Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — December 5, 2010

Matthew Ward — December 5, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Denna helgperiod, då många olika trosuppfattningar firar deras heliga dagar och njuter av festligheter med familj och vänner, är en speciellt känslomässig period. I år är det än mer så. Vibrationerna som Jorden har nått i hennes upplyftning har intensifierat alla känslor, även de två extrema uttrycken av glädje och sorg, i enlighet med personliga förhållanden och de är starkare än någonsin tidigare.

Vi önskar att var själ bara hade anledning att känna enbart glädje, och inom en relativt kort tid så skall alla som är fyllda av Ljus göra så. Er världs överflöd av resurser kommer att bli rättvist fördelade; själar på Jorden kan besöka sina kära I i Nirvana och tvärtom; och lycka, hälsa och meningsfulla liv kommer att bli allas lott som fortsätter sin fysiska resa med Jorden.

I detta ögonblick lider dock många, många själar. Var snälla och att nå ut med omsorg till de som är sjuka eller sörjer förlusten av närstående, med medlidande och hjälp för de som är hemlösa eller hungriga, med böner för alla som lever i misär i avlägsna länder. Till de som har fruktan angående tillståndet i världen, erbjud försäkran att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer alla människor att leva i frid och harmoni med Naturen.

Denna säsong är också en tid för att ge tack för välsignelserna i era liv. Många av er kommer att höra eller sjunga Julsånger som hänför sig till änglar, och då denna musik är mycket rörande, så placerar det änglar vid en specifik tid på året och situation från mycket länge sedan, långt avlägset från ert dagliga liv. Inget skulle kunna vara mer avlägset från sanningen! Änglarna bör vara främst i er tacksamhet, vilka ni med rätta kan tänka er som Guds armar som evigt mjukt omfamnar er.

Dessa kollektiva energier av ljus har uppdraget att bevara, assistera och trösta er, och de är alltid aktiva så att de omedelbart kan reagera på era behov. En skyddsängel, eller en dörrvakt, ges er som er primära konstanta och osynliga och tysta beskyddare, hjälpare och guide; med de flesta änglar agerar på egen hand, och är alltid tillgängliga för att förstärka skyddsänglarna när behovet uppstår. Ni kan kalla på änglarna för assistans närhelst ni vill, men även om ni inte tror på dem eller att ni inte tänker på att be dem om hjälp så når energin av ert förväntade behov Gud; och i hans gudomliga kommunikationssystem så vet Hans sändebud omedelbart hur de skall reagera.

Många människor i livshotande situationer har räddats av änglars inblandning, men om konsekvenserna av digra förhållanden är inom själens innan födseln valda erfarenhet så kan änglarna inte blanda sig i. De tillåts dock att lindra extrem mental och känslomässig vånda. Utan den buffert som änglarna ger mellan klar tanke och desperation, klokt uppförande och orationella handlingar, eller missberäkningar och dess resultat, så skulle många fysiska liv vara mycket kortare än deras val i själskontrakten.

Tvärtemot den vanliga uppfattningen och artistiska avbildningar så har inte änglar vingar. De kan manifestera dem om de vill, men energin är så intensiv i livshotande situationer att en del individer ser ängelns eteriska kropp och ser vingar där inga existerar.

Ibland kan änglar förefalla att vara lika solida som era kroppar förefaller. De kan arbeta via enheter i mänskliga former men med supermänskliga förmågor, och en del av de lägre änglarna kan tillbringa ett liv i Jordens densitet. De manifesterar i mänsklig form och med stort flit och ömhet så tjänar de varhelst de ser ett behov – om ni tänker på någon som en ängel, så kan ni i själva verket ha helt rätt.

En annan fenomenal änglatjänst är att göra musiken som kallas ”ljudet av sfärer” eller ”körer av änglar”. Vibrationerna av deras majestätiska toner når er på en själsnivå och lyfter upp alla trötta själar och hjälper att hela brustna hjärtan.

Änglar är inte era ända osynliga hjälpare – andliga guider och själar i andlighet eller fysiska världar är också Guds emissarier och står till ert förfogande – men änglarna är upphöjda av alla andra, och med rätta. Som varelser av ljus så är de av en renhet som är ovanlig utanför deras riken och deras kärlek för mänskligheten är ovillkorlig. Så när denna period av helger och festligheter tar slut och det nya året börjar, så var medveten om och tacksam för den konstanta närvaron av änglar i era liv.

Nu går vi vidare för att ta upp frågor som är relaterade till den Gyllene Åldern.

Kommer alla de gynnsamma förändringarna i våra liv att uppnås vid den tiden då Jorden når fjärde densitet eller blir det mer förändringar i den Gyllene Åldern? Alla förändringar tills att Jorden går in i fjärde densitet kommer i allra högsta grad att vara gynnsamma, men att själsutveckling, och därför era flerfaldiga liv, kommer att fortsätta ”i all evighet”, är riskfritt att säga. Själens resa för självupptäckande kommer att fortsätta genom hela den Gyllene Åldern och långt vidare tills att varje själ återgår till Skaparkällan. Vi kan lova er att det underbara äventyret blir mer och mer spännande!

Varför går allt som ni säger är väsentligt för Jorden Upplyftning in i den Gyllene Åldern, som bara är två år borta, så sakta? Vad kommer att hända om inte allt är färdigt vid slutet av 2012? Upplyftningen är en utvecklingsprocess, inte en revolution, och övergångsstadierna kräver ytterst noggrann preparering så att alla reformer hanteras inom legala system som är rättvisa, och inget är minimerat eller förbipasserat. Var säkra på att allt som är väsentligt kommer att vara färdigt!

Som vi har nämnt i tidigare meddelanden så har envisheten av Illuminati hållit sanningarna gömda, vilka måste bli allmänt kända så att stora förändringar som pågår bakom kulisserna kan föras fram öppet. Därför måste nu takten bli mycket hög istället för det gradvisa införandet av sanning och reformer så att folk kunde justera sig till varje steg innan nästa infördes, vilket först var planen. Eftersom tredje densitetens mentalitet inte lättvindigt kan assimilera nya trossystem eller villigt acceptera stora skillnader så kommer månaderna framför oss att bli omtumlande då även många ”goda”, men oupplysta människor kommer att motstå de kommande förändringarna.

Detta är anledningen till att vi har uppmanat er att veta vad som händer och varför ni skall berätta för alla som är receptiva – er stadighet i ljuset kommer att beröra dem och kan lindra deras rädsla. Om personer som är er särskilt kära inte kan acceptera sanningen så hedra deras fria val utan ledsamhet eller beklagande. De kommer inte bara att få andra möjligheter att övervinna tredje densitetens begränsningar och föra sig framåt i själens utveckling, men era kärleksband är för evigt och kommer att återförena er på en själsnivå på alla kompatibla energiplan.

Vad kommer att hända med dagens empiriska vetenskap? Precis som det har under århundraden så kommer vetenskapen att fortsätta att utvecklas. Den stora skillnaden blir att era vetenskapsmän kommer att utan tvekan och motstånd anta realiteten av universum och de lagar som styr det.

En läsare ifrågasatte upptäckten av en enorm ”bubbla av energi” i centrum av Vintergatan. Era teleskop och vetenskapsmän har inte kapaciteten att korrekt identifiera de flesta av dessa under som finns i universum, där allt är energi som fluktuerar vid en frekvens eller annan. I själva verket så kan himmelska materia förefalla att vara i en bubbelform, men energi flyter inte omkring som bubblor av tvål.

Vad är skillnaden mellan giftermål i tredje dimensionen och själsfränder i de högre dimensionerna? En hel del! Giftermål på Jorden kommer inte alltid från kärlek, utan ofta av pragmatiska skäl som till exempel föräldrars arrangemang för deras barn, icke planerade graviditeter, sammanförda förmögenheter, hålla familjerna ”kungliga”, unga människor som undflyr olyckligt familjeliv, och rena lustan. Inga av dessa förhållanden finns i mer högt utvecklade civilisationer, där bara djup vänskap, förenlighet, ömsesidig respekt och kärlek leder till ett långvarigt engagemang, vilket hedras av alla som känner paret. Det legala spelar ingen som helst roll i dessa föreningar.

Kan husdjur komma med sina familjer som är kvalificerade enligt ljuset att leva i den Gyllene Åldern? Svaret är ett reserverat ”ja”. Först vill vi säga att ljus inte är den ända kvalifikationen för att följa med Jorden in i hennes Gyllene Ålder – många ljusfyllda individer valde att avsluta sina själskontrakt för att avsluta sina fysiska liv innan slutet av 2012. Samma förhållande gäller för de högre formerna av djur. Oskyldigheten hos djur – även de ni kallar rovdjur, som bara dödar för att att äta kommer att bli de vegetarianer som de än gång var – ger dem automatisk övergång on deras själskontrakt inkluderar denna tidslängd i en kropp. Så, familjemedlemmar och deras älskade husdjur som väljer att förlänga sina liv in i den Gyllene Åldern kommer att gå in i denna härliga era tillsammans.

En del har uttryckt oro över hur deras tunga hjärtan över värdsliga frågor kommer att kväva deras ljus till en utsträckning att de inte kommer att kunna leva i vibrationerna av fjärde densitet. Det är naturligt att känna medlidande för alla som lider – människor, djur, själva Moder Jord – och medan denna känsla kan få hjärtat att bli tungt så finns det ljus inom medlidande. Att tycka synd om sig själv är dock en helt annan sak så fall inte in i denna mörka fälla. För att lätta på tunga hjärtan så skicka helande ljus till hela världen; kom ihåg att de miljoner som lider avslutar valda karmiska erfarenhet; känn er tacksamma, inte skyldiga, för alla välsignelser i era liv; och visualisera Jordens Gyllene Ålder där bara fred, kärlek, samarbete och glädje existerar – denna värld kommer närmare och närmare!

Hur kommer arbetslöshet och brist på full sysselsättning att bli hanterade i fjärde densitet? Varken det ena eller det andra är en del av livet i fjärde densitet. Ni är vana vid att tänka på sysselsättning som ett arbete med en lön medan ordet betyder användning av tid, verktyg eller tjänster på ett fördelaktigt sätt, och det är vad ni kommer att göra i fjärde densitet.

Många typer av arbete som är vanliga i tredje densitet finns inte i fjärde densitet. Det finns inga krigsindustrier, till exempel, och ingen kemisk produktion, olja eller naturgas utvinning, skogsindustri, eller bruk och gruvarbete som ni känner till dem. Multinationella företag existerar inte i dessa högre vibrationer och inte heller sjukdom, så det finns inget behov för medicinska ingrepp, psykiatrisk vård, läkemedelsföretag eller begravningsbyråer. Det finns inga tråkiga och entoniga arbeten och att flytta papper; inga arbetsdagar från 09.00 till 17.00 eller helgarbete eller skiftarbete; inte längre några resor till arbetet och trafik stockningar; ingen oro om förlorat arbete.

Om er erfarenhet och expertis är i ett område som inte är en del av livet i fjärde densitet så var snälla och inte oroa er! Det finns en stor variation av sysselsättningar och dessutom akademiska studier och träning på alla nivåer. Ni kan välja att arbeta inom vilket område som helst som ni är intresserade av, såsom kommunikation, utbildning, reseplanering, designa kläder, underhållning, sporter, arkitektur, byggbranschen, trädgårdsmästare, jordbruk, restaurang näring, ta hand om djur, bibliotek, alla typer av artistiska och kulturella intressen, arrangemang, publikationer, handel och administration. Rekreationsaktiviteter inkluderar allt som ni nu åtnjuter med undantag av dödandet av djur som en sport eller tävlingar som orsakar kroppslig skada.

Ni kommer inte att sakna dessa typer av sysselsättningar med undantag av rekreation, eller allt annat som är skadligt för livet och miljön, eftersom fjärde densitet erbjuder så mycket mer! Vibrationerna tillåter större användande av hjärnceller, längre och mer hälsosamma liv, mer tillfredställande produktivitet, mer meningsfulla relationer, och högre aspirationer och uppnådda resultat än ni kan tänka er. Ni kommer att lära er att manifestera vad helst ni vill via visualisering, och på så sätt undvika att reparera eller byta ut apparater som går sönder. Det finns inga finansiella fällor, inget behov av försäkringar, och inga huslån eller andra typer av lån.

Många undrar hur NESARA passar in i bilden. Den stora mängden av avsiktlig falsk information och oskyldigt inkorrekt information om NESARA har skapat stor förvirring. Kortfattat uttryckt så är den en av Gud sponsrad kooperativ ansträngning mellan medlemmar av er civilisation och spirituellt utvecklade civilisationer för att införa en världslig transformation och spirituell förnyelse, och dess fullbordan är Jordens Gyllene Ålder. Ni vet detta på en själsnivå, och att vara en del av dessa omfattande globala förändringar är varför ni ville vara förkroppsligade där vi denna tid. Mor, var snäll och lägg till en notering om meddelandet som utförligt förklarar NESARA. (Speciell NESARA Upplaga är nedan meddelandet som är daterat 11 september, 2006)

Tack. Och nu svar på en blandning av frågor som jag har ombetts att svara på.

Vilken påverkan kommer dokumenten som släppts fria av Wikileaks ha på framsteg ”bakom scenen” som har gjorts mot världsfred? Ingen som helst.

Andra uttryckte också intresse i effekterna av Wikileaks, men många fler är oroliga för att i stället se fredligt stabiliserande ansträngningar inom och mellan nationer, så finns det indikationer på det omvända, här nämns återupptagande av våld bland Irländarna som vill bli fria från Brittiskt inflytande, Nord Koreas intrång i Syd Korea, val som håller skoningslösa regimer i kontroll, Israels fortsatta förtryck av Palestinier, fortsättning av oroligheter inom Afrikanska länder, Irans stridslystnad, och utgör Pakistan ett nukleärt hot? Dessa situationer och alla andra där krig, förtryck från myndigheter, hemliga aktioner, fängslande av protesterare och mördande inträffar exemplifierar den mörka sidan av dualitet inom mänskligheten som nu spelar ut sig.

Andra frågade om myndigheters kontroll av webben, förolämpande säkerhetsåtgärder vid flygplatser, hur FDA reglerar naturliga läkemedel och näringstillskott, ”fracking” process för att utvinna naturgas, försäljning av allmänna vattentäkter, förhållandena i Mexikanska Bukten, det blockerade läget i partipolitiken, gifterna i de kemispåren, narkotika krig i Mexiko, biologiska krig, förstörelse av regnskogar, meningslöst dödande av djur på land och i hav och genetiskt modifierad mat och säd. Det kommer tillfredställande lösningar för dessa pågående eller påtänkta situationer och alla andra som har mörka intentioner att negativt påverka hälsan, miljön och friheter.

Men ändå, när ni ser meningslöst våld, legala orättvisor, hur multinationella företag påverkar regeringar, föroreningar, och den enorma misären orsakad av krig och fattigdom, ni blir tillsagd att allt detta tar slut, så blir frågan ”NÄR”?!. Vi kan inte ge en exakt tid då Jordens energifält av potential är i uppror, men vi kan lova er att ni kommer att se positiva förändringar då ljuset blir allt intensivare. Att hålla sig stadigt i ljuset kommer att hjälpa att hålla er energi balanserad likväl som att påskynda dagen då det mörka styret på planeten är helt förbi.

Bidrar inte de många olika språk som vi talar högst väsentligt till världens problem? Hur kommer denna barriär mot förståelse att bli hanterad i den Gyllene Åldern? Era många olika språk skapar absolut problem – det var de mörka krafternas intention som manipulerade människans genetiska uppsättning. De eliminerade varje själs medvetande om sin kapacitet för telepatisk kommunikation och införde i tankemönstren de olika vidgående uttryckssätten som blev era språk. Resultatet har blivit i enlighet med den mörka planen – felaktig kommunikation som i bästa fall orsakar missförstånd, och i värsta fall en bra grogrund för självtjänande och avsiktliga översättningsfel.

Det talade ordet kommer att fortsätta att vara viktigt för er, och med en stor tillökning i hjärnkapacitet så kan ni lätt lära er nya språk om ni så vill. Ni kommer dock att uppskatta spontaniteten, klarheten och absolut ärlig själ-till-själ konversationer och ofta välja denna typ av kommunikation. En inneboende aspekt av denna typ av kommunikationsform är ett automatiskt system som översätter två eller flera hundra språk samtidigt till det universella språket som förstås av alla själar. Denna flerfaldiga språk kapacitet skulle till exempel användas vid internationella sammankomster, där individuella översättare nu behövs. Vi vill också snabbt lägga till att förutom denna höga kapacitet så har telepati också aspekten vilken ser till att det finns total enskildhet under konversationen mellan två människor och samma sak i konferenssamtal där ett flertal grupper deltar.

Vi vill här lägga till en försiktighetsvarning. Telepatiska förbindelser öppnas upp, och ni måste vara medveten om att mörka enheter är lika ivriga att nå er som de av ljuset. Be om Kristet ljusskydd och kräv att bara varelser utav ljuset kan tala med er. Var snälla och tro inte att Kristet är ett olämpligt ord för er att använda då ni kanske tror att det tillhör kristendomen. Så är det inte. Kristet ljus, vilket är samma sak som kärlek, är den rena substansen från Skaparen och den mäktigaste kraften i kosmos. Det kommer från ett Kristet välde, Skaparen första uttryck av sig själv som själar – detta välde närmast till Skaparen är ursprunget för ärkeänglarna. När ni väl är i fjärde densitet kommer ni att kunna kommunicera telepatiskt utan någon inblandning från de mörka enheterna då deras kompakta energi inte kan nå dessa höga frekvenser.

Var utomjordingarna vid Roswell framtida människor som reste tillbaka i tiden för att justera framtiden? Nej. De fyra besättningsmedlemmarna från en av de civilisationerna som hjälper Jorden var i ett litet skepp på ett spaningsuppdrag i området. Två dödades i kraschen; en levde en kort tid, den sista som inte var allvarligt skadad togs till ett sjukhus på flygbasen av en general i Flygvapnet och snart därefter flögs han till en bas i Mellersta USA där han levde i ungefär ett år. Även om han aldrig var missbrukad så visste han att aldrig mer skulle se sin familj eller hemland, och det kan sägas att han dog från ett brustet hjärta.

Till och med den allmänna pressen rapporterar att influensa vaccin av misstag hade med sig levande virus. Blev de förstörda såsom har rapporterats och är nya vaccin mer säkra? Illuminati kunde ha förhindrat rapporterandet av denna förorening, vilken var avsiktlig; men med tanke på växande motstånd till vaccineringar så tjänade ett erkännande deras ändamål bättre – lura allmänheten att tro att nytt övervakande hade gjort alla vaccin säkra. Och, helt gentemot de mörkas intentioner – att vaccin infekterar, inte för skydd – så har teknologierna från brödraskapet i rymden gjort virus och andra gifter harmlöst så mycket som möjligt; men de utgör fortfarande en risk för personer med kraftigt nedsänkt immunförsvar. Från början så var vaccin rena och välmenade, men som allting annat vilket var utvecklat av godhet så trädde mörkret in och förändrade instrument för goda ändamål till instrument för deras illvilja.

Om det finns ett hem som jag lämnade för tusentals år sedan så finns det någon där som fortfarande kommer ihåg mig? ”Tusentals år” är i linjär tid, vilket bara finns på Jorden. Verkligheten är att universum är i en konstant rörelse i det tidlösa kontinuumet, där ert förgångna, nutid och framtid är en serie av händelser som händer samtidigt. Så, ”någon där” behöver inte ”komma ihåg” dig, de känner dig och du känner dem. Det är inte möjligt att förstå dessa pågående relationer för ni har inga medvetna minnen av dem och ingen referensram för att förstå livet i kontinuum, men i fjärde densitet så kommer ni att ha det.

Snart kommer ni att skåla till de sista timmarna av 2010 och hälsa den första dagen av 2011. När ni bevittnar de stora avslöjandena som kommer fram under detta nya år så kom ihåg er sammabundenhet med alla andra själar i Enhet och låt ovillkorlig kärlek bli en lykta till dem som famlar, så att det kan se ert ljus och finna säkerhet i makten av sanning och kärlek. Ljuset har vunnit – segern är er! Då ni upptäcker detta på egen hand så kommer alla själar av ljuset i detta universum att vara med er, och hylla er magnifika triumf.

                             _________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge