Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 juli, 2020


Matthew Ward - 2 juli, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Särskilt då media översvämmar er med rapporter om oroligheter i världen är det viktigt för er mentala, fysiska och andliga hälsa att andas in djupt och sedan andas ut långsamt, för att släppa stress så att den inte ökar och orsakar obalans. Var snälla, kära familj, att ta ett ögonblick nu och gör det för er själva. Tack!

Nu så, två globala situtationer håller Jordens energifält av möjligheter i febril aktivitet. Låt oss först tala om protesterna mot rasism och överdriven polismakt som startade i USA och snabbt blossade upp i många andra länder. Grundläggande förändringar sätts inte igång av ledare, men av vad folket kräver.

Ni kanske har sett filmer om George Floyds död och lagt märke till ovanliga förhållanden; Polisen som hade sitt knä på Floyds hals såg ”uttryckslös” ut då han sneglade på personen som filmade honom, och de tre poliser som stod intill verkade inte ha något större intresse av vad som pågick.

I samma ögonblick som incidenten satte igång, rättades de överenskommelser som gjorts före födselns för dessa fem, och andra själar, så att de kunde delta som de gjorde. Polisernas brist på känslor och brist på skräck hos Floyd berodde på deras undermedvetna processande medan de agerade enligt deras nyss ändrade överenskomna roller.

De gjorde så för att knuffa in rasism på den globala scenen så dramatiskt så att denna fördärvliga aspekt i mänskligheten inte längre ska kunna svepas åt sidan. Jordens civilisation kan inte gå framåt i andlighet och klar medvetenhet förrän det blir ett slut på orättvisor från systematisk trångsynthet och samhället kan komma till att läkas.

Den andra globala situationen är den pågående krönikan om coronaviruset. Med tanke på att de flesta nationella gränser är stängda för resenärer, kanske ni undrar hur denna sjukdom når länder som har varit befriade från den. Det skedde på samma sätt som det gjorde i Kinas Hunan provins – viruset släpptes ut av drönare, eller, i de nya länderna, kanske även genom luftsprayning av gröda.

Fastän de två områdena har stora skillnader, var båda Illuminatis primära mål för att sprida sitt virus. Tillsammamns med tät luftförorening är Hunan dränkt i 5G-teknologi vars strålning är skadlig för kroppar; båda påverkar immunsystemet och gör invånarna mottagliga för smittsamma sjukdomar i andningssystemet. Folk i de länder där covid-19 nyligen har förts in är lika sårbara. De har låg immunitet beroende på de hälsoproblem som redan finns på grund av undernäring och andra undermåliga levnadsförhållanden.

Stegringen i antalet sjukdomsfall och död i USA kunde förutses. Masker hindrar normal andningsfunktion och det påverkar allvarligt immuniteten. Stress påverkar också immuniteten negativt, och en hel del stress har orsakats av ”stanna hemma”, massarbetslöshet, ekonomiska svårigheter, barnomsorg för de som måste arbeta, och utmattningen hos sjukhus- och utryckningspersonal.

De som står bakom denna pandemi önskar att ni tror annorlunda, så man pekar ut personer som inte bär mask eller ”distanserar sig socialt” och verksamheter som öppnar ”för tidigt”. En annan aspekt av de stigande siffrorna är att fall och dödlighet från flera medicinska problem rapporteras falskt som beroende på covid-19 eller komplikationer av det.

I motsats till hur det verkar, att de mörka vinner den här omgången, så gör de inte det. De gräver sina gravar djupare, så att säga. Sanningen om detta patenterade coronavirus, tillverkat i laboratorium, kan inte döljas för allmänheten mycket längre till. Att ta bort från internet de vittnesmål från individer som känner till sanningen, hindrar inte att annan sanningsenlig information publiceras, och att kalla den ”konspirationsteorier” kommer inte heller att vara till nytta för de mörka.

Till de läsare som också frågar om Bill Gates och Anthony Fauci är bland de ansvariga för pandemin, så ja, båda är djupt involverade. Så är också CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Hälso- och smittskyddsförvaltning i USA), vilkas ”riktlinjer” ofta är tvingande.

Nu om Q och Qanon. Enligt Nirvanas monitorer av Jorden, är Q några individer som har utvidgad kunskap om ”Deep State”/Mörkerstaten, den hemliga organisation som vi kallar Illuminati och andra hänvisar som cabalen, En Världsordning, Skuggregeringen och andra benämningar. Qanon, en löst sammansatt grupp av individer som undersöker eller har egen information som inte direkt är tillgänglig för allmänheten, följer Q:s gåtfulla meddelanden som postas på en internetsida och tolkar dessa med olika grad av riktighet. Eftersom intentionen hos alla dessa individer är att blotta de mörka, så är informationen som kommer från Q eller Qanon också förlöjligad som ”konspirationsteorier”.

Massmedia är kontrollerad, informationen på internet är en blandning av sant och falskt och sociala media är ett hopkok av åsikter tillsammans med fakta, så använd urskiljning när det gäller informationen från alla källor. Fråga inombords – sanningen ni söker vistas på själslig nivå.

”Jag hörde att er president (president Trump, USA) beordrade militären att förstöra underjordiska baser där de fann många barn i burar och befriade dem. Var snäll och fråga Matthew om detta faktiskt hände”

Nirvanas monitorer kan inte bekräfta att räddningsordern kom från Trump, men det är sant att miltära trupper befriade hundratals barn som hållits tillfånga i Illuminatis kolossala underjordiska baser, och sedan förstört baserna. Barnen får medicinsk och psykologisk vård.

Det mest djävulska av allt mörker på planeten är sataniskt dyrkande. Tillsammans med kidnappningen av tusentals barn runtom i världen för ritualer, så befruktar dyrkarna kvinnor som de tagit tillfånga, så att småbarnen kan offras.

För eoner sedan planterade de mörka krafterna i oerfarna själar idén om att mänskliga offer ”förnöjde eller blidkade gudarna”, och för tusentals år sedan gjorde Jordens civilisationer så. I de mer nyliga århundradena har Illuminati använt dessa ogudaktiga handlingar för att skapa en energi av rädsla, vilket de behöver för att överleva, och de tror att genom att konsumera delar av offrade kroppar får de obegränsade krafter.

En annan läsare som skrev om detta frågade: ”Är det bättre att hålla sig utanför allt och låta folk vara glada och lätta till sinnet (inklusive mig själv) eller är det bättre att låta folk veta?” Hur chockerande sanningen än är, måste den bli känd vida omkring så att det görs slut på dessa outsägliga utövanden och de mörka som är inblandade hålls ansvariga för sina brott mot mänskligheten. Informationen finns tillgänglig på internet och vi manar er att göra andra uppmärksamma på den.

Vårt svar till det följande utdraget från ett e-brev är kan alltid tillämpas, men med känslostormar som följer på det som pågår i er värld är det särskilt relevant nu: ”I det vardagliga familjelivet stöter vi på oändliga känslomässiga konflikter och oroligheter som ofta tar glädjen ur levandet. Brist på känslomässig behärskning leder oundvikligen till oönskade konsekvenser. Så varför har vi fått känslor när resonerande för det mesta är ett långt bättre överlevnadsverktyg?”

Först av allt, Jorden är känd i universum som en förnämlig skola speciellt då den erbjuder de bästa lektionerna i känslor, och själar från ett stort antal civilisationer valde att inkarnera där så att de kan övervinna lågt vibrerande känslor och ersätta dem med högre.

Kära ni, vi vet från våra egna liv, i världar där frigörandet från tredje täthetens bojor, att det är extremt svårt att alltid vara positiv och känna tillförsikt.

Ni kommer från civilisationer där det enbart finns glädje, vänlighet, ärlighet, generositet, förlåtelse, tacksamhet och andra känslor av högre vibrationer. Och nu är ni här mitt i Jordens spektrum av känslor som innefattar otålighet, ilska, besvikelse, kränkningar, modlöshet, hopplöshet, pessimism, frustration och rädsla. Lös upp dessa negativa sensationer genom att stråla ut ljuset av höga känslor för att inspirera Jordens folk att manifestera den bättre värld som de vill ha, det är därför ni valde att komma dit ni är.

Ja, resonerande är verkligen en del, men ni behöver inte avhålla er från känslor för att kunna använda gott omdöme, ta kloka beslut och tillämpa sunt förnuft. Dessutom skulle ett liv utan några känslor vara en suddig, ihålig existens. Det skulle utesluta glädjen i att en ny familjemedlem föds. Spänningen i ett nytt framgångsrikt åtagande. Ilningen av att se Naturens spektakulära skönhet. Lyckan över ett besök av en vän. Empati för de som sörjer, medkänsla för de som kämpar. Njutningen av att ha djur som sällskap. Uppskattning för andras lojalitet med er och tacksamhet för deras omtänksamhet och vänlighet.

Varför har vi inte nämnt kärlek? Därför att kärlek är långt mer än känslor – kärlek är vad en själ är gjord av. Älskade systrar och bröder, kärlek är vad ni är!

De höga vibrationerna av de sensationer som nämnts tidigare är uttryck för den kärlek ni strålar ut som det ljus som understödjer alla ansträngningar att samskapa Jordens Gyllene Tidsålder.

Vi hyllar er för er grundläggande tjänst i denna monumentala uppgift. Med villkorslös kärlek, den mest kraftfulla i detta universum, har vi stöttat er längs hela er Jordiska resa.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

* CDC i USA motsvarar ungefär Sveriges Folkhälsomyndighet

Svensk översättning: Inger Axbrink

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge