …
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BÉN DE WAARHEID. I AM.

1 ... 2 ... 3 … 4 … 5 …

IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. IK BEN DE WAARHEID. I AM.

diepe ademhaling

Lieve vrienden,
… stel u voor … al die miljoenen Zielen die ontwaakt zijn tot Zichzelf …
Zij VOELEN, WETEN, AANVAARDEN EN WORDEN … DIT, met elke ademhaling.

VOELT u NU dan uw MACHT?
ZIET u NU dan … dat met UW HULP … u, uw Planeet Aarde en de Zielen op en in Haar zult verheffen naar haar Rechtmatige plek?

Wij van de Andere Rijken … zijn bij u … altijd … wij geven u kracht en een doel … wij geven u Liefde …

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.
En zo is het.

Adieu, mijn Vrienden. Adieu.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge