Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 3 augusti, 2020


Matthew Ward - 3 augusti, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, det här är Matthew. Vad vi ser i Jordens energifält av potentialer kan liknas vid upprymdheten i oavbrutna fyrverkerier. Detta är en reflektion av aktivitet på planeten allt eftersom uppvaknande själar kastar av sig oket från tusentals år av mörk dominans.

Coronavirus och proteströrelser är främst i denna aktivitet, och först ska vi ta upp viruset. Faktisk information kommer ut från det växande antalet specialister i medicin, som talar ut om viruset, vaccin, masker, immunsystemet, behandling av patienter med covid-19, och uppblåst statistik gällande sjuka och dödsfall som följd av sjukdomen.

Vad vi kan tala om som inte de kan, därför att de inte har vetenskapliga bevis, är varför sjukdomen härjar i regioner där den tydligt minskat. De mörka som släppte viruset i Kina för flera månader sedan har släppt ut mer, och människor som fått sitt immunsystem försvagat genom stress orsakat av rädsla för att få sjukdomen, instängdhet, finansiell oro, arbetslöshet och reglerna att bära mask, är nu mottagliga, medan de inte var det för några månader sedan. En annan källa till stress är att vara åtskild från släktingar som är på sjukhus eller som dött utan trösten av att ha haft de kära hos sig.

Det är ingen överraskning att er massmedia ropar ”konspirationsteori” när sanningen kommer fram, men ni kan fundera över varför så många i vårdindustrin ger rådet att hålla sig till ”myndigeternas” riktlinjer för er och andras ”säkerhet”. En del som vet sanningen ”är med” på lögnerna, en del är mutade att tiga, en del är rädda för att tala ut, och ett ansenligt antal kanske inte vet vad virologer, immunologer, epidemiologer och andra vetenskapsspecialister vet.

Illuminatis kontroll över livet på Jorden innefattar utbildning från första klass fram till universitetet och doktorandexamen, och ingen information i konventionell medicin och farmakologiska kurser som skulle kunna störa det hemliga sällskapets bidrag till sina förmögenheter via det medicinska etablissemanget eller den storskaliga läkemedelsindustrin. Dessa är delar och paket i deras mål att eliminera det mesta av världens population och att bli uppassad av överlevarna.

De har fått se sitt en gång kraftfulla globala nätverk trasas sönder och världsdominans glida längre och längre bort. De var i desperat behov av coronaviruset får att komma upp på spåret igen, men istället för att dö i miljontals varje dag, höjer folk runt världen en unison röst om bristen på rätt hälsovård som de fattiga och färgade så länge har utstått.

Och den internationella grupp som tagit på sig den monumentala uppgiften att befria er värld från all mörkeraktivitet, knappar in på Illuminati. Vi vet inte när arresteringarna påbörjas, men så fort de gör det, kommer covid-19 att ha kört slut och Jordens folk kommer aldrig mer att bli utsatt för ett sådant gissel.

Det är beklagligt men inte oväntat att bråkmakare skulle infiltrera fredliga demonstrationer mot rasism och dess djupa orättvisa. Förminska inte Illuminatis delaktighet i detta – de subventionerar upprorsmakarna. Denna grupp av individer som känner sig ha rätten att regera världen, som startade två världskrig och flertalet inbördeskrig och har kontrollerat den globala ekonomin i ett århundrade, har minskats ned till att betala lågtstående anhängare för att förstöra egendom och fara ut mot fredliga demonstranter och polis. Och inte ens detta fungerar. Det kommer inte att få ur spår de ansträngningar som görs av samhället, ända från bygemenskap till nationell nivå för att göra slut på ojämlikheter som varat alltför länge.

Förändring kommer på många fronter, och i en del länder tidigare än andra. Men den pågående höjningen av vibrationer, som lyfter trångsyntheten ut ur er värld, kommer också att fälla tyranniska ledare och smula sönder mansdominerade kulturer där kvinnor behandlas som ägodelar.

Nu så, att veta vad som händer på Jorden är viktigt och det är även att känna till er universella familj. Era frågor och kommentarer visar på missförstånd, och vi är glada att kunna ta upp dessa.

Ja, reptilianer lever på Jorden och en del är ”mörka”, men det är inte sant att hela arten är ”mörk”. Många reptilianer, inklusive en del som lever bland er, finns inom ljusstyrkorna och det finns också reptilian-människohybrider där och på andra ställen. Reptiliansk DNA har delar som mänskligt DNA inte har, inklusive större möjligheter att använda hjärnresurser – en sådan är att skifta från en skepnad till en annan. [24 juni 2009, i meddelandet finns en klargörande presentation av en kapten för en reptiliansk flotta.]

Varelserna som ni kallar ”små grå” är inte reptilianer. De är humanoida arter från Zeta Reticuli och de har inte gjort upp med USA:s regering om att få föra bort människor för experiment. Medlemmar i en specifik civilisation gjorde överenskommelser före födseln med själar som skulle inkarnera på Jorden och ge dem vävnadsprover, vilka bär på kapaciteten att ha känslor, vilket dessa varelser saknar i sin genetiska uppbyggnad. [20 november 2017, meddelandet har bakgrundsinformation om överenskommelser gjorda på själsnivå och påföljande händelser som ledde till att de grå lever underjordiskt.]

Utomjordiska civilisationer är inte änglar – frekvenserna i själar i änglariken är så höga, att de är ren energi. De i de lägre rikena kan ändå välja att inkarnera i en uppvaknande värld för att visa exempel på de högsta kvaliteterna hos mänskligheten eller att besöka ett ögonblick för ett särskilt syfte, kanske för att leda en person som gått vilse til en plats hen känner igen. Och varje person på Jorden har en skyddsängel, eller portvakt, som är den personens beskyddare livet ut. [5 december 2010, meddelandet har mer information om änglar.]

”Walk-ins” kommer inte från en annan civilisation. Nirvanas själsöverföringsprogram förbinder själar där som vill komma in i en kropp, med själar på Jorden som vill lämna sina kroppar. När två själar kommer överens om att överföras, går den i kroppen in i andligt liv och den i Nirvana går in i kroppen.

Ett storskaligt exempel på själar som hjälper själar är de ni kallar ”walk-ins”, vilket är långt mer förekommande nu än i någon annan period på planeten. Originalsjälen som bebor kroppen fullföljer sina kontrakt som fordrar kaos eller sjukdom eller allvarlig förlust, och de själar som är med på att gå in i kropparna ingjuter ljus i dem och viljan att övervinna de svåra omständigheterna, och går framåt med att genomföra anledningen till att vilja förkroppsligas. Fördelen som de senare själarna har är i många fall, att de går in i en vuxen kropp med akademisk och experimentell kunskap, en rivstart så att säga, för att lyckas i sin valda väg med att hjälpa till att manifestera den Gyllene Tidsåldern. [Utdrag ur meddelandet från 20 januari 2009.]

”Walk-ins” går inte in i kloner, vilka inte har någon själ som kan göra en överenskommelse om överföring. En utvecklad själ kan dock välja att gå in i en klon och i ovanliga fall också gjort det. En del själar klonades mot sin vilja, mördades sedan, och, tvärtemot Illuminatis förväntningar, fortsatte den själ som trätt in att göra den ”riktiga” personens goda arbete så mycket de kunde. [En utförlig förklaring av processen med kloing av människan och anledningen till att den görs på Jorden finns i meddelandet från 12 oktober 2016]

En del av era vetenskapare drar slutsatsen att om det finns intelligent liv någon annanstans i er eller någon annan galax, så hindrar avståndet resor till Jorden. Kanske de skulle fundera på teorin att liv startade i havet. Om det är så, varifrån kom den encelliga amöban och toffeldjuret för att få igång allt? Hur fick dessa rudimentära ett medvetande som kunde ändras till andra former, ge sig upp på land och bli lägre apliknande arter som utvecklades till människor?

Medlemmar av talrika civilisationer har kommit till planeten genom tiderna. Många farkoster har förmåga att förflytta sig i ultrasonisk hastigheter, en del genom sina egna medvetanden, och avancerade själar reser med tankens hastighet. De kan besöka vilken värld som helst där vibrationsnivåerna är jämförliga med sin egen, och, om de så önskar, materialisera en kropp som passar in med den civilisationen.

Varelser som behärskar sina multidimensionella förmågor kan materialisera, dematerialisera, levitera och manifestera genom visualisering. Exemplen är statyerna på Påskön, Stonehenge, och på andra ställen; geoglyferna i Nazcaöknen, Peru; pyramider som förankrar energi i ett globalt nät och fungerar som fyrar för rymdskepp; urtida murar och byggnader i många områden, som är konstruerade av välpassande gigantiska stenblock.

De negativa effekterna av planetens första besökare, en grupp från Lyra som letade efter guld, finns ännu kvar. I strid mot universell lag, reste de utan att få godkännande av det Intergalaktiska Rådet och fick inte ett tillstånd för utgrävning för att de inte ville dela med sig av upptäckter av guld, de behandlade illa de outvecklade arter de tog med för gruvarbetet. Deras svek, girighet och grymhet startade låga vibrationer i den tidigare rena, strålande planeten, då känd som Shan eller Terra och som ansågs vara juvelen i Universum.

Och det tar oss till de mörka krafterna, som inte är en civilisation. Det är ett massivt kraftfält av lägre tankeformer som slingrar sig genom detta universum var än lägre vibrationer drar det till sig. Individer i vilken civilisation som helst som tenderar att vara girig, svekfull grym eller kontrollerande sänder ut de låga vibrationer som drar till sig detta kraftfulla fält. Dess energi intensifierar dessa egenskaper tills individernas medvetande slutar att fungera, deras ljus mattas av till gnistan som är deras livskraft, och de blir marionetter för mörkret.

Från antiken och framåt har folk från avancerade världar besökt eller slagit sig ner på planeten. Några av de tidiga anländarna korsade sig med de primitiva invånarna, avkomman från den art som de från Lyra tog med sig. Det gav arterna en rivstart i intelligens och medvetandenivåerna steg gradvis i de kommande generationerna. Andra inympningsprogram utformades också för att lyfta upp generna i de som bodde permanent på planeten.

Medlemmar från ”mörka” civilisationer kom också och hade ett illasinnat inflytande, men de är inte kvar i den nuvarande befolkningen. För omkring femtio år sedan, enligt ert tidskoncept, omringade ljusstyrkorna Jorden med ett skyddande nät av höga vibrationer. Vid starten på uppresningen av nätet lämnade de mörka krafterna ert solsystem eftersom ljus är anatem till sammansättningen i det lågt vibrerande kraftfältet, och de lägre vibrationerna hos mörka utomjordingar kan inte gå in i lyskraften hos nätet. Det är de låga vibrationerna i egna val av fri vilja hos personer som fötts på Jorden, som ledde till att de blev ”de mörka”.

Besökare från andra världar under de senaste åren inkluderar Sankt Germain, som författade det mesta av bestämmelserna i NESARA. Han, Ashtar och en persona av Sananda möts ibland för att konferera med huvudpersonerna i den internationella grupp som arbetar för att befria planeten från all mörk aktivitet, och andra utomjordingar kommer för att hälsa på vänner som bor på Himalaya eller Anderna. Alla dessa besökare har högre vibrationsnivå än den som råder på Jorden, och under sin korta tid där, förstärker de sig med ljusenergi så att de inte fångas i planetens täthet.

Vi önskar att vi kunde ge er en tidsram för Avslöjandet, men vi kan inte det för inget har förändrats sedan vi pratade om detta för en tid sedan:

Som vi nämnt i tidigare meddelanden, var högsta rådet för universum förut ansvarig för när ankomst och introduktion skulle ske, och nu har Gud ansvaret. Gud befriade rådet från det tunga ansvar för att besluta när folken på Jorden är psykologiskt redo att se talrika rymdfarkoster landa och välkomna varelserna med ovanliga utseenden. Gud kommer att säga KÖR! När mötet kan bli med ett välkomnande, inte med rädsla, och Hen är lika ivrig inför detta som alla vi som vet att det kommer. [meddelandet 29 december 2012]

De myriader av sätt som andra civilisationer hjälper er och Jorden på kommer att fortsätta så länge de behövs, och, kära bröder och systrar, när rätt tid är inne, så kommer ni att möta andra medlemmar av er universella familj. [I meddelandena från 21 augusti 2009 och 23 april 2011 talar flera utomjordingar om hjälpen från sina civilisationer.]

Alla ljusvarelser i detta universum ärar er för er ståndaktighet på en resa som krävt ett överflöd av uthållighet, tålamod och orubblig tro på kärlekens kraft.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Not från Suzy: Era hälsningar med uppskattning för meddelandena är till stor hjälp – tack!

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge