Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 12 februari 2023


Blossom Goodchild - Channeling met de Galactische Federatie - 12 februari 2023

Blossom Goodchild

Blossom: Goedemorgen Jongens! Wel, ik kan niet anders dan jullie alweer vragen over Zwammie de Zwam! Ik kreeg zoveel e-mails uit Canada, de VS en het VK, met krantenkoppen over een gevaarlijke schimmel die zich verspreidt. Zelfs de WGO heeft het erover. Is dit jullie voorspelling die nu vorm krijgt? Vertel alsjeblieft!

Federatie van het Licht: Goede morgen, Blossom en elke Ziel die Straalt, hetgeen een veel groter effect heeft dan u zou aannemen.

Ja, het nieuws verspreidt zich naar het schijnt even snel als de schimmel. Bekijk dat met Vreugde, niet met angst. Want het is feitelijk goed nieuws. Het betekent dat Fase Twee waarschijnlijk eerder dan later zal worden ingevoerd.

Blossom: Hetgeen, met respect, helemaal niets betekent omdat ‘eerder’ voor u niet hetzelfde betekent als voor ons.

Federatie van het Licht: Hoe dan ook, Blossom, in de context van het gezegde ‘waarschijnlijk eerder dan later’ is het juist.

Blossom: Kunt u ons er méér over vertellen? De schimmel zelf, of het plan om ons op te sluiten vanwege die schimmel?

Federatie van het Licht: Wij zijn ermee bekend via Energie … wij kunnen daarom geen echte details geven.

Blossom: Als ik eerlijk, brutaal en respectloos ben … verbaast het mij dat het zelfs maar wordt vernoemd. Door Goddelijke timing zijn wij voor heel veel dingen die wij verwachten vanwege uw nieuwsberichten … nog steeds in afwachting. Dus ik ben hier al blij mee!

Federatie van het Licht: Maar?

Blossom: Toch ben ik er nog niet zeker van dat het zal uitdraaien op een wereldwijde lockdown.

Federatie van het Licht: Daar zal toch een aanleiding voor moeten zijn, en de angst die nu al is gewekt zal in de komende maanden enorm toenemen. Zodat, tegen de tijd dat het ‘thuisblijven’ wordt doorgevoerd … het nieuws over deze schimmel en zijn ‘klauwen’ wijdverspreid zal zijn en voldoende angst zal hebben opgewekt, waardoor de mensen zullen ‘doen zoals hen wordt opgedragen’.

Blossom: Maar is het niet zo dat velen, die het in de voorbije jaren hebben ervaren, nu gewoonweg niet zullen gehoorzamen?

Federatie van het Licht: Die kans bestaat inderdaad … en zij die ervoor kiezen om niet te gehoorzamen, zullen dat doen omdat zij ‘WETEN’. Maar dat wil niet zeggen dat het ‘opgesloten/ingesloten’ worden niet noodzakelijk is … omdat DIT specifieke ‘excuus’ ten bate is van het Hoogste Goed voor Allen.

DEZE specifieke tactiek van angst heeft een onderliggende bijkomstigheid waardoor, we zeggen het nogmaals, het noodzakelijk is dat iedereen binnen blijft voor zijn eigen veiligheid – al heeft deze veiligheid door opsluiting niets te maken met een schimmel. Zoals wij al zegden, is dat slechts een rookgordijn.

Blossom: Ik weet dat u gezegd heeft dat dit nodig is, opdat de Waarheid kan worden onthuld door tijd door te brengen voor een scherm, zodat wij kunnen zien wat er WERKELIJK gaande is. Er zal zoveel boosheid/frustratie ontstaan bij de grote meerderheid, als eenmaal de Waarheid onthuld wordt, dat het voor onze veiligheid is dat het leger in de straten zal zijn en zo meer … om controle te houden over de massa die snel de controle zou kunnen verliezen.
Ook dit heb ik nu al zo lang gehoord, maar het valt nog steeds moeilijk om te aanvaarden dat iets dergelijks OOIT echt gaat gebeuren.

Federatie van het Licht: Het enige wat wij u dan kunnen zeggen, Blossom … is ‘wacht maar af’.

Blossom: Ik weet dat ik niet zo sceptisch moet zijn. Vooral omdat ik daarmee eigenlijk zeg dat ik niet zeker weet of ik u geloof.

Federatie van het Licht: Blossom, het maakt niet uit of u ons gelooft of niet.

Blossom: Maar het zou wel moeten uitmaken, nietwaar? Ik breng uw Waarheid over, welke u wilt uitdragen in de wereld, en als ‘uw boodschapper’ zou ik toch zeker 100% aan boord moeten zijn?

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Is dat niet duidelijk? Omdat, als ik niet het idee heb dat u de Waarheid overbrengt, waarom zou ik er dan mee doorgaan? Zoals u kunt voelen aan mijn Energie, bevind ik mij op een geweldige plek met dit gesprek. Ik wil dat de lezer dit weet.

Federatie van het Licht: En wij willen dat de lezer weet dat wij weten, dat u deze gesprekken zult verderzetten, ook al bent u het er niet altijd mee eens.

Blossom: Dat is zo. Maar het is niet zozeer dat ik het er niet mee eens ben. Ik ben gewoon niet ‘zeker’, maar ik zal met alle plezier afwachten.

Federatie van het Licht: Wanneer het gebeurt, Blossom, en wij zeggen ‘wanneer’ niet ‘als’ … dan zult u allen zulk een opluchting voelen, ook al is de aard ervan niet echt Rozengeur en Maneschijn. Integendeel zelfs. Maar lieve Blossom, lieve Zielen van Waarheid en Licht … wij hebben het er vaak over gehad, dat hoewel het ultieme doel … uw opdracht … erin bestaat om de Gezegende Gaia en ook uw Gezegende Wezens naar die wereld van Rozengeur en Maneschijn te brengen – er heel veel is dat NIET tot die Energetische Trilling behoort, en dat moet worden opgeruimd en verwijderd alvorens u in die nieuwe Wereld kunt stappen. Dat proces zal zeer onaangenaam zijn.

Blossom: Ik heb het idee dat ik u ervan heb weerhouden om ‘pijnlijk’ te zeggen.

Federatie van het Licht: Dat is juist. Maar wij begrijpen dat het uw bedoeling was om geen angst te scheppen.

Blossom: En wanhoop en doemdenken ...

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar wij willen uw Wezen ook voorbereiden op wat er gaat komen, zodat uw Kracht u er doorheen kan helpen … in het besef dat de ‘ruwe doorgang’ moet plaatsvinden, voordat de wateren tot rust komen en de Vrede uw Planeet kan overdekken.

Het zal de meest hobbelige achtbaan worden die u zich maar kunt voorstellen … terwijl u zich in de storm bevindt … zult u WETEN dat ‘dit was voorbestemd’, en dat zal een grote hulp zijn bij het BESEF van hetgeen er zich aan de andere kant bevindt … zodra ‘dat deel’ van Het Plan zich heeft voltrokken.

Blossom: Waarom kunnen wij niet meer details vernemen over wat er gaat komen? … En ik weet al wat u gaan zeggen!

Federatie van het Licht: Zullen wij het dan zeggen, of u?

Blossom: U.

Federatie van het Licht: Heeft u niet zèlf gezegd, Blossom … dat als vrouwen vooraf de werkelijke pijn van een bevalling zouden kennen, er veel minder Zielen op de Planeet zouden zijn?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Maar die pijn verdwijnt onmiddellijk zodra de baby is geboren, en dan volgt er onmiddellijke Vreugde van de Hoogste Trilling … en elke intense wee wordt slechts een herinnering … als het resultaat van het ‘harde werk’.

Blossom: Probeert u nu een grapje te maken?

Federatie van het Licht: Dat was niet de intentie, maar wij begrijpen nu wat u bedoelt. Misschien is dit een manier om dit scenario te vergelijken met hetgeen er gaat komen … hetgeen op komst is … en het is op komst.

Denk aan al de pijn en de onrust die beroering zal brengen tot in de kern van de Aarde, net als de weeën bij een bevalling. In het BESEF dat er na afloop een nieuw leven geboren zal zijn … wanneer die fase is afgerond.

En hoewel u uw Wereld wellicht onherkenbaar zult vinden … zal er zoveel opruiming hebben plaatsgevonden … dat het voor elke Ziel ZAL VOELEN alsof ze een NIEUW LEVEN hebben.

Daarvoor bent u hier, lieve Zielen.
Daarvoor bent u DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.
Daarom BESEFT u, diep vanbinnen … UW KENNIS!

Ook al voelt het alsof u niets weet van wat er werkelijk gaat plaatsvinden. Maar u weet het wel, en wanneer het gaande is zult u BESEFFEN dat uw KENNIS … door uw GEVOEL … door uw herkenning van het BESEF dat hetgeen er zich voordoet onbekend, maar tegelijk ook heel bekend is.

Wanneer dit alles achter de rug is … dan zult u … het gevoel/het aanvoelen hebben van … IK KEN DIT. En tegelijkertijd zult u op Zielenniveau bont en blauw zijn.

Toch, wanneer u zich kunt herinneren dat wij hierover hebben gesproken en dat u uiteindelijk verder zult komen … dichter bij DE BRUG … hoewel bont en blauw, zult u WETEN dat het LICHT VAN ALLES DAT IS … ook in die tijden zijn Goddelijke Wonderen verricht.

Blossom: Lieve hemel! Die laatste zin moesten we echt horen, anders ‘leek’ het wel heel angstaanjagend.

Federatie van het Licht: Niet als, Blossom.
BLIJF AFGESTEMD OP WIE U BENT.
ER IS NIETS … ABSOLUUT NIETS DAT U ONDERUIT KAN TREKKEN, ALS U TROUW BLIJFT AAN DE ENERGIE VAN LIEFDE DIE U BENT.
LIEFDE VERANDERT ALLES.
BLIJF IN DIE HOGE TRILLING VAN LIEFDE.

Dat is het enige wat u hoeft te doen.

Als u nu uw ogen sluit, op dit ogenblik, en u verbindt met de Trilling waarin u zit terwijl u luistert naar onze woorden …

Blossom: Oké, ... dat doe ik ...

Federatie van het Licht: Wat VOELT u dan?

Blossom: Moeilijk te omschrijven … Klaar?

Federatie van het Licht: Waarvoor?

Blossom: Om naar Fase Twee te gaan.

Federatie van het Licht: En wat nog?

Blossom: Moed.

Federatie van het Licht: Dat zal heel erg nodig zijn. Wat nog?

Blossom: Gewapend.

Federatie van het Licht: Dat bent u inderdaad. Waarmee?

Blossom: LIEFDE

Federatie van het Licht: U WÉÉT het, Blossom! U zegt dat u het niet weet … maar u weet het wèl! Doorheen alles wat er gaat gebeuren … doorheen Fase Eén tot en met Vijf … is dat alles wat u weten moet.
IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Wij herhalen …
DAT IS ALLES WAT U MOET WETEN.
DAT IS ALLES WAT U MOET ZEGGEN.
DAT IS ALLES WAT U MOET VOELEN.
DAT IS ALLES WAT U BENT.

Blossom: Dank u. Ik voel een grote verwachting! Alsof we een uitgerekende datum hebben gekregen voor de baby die nog geboren moet worden, maar we weten ook dat het eerder of later dan die datum kan zijn – afhankelijk van GODDELIJKE timing.

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. Inderdaad.
Onze Liefde en Respect voor Ieder van u is zo KRACHTIG.
Wij verlangen dat u die KRACHT zou nemen en warm zou nestelen in uw Hart, dat u het zult toestaan om er te blijven en te groeien met elke ademhaling … in/als/door/uit … DE LIEFDE ZÈLF.

Blossom: Goed gedaan, Jongens. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge