Home > Svenska > Om våra kanaliserare

 
MENU
OM VÅRA KANALISERARE
 • Home
 • Kanalisering?
 • Våra kanaliserare
 • Om oss
 • Contact
 • På denna hemsida fokuserar vi oss framförallt på fem kanaliserare: Suzy Ward, Mike Quinsey, Blossom Goodchild, Sheldan Nidle och Kris-Won. Det finns ingen specifik anledning till detta, de är bara de kanaliserare som vi har dragits till på ett naturligt sätt innan vi startade att översätta dem. Det finns dock många andra kanaliserare, så detta val är inte på något vis ett tecken på mindre uppskattning av andra. När vi stöter på ett meddelande från en annan kanaliserare som vi tycker verkligen ger något extra till dessa fem översätter vi dem alltid. Ni kan finna dessa kanaliseringar under ”Specials”.

  För att ge er en idé om människan bakom namnen kommer vi nu att introducera de fem huvudsakliga kanaliserarna till er, en i taget:

  Suzy


  Matthew
  Susanne Ward föddes i Youngstown (Ohio, USA) 1933. On flyttade till Miami där hon gifte sig och hade fyra barn. De bodde i Panama från 1965 till 1972, då hon skiljde sig och flyttade med sina barn till Washington, DC. Hon arbetade som en redaktör för ett antal tidskrifter och som manager av kommunikation för ett multinationellt företag. Med deras familj av adopterade hundar bor Suzy och hennes man Bob nu i glesbygden i närheten av Vancouver, Washington. Hennes andra tre barn bor i Latin Amerika.
  Hennes son Matthew dog i en bil olycka år1980. Efter detta guidades hon till tre olika medier som alla sa att Matthew snart skulle vara i kontakt med henne igen. Detta hände 1994 och det var början på en enorm mängd information om Nirvana, utomjordiska civilisationer, själar, 2012 och många andra ämnen, som inte bara kom från Matthew, utan från många galaktiska varelser och till och med Gud själv. Hon lärde sig att det var hennes livs uppdrag att sätta denna information i bokform för att upplysa världen, vilket hon också gjorde.

  Ni kan hitta Suzy’s och Matthew’s historier här och hennes hemsida här.

  Suzys meddelande till våra läsare:

  "Kära hälsningar från Matthew och mig! Det är en ära att vara en del av denna underbara sajt med dess upplysta och upplyftande information. Med denna kunskap och vägledande kan ni leva utan fruktan med vetskap om att ni är en viktig deltagare i skapande av denna underbara värld av Jordens Gyllene Era."

  Hur fungerar kanaliseringsprocessen för henne?

  "Nästan 14 år efter Matthews dödliga bilolycka i 1980 förslog någon till mig att jag skriver ett kort brev till honom varje morgon; så småningom skulle jag bli medveten om att tankarna jag hade inte var mina egna – att det var Matthew som talade med mig. Den tredje eller fjärde dagen blev jag chockad när jag hörde, ”Mor, detta är Matthew. Ja, detta är Matthew! Skriv vad jag säger dig.” Jag började skriva för hand, men tack vare mitt spända tillstånd blev det oläsligt kladder, så nästa morgon skrev jag ”Kära Matthew” på datamaskinen. Han började omedelbart tala och jag hörde honom lika klart som om vi satt sida vid sida under vår timme tillsammans.

  Varje dag så skrev jag ned hans beskrivning av det aktiva och diversifierade livet i Nirvana, det korrekta namnet på den spirituella världen vi kallar Himlen. ”Matthew, Tell Me about Heaven” är ett urval av våra exakta konversationer under de första veckorna efter vår telepatiska förbindelse öppnades.

  Sedan började Matthew introducera många andra själar, en del i Nirvana och andra från spirituellt, intellektuellt och teknologiskt avancerade civilisationer. Jag började skriva ner mina samtal med Gud 1997 och representanter från andra utvecklade civilisationer gav mig också meddelanden för böckerna – rikedomen av högst anmärkningsvärd information som de sände finns i volymerna 2 till 4 i ”Matthew Books” serien.

  ”Rösterna i mitt huvud” har olika talar stilar och betoningar och de talar på ett normalt samtalssätt, som vi gör. De vet mina tankar och besvarar ofta dessa utan att jag behöver skriva ner mina frågor eller kommentarer; men såvida jag inte tänker på dem så tränger de inte på. Detta är en universell lag om enskildhet, och när väl en telepatisk förbindelse är öppen förblir den öppen tills att mottagaren bestämmer sig för att stänga den.

  Jag behöver inte en datamaskin för att prata med mina källor – enbart genom mina tankar på dem blir vi omedelbart förbundna. Under min slutliga redigering av böckerna kom alla ”sändebuden” in tillfälligtvis. Matthew, Gud och jag talar dagligen, och mer sällan har jag konversationer med Hatonn, Lazarus, Ashtar och Serapis Bey."


  Mike
  MIKE QUINSEY föddes i Croydon (England) 1934. Han är far till två söner och i hans professionella liv arbetade han för olika elektriska och mekaniska företag. På sin fritid skrev han många artiklar för spirituella tidskrifter och på webben. Han är nu en talare i frågor som utomjordingar, UFOs och botande. Han har sin egen spirituella radio show på BBS Radio. Året 2004 bad den uppstigna Mästaren St. Germain honom att sitta vid sin datamaskin varje morgon för att ta emot meddelandena. Allt sedan dess har han tagit emot dem varje dag, utom söndagar. På måndagar, onsdagar och fredagar kanaliserar han medlemmar från den Galaktiska Federationen, såsom SaLuSa från Sirius och Ker-On från Venus (Venus i den femte dimensionen).

  Ni kan hitta Mikes biografi här och hans sajt här.

  Mikes meddelande till våra läsare:

  "Mitt meddelande till alla är att hålla fast vid er kärlek och ljus, och utan undantag dela det med alla andra själar oberoende av var ni är. På detta sätt tjänar ni Gud och lyfter varje själ som er energi berör."

  Hur fungerar kanaliseringsprocessen för honom?

  "För att förbereda mig för kanalisering sätter jag upp mig själv framför datamaskin såsom instruerat av Saint Germain. Jag försätter mig själv sedan i ett mentalt fredsamt och stilla tillstånd. Jag placerar skydd runt omkring mig och kallar mina kontakter och säger att jag är redo – och genast känner jag deras starka energier genomströmma mig och jag börjar ta emot ett meddelande telepatiskt. Mina meddelanden kommer ifrån ord/meningar som formas i mitt huvud. När Saint Germain kom igenom var hans energier helt annorlunda från de andra. Rymdvarelserna SaLuSa och Ker-On är mycket lika varandra."

  Blossom
  BLOSSOM GOODCHILD var född i Derby (England) i 1957. År 2001 emigrerade hon till Australien. Hon är en son och tre styvbarn, och arbetar som ett professionellt medium och skådespelerska. Hon kanaliserar en Amerikansk Indian Själsenergi kallat White Cloud (”Vitt Moln”), den Galaktiska Federationen av Ljus och många andra Ljusvarelser. Är 2008 fick hon stor internationell uppmärksamhet då hon kanaliserade ett meddelande från Federationen som sa att ett rymdskepp skulle visa sig 14 oktober det året. Skeppet visade sig inte på grund av hot om våldslikheter (vilket var bekräftat av andra kanaliserare), men Federationen kallade det en framgång i vilket fall som helst eftersom det hela hade effekten att väcka upp många fler människor till ljuset.

  Ni kan hitta Blossoms biografi här, och hennes sajt här och hennes blog här.

  Blossoms meddelande till våra läsare:

  "Utan hjälpen från dessa fantastiska personer som arbetar bakom kulisserna för att översätta dessa meddelanden, skulle de inte kunna tas emot av en sådan världsomspännande publik. Denna sajt är en otrolig hjälp till inte bara kanaliserarna utan till alla som inte förstår engelska. Tack så mycket till er ALLA; inte bara från mig, säkerligen också från Federationen."

  Hur fungerar kanaliseringsprocessen för henne?

  "Att kanalisera Vitt Moln och arbeta som en direkt röst kanal är helt annorlunda från när jag kanaliserar Federationen Av Ljus. Kanaliseringen av FAL liknar mycket Mike Quinsey och hans kanalisering. Jag sitter vid datamaskinen och centrerar mig själv. Jag säger min bön om Sanning och skydd och tar så många djupa andetag som jag behöver tills att jag känner att jag är redo.

  Jag börjar sedan skriva mina öppnande ord till dem och väntar på deras telepatiska svar. Den första paragrafen är ofta lång och utdragen och när jag skriver har jag ingen aning om det verkar stämma eller ej eftersom jag verkar få ett ord i taget och de använder ord jag aldrig skulle använda, så jag får bara en vag förståelse av innehållet. Efter detta förändras det och meningarna kommer igenom i takt med hur fort jag kan skriva (vilket ibland kan bli mycket fort). Jag känner när de vill ha fet stil eller stora bokstäver, mina fingrar trycker hårdare på tangenterna eller blir mer exakta. De använder ibland ord som jag inte vet vad de betyder (dumt som det kan låta) så när jag slår upp orden är det alltid en glädje att se exaktheten i deras intentioner.

  Kärleken de sänder genom mig är ibland överväldigande och det ända utloppet är tårar. Så är det bara. Jag anser det vara en ära att vara betrodd med denna gåva och det är klart sänt från Himlen med kunskap om att så många hittar sin Sanning tack vare meddelandena som ges. Jag känner mig privilegierad att kunna dela med mig av denna sida av sådan ryktbarhet… er intention är den samma. Kärlek, Många Tack, Kärlek Ljus Skratt och Gyllene Strålar. Blossom."


  Sheldan
  SHELDAN NIDLE föddes i New York 1946. Han säger att han har varit i kontakt med utomjordingar ända sedan han föddes. När han gick i gymnasiet placerades han i speciellt avancerade grupper i studier av vetenskapliga ämnen som fysik, kemi och matematik. Han arbetade framförallt som en vetenskapsman inom energiområdet. År 1997 startade han den Planetary Activation Organization (PAO). Han kanaliserar medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus, vanligtvis Sirier.

  Ni kan hitta Sheldans biografi här och hans sajt här.

  Hur fungerar kanaliseringsprocessen för honom?

  "Jag fick en speciell inplantering av en enhet, som en radiomottagare, vilken tillåter mig att lätt bli kontaktad. När Sirierna är redo att sända hör jag dem telepatiskt som om det fanns en radio inom mig. Det är härligt. De inplanterade detta på tre eteriska nivåer och en fysisk, så om någon försöker att föra bort det kommer de ändå att kunna kontakta mig." (taget från en tidigare intervju.)

  Vi har bett Sheldan att sända oss ett meddelande till våra läsare, men än så länge har inte svarat.

  Kris-Won
  KRIS-WON föddes på ön Mallorca (Spanien) i Medelhavet 1961, där han bor för närvarande. Han fick gåvan att kunna kanalisera när han var 21 år gammal, då han tillhörde en spirituell grupp på Palma de Mallorca. Han har rest till länder med antika kulturer med otvivelaktigt spirituellt inflytande, såsom Indien, Mexiko och Egypten. År 1985 mötte han personligen den indiska mästaren Sathya Sal Baba. Hans undervisning och guidande påverkade hans liv på djupet och som en konsekvens ägnade han sig åt att översätta mycket av Sathya Sal Babas arbeten under de senaste tio åren. Till slutet av 2009 förenade han sig med vår grupp av översättare och började översätta andra kanaliserares meddelanden. Strax därefter började Alfa Rymdskeppet att diktera deras första meddelanden till honom.

  Kris-Wons meddelande till våra läsare:

  "Det spelar ingen roll vilken religion ni har eller väg som ni har valt för att ta er till er egen gudomlighet. Vad som betyder något är vad ni kan göra för folk som ni hjälper, varför ni gör det och att lämna resultatet till Gud, utan förväntning om att få något tillbaka för era handlingar, inte ens ett erkännande eller uppskattning från andra!

  Det goda som ni har lämnat bakom er är tillräcklig belöning, och precis, det finns ingen större belöning än just det. Gör ert arbete på det mest oklanderliga sättet, var ödmjuk, se er själv som ett instrument i handen på Gud. Till sist, var tystlåten, då gör ni färre misstag, och leta dagligen efter tillfällen att vara ensama för att vara i kontakt med er inre Själva. Må Gud välsigna er och ta er till Ljuset, som kanske redan nu kunde vara ert eviga tillstånd."


  Hur fungerar kanaliseringsprocessen för honom?

  "Kanaliseringsprocessen med vilken våra Äldre Bröder från Alfa Rymdskeppet kommunicerar med mig har förfinats och förstärkts vart efter kanaliseringar har gjorts. Först får jag ett telepatiskt meddelande från Dem, oberoende av var jag är (ibland på arbetet), då de säger till mig att vara redo vid en viss tid för att göra kanaliseringen. Det låter mig göra mig redo i förväg och inte äta något innan transfereringen av information för att vara mer receptiv, och att också dricka mycket vatten för att underlätta den telepatiska processen.

  När jag sitter framför min datamaskin vid den specificerade tiden, upprepar jag ett mantra som jag har valt för detta ändamål och mentalt kallar jag våra Bröder från Alfa Rymdskeppet. Nästan omedelbart känner jag mentalt deras svar: ”Vi är redo!” och så startar jag processen att skriva ned i datamaskinen vad De föreslår till mig i form av idéer, vilka jag måste transformera till ord, och noggrant väljande av de rätta orden som bäst definierar tankarna som kommer till mig, fras efter fras och paragraf efter paragraf. Ibland vet jag vad de skall säga till och med innan de sänder till mig – det är svårt att förklara – och vid andra tillfällen vet jag inte vad de skall säga förrän ”tanken – idén” kommer till mitt sinne.

  Jag kan också uppfatta känslorna hos personen jag kanaliserar, till exempel om han är lycklig, leende, avslappnad, orolig, otålig osv. Och jag känner när som tiden går att min inställning med Moderskeppet kommer att bli allt snabbare, mer exakt och detaljerad, vilket gynnar alla."


  

  Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
  If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


  Much information from the channelings, and from many other sources,
  is brought together on our other website:

  TheGreaterPicture.com
  Galactic Channelings

  Create Your Badge