Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 2 oktober 2022


Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 2 oktober 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar. Ik ben hier, ik ben bereid en schijnbaar ook in staat! Voelt u hetzelfde?

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. Het is prachtig om weer met u te kunnen spreken vandaag. Dat u zo ‘ongeïnspireerd’ was, is in zekere zin goed geweest.

Blossom: Echt? Hoezo?

Federatie van het Licht: Wanneer het brein in een ‘windstilte’ belandt, kan er een uitingsvorm met een andere frequentie worden verkend. Het helpt u bij het begrijpen van de Hoogten en de laagtes … de inspiraties en de niet-inspiraties. Denk nooit dat het verkeerd is om u zo te voelen. Het is door allerlei manieren van gedachten en gevoelens dat u kunt herkennen wat ze Werkelijk zijn.

Blossom: Ik vind ongeïnspireerd zijn heel erg saai.

Federatie van het Licht: Precies. U ervaart ‘saai’ zodat u ook totale opwinding kunt ervaren. Sta de dualiteit van uw Planetaire Trilling toe om u te dienen, in plaats van te ontgoochelen.

Blossom: Bedankt daarvoor. Ik denk dat, wanneer we ons zo voelen, we het idee hebben dat we ‘méér zouden moeten doen, juist OM te dienen’.

Federatie van het Licht: Blossom, lieve Blossom en u allen … DOOR … U ... TE ZIJN … DIENT U. Zelfs als u denkt dat uw Licht niet helder schijnt … doet het dat wel!
WANT U BENT LICHT. HET IS U. U BENT HET.

Blossom: Maar wij hebben erover gesproken dat er soms de behoefte is om onze dimmerknop meer open te draaien, nietwaar?

Federatie van het Licht: Ja. Maar dat betekent niet dat – zelfs wanneer het Licht in een kamer gedimd is – het niet toch de hele kamer Verlicht.
Wij stellen voor dat u alle gedachten verwijderd die gaan over het uzelf kwalijk nemen dat u op enig moment ‘uw rol’ niet goed genoeg speelt. Want dat helpt al helemaal niet. Wanneer u zich wat minder voelt …
VOEL … DE TRILLING VAN DE MANTRA.
STA TOE DAT DIE U OMRINGT MET ZIJN LIEFDE.
ADEM DIE IN EN WÉÉT DAT DIT HET LICHT EN DE LIEFDE EN DE WAARHEID IS, over WIE U BENT …
DAT ZAL U VEILIG HOUDEN ...
DAT ZAL U OP HET JUISTE SPOOR HOUDEN …
EN HET ZAL U HOUDEN OP EEN PLEK VAN BESEF EN INZICHT DAT U … DAADWERKELIJK … MÉÉR DOET OM DE PLANEET TE HELPEN, DAN U ZICH KUNT VOORSTELLEN.

Gewoon door hier te zijn … dient uw Energie – eender wanneer en of u die nu beschouwt als Hoog of laag – toch het Geheel. Het staat de kracht van uw Leven toe om door te dringen in elke vorm van Leven … om datgene te veranderen wat moet worden losgelaten … wat niet meer van nut is … wat moet terugkeren naar het grote niets, waar het vandaan kwam – om NOOIT meer terug te keren.
Dit alles verandert u, door gewoon maar op de Planeet te zijn in deze Tijd.
Herinner u, Geliefden … zelfs als u zich bij tijd en wijle afvraagt waarom u hier bent? Wat het doel is? Wat het er allemaal toe doet?

Herinner u ...
HET IS EEN EER OM VERKOZEN TE WORDEN OM OP PLANEET AARDE TE VERBLIJVEN IN DEZE MEEST BIJZONDERE TIJD ALLER TIJDEN.
HOEZEER BENT U GEZEGEND.
WÉÉT DAT.
HERINNER U DAT.
U WILDE KOMEN … UW VERLANGEN WAS ZO STERK.

Blossom: Ja. Zoiets als ‘Juffrouw! Juffrouw, alstublieft! Kies mij, juffrouw! Kies mij’.

Federatie van het Licht: Precies dat, ja. Het enthousiasme om naar uw Planeet te komen ging – zoals u zou zeggen – ‘door het dak’.

Blossom: En toen kwamen we aan. Om vervolgens alles te vergeten! Het punt is, ik begrijp dat u ons vraagt om het ons te herinneren, maar dat kunnen we niet. We moeten u maar op uw woord geloven.

Federatie van het Licht: Maar, Blossom, zie je het dan niet? Door ons op ons woord te geloven … HERINNERT u het zich. U herinnert het zich door het besef te voelen dat u ZULT volhouden met volhouden, omdat dat Licht … die herinnering diep vanbinnen, u daartoe aanspoort.

Blossom: Ja. Ja, dat doet het. We begrijpen het soms misschien niet. Maar de meesten van ons voelen/weten dat we onderweg zijn naar de grootste verandering ooit … en ook al verliezen we soms ons geduld, we WÉTEN toch diep vanbinnen dat die verandering op komst is … zij het rond onze ‘binnenkort’ of de uwe.

Federatie van het Licht: Zoals wij u al heel vaak hebben verteld … het is verstandig om nu te genieten van de rustige periode, want als het begint … zal alles heel anders worden vertoond.

Blossom: Wat een vreemde manier om dit te zeggen … heel anders worden vertoond … wat bedoelt u daarmee?

Federatie van het Licht: Niets wat u niet al weet. In de zin van … hoe uw media en zij die ‘hooggeplaatst’ zijn u tonen wat zij willen dat u als de Waarheid beschouwt … zal volledig anders worden. Want zij die ‘denken’ dat ze de macht hebben om alles te controleren, zijn gevallen … en alles wat zij getoond hebben zal met hen vallen.
Lieve Zielen … de Waarheid komt beetje bij beetje en maar voor enkelen naar buiten, in deze Tijd. Maar er zal een tijd komen waarin dat verandert, zodat er momentum kan ontstaan en voor eens en altijd … zal de WAARHEID worden getoond. De Waarheid … DE WARE WAARHEID.

Blossom: Hoe kunt u dat zeggen? De Ware Waarheid?
Federatie van het Licht: Is het niet zo, dat u misleid bent geworden door wat u verteld werd dat de Waarheid was … gedurende het grootste deel van uw tijd op uw Planeet, in dit leven?

Blossom: Wel, als ik voor mezelf spreek dan besefte ik al heel wat jaren geleden dat we werden voorgelogen. Hoewel het pas in de laatste paar jaren is dat ik echt verbazingwekkende onthullingen ben tegengekomen. Terwijl ik ook weet dat er nog méér gaat komen.

Federatie van het Licht: Dat is zo. Maar, u bent er klaar voor. U bent bereid en u bent ertoe in staat!

Blossom: Interessant! Ik zei dat aan het begin en nu zegt u het. Enige betekenis?

Federatie van het Licht: Geen enkele.

Blossom: Oh! Goed dan. Dank u. Oké, we gaan verder. Veel mensen hebben een foto gestuurd vanuit Griekenland, met daarop een grote ‘Zuil van Licht’ waar een bliksem doorheen gaat. Ik heb dit ook eerder al een paar keer gezien. Mensen nemen aan dat dit de Zuilen van Licht zijn waarover u spreekt. Zijn ze dat?

Federatie van het Licht: Neen, Blossom, dat zijn ze niet. Het zijn Zuilen en ja, ze bestaan uit Licht. Maar het zijn niet degenen waarover wij u al die jaren geleden hebben gesproken.

Blossom: Dat dacht ik al. Hoewel ze meer lijken op degenen die u me toen telepathisch heeft getoond … vergeleken met de mooie, veel smallere in alle kleuren die schijnbaar veroorzaakt werden door ijskristallen.

Federatie van het Licht: Degene waarover wij hebben gesproken … degene die wij bedoelen … zijn nog niet vertoond. Ze zijn veel dikker en het zal lijken alsof ze noch uit de lucht, noch uit de Aarde komen. Ze zullen er gewoonweg zijn.
Ze zullen veel breder en hoger zijn en u zult het WETEN … u zult ze herkennen door de ENERGIE die ze meebrengen.

Blossom: U heeft ook gezegd dat ze informatie zouden bevatten voor de mensen. Ieder van ons zou van hen ontvangen wat nodig is voor elke Ziel. Ik kan me niet herinneren wat we gezegd hebben want het is al zo lang geleden, maar lijkt dit niet op het ontvangen van onze enveloppen?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom. Het lijkt erop, maar het is niet hetzelfde.

Blossom: In welke zin …?

Federatie van het Licht: In de zin van … de Enveloppen zullen aanvankelijk ontvangen worden.

Blossom: Denkt u dat u misschien een korte herhaling kunt geven over de enveloppen? Er zijn veel nieuwkomers die niet begrijpen wat u bedoeld en misschien ook niet de tijd hebben om het op te zoeken op mijn website. Kan dat?

Federatie van het Licht: Jazeker. Als we kunnen helpen zijn we daar graag toe bereid.
De Enveloppen waarover wij spreken zijn uiteraard … niet in fysieke vorm.

Blossom: O, goed! Want de post is tegenwoordig behoorlijk onbetrouwbaar. Bovendien zou het jullie een kapitaal kosten en afhankelijk van in welk land je woont … krijg je ze misschien pas maanden later. Of helemaal niet. Maar, ga verder.

Federatie van het Licht: De Enveloppen zijn in bewaring gegeven aan uw Ziel. In elk ervan bevinden zich aanwijzingen. Wij hebben in het verleden het woord ‘opdrachten’ gebruikt, maar wij willen benadrukken dat niemand u ‘opdracht’ geeft om wat dan ook te doen. Het is uw keuze of u er gehoor aan geeft, als en wanneer dat ogenblik aanbreekt.
Deze aanwijzingen zijn voor u persoonlijk … om te worden uitgevoerd ter ondersteuning van Het Geheel, wanneer ze worden geopend.

Blossom: En de grote vraag is natuurlijk … wanneer is dat? Denk er nu alstublieft niet eens aan om ‘spoedig’ te zeggen … met respect.

Federatie van het Licht: Wij kunnen u geen precieze tijd geven en hoewel wij zeggen dat iedereen ze zal openen op hetzelfde tijdstip … bedoelen wij dat in brede zin … binnen een bepaalde tijdsspanne/periode … en zeer sterk afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden BINNEN die tijdsspanne/periode.

Blossom: Zullen ze dan worden geopend wanneer er zich iets ‘heugelijks’ voordoet? Bijvoorbeeld … Het Gebeuren?

Federatie van het Licht: Dat is zo. Maar, Blossom, er zal zich véél voordoen dat als ‘heuglijk’ kan worden beschouwd … vanaf nu ...

Blossom: Dat is een beetje verwarrend … misschien kunt u het samenvatten?

Federatie van het Licht: Deze Enveloppen liggen veilig verzegeld besloten in u. Wanneer de juiste tijd aanbreekt om ze te openen … zult u dat weten … heel duidelijk.
De aanwijzingen in elke ‘Enveloppe’ – in overdrachtelijke zin … zullen bij u worden ‘gedownload’ … en uw WEZEN zal heel duidelijk weten wat de bedoeling is en wat het moet doen.
De aanwijzingen voor ieder van u werden bedacht op een manier die hen in staat zal stellen om deze ‘wensen’ uit te voeren vanuit een ZEKER WETEN van de Ziel.
Want de Ziel heeft ermee ingestemd om dat te doen, alvorens naar de Aarde te komen.

Blossom: Wanneer u zegt ‘wensen’ … wat bedoelt u dan?

Federatie van het Licht: Het zijn de wensen die geformuleerd zijn door het Zelf, lieve Blossom. Het Zelf dat – bij het voorbereiden op dit Leven – wist … waar de Ziel zich zou bevinden qua omstandigheden en verblijfplaats.
U zou het kunnen zien alsof u een overzicht en een plan kreeg … dat u te horen kreeg over bepaalde gebeurtenissen die de geschiedenis zouden bepalen … en waar U zou moeten zijn op elk van die toonaangevende momenten.
Begrijp dan dat er gesprekken hebben plaatsgevonden over hoe u uw rol op Planeet Aarde zag op dat ogenblik, en hoe u ervoor koos om vanuit uw Grootste Verlangen de nodige hulp te bieden.
Rekening houdend met dat alles … werden dan uw Enveloppen ‘geschreven’ en verzegeld … in het WÉTEN dat de Ziel ze Liefdevol veilig zou houden tot de tijd voor hen aanbrak, om aan het Licht te komen.

Blossom: Maar waarom … zou het dan niet gepast zijn om de inhoud vooraf al te kennen … bij wijze van voorbereiding?

Federatie van het Licht: Omdat het geen zin zou hebben. Het zou niet alleen zorgen voor verwarring, maar de Ziel zou zich ook zorgen gaan maken over ‘hoe ze dat allemaal voor mekaar kon krijgen’. Hoe ze ‘ooit zulke dingen konden doen’ enz …
Maar …
ALS DE TIJD AANBREEKT … ZAL ALLES LOGISCH ZIJN EN OP ZIJN PLEK VALLEN, BINNEN HET BESEF EN INZICHT VAN HET ZELF.

Blossom: Oké! Het uur is vandaag voorbijgevlogen, maar ik heb nog één vraag. Zullen de dingen die wij besloten hebben te gaan doen, ons verrassen? Bijvoorbeeld, als we het nu zouden weten, zouden we dan zeggen ‘daar ben ik echt niet toe in staat’ of zullen het eerder aanwijzingen zijn waarvan we zeggen ‘ooo! Dat is gemakkelijk … laat maar komen’.

Federatie van het Licht: Het zal u op dat ogenblik niet verrassen … want er zal binnenin u veel veranderd zijn, zodat u in staat bent om zulke intenties uit te sturen. Dat is nog een reden waarom het niet verstandig is om het nu al te weten. Maar wij zeggen ook niet dat het ‘gemakkelijk’ zal zijn.

ONTHOUD DIT … U HEEFT EEN OPDRACHT.
DE GROOTSTE OPDRACHT OOIT.

Maar alles wat u zult doen, heeft gedaan en doet … is in de NAAM DER LIEFDE, LICHT EN WAARHEID en altijd zullen LIEFDE, LICHT EN WAARHEID meereizen in u, aan uw zijde en overal om u heen.
WIJ ZIJN ÉÉN.

Blossom: Mooi zo, Jongens. Hartelijk dank. In Dankbaarheid.
In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge