Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 5 februari 2023THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Channeling met de Galactische Federatie - 5 februari 2023

Blossom Goodchild

Blossom: Een goede morgen. Ik heb onverwacht een opening gevonden in mijn agenda, dus wilde ik een poging wagen en de channeling nu doen. Ik hoop dat het zal lukken.

Federatie van het Licht: Welkom lieve Blossom. Welkom alle Zielen die hun weg hebben gevonden naar deze berichten. Want het is uw Hart dat u hierheen heeft geleid. Het is uw Hart dat de Waarheid in alles herkent. Er is geen betere radar dan uw Hart, Geliefden.

Blossom: Dank u. Dat is zó waar. Ik vroeg me af, of u ons kunt vertellen over de EES en de Med beds (Medische bedden – V) en zo meer. Eigenlijk over alle Quantum Heling apparaten, als dat mogelijk is?

Federatie van het Licht: Met veel plezier, Blossom. Want het bekend raken/beschikbaar worden van dergelijke instrumenten zal een nieuwe manier van leven gaan betekenen voor veel mensen.
Het maakt niet uit of u begrijpt ‘hoe’ ze werken. Maar het maakt héél veel uit dat u WÉÉT dat ze werken, en u veel voordeel zullen brengen.

Blossom: Wat bedoelt u daarmee?

Federatie van het Licht: HET IS VANZELFSPREKEND DAT DE GENEZER IN IEDER VAN U BESLOTEN LIGT.
ER IS GEEN KRACHTIGER GENEZER DAN HET ‘ZELF’.
Maar bijvoorbeeld het EES is een ENERGIE VERHOGEND SYSTEEM. Het verhoogt de Energie en werkt op een niveau dat niet kan worden waargenomen, gehoord of aangeraakt. Het schept een Energie … een Nulpunt Energie … en binnen die ruimte … wordt alles wat Vrede is … in evenwicht gebracht.

Blossom: Ik ben gezegend geweest om twee sessies van elk 4 uur te mogen ervaren, en ik kan absoluut getuigen van die Vrede. Het duurt ongeveer tien minuten voordat mijn brein zich afsluit en ik in een staat van diepe ontspanning kom. Hoe werkt dat dan?

Federatie van het Licht: Omdat Nulpunt Energie niets te maken heeft met het herschrijven van uw boodschappenlijstje. Het heeft niets te maken met de telefoontjes die u nog moet plegen of het werk dat NU af moet.
Nulpunt Energie is uw vriend IN VREDE. Het staat uw brein toe om zich af te sluiten, en het staat het ‘Zelf’ toe om in een andere ruimte te ZIJN. Zou u zeggen dat u zich bewust bent van waar die ruimte is, Blossom?

Blossom: Nee, ik ‘sluit gewoon af’. Het voelt niet alsof ik in slaap ben, maar ‘de tijd’ houdt gewoon op te bestaan.

Federatie van het Licht: Omdat er geen tijd bestaat in de ruimte van het Bewustzijn … en dàt is waar u heen gaat. Dat is waar U zich afsluit … wegzakt … en dan aansluit op uw WAARHEID … vervolgens is het belangrijk dat u uw systeem toestaat om aan het werk te gaan … op u … op uw lichaam.
Er zijn wonderbaarlijke resultaten bereikt, zoals velen van u weten. Maar, wij benadrukken nogmaals … uw BESEF dat het werkt, is de feitelijke Genezer.

Blossom: Kunt u geloven dat er geruchten de ronde doen dat de EES allemaal oplichterij is … en dat het behoort tot het duister om ‘in het geniep’ ons DNA te veranderen en dergelijke?

Federatie van het Licht: Ja. Dat kunnen wij geloven. Want alles wat behoort tot het Hoogste Licht en voor het Hoogste Goed voor allen … daar wil het duister de hand in krijgen, om er negatieve gedachten omheen te plaatsen, zodat de Energie van Licht erin kan worden afgezwakt. Nogmaals … wij raden u aan om uw Hart te volgen.

Blossom: Wel, toen ik die onzin hoorde heb ik in mijn hart gekeken en mij herinnerd hoe het voelde toen ik daar was, en ik dacht ook aan de dame die het ‘bedacht’ heeft. Het antwoord dat mijn hart mij gaf was ‘LICHT, LICHT, LICHT. WAARHEID. WAARHEID. WAARHEID’.

Federatie van het Licht: Blossom … er zijn zoveel ‘instrumenten’ die op de voorgrond zullen treden in de komende dagen … OMDAT HET IN AFSTEMMING IS DAT DEZE MANIER VAN GENEZEN ZAL TOENEMEN.
Deze ziekten … deze inbraken op het lichaam, waren nooit bedoeld om deel uit te maken van wie u bent. Het is een lange reis die u in deze tijden onderneemt, om niet enkel uw fysiek lichaam maar uw hele Wereld te ontdoen … van ALLES wat er niet thuishoort.
Deze nieuwe ondersteuning zal steeds méér worden toegepast en zal mettertijd eenvoudig beschikbaar komen … voor iedereen. Maar voel u niet ‘buitengesloten’ wanneer u een dergelijke mogelijkheid niet in uw omgeving heeft.
WANT U WÉÉT DAT ‘U’ UW GENEZER BENT.
Zelfs wanneer u hoort over wonderbaarlijke gebeurtenissen waarbij iemand door een ander ‘Genezen’ werd. Die ‘ander’ is slechts de tussenpersoon. Een Genezing kan niet plaatsvinden tenzij uw Ziel daarmee akkoord gaat.

Blossom: Wacht even … waarom zou een Ziel niet akkoord gaan?

Federatie van het Licht: Blossom, dat zou je verbazen.

Blossom: Dat doet het nu al!

Federatie van het Licht: Wanneer een Ziel er klaar voor is om te worden Genezen … dan zal dat gebeuren. Soms heeft een Ziel bepaalde emoties of zelfs shock en ‘lijden’ nodig, als onderdeel van zijn/haar NU … opdat ze kan worden wie ze moet zijn.

Blossom: Ik begrijp wat u bedoelt, maar toch niet allemaal? Sommigen zeggen misschien ‘waarom zou ik überhaupt moeten lijden?’

Federatie van het Licht: Dan zouden wij zeggen … omdat u daar om heeft gevraagd.

Blossom: En zij zouden antwoorden … ik was toen ‘niet helemaal bij?’

Federatie van het Licht: Dan zouden wij antwoorden met ‘Neen’. U vroeg om bepaalde aspecten van het leven te ervaren, opdat u méér zou begrijpen wie u bent. Is het niet zo dat u na het doorstaan van het lijden … een ongekende kracht kunt voelen, binnenin u?

Blossom: Zeker. Voor mij … altijd.

Federatie van het Licht: Dan hoeven wij daar eigenlijk niets aan toe te voegen.

Blossom: Maar wanneer iemand Genezen wil en dat gebeurt niet … dan gaat dat toch zeker dieper dan het feit dat zij erom hebben gevraagd om hen sterker te maken?

Federatie van het Licht: Het gaat niet enkel om het winnen aan kracht, Blossom. Het is het inzicht van de Ziel in zichzelf. Er zijn veel scenario’s met vele en diverse redenen waarom de ene wel Genezen wordt en de ander niet.
Sommige Zielen ‘voelen’ diep vanbinnen dat ze moeten lijden vanwege een verbinding met een vroeger leven, waarin zij misschien kwaad hebben berokkend aan iemand, en ‘voor hen’ is de enige mogelijkheid om zichzelf te vergeven … het ervaren van eenzelfde lijden … in/voor … henzelf. Ook al heeft de Ziel die in dat vorige leven geleden had, hen reeds vergeven.

Blossom: Ik hoor ‘Onderhoud aan de Ziel’. Maar ik krijg geen zin waarin dat verwerkt wordt.

Federatie van het Licht: ‘Onderhoud aan de Ziel’, Blossom, hoeft niet echt in een zin te worden geplaatst omdat het voor zichzelf spreekt.
Het is uw verantwoording om Dienstbaar te zijn aan uw Ziel … evenzeer als het uw verantwoording is om uw Ziel te Onderhouden.
De motor van uw auto heeft onderhoud nodig. Dingen hebben onderhoud nodig om te kunnen functioneren naar hun beste mogelijkheden.
Dit is niet anders voor uw Ziel. Die heeft aandacht nodig. Die moet worden onderhouden/verzorgd/Geliefd.
Als ze niet de nodige aandacht krijgt, kunt u niet het beste eruit halen. Zo eenvoudig is het.

Blossom: En wat zijn de manieren om de Ziel te onderhouden?

Federatie van het Licht: ERVAN TE HOUDEN … MÉÉR DAN VAN HET LEVEN ZÈLF.

Blossom: Ik neem aan dat dit slechts bij wijze van spreken is … omdat ‘het Leven zèlf’ Liefde is.

Federatie van het Licht: Dat is juist. BESTEED ER TIJD AAN. EER HAAR. SPREEK ER MEE … NIET ER TEGEN.

Blossom: Wat is het verschil?

Federatie van het Licht: Wanneer u ‘er tegen’ spreekt, dan spreekt u buiten haar. Wanneer u ‘er mee’ spreekt, dan spreekt u binnenin haar … als in … dan BEHOORT U ERTOE … U BENT UW ZIEL.
ALLES WAT ZICH BUITEN U BEVINDT, IS DAT NIET.
LEEF BINNENIN UW ZIEL.

Zo vaak lijkt het wel alsof … iemand er een tijdlang is uitgestapt. Al is dat natuurlijk onmogelijk. Maar het kan wel zo voelen.
STAP ER WEER IN … KEER U WEER NAAR BINNEN.
Een reis wordt niet beter door het aantal stappen dat u zet of hoeveel kilometers u heeft gelopen.

DE GROOTSTE REIS OOIT, LIEVE ZIELEN, IS DE REIS DIE U ONDERNEEMT BINNEN IN UW HART.
Dat is de meest bezielende Energetische ‘trip’ die er bestaat.
Er is zoveel ‘daarbuiten’ … zoveel om te ervaren … zoveel te zien, te voelen, te ontdekken …

MAAR BINNENIN IS EEN HEEL KONINKRIJK … UW KONINKRIJK … GODS KONINKRIJK … HET KONINKRIJK VAN DE LIEFDE … HET KONINKRIJK VAN HET LEVEN …
Noem het zoals u wil, maar het is dáár, binnen in u.
En in dat Koninkrijk zijn er, zoals gezegd … vele deuren.
U heeft de sleutel in handen tot elk daarvan. Maar ze kunnen pas worden ontsloten wanneer u klaar bent om er doorheen te gaan.

DE LIEFDE WÉÉT wat er zich achter elke deur bevindt … U WEET DAT OOK. Maar op deze innerlijke reis zal uw Ziel u naar de juiste deur leiden, op het juiste moment.
Want u … zult/moet … er in uw WEZEN klaar voor zijn om te aanvaarden, om te kunnen opnemen wat er zich aan de andere kant bevindt.

WÉÉT, WÉÉT, WÉÉT DAT U LIEFDE BENT VAN DE HOOGSTE ORDER.
WÉÉT, WÉÉT, WÉÉT DAT U … GEKOZEN HEEFT/VERKOZEN WERD … OM HIER TE ZIJN IN DEZE TIJD, OM UW ZIEL DUSDANIG AAN TE STUREN DAT ZE LIEFDE KAN UITSTUREN, DOOR U HEEN … VAN U UIT … NAAR ALLES WAT IS.
WAT EEN BUITENGEWONE VREUGDE VOOR DE ZIEL, OM DAT TE DOEN!

Blossom: Inderdaad. Alleen al dat Besef maakt mij EFFULGENT!

Federatie van het Licht: Wij zijn ons bewust van dat woord, en wij Verheugen ons in het Weten dat u het nu ook kent.

Blossom: Het betekent ‘om Licht te stralen … om Licht uit te sturen’ … JA! JA! JA!

Federatie van het Licht: JA! JA! JA! … en u kunt DAT LICHT NU VOELEN, wanneer u het uitstuurt naar Het Geheel.
Het is allemaal zo eenvoudig, nietwaar?

Blossom: Dat is het inderdaad, en hoe méér we het gaan ‘Snappen’ … des te gemakkelijker wordt het.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … Lieve Zielen, Wees … in/uit/als … Dankbaarheid voor alles wat u bent in dit Nu. Maar wees ook Dankbaar voor alles wat u bent geweest, en wat u nog zult worden.
ER IS ZOVEEL OP KOMST WAT UW HART ZAL DOEN ZWELLEN MET EEN ENORM GEVOEL VAN DANKBAARHEID.
UW ZIEL ZAL OVERLOPEN VAN LICHT … TERWIJL U VERDERGAAT … MET DE WERELD TE VERANDEREN.

Blossom: O dank u. Dank u. Dank u. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid.
I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge