Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 18 september 2022


Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 18 september 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Een hele goede morgen. Opnieuw. Ik laat het onderwerp voor dit gesprek in uw vaardige handen.

Federatie van het Licht: Groeten aan u, Blossom. Vreugde en Zegeningen worden geboden aan Eenieder die zijn weg vindt naar deze gesprekken.
Er wordt al veel gevierd in de Hogere Rijken.
Er is veel bezorgdheid in de lagere rijken, want het is bekend wat er komen gaat en hoe hun lot zich zal voltrekken.

Blossom: En hoe is dat?

Federatie van het Licht: Blossom … het is nogal een omstreden onderwerp. Want is het niet zo, dat ieder levend wezen afkomstig is van DE ENE ENERGIE, DIE LIEFDE IS?

Blossom: Ja. Want dat is het enige wat er bestaat, maar er zijn toch duidelijk heel wat dingen 'geschapen' vanuit dat lagere deel. Dus, is hun lot iets waarvan velen zouden denken dat de lagere energie het verdient?

Federatie van het Licht: Je kunt niet ontsnappen aan het Zelf.
Is het niet zo, dat wanneer iemand die als ‘normaal’ wordt beschouwd … iemand die zijn leven leidt en dingen doet waarvan hij weet dat ze goed zijn … die zijn uiterste best doet …
Is het niet zo, dat wanneer die dan een ‘fout’ begaat, de pijn die daardoor ontstaat – vanwege de verkeerde afstemming binnen zijn Waarheid – schade kan berokkenen aan het ZielZelf? Hij zou volledig overstuur raken en blijven, totdat de schuld bevrijd werd … totdat hij die misstap had rechtgezet en goed gemaakt. Neem dat nu dan eens … op/tot … een omvang die u zich niet kunt voorstellen … aan verkeerd doen/fouten begaan. Ingaan tegen alles wat binnenin de Waarheid ligt. Stel je voor … een duisternis te dienen, terwijl je geschapen bent uit Puur Licht. Stel je die totale ontreddering voor. De pijn in het ZielZelf, wanneer de Dag des Oordeels aanbreekt.

Blossom: Wacht even, Dag des Oordeels?

Federatie van het Licht: Datgene waarover wij spreken is niet hetzelfde als wat uw ‘sprookjesboeken’ u vertelden.

WANT DE ENIGE DIE OORDEELT OVER UW LEVEN … IS HET 'ZELF'.
DE ENIGE DIE OORDEELT OVER UW GEDRAG … MET BETREKKING TOT ELKE GEDACHTE DIE U OOIT HEEFT GEHAD … IS HET 'ZELF'.

Stel u dan de duisternis van de Ziel voor … de onmetelijke pijn welke iemand moet ondergaan, die tot duistere daden is vervallen. Om elke gedachte en handeling te moeten ondergaan, die hij heeft toegebracht aan anderen. Dat is al voldoende ‘straf’, aangezien volgens de gedachtegang van de duisteren iemand moet ‘betalen’ voor zijn misdaden. De lagere heersers op uw Planeet worden bang, laat het ons zo zeggen. Want er staat geschreven …
HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
HET LICHT HEEFT DE CONTROLE OVER DE KOMENDE PLANNEN, DIE NU OP HUN PLEK VALLEN.

Naargelang deze plannen zich ontvouwen, kan het voor veel mensen lijken dat alles nog veel waanzinniger ‘lijkt’ te worden, en dat niets nog logisch lijkt te zijn.
Alles wat ‘lijkt’ te zijn … is waarschijnlijk precies het tegenovergestelde van hetgeen er daadwerkelijk plaatsvindt achter de schermen.

Blossom: Afgezien van een enorm Teken aan de hemel, uiteraard. Laten we dat niet vergeten! Velen hebben foto’s ingestuurd van verbazingwekkende Regenbogen en Wolkenformaties. Maar, ik denk niet dat dit is waar u het over heeft?

Federatie van het Licht: Vele manen geleden hebben wij u gesproken over Regenbogen in onvoorstelbare vormen die zouden verschijnen aan uw hemel … er zouden er steeds méér van komen en dat gebeurt nu. Dit zijn tekenen. Maar het is niet HET TEKEN waar wij het onlangs over hadden.
U ZULT HET WETEN WANNEER HET ZICH AANDIENT … Daar zal niet aan getwijfeld worden.

Blossom: Sommigen denken dat het een hologram zal zijn, gemaakt door de duistere kant, en dat wij misschien voor de gek zullen worden gehouden. Hoe zullen we het verschil weten? Want er is een heleboel dat niet echt is, maar wel zo kan lijken.

Federatie van het Licht: U ZULT HET WETEN DOOR WAT U VOELT.
HET GEVOEL DAT HET TEKEN IN ZICH DRAAGT.
HET GEVOEL VAN LIEFDE DAT UW WEZEN VERVULT.
ZO ZULT U HET WETEN.

Blossom: Mm! Ik hoop het. Ik heb namelijk op video’s dingen gezien waarvan ik dacht dat ze een 'wow' factor hadden, en die toch nep bleken te zijn. Ik weet niet zeker hoe zuiver mijn 'onzin radar' nog werkt.

Federatie van het Licht: Wij herhalen … U ZULT HET WETEN.

Blossom: En na het Teken, wat gebeurt er dan? U heeft gezegd ‘lockdown' … ik heb gezegd … 'dat schijnen ze niet meer te doen.'

Federatie van het Licht: Wacht maar af, Blossom Goodchild! Wacht maar af!

Blossom: Veel anders kunnen we niet doen. Maar niettemin voelt het wel alsof de Energieën voortdurend verhogen. In het Zelf kunnen we in elk geval dat wel als Waarheid voelen.

Federatie van het Licht: En dat zullen ze blijven doen.
Het is tijd, Blossom.

Blossom: Met respect, maar in uw rijk of in het onze? Want in het uwe lijkt de klok buitengewoon langzaam te tikken.

Federatie van het Licht: WANNEER WIJ DIT ZEGGEN … DAN MENEN WE HET.
HET IS NU TIJD.
ER GEBEURT NU VEEL.

Blossom: Dat begrijpen we, ik denk dat de meesten van ons zich afvragen wanneer het 'tijd' zal zijn, wanneer datgene wat er plaatvindt achter de schermen getoond kan worden aan de hele wereld?

Federatie van het Licht: Wij zouden zeggen … DE TIJD DAARVOOR IS KOMENDE.
WANNEER ALLES VOLLEDIG VOORBEREID IS, EN HET ZEKER IS DAT ER GEEN ‘VERMOMMING’ IN HET SPEL KAN ZIJN …
WANNEER IEDEREEN ZICH VEILIG VOELT IN ZIJN HUIS …
WANNEER IEDEREEN HET GEVOEL HEEFT ALSOF DE WERELD NAGENOEG GESTOPT IS MET DRAAIEN …
WANNEER IEDEREEN ER KLAAR VOOR IS …
ZAL DE GROOTSTE SHOW OP AARDE …
DE GROOTSTE FILM OOIT …
VOOR U WORDEN VERTOOND, EN NOOIT MEER ZAL U MOETEN WACHTEN TOT ER IETS GEBEURT … TOT DE BAL GAAT ROLLEN.

Blossom: U heeft gezegd dat het overlijden van de Monarch die bal aan het rollen zal brengen.

Federatie van het Licht: Dat is zo.

Blossom: U zei 'zet u schrap'.

Federatie van het Licht: Dat menen wij. Adem onze woorden in en ‘voel ze aan’.

Blossom: Oké.

Federatie van het Licht: Hoe voelt dat?

Blossom: Ik voel dat we inderdaad dichter bij de grote onthulling komen. Diegenen onder ons die al heel lang bewust zijn, of zelfs pas sinds kort, lijken te WETEN dat geduld een deugd is.

Federatie van het Licht: En terwijl u geduldig wacht tot u geroepen wordt … bouwen de LIEFDE, de KRACHT en de MOED BINNEN IN U zich op tot Grotere Hoogten.

Blossom: Een tijdje geleden zei u dat wij er klaar voor zijn. Velen hebben het gevoel dat ze er al hun hele leven klaar voor zijn.

Federatie van het Licht: U bent er klaar voor!

Blossom: Maar wij weten niet waarvoor … en ergens weten we het wel.

Federatie van het Licht: Dat klopt. Dit wachten … deze verwachting binnenin … dit geduld, het maakt allemaal deel uit van uw WETEN en toch, weet u niet dat u het wéét.
Wanneer het zover is … zullen uw Enveloppen door Ieder van u worden geopend. Maar in deze dagen vraagt u zich af wat het kan zijn dat zij kunnen bieden, in de ‘stand van het spel’ dat zich gaat voordoen.
WIJ ZEGGEN U DIT …
U, STRIJDERS VAN HET LICHT, ZIJN NAAR DEZE PLANEET GESTUURD OM EEN OPDRACHT TE VOLBRENGEN.

Een deel van deze opdracht houdt in dat u niet in staat bent om te WETEN welke rol u zult spelen, niet in letterlijke zin. Maar uiteraard weet u in algemene zin dat VOOR NU … GROEIEND IN/TOT WIE U WERKELIJK BENT … dit betekent dat u heel beslist op het juiste spoor zit.

U KUNT DE VERANDERING BINNEN IN U VOELEN.
U ZULT HET STEEDS MÉÉR GAAN VOELEN, NAARMATE DE BINNENKOMENDE ENERGIEËN ZICH VERMENGEN MET UW EIGEN LICHTHEID.
Met die LICHTHEID … komt er méér inzicht.

Naarmate er méér inzicht komt, ontwaakt er een nieuw aspect van uw Zelf, en dan nog één en nog één … DIT SPEL zal u steeds duidelijker worden … en u zult méér vertrouwvol worden in uw wachten … in het BESEF dat U WERKELIJK KLAAR BENT voor wat het ook is, dat u hier kwam volbrengen.

U KWAM OM UW WERELD TE VERANDEREN.
U!
HOE STRALEND MOET UW WARE LICHT ZIJN, OM TE WORDEN VERKOZEN OM NU OP UW PLANEET TE ZIJN, IN DEZE GUNSTIGE TIJD.
TWIJFEL NIET, GELIEFDEN.
WÉÉT DIEP VANBINNEN … DAT ALLES GOED IS.
HOU U VAST AAN WAT U DIEP VANBINNEN VOELT.

Wanneer u contact maakt met anderen die zich gedragen, denken en voelen net als u … is er dan niet een besef dat U WÉÉT?
Een BESEF dat u uiteindelijk toch niet gek bent? Ook al kan een gesprek met anderen soms twijfel doen ontstaan over uw geestelijke gezondheid, omdat u de WAARHEID kent over veel dingen die plaatsvinden achter de schermen?

Blossom: O abso-zeker-weten-luut! Als er niet zoveel van onze Stam waren die zich zo voelen, dan zouden we inderdaad gaan twijfelen aan de echtheid van wat wij ontdekt hebben.
Ik bedoel … WIE HAD DIT GEDACHT! Ik ben (tegen mijn zin) opgevoed in een klooster. Als je lief bent ga je naar de hemel … als je stout bent, ga je naar de hel. Amen! Einde verhaal!
Zo eenvoudig was het! LIEVE HELP! Datgene wat ik ontdekt heb over wat er zich afspeelt in deze wereld kon niet nog méér overdonderend zijn, zelfs niet als ik er mijn best voor deed. Maar ik heb het idee, dat het wel mogelijk is!

Federatie van het Licht: En dat gevoel klopt, Blossom. Daarom vragen wij u om u echt schrap te zetten. Want hetgeen u denkt te weten met betrekking tot wat er gaande is achter de schermen, is een veel dieper konijnenhol dan u denkt.
DAAROM BOUWT U UW KRACHT EN UW LICHT OP.
DAAROM BENT U KLAAR VOOR HET ONTHULLEN VAN DATGENE WAT DE GROND ONDER UW VOETEN ZAL WEGSLAAN.

Blossom: Niet letterlijk, hoop ik!

Federatie van het Licht: Neen. Niet letterlijk, Blossom. Maar elke Ziel op de Planeet zal tot in zijn diepste kern geschokt worden.
Echter, zodra u hersteld bent van het uitstorten van de Waarheid … wanneer u uw wapenrusting aantrekt en u zich bij de LEGERS voegt …
DAN ZULT U … ZONDER ENIGE TWIJFEL … WÉTEN …
WAARVOOR U KWAM!

* * *

Blossom: Oké, even kort iets tussendoor. Ik deed deze channeling op donderdag. Op zaterdag ontving ik een paar foto’s en ik wou daar met de FVL over praten. Het lijkt op hetgeen hierboven werd gezegd, maar dat besefte ik niet, omdat ik de informatie doorkreeg en zoals blijkt, hadden zij dat ook niet door!

Hier ben ik weer. Ik hoop dat ik hieronder wat foto’s kan plaatsen van een paar prachtige ‘Engelenvleugel wolken’ die verschenen boven Rusland. Ik ontving ze via Telegram, maar ik kan er op internet verder geen info over vinden. Ik heb niet het gevoel dat ze het Teken zijn, maar kunt u er alstublieft iets over zeggen?

Federatie van het Licht: Een Stralende Goede Morgen aan u, Blossom. Wij zijn blij dat u dit bijkomende stukje informatie wilde opvolgen. Laat ons heel duidelijk stellen dat dit niet het Teken is waarover wij spreken. Dat moet nog komen. Maar dit komt uit de Rijken van Hoger Trillende Frequenties, en het is laat ons zeggen ‘Artistieke Vrijheid’.

Wolken zijn voor ons zo gemakkelijk om vorm aan te geven.

Een hele tijd geleden hebben wij met u gesproken over ‘dingen’ die aan uw hemel zouden verschijnen, welke u Hoop zouden geven en de inleiding zouden zijn voor grootsere dingen die op komst zijn. Dit is het soort tekenen waarover wij het hadden.

Er zal nog méér ‘opgebouwd’ worden tot dat ene, Grote Teken. Dit zal komen in de vorm van Regenbogen, Wolkenschepen … Wolkenformaties en dergelijke. Zoals wij altijd hebben gezegd: houd uw blik gericht op de hemel, Geliefden.

Blossom: Wilt u hier nog iets anders over zeggen?

Federatie van het Licht: Er hoeft niets meer gezegd te worden, lieve Blossom.
Spreken deze VLEUGELEN VAN GLORIE niet voor zichzelf?

Blossom: Inderdaad. Ik denk dat ik gewoon op zoek was naar de bevestiging dat ze ècht zijn.

Federatie van het Licht: En dat heeft u gekregen.

Blossom: Helemaal goed! Het is allemaal heel boeiend. Ik bedoel, echt fascinerend, Jongens. Hartelijk dank. Ik ben de Liefde. Ik ben het Licht. Ik ben de Waarheid. I AM.

In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge