Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 11 december 2022


Blossom Goodchild - Channeling met de Galactische Federatie - 11 december 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Hier zijn we dan weer. We delen Liefde, nu steeds meer mensen over de hele wereld gaan beseffen dat dit de reden is waarvoor wij hier zijn. Hallo!

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … Lieve Vertrouwende Zielen … inderdaad, wat een Vreugde om weer in uw gezelschap te zijn.

Wij hebben vandaag een gesprek met u, en wij bieden oprechte genegenheid aan Elk van u die de reden en het doel heeft begrepen van het verstrekken van Liefde op uw Planeet … door het Licht in henzelf.

Blossom: Liefde verstrekken? Zo heb ik het nog nooit bekeken.

Federatie van het Licht: Dan is het wellicht goed om het nu zo te zien. U BENT ZULKE WONDERBAARLIJKE WEZENS VAN LICHT – LIEFDE.

Veel groter dan u zich kunt voorstellen. Maar, zoals wij zeggen … u begint u open te stellen voor het besef van wat een KRACHTBRON u bent. Zelfs al bent u nu nog niet in staat om AL die KRACHT aan te wenden.

Blossom: Waarom is dat?

Federatie van het Licht: Omdat het er nog niet de tijd voor is.

Niettemin … door dit als Waarheid te aanvaarden maakt u het mogelijk dat er nog méér van uw Zelf wordt vrijgemaakt, tot een omvang waar uw Energie mee aan de slag kan.

Zoals wij hebben gezegd … de Energieën van zulk een HOGE LIEFDE – LICHT KRACHT blijven instromen, in uw Wezens en uw Planeet. Uw lichamen moeten de tijd nemen om in evenwicht te komen met deze Energieën, opdat u uw gaven kunt gaan gebruiken.

Wij hebben u aangeraden om u te gaan richten op de positieve kant van Alles Dat is. Wij zouden zelfs zeggen dat deze Energieën die binnenkomen en zich voegen bij de uwe, ‘luisteren’ naar uw Gedachten, uw Houding, uw Zachtmoedigheid en uw Begrip. Zij verhogen datgene wat ‘Goedheid’ is, en dat kunt u fysiek voelen in uw hart en uw brein.

Deze Energieën, zodra ze eenmaal zijn samengevoegd … stromen onophoudelijk van u uit … ZIJ HELEN EN VERHEFFEN DE WERELD.

HET MOOISTE AAN DIT ALLES IS … EN DAT MAAKT EEN ENORM VERSCHIL … IS DAT U NU WÉÉT, DAT DIT DE WAARHEID IS.

Laat alle ‘onwaardigheid’ en twijfel los. Wij zeggen met Liefde en respect, dat wanneer u zich zo voelt … alsof u ‘niet goed genoeg bent’ … dit een belediging is voor het I AM … DAT U BENT.

EER EN RESPECTEER HET I AM … DAT U BENT.

HOE ZOU U IETS ANDERS KUNNEN ZIJN?

En door dit te WETEN … verhoogt u automatisch de Trilling van uw Zelf enorm … waardoor u ook de Trilling van het Geheel verhoogt.

Blossom: Dank u. Ons gesprek van vorige week over het water en de Zon-Bron … heeft nogal wat interesse gewekt. Iemand stelde voor om een wereldwijde ‘Voeten in het water’ ceremonie te houden. Ik denk dat het een overweging waard is. Wat vindt u?

Federatie van het Licht: Wij zeggen waa(te)rvoor?

Blossom: Meent u dit? Hier moest ik zo om lachen … ik voelde uw humor, maar ik moest me echt concentreren om die over te brengen! Geweldig ...

Federatie van het Licht: Wij maakten inderdaad een grapje. ‘Wij’ vinden altijd veel plezier in uw vermogen tot humor, en dat komt toch echt door jou, Blossom.

Blossom: Ik ben zéér onder de indruk!

Federatie van het Licht: Uiteraard zou dit een spectaculaire ‘beweging’ zijn. Als het wordt uitgevoerd op een bepaalde dag en tijd, dan zal het een grote invloed hebben. Maar, bedenk ook dat – als een collectief bewustzijn – Iedereen dit kan doen op gelijk welk ogenblik en hierdoor, door u te verbinden met het Eén Zijn van alles … zal de inwerking ook sterk gevoeld worden.

Blossom: Ik zal het volgend jaar nog eens bekijken.

Federatie van het Licht: Volgend jaar zal er heel anders uitzien dan dit jaar.

Blossom: Nu moet ik natuurlijk vragen ‘in welk opzicht’?

Federatie van het Licht: ‘OnGoddelijke’ daden zullen onder de aandacht worden gebracht van hen die blindelings door het leven gingen. Ze zullen worden ontvangen met veel boosheid, frustratie en totaal ongeloof.

Dit zal leiden tot heel wat oproer in de Energie van de Planeet. Zielen zullen niet weten tot wie ze zich kunnen wenden … wie ze kunnen Vertrouwen.

GELIEFDEN – ZOALS WIJ EERDER AL HEBBEN GEZEGD – DIT IS WAAR UW TAAK BEGINT. ONDERRICHTEN … NIET PREDIKEN.

Laat ons daar heel duidelijk over zijn.

Ieder van u die nu in zichzelf een zeker niveau van inzicht heeft bereikt, zal WETEN hoe er moet worden omgegaan met wat er om hen heen gebeurt.

INTUSSEN BLIJFT U DE MANTRA HERHALEN. DIT BIEDT ZOVEEL VOORDELEN.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Blossom: Zou u aanraden om deze Mantra voor te stellen aan hen die verdwaald zijn? Sommigen zijn wellicht nog niet zover dat ze het kunnen ontvangen … of om de betekenis … en de werking ervan te kunnen begrijpen.

Federatie van het Licht: Bij elke Ziel die u gaat ontmoeten en die verward of boos is, moet u aanvoelen en ‘waarnemen’ waar die Ziel staat.

WEES HET VOORBEELD VAN DE VREUGDE EN HET BESEF, DAT – EENMAAL AAN DE ANDERE KANT VAN AL DIE ONRUST – ER ZOVEEL IS OM NAAR UIT TE KIJKEN. LEER ANDEREN HOE OOK ZIJ EEN VOORBEELD KUNNEN ZIJN.

Blossom: Wat zou u voorstellen dat de beste manier is om dit aan te pakken? Want velen die de leraren zullen worden … en velen die leerlingen zijn … kunnen niet gewoon maar zeggen ‘o, oké … dan zal ik wel een Stralend Licht zijn!’ Niet wanneer ze vanbinnen zo boos en onverzoenlijk zijn.

Federatie van het Licht: Uw woorden zullen door u heen stromen vanuit Bron. U zult geleid worden, omdat uw intentie Liefde is.

Toch een kleine waarschuwing … Wij menen dat er in uw wereld een gezegde is: ‘Zeg wat u doet en doe wat u zegt’.

DEZE WOORDEN KUNNEN ENKEL STROMEN VANUIT LIEFDE … NIET VANUIT EGO.

Niemand op deze Planeet is méér of minder waard dan een ander. Als u uw weg al wat verder bent gegaan in de richting van ‘uzelf begrijpen’ dan iemand anders … dan bent u Gezegend. Het stelt u in geen enkel opzicht ‘boven’ een ander.

U bent hier om diegenen die u vinden … en dat zullen ze … te begeleiden over de hobbels en obstakels. U doet dit door zachtmoedigheid en zachte aanmoediging … niet door deze obstakels met kracht weg te halen.

ZACHTMOEDIGHEID EN BEGRIP ZIJN UW BELANGRIJKSTE GAVEN.

Ruimschoots Zachtmoedig zijn, Ruimschoots Begripvol zijn, Ruimschoots wat dan ook zijn … dat is van/vanuit/door/als Liefde en Licht … het is de vlam waar anderen de warmte van kunnen voelen. Het Gevoel dat ze veilig zijn … het Gevoel dat ze Vertrouwen kunnen hebben. Velen zullen het Vertrouwen verloren zijn. De teleurstelling in de mensheid zal een enorme dreun zijn.

EN DIT IS WAAR U, MET UW KRACHT EN LICHT, UW WAARHEID ZULT UITSTRALEN … OPDAT ZIJ DE WEG DIE HEN WORDT GETOOND KUNNEN VOELEN EN AANVAARDEN … NAAR HET BEGIN VAN DE BRUG.

DEZE STAM VAN LIEFDEHARTEN.

Blossom: Oh! Die vind ik mooi!

Federatie van het Licht: DEZE STAM VAN LIEFDEHARTEN ZAL STRALEN IN HET DUISTER!

Zij zal groeien en méér Zielen bijeenbrengen tot zijn BESEF VAN DE WAARHEID, en de KRACHT en GLORIE en VREDE die uitstraalt van deze STAM zal alom gekend worden.

Steeds méér mensen zullen zich bewust worden van deze WAARHEID.

Daarom stellen wij voor dat u zich in uw Wezen geen zorgen maakt over wat u WÉÉT dat er komen gaat.

In plaats daarvan … blijft u uw Kracht beseffen … en het feit dat U werd uitverkoren om hier te zijn. Omdat U de Sterksten onder de Sterken bent … en U kunt helpen bij deze bijzonder waardevolle taak.

Wanneer u informatie tegenkomt die wordt bekend gemaakt betreffende het duister, en wat zij hebben gedaan … pareer deze dan onmiddellijk met een stroom van LIEFDE en LICHT en VREUGDE naar UW WEZEN, en naar DE VOLLEDIGE ENERGIE VAN DE WERELD.

U WÉÉT DAT U DIT KUNT.

U ZULT DIT DOEN.

DE KRACHT BINNENIN U OVERHEERST ALLE DUISTERNIS.

LAAT HET DUISTER WETEN DAT U HET MÉÉNT … DOOR ER GEEN ENKELE AANDACHT AAN TE GEVEN.

HET DUISTER VERKRUIMELT BIJ HET GELUID VAN GELACH.

HET DUISTER VERKRUIMELT ZODRA HET GELIJK WELK VERMOGEN TOT GOEDHEID ONTMOET.

Want het weet … HET LICHT EN DE LIEFDE VAN DE WAARHEID HEBBEN DE VOLLEDIGE MACHT OVER HET DUISTER … en dat is dat!

Blossom: Super! Anders nog iets?

Federatie van het Licht: Absoluut!

VERHEUG U OP ALLES WAT GAAT KOMEN. LAAT DE VERHAALLIJNEN VAN ANGST LOS EN VERWELKOM HET GEVOEL VAN HET WÉTEN DAT … HET ALLEMAAL GEBEURT!

DATGENE WAT U HIER KWAM VERANDEREN… VERANDERT!

HOEZO IS DAT NIET VREUGDEVOL?

Datgene wat wordt getoond in de buitenwereld, door velen die de macht hebben en ervoor kiezen om te manipuleren … is NIET wat er werkelijk gaande is.

Keer u naar binnen, en zoek uw Hart dat tot u spreekt. Luister naar haar advies. Het is zo eenvoudig. Zo gemakkelijk.

LIEFDE ZIJN – IN ALLE OPZICHTEN.

LICHT ZIJN – IN ALLE OPZICHEN.

WAARHEID ZIJN – IN ALLE OPZICHTEN.

ZIJN.

En in dat ZIJN … VOELT U WIE U BENT …

EN WIE U BENT IS LIEFDE.

Zoals u weet is angst (in het Engels ‘fear’) VALS BEWIJS DAT ECHT LIJKT.

Maar echt? Lieve Zielen. Gaat u deze dagen – die ZO VOL VAN GELUK zouden kunnen zijn - laten overheersen/verpesten door angst?

Bent u niet wijzer dan dat?

WIJ WETEN DAT U DAT BENT, EN HET IS ONS DIEPSTE VERLANGEN DAT U DAT OOK ZULT GAAN BESEFFEN.

Blossom: Zo is dat. Daar werken we aan! Hartelijk dank. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge