Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — April 23, 2011

Matthew Ward — April 23, 2011

Hatonn: Japans kärnkraftsanläggning/strålning/bistånd, HAARP etc tekniker, Matthew: utbredning, effekter av rädsla. Lazarus: olika slag av hjälp från ET, Menta: civilisationsegenskaper, assistans, Matthew: multidimensienella själv

1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vi börjar med att kalla på vår vän och kollega Hatonn för att peka på den mest angelägna oron i mångas tankar: Kan situationen i Japans kärnkraftsanläggning åtgärdas på ett säkert sätt, vilken långsiktig skada blir resultatet, hur farlig för livet är strålningsnivåerna?

2. Hatonn här för att lätta på oron hos er. Jag försäkrar er att situationen kan och kommer att bli löst på ett säkert sätt och det blir ingen långsiktig skada! För ögonblicket är det emellertid en fråga om inneslutning. Våra forskare filtrerar sig in i arbetarnas medvetande, både på och utanför anläggningen, för vad för åtgärder som skall vidtas för att förhindra härdsmälta av de skadade reaktorerna – de skulle kalla den filtreringsprocessen ”deras idéer” eller ”inspiration”. Vår lilla besättning nära anläggningen i förening med besättningen utanför planeten reducerar strålningen i möjligaste mån och teknologin på skeppen hjälper till att minimera reaktorernas aktivitet.

3. Det finns en annan vida spridd brist på kunskap om vad det är som pågår. Era forskare vet inte att Jorden är i omlopp i frekvenser där strålning är splittrad och mindre kraftfull än vad som registreras av era instrument. Självklart är de inte kalibrerade till att inkludera faktorer som inte är kända där. Dessutom, skillnaderna i precision orsakar omfattande avläsningar och det skapar förvirring om vad strålningsnivåerna egentligen är. De lägsta värdena är mer tillförlitliga med våra instrument, vilket räknar in den sprickbildning jag nämnde. Också, de flesta människor som vet att vi finns runt om där, för våra små skepp är ofta synliga, vet att när vår tekniska utrustning är på marken så kan vi dematerialisera reaktorerna och kärnavfallet och rena er förorenade luft, jord och vatten. Jordens egna fenomenala läkekrafter är inte heller erkända, så det finns inte i era vetenskapliga beräkningar som ett möjligt resultat för den här kärnkraftssituationen.

4. Denna kollektiva omedvetenhet orsakar en hel del rädsla och den rädslan är den enda oroande delen för oss i hela den här situationen. Lika attrahera lika, och den negativa sammansättningen av de Mörka attraherar den negativa energin i era rädslor. De använder det för att förstärka sin styrka och beslutsamhet att fortsätta kampen mot ljuskrafterna som ni ljusarbetare är en del av. Fall inte in i den rädslofällan själva och skingra rädslan hos andra när ni så kan!

5. En del av er är missmodiga eller besvikna för att vi inte har landat för att rena kärnkrafts-anläggningen en gång för alla. Ja, vi kunde göra det om vi var på marken och de Mörka bland er vet detta. De vet också att så snart vi landar i stort antal så kommer all mörk aktivitet att få ett abrupt slut. Det är därför som legosoldater och andra trupper under deras kontroll runt om på planeten står i beredskap för en ”utomjordisk attack” och redo att sätta in tunga vedergällningsåtgärder. Vi kan inte riskera er säkerhet eller våra besättningars genom att göra offentliga landningar tills den risken är borta. Vi vet inte när det kommer att bli på grund av den där rädslosaken igen – så länge som rädsla fyller på mörkret kommer den risken att kvarstå.

6. Era fortsatta krav på säkra energikällor kommer att göra slut på behovet av kärnkraft. Den har alltid varit farlig i världar med lägre densitet och den behövs inte i högre densiteter. Säker, pålitlig och ren energiteknik har tryckts ned av de människor som gör förmögenheter från kärnkraft och fossila bränslen – kräv att dessa ”nya” energikällor skall börja användas.

7. Kombinationen av era krav, våra tekniker och Jordens egna förmågor kommer att återställa hennes hälsa på några månader snarare än de århundraden ni kalkylerar med som ”halveringstiden” av radioaktiva grundämnen. Och underskatta inte kraften i era tankar – eller kalla dem böner – för att er värld skall bli i sin fulla glans, fri från allt mörker. Mycket måste och KOMMER att genomföras innan slutet av nästa år. Processen kommer att bli mycket lättare och trevligare när ljuskrafterna ersätter energin av rädsla.

8. Matthew, jag skulle vilja ta det här tillfället i akt att tala ut om något annat som ifrågasätts – varför stoppar vi inte konstgjorda jordbävningar genom att demontera ner HAARP? Även om HAARP registrerar av människan skapade jordbävningsaktiviteter, så är det en missuppfattning att de ensamma är ansvariga för dessa skalv. HAARP har flera funktioner på flera platser runt om globen och en av funktionerna i kombination med andra tekniker används till att orsaka skalv, vulkaniska utbrott, allvarliga stormar och översvämningar. Dessa andra tekniker kommer från Nikola Teslas uppfinningar och upptäckter och informationen som getts av de Little Greys. Detta går tillbaka 70 år eller så. All den tekniken togs över av Illuminati och har modifierats för att uppnå deras negativa syften.

9. De misstänkte att vi blandade oss i deras ansträngningar att orsaka massiv förstörelse och död, men var inte säkra på det förrän för några få månader sedan när vi minskade en orkans vindstyrka och vände den norrut längs med USAs östkust. Efter det har deras forskare och ingenjörer integrerat olika system så att er kraft- och kommunikationsservice skulle avbrytas globalt om vi försökte att avveckla några av deras utrustningar från våra skepp. Att göra så är en invecklad process och kan bara göras på plats för att undvika allvarliga följder. Så snart som Illuminati går mot sitt slut, kommer HAARPs funktioner och Teslas tekniker att användas för nyttiga ändamål istället för destruktiva sådana.

10. Tack, Matthew, för att jag fick använda detta forum för att rensa luften om detta.

11. Hatonn, det är vi som tackar dig – du besparade oss en förklaring på detta.

12. Nu så, som Hatonn just påpekade och vi ofta sagt till er, rädsla är kraftfull och där finns en stor del av rädsla i er värld. Det är berättigat, människorna i Japan är ängsliga då jordbävningarna fortsätter där och de är närmast strålningen från reaktorerna. Många som lever i andra skalvbenägna områden är oroliga och det är också människorna i länder där strider pågår, dessa som är i en ytterst svår finansiell situation och människor som har fördrivits från sina hem. Andra oroar sig för global uppvärmning, den skakiga eller krossade ekonomin i deras respektive länder, förlust av arbeten, kostnaden för bensin, infrastruktur i förfall och till och med ett tredje världskrig.

13. Den kollektiva rädslan som stärker mörkret i sinnen och hjärtan äventyrar också fördelarna med ljuset även om det fortsätter att intensifieras längs med Jordens uppstigningsväg. Medan rädslofaktorn inte kan sakta ner planetens stadiga takt, så tillåter den de mörka att hindra processen hos individer såsom frihetskämpar i flera länder, de som arbetar för att få ekonomiska och statliga reformer, och många som var på väg att ”se ljuset”. Så på det viset är det en ”stiltje” kan man säga i personligt framåtskridande mot Jordens Gyllene Tidsålder.

14. Vi skyndar oss att tillägga att detta inte kan vara så mycket längre! Jorden är nära de vibrationsnivåer där ljuset är så intensivt att alla som har vägrat ljuset – de som vi talar om som mörka för att visa på deras brist av ljus – kommer att dö. Det kanske låter orimligt hårt, men det är inte en fråga om någon ”gudomlig” dom eller ett straff – det är helt enkelt så som fysiken styr livet i detta universum, att kroppar som saknar ljus inte kan överleva i dessa högre vibrationer. Kort sagt, alla dessa som har orsakat ångestfyllda tillstånd kommer att försvinna.

15. Som en påminnelse om vad vi har sagt i tidigare meddelanden, många själar vill också lämna denna livstid i enlighet med deras själskontrakt, och ni kommer inte att veta om det är genom det valet eller valet att vägra ljuset som resulterar i döden. Och återigen uppmanar vi er att inte döma någon utan att sända ljus till alla själar i er värld. Genom att göra det förstärks ljuset inom er själva och går ut för att lyfta upp andra. Jorden vet var ljus behövs bäst och sprider det till dessa områden via en universell utjämningsprocess. Som den mäktigaste kraften i kosmos har ljus-kärlek förunderliga effekter var än den tas emot!

16. Det finns ytterligare en källa för rädsla. Den kommer inte att avskräcka Jordens takt för Upplyftningen heller, men den kan ha allvarliga följder för de individer som drabbas. Till skillnad från de källor som nämnts ovan som har sin grund i nuvarande omständigheter så är denna källa av rädsla latent, rotad i människor som tror på ”underhållningens” representation av utomjordingar som erövrar och de människor som tror på rapporter att en civilisation som påstås vara välvilligt inställd kommer att landa och förslava Jordens befolkning. Dessa människor kommer att se ankomsten av varelser med underliga utseenden som att det otänkbara verkligen inträffar.

17. Medan vi verkligen önskar att vår information når ut till alla som har sådana uppfattningar, så kanske vi måste vara ”nöjda” med att upplysa människorna som välkomnar åsynen av skeppen fast de inte har någon aning om vilka dess passagerare och besättningar är eller ser ut som, och inte vet att under långa tidrymder har Jorden mottagit deras hjälp. Vi hoppas också att nå de omedvetna individer som Hatonn nämnde och dessa som känner att –”Vi behöver ingen hjälp, vi kan ta hand om allting själva.

18. Vad vi erbjuder är inte bara ett intyg på de fredliga motiven och olika stöd som har varit och även ges av andra civilisationer, utan kommer också att göra er bekanta med de personliga representanterna inom en av dem. Nyligen blev min mor anmodad att granska en annan av böckerna, istället för omtryckning, och hon gick med på detta och arbetade med de källor som la till uppdateringar till sitt ursprungliga material. Mamma, var snäll och infoga den del vi diskuterade och inkludera även min introduktion av Lazarus.

_______________________

19. MATTHEW: Mamma, nästa presentation är från en själ som representerar Lazarus-energin, som är högt respekterad universellt. Denna massiva kraft var utsedd av Gud till att minska de destruktiva effekterna av den negativitet som har förorenat Jorden så mycket att den nästan dödade hennes planetära kropp. Lazarus är klar att börja sin presentation.

LAZARUS: God morgon, mrs Suzy. Vi är en grupp av själar som är mer kraftfulla än många fina själar som helt enkelt har haft betydligt färre livstider att utvecklas på än vi.

Jag är förtjust över att få tala med dig igen, Suzy! Det är som Matthew sa – inte med dessa ord dock, för han talar mer försiktigt än vad jag gör – era ”dåliga ägg”-forskare är igång igen med ”sin” teknik. Jag sänder en bild av ”deras” med citattecken för det är inte så att de har utvecklat detta själva. De små grå gav tekniken till dem i vad som var tänkt att vara ett bra utbyte med fördelar för dem och för Jorden, men som ni vet från Matthew, de grå blev orättvist behandlade och så blev ni, därför att Illuminati har använt den teknologin enbart för er nackdel.

Vi kan inte helt omintetgöra deras ansträngningar när det gäller manipulerandet av ert väder och skapandet av jordbävningar och vulkanutbrott – ni vet vad som gäller för den fria viljan – men helt säkert kan vi reducera deras förväntningar på vida spridd förstörelse och dödsoffer. Vi lägger ner ett elektromagnetiskt nät som absorberar rörelseenergin och omvandlar den till eter. Effekten är ungefär som ringar på vattnet när man kastar i en liten sten i mitten. Vi har naturligtvis inte stillastående vatten att arbeta med – vad vi gör är att minska effekterna av vad dammen skulle göra om en stor sten hade fallit ner i den. Och även med vårt mjukare agerande så släpper Jorden fortfarande samma mängd av negativitet som hon behöver göra.

Suzy: Jag har räknat med din hjälp under många år, Lazarus, och det är gott att veta att du fortfarande finns där uppe och ger mig den. Är detta ett samarbete eller agerar dina trupper ensamma i detta?

Lazarus: Det är en svängdörr med kooperativa ansträngningar, med att var och en av besättningarna har som uppgift att övervaka Jorden och vidtar åtgärder i sin speciella sektor i det ögonblick som energiutjämning och spridning behövs. När kraften är starkare än bara vulkaniskt mullrande eller små undervattensjordbävningar, behöver de inte bli inblandade, men när något stort håller på att inträffa rycker resten av besättningen in till vilken nivå ytterligare hjälp krävs. Det är inte bara dessa geofysiska händelser som vi engagerar oss i, vi minskar också kraften i stormar, såsom era orkaner och tyfoner. Vi minskar effekterna i den mån vi kan men så snart dessa mäktiga krafter ovanför och under marken sätts i rörelse så kan inte ens våra avancerade tekniker förhindra alla olyckor och dödsfall.

Om Moder Natur tilläts att hantera alla utsläpp av negativitet själv så skulle hon hålla sig till områden där de minst skadliga effekterna skulle bli resultatet och hon skulle inte behöva vår hjälp. Det är dessa dåraktiga, av människor gjorda, bemödanden som riktas mot tätbefolkade områden där vår hjälp kommer väl till pass. Låt mig ge er ett exempel, orkanen som kallades Earl. Moder Natur började den för att frigöra negativitet ute till havs där det inte skulle ha gjort någon skada, men de galna vetenskapsmännen gick in i handling – de intensifierade vindarna till en kraftig storm och riktade den mot fastlandet. Det var då vi alla gick in i det – vi minskade vindstyrkan tillräckligt så att vi kunde vända stormen norrut och hålla den borta från att träffa fastlandet. Detta var en av våra mer dramatiska inblandningar och det irriterade dessa personer som trodde att de helt säkert hade trollat fram en stor katastrof.

Lazarus, jag var säker på att vi hade massor av ET-hjälp för den och Matthew bekräftade det. Tack och även till alla andra som gjorde det – ja, för ALLT som ni gjort för oss! Vad annars har ni alla hållit på med?

Jaa, vi håller ett öga på era skojare som försöker sända sina kärnstridsspetsar någonstans och vi har vaporiserat ett dussin eller så av dem – stridsspetsarna, inte skurkarna! Sedan finns det mindre mål i ”Black ops”, som ni kallar dem, som vi har stoppat eller allvarligt minskat de avsedda resultaten på. En del av oss neutraliserade virusen i de laboratoriegjorda sjukdomarna så att den mycket uppmärksammade pandemin aldrig inträffade, och hela tiden har vi reducerat så mycket som möjligt gifterna i chemtrails, radioaktiviteten i vapnen och andra skadliga föroreningar. Oh, ja, vi hade också en hand med i att rädda Mexikanska golfen från att dö efter att oljeriggen exploderat.

Och vi är alltid på jakt efter meteorer och andra små himlakroppar och skräp som är på väg mot er – jag tror att ni skulle bli förvånade över det antal vi har riktat bort från er. Vi är inte ensamma i detta arbete. Nästan alla av oss som finns i närheten har varit med i den här sortens beskydd som började för eoner sedan, när Jorden började nedstigningen till den tredje dimensionens känsliga zon. Jag skall berätta om en ganska nyligen inträffad incident, ett år eller så innan sekelskiftet i er tid. Mina trupper var inte med i den här speciella räddningen, men med undantag för er civilisation så är detta känt genom hela universum. En särskilt stor och snabb meteor riktades mot er av toppen hos de mörka krafterna – de hade tröttnat på sin erövring i slowmotion av planeten och bestämde sig för att bara förinta den. När era rymdbröder såg att den här meteoren hade dragits ut ur sin normala omloppsbana och omdirigerades mot Jorden sände de ut en omedelbar signal till Mentas styrkor, som hade makten att pulvrisera meteoren i pyttesmå fragment, som brann upp innan de gick in i er atmosfär.

Och vi misstänkte aldrig någonting – kanske lika bra det! Jaa, kanske några få astronomer plockade upp det. Om det var så, måste de ha blivit mystifierade när meteoren försvann.

Om du kunde kolla med de som såg det skulle ni få veta att de upptäckte den precis innan den blev nästan vaporiserad och konstaterade att detta var en anomali. Du vet väl att mycket få av era vetenskapsmän ger någon tilltro alls till intelligenta varelser i rymden.

Håller inte det på att förändras?

Inte speciellt, men jag kan garantera dig att det kommer att ändras i ett enda vilt ögonblick när det är tillräckligt säkert för några av våra besättningar att landa.

Finns det inte en mästarplan för när detta kommer att inträffa?

Absolut, så snart som det är säkert för er och landningen av besättningar. Den Galaktiska Federationens Råd har samordnat detta med alla av oss som har funnits ovanför er i åtminstone 60 år. Längre, en del av dem, och MYCKET längre i en del fall – med alla fel som finns i er Bibel så har den vissa referenser till ETs närvaro. Du känner Hatonn väl – hans flotta som är baserad på Plejaderna har varit runt om er mycket längre än de flesta andra, speciellt dessa i den djupa rymden som riktade sitt kraftfulla ljus som ett svar på Jordens rop om hjälp för flera årtionden sedan och alla av oss som är i närheten, relativt sett, gick också med i detta och gav teknisk hjälp. Ett av Hatonns flottas jobb för så många århundraden så jag har tappat räkningen är att bibehålla den skyddande skölden runt Nirvana, som sträcker sig till Jorden, under alla besöken samt bosatta som besöker er och vice versa – nästan ingen där är medveten om dessa själsresenärer.

Jag känner till detta från Matthew. Vilka ETs kommer att landa?

Förutom representanter från Plejaderna även de från Lyra, Arcturus, Sirius och Vega är antagligen de första som kommer, för de är de som finns i skepp i närheten och också för att de är era primära förfäder. Jag känner till Horiss meddelande, så du vet redan att en del av er har anor från reptilerna, och en del av deras upplysta själar kommer också. Jag säger ”kommer”, men du vet att många av oss redan är där. De kommer att bli extatiska för att få avslöja sina sanna identiteter äntligen, och en del av dem kommer säkerligen att chocka er!

Du menar på grund av att vi känner dem så väl genom de positioner de har?

Det är exakt så.

Jag förmodar att du inte vill tala om för mig vem, eller vill du?

Nej, det är deras privilegium att göra detta när det är dags, inte mitt. Faktiskt, du blir kanske inte så chockad över en del, Suzy, och vi måste låta det bli vid det!

Okej, Lazarus, jag är så ivrig för att allt detta skall hända! Är Jorden i stabilt omlopp eller behöver hon fortfarande er assistans?

Vår älskade Gaia… låt mig få inflika något här. Gaia är namnet på er planets själ och forntida namn på hennes planetkropp är Terra och Shan, men vi kallar henne Jorden, precis som ni gör, även om det är enkelt att sätta ett stort J på jorden som ni promenerar på, vilket några fantasilösa tidigare civilisationer gjorde. Det var samma sak med Gud, tydligen därför han är en Gud, inte en gudinna. Hur som helst, Suzy, ja hon har återfått en stor del av sin forna styrka med det inkommande ljuset, men vi lägger fortfarande till av vårt, tillsammans med vår teknik för att försäkra oss om hennes stabilitet. Inte all omvälvning är över för att hon skall bli av med negativiteten, du vet, och det finns ingen mening med att minska vår omsorg i detta avseende förrän hon är fullt inom den fjärde densitetens vibrationer. Sedan kommer vi alla att ropa Halleluja – vårt arbete kommer att vara över! Och vid den tidpunkten känner ni allesammans era universella bröder och systrar.

20. Tack, Mamma. Till det som Lazarus sa vill jag lägga till en annan värdefull tjänst för din räkning, det massiva ljus som strålas till er från själar i Nirvana och otaliga andra i andra andliga världar.

21. Och, Mamma, jag har en annan begäran till dig. Lazarus talade om Menta. Så att läsare kan veta något om den civilisationen och deras assistans till er, var snäll och välj ut några få lämpliga utdrag ur hennes presentation och lägg till dem här.

22. (MENTA): Vi är ett stort och kraftfull energifält av en miljard eller så av kollektiva själar. När vi förkroppsligar oss lever vi på en planet som kallas Retorno i en galax bortom stjärnkonstellationen Lyra. Vårt hemland är en av många bebodda världar som ännu inte har setts i era teleskop. Jag skall förklara varför jag säger ”jag” och ”vi” omväxlande. Det beror på att jag talar med dig som en själ själv, men jag är aldrig åtskild från vårt gruppsinne. Ingen själ anses bättre än någon annan då alla aspekter av vårt sinne är nödvändigt för vår världs stabilitet och vår ständigt växande medvetenhet…

Som kollektiva själv liknar vi ett träd mycket mer än en människa för området för vårt ”huvud” är ett överflöd av sensorer som ser lite grann ut som blommor i ett tätt kluster. Det är ”bostadsenheten” för gruppsinnet. Vitt är den dominerande färgen på detta huvudområde, men pastellfärger finns också – de är färgerna för specialområden såsom konst, teknik, ingenjörskonst, barnuppfostran och så vidare. Vi är en samling av färgerna som närmast kan identifieras med de primära talangerna och förmågorna och intressena vid en viss tidpunkt, så färgerna förändras för att återge frekvenserna i vilka vi är verksamma. Det är nyansen hos prisman som bryts i färgen som identifieras med den frekvensen.

Anslutet till klustret i ”bostadsenheten” och förlängningen utöver galaxerna är en miljard eller fler fina ”trådar”. Dessa är våra själsjag som flackar omkring i himlarna i sökandet efter ny kunskap, eller mer exakt att minnas, eftersom vid det högsta själsmedvetandet är allt känt. Alla själsjags upptäckter är omedelbart och automatiskt överfört till gruppsinnet…

Vi är mer kraftfulla än många andra som också hjälper till med deras fulla intensitet, men deras våglängd är mindre än vår, så vi erbjöd oss frivilligt för ett tvåfaldigt uppdrag. Vi är strålande i vår egen energi och upprätthåller också ljuset från de andra källorna så snart det är inom Jordens atmosfär. Detta är viktigt så att era kroppar kan absorbera strålarna på cellnivå och anpassa dem till de högre frekvenserna som Jorden kommer att gå in i. Detta ger er möjlighet att fysiskt överleva under uppstigningsprocessen, som en del kallar ”skiftet” och andra kallar ”reningen”.

________________________________

Mamma, tack så mycket.

23. Förutom att återigen understryka den vitala vikten av att hålla er borta från rädslor, så är det också av sunt förnuft som vi har fokuserat på utomjordisk hjälp tidigare, nu och i framtiden. När Jorden går in i sista stadiet av den spännande tredje densiteten så är det tid att ni slutar tänka på er själva som bara individer med utpräglade personligheter, karaktärer, talanger, förhoppningar, drömmar och prestationer. Detta är ni verkligen, men ni är så mycket mer och ni måste börja tänka på er själva som de kraftfulla, multidimensionella varelser ni är! Ni är medlemmar i den universella familjen av sammanlänkade själar, evigt bundna som oskiljaktiga delar av Gud, och era bröder och systrar vill att ni känner ett personligt släktskap med dem så att era förestående möten kommer att bli lyckliga familjers återföreningar!

24. Vår kärlek är med er i varje ögonblick när ni marscherar den sista, korta vägen till Jordens Gyllene Tidsålder.

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie

[Noteringar från Suzy: Stort tack till er alla som känner Matthew och inte gav vidare den desinformation som fanns i det senaste meddelandet, som falskeligen tillskrivs honom av någon annan källa. Också många tack till er alla som skrev ”skrattretande” eller något liknande adjektiv om det som hävdade att Matthew och SaLuSa var uppstigna mästare och hade blivit censurerade av några råd. Uppenbarligen är det så att vad Matthew och SaLuSa säger är verkligt irriterande för någon.

Att vara långt efter med läsningen av alla emails har blivit en permanent situation och jag är tacksam för er förståelse för att jag inte kommer att kunna svara på många av dem.

Ibland är Hatonns budskap en del av Matthews, så jag kommer att besvara frågor om honom. Han är en urgammal själ som har levat i Plejaderna under de senaste några tusental åren, men han och hans familj är ombord på ett stort skepp oftare än de är hemma. Det mesta av den tiden har han varit befälhavare för en intergalaktisk flotta och under de senaste hundra åren eller så har han också tjänat som chef för universella kommunikationer. Hatonn och jag har talat ofta med varandra sedan min telepatiska anslutning öppnades tidigt år 1994, och eftersom han och Matthew varit vänner långt innan dess så besvarar han ibland frågor som är mer inom hans sfär än i Matthews. Första gången Hatonn överförde material för en bok var i mitten av 2003 och omkring två år senare började han ge mig information för att inkludera den i Matthews meddelanden.]Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge