Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 4 december 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Channeling met de Galactische Federatie - 4 december 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Wel, hier ben ik … in de hoop, dat mijn Energieën nu voldoende op peil zijn voor een gesprek met u? Kunnen we?

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. Doordat deze gesprekken zo fijn zijn, komen wij telkens weer terug naar deze plek waar we ons kunnen verbinden en de Energieën kunnen laten samensmelten, om hulp te bieden en Licht te brengen op een dieper niveau van uw Wezen.

Blossom: Mooi. Waarom zegt u soms ‘Wezen’ en soms ‘Zijn’?

Federatie van het Licht: ‘Zijn’ is het ZielZelf Licht’, ‘Wezen’ is hetgeen ‘daartoe behoort’.

Blossom: Duidelijk. Nu dan, ter zake! Veel mensen vragen of u ons kunt vertellen wat er gaande is met de dieren en insecten enzomeer, die dagenlang alleen maar eindeloos in cirkels draaien. Kunt u ons daarin helpen, alstublieft?

Federatie van het Licht: Deze ‘Wezens’ volgen hun ‘kudde’ instinct. Dit komt niet per sé vanuit ‘Henzelf’, maar vanuit een Bewustzijn dat hen ‘daartoe aanzet’ … of zeggen we beter … dat zich met hen verbindt om hen in deze tijd die beweging te laten maken.

Blossom: Maar waarom? Waarvoor?

Federatie van het Licht: Het werkt voor hen rustgevend tijdens het integreren van de Hogere Energieën die binnenstromen. Laat ons zeggen dat het hen geaard houdt. Deze Hogere Energieën zijn daadwerkelijk van een dergelijke Kracht en Licht dat … zoals wij u tonen, Blossom … rondjes lopen voorkomt, dat zij worden opgetild in een soort van draaikolk-Energie.

Inderdaad, deze Energieën zijn nu zoveel krachtiger dan ooit voorheen. Deze dieren, insecten en vogels zijn volledig veilig. Dit berokkent hen geen schade.

Blossom: Goed zo. Ik geloof dat sommige mensen denken dat het te maken heeft met 5G?

Federatie van het Licht: Neen. Maar we kunnen wel meegaan in het idee, dat er elektromagnetische Energie bij betrokken is. Alles versnelt nu om uw Planeet naar een bepaalde positie te brengen, waar zij klaar is voor hetgeen er komen gaat.

De dieren voelen deze veranderingen ‘elektromagnetisch’. Zij spelen hun rol. Zij laten u ook weten dat de veranderingen gaan komen ...

Blossom: U wou ‘ophanden zijn’ zeggen, in plaats van ‘gaan komen’. Heb ik dat goed?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom … uw twijfels kwamen ertussen.

Blossom: Ik kan er niks aan doen. ‘Spoedig’ … ‘ophanden’ … en de jaren gaan voorbij. Maar ik weet dat er tussen ons een enorm tijdsverschil is! Ik pik op dat dit alles ook te maken heeft met iets van … water.

Federatie van het Licht: Dat is juist, Blossom. Er is Water aanwezig onder deze plekken waar de Dierenzielen ‘werken’.

Blossom: En de vogels die rondjes vliegen?

Federatie van het Licht: Ook in de atmosfeer is er water. Het Water zal een grote rol gaan spelen bij deze transformatie. Het is geen toeval dat uw Planeet, en natuurlijk ook uw lichaam, zoveel water bevat.

De Kracht daarvan is veel groter dan u beseft, en het is STERK BETROKKEN bij datgene wat wij eerder vertelden aangaande de Monolieten, Netwerken, Kristallen enzomeer.

Blossom: In welk opzicht?

Federatie van het Licht: Het Water … wanneer de tijd aanbreekt, zal ‘stijgen’. Niet zozeer in volume, maar in temperatuur.

Blossom: Ik voel dat u wilt zeggen ‘tot het kookpunt’?

Federatie van het Licht: Nee. Maar wel tot daar dichtbij. De Energie die in beweging zal komen van diep onder deze Waterwereld, zal opstijgen en ‘onthullen’ … wanneer de tijd voor de ‘Grote Ontmoeting’ aanbreekt.

Blossom: De Grote Ontmoeting! Dat is nieuw. Ik vind het geweldig … en het voelt zo juist! Het is ook een goede titel voor een film! Toont u mij nu dat de zee rood wordt? Nee toch? ‘Steeds vreemder en vreemder’, zei Alice (in Wonderland – V).

Federatie van het Licht: Niet alles. Maar er zullen her en der tekenen zijn die daarnaar verwijzen. Het heeft allemaal te maken met Energie en met ‘voorbereidende tekenen’.

Blossom: Maar hoezo is dit ‘water gedoe’ dan verbonden met de ‘Grote Ontmoeting’, wanneer alle Monolieten, Kristallen en dergelijke zich met elkaar gaan verbinden zoals u zei? Ik wou nu, dat ik wat meer wetenschappelijk inzicht had!

Federatie van het Licht: Dat is niet nodig, Blossom. ALLES IS VERBONDEN. WATER IS HET FUNDAMENT … De solide, maar vloeibare fundering die ‘uw Planeet op haar plek houdt’. De intelligentie van Water bereikt eenzelfde hoogte als die van de meest moderne computer. Dat valt niet te ontkennen.

Blossom: Kan het voelen?

Federatie van het Licht: Ja. In die zin dat het de gevoelens van anderen kan waarnemen en deze kan interpreteren … niet zozeer dat het Water zelf kan ‘voelen’. Wanneer de Energie klaar is voor de Grote Vertoning … zal het Water een teken ontvangen van ...

Blossom: Van wat?

Federatie van het Licht: Wij kiezen onze woorden hier heel zorgvuldig. Daarom was er die aarzeling … De ZonneGod.

Blossom: Hetgeen betekent?

Federatie van het Licht: De Zon is het portaal waar de Energie doorheen komt. De Zon is ook ‘de enige toegang’ die rechtstreeks naar de Bron gaat.

Blossom: Lieve help. Dat is nogal wat. ‘De enige rechtstreekse toegang tot de Bron’. Hebben wij als mensen niet ook die toegang binnen in ons?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: En dan?

Federatie van het Licht: Wij bedoelen precies dat. Maar het is moeilijk om uit te leggen.

Blossom: Probeer het maar.

Federatie van het Licht: De Zon is een portaal. Door er doorheen te gaan … zou u intensiteit ervaren op niveaus die uw begrip te boven gaan. U zou Hogere Rijken/Dimensies/Ervaringen bezoeken die u niet kunt bevatten.

Blossom: Kan dat gebeuren? Gebeurt dat?

Federatie van het Licht: O ja, Blossom. Maar niet op het Frequentie-niveau van uw normale begrippen.

De Schepen die in staat zijn om zich daarin te verplaatsen behoren ook tot de Hoogste Trillingsfrequentie van Licht. Door deze Licht Frequentie, welke ‘behoort’ tot de Schepen, kunnen zij zich doorheen de vele niveaus bewegen.

Blossom: Wie is er in die Schepen? Waar gaan ze heen? Is er een buslijn? Komt die ook in mijn straat?

Federatie van het Licht: U maakt een grapje, Blossom, maar ja: in zekere zin zijn er routes en ‘haltes’. Wij zouden het geen Planeten noemen … maar eerder ‘Frequentie-ruimtes’. Zij bestaan uit Licht en Liefde, en om ze te bezoeken moet men een bepaald niveau hebben bereikt.

Blossom: Wie bezoekt die dan?

Federatie van het Licht: U zou hen ‘LichtWezens’ noemen.

Blossom: Hoe zou u hen noemen?

Federatie van het Licht: Licht.

Blossom: Laat me dit even samenvatten. Dus … Licht (Wezens) reizen in Schepen die binnenkomen vanuit/in onze Zon en die onderweg ‘haltes’ hebben welke tot de Bron leiden?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Om te beginnen ... Wat deden die LichtWezens daar, zwevend rond onze Zon?

Federatie van het Licht: Wij zeggen niet dat zij dat deden, Blossom. Wij zegden enkel maar dat de Zon hun doorgang is om te komen en te gaan. Zij zoeken manieren om Verlichting te brengen, zonder inmenging. Zij spelen heel veel ondersteunende rollen … omdat uw Planeet zo belangrijk is. Zij verzamelen gegevens die zullen bijdragen aan dit grootste experiment ooit, opdat alles zo vlot mogelijk zal verlopen … zodra de tijd daarvoor aanbreekt.

Blossom: Komen alle Schepen binnen via de Zon?

Federatie van het Licht: Neen. Zeker niet. Enkel die met een bepaalde Frequentie kunnen dat. Anderen bevinden zich in een Trillingsfrequentie die overeenkomt met die van uw Planeet, op een niveau dat ‘ongezien’ is.

Veel Schepen zijn ook gestationeerd in uw bergen en oceanen. Zoveel, Geliefden … er zal zoveel worden onthuld. Werelden in Werelden.

Blossom: Ik denk dat we terug moeten naar de dieren, als dat mag?

Federatie van het Licht: Zij verankeren Licht, door dit te doen. Wanneer wij zeggen dat alles verbonden is … dat zal steeds méér duidelijk worden. In zekere zin … ‘spreekt alles nu met elkaar’, via hun eigen manier van communiceren.

HET ZOU BIJZONDER VEEL VOORDEEL BRENGEN, ALS U IN UW MENSELIJKE VORM DAT OOK ZOU GAAN DOEN.

ONDERSCHAT UW KRACHTEN NIET.

ONTHOUD …

U BENT HIER …

U BENT HIERHEEN GEKOMEN OM TE HELPEN BIJ DE GROOTSTE TRANSFORMATIE.

U KWAM NIET MET LEGE HANDEN.

U KWAM MET DE GROOTSTE GAVEN VAN LICHT, WELKE IN U BESLOTEN LIGGEN.

Het is aan ieder van u om uw Gaven zich te laten ontplooien, door …

… DE WAARHEID OVER UZELF TE KENNEN.

… TE BEGRIJPEN WELKE KRACHT U BINNEN IN U BEZIT, EN WAAR DEZE VANDAAN KOMT.

… U AF TE STEMMEN OP DE BRON VAN ZUIVER LICHT EN LIEFDE, EN DANKBAAR TE ZIJN DAT U WERD UITGEKOZEN, OM DEEL UIT TE MAKEN VAN DEZE GRONDTROEPEN.

WAT EEN EER. WAT EEN GESCHENK.

VOEL HOE DEZE KRACHT VOORTDUREND EEN BEETJE MÉÉR ONTWAAKT.

WÉÉT DAT DIT UW WAARHEID IS.

Wanneer u UW WAARHEID KENT … kunt u die DIEP VANBINNEN VOELEN.

U twijfelt er niet aan … WANT HET GEVOEL … HET GEVOEL DAT U VOELT … kent geen twijfel.

U KENT GEWOON DE KRACHT VAN DIT ALLES.

En zo … met geduld en Liefde … bouwt u verder op deze Kennis.

U BLIJFT STRALEN … U BLIJFT EEN VOORBEELD … U VERSNELT UW FREQUENTIES OMDAT U DE REDEN BEGRIJPT WAAROM U NIET WEET … WAT U WEET.

Lieve Zielen … Let goed op het ‘vreemde fenomeen’ dat zich nu voordoet. Dit moet u toch wel helpen om te begrijpen … om DIEP VANBINNEN TE WÉTEN … dat deze Tekenen u leiden … en u er doorheen zullen leiden … naar UW NIEUWE THUIS … HIER OP AARDE.

VISUALISEER DIT … WÉÉT HET … VOEL HET … EN DAN … OP EEN DAG … ZULT U ER ZIJN. DAT IS ONZE BELOFTE AAN U.

Blossom: Bedankt, Jongens. Het is zo goed om weer met u aan de slag te kunnen. Ik voel dat u wilt dat ik een link toevoeg welke ik kreeg toegestuurd, en die betrekking heeft op het water. Het sluit aan op wat u vandaag heeft verteld?

Federatie van het Licht: Dat zou kunnen helpen om de Zielen beter de intelligentie van water te laten begrijpen. Ja. Dank u.

WIJ … DE LIEFDE DIE WIJ ZIJN … STUREN U … DE LIEFDE DIE U BENT … DAT ALLES TEZAMEN … I AM.

Blossom: Dat klinkt niet echt logisch, maar tegelijk ook weer wel. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


De water-video (Engelstalig – V): https://www.youtube.com/watch?v=Ikj1DgZW7UI


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge