Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 juni 2014

Matthew Ward - 2 juni 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Först vill vi säga att allting som pågår i er värld är ett svar på de ständigt ökande vibrationerna, och tillsammans med uppenbara framsteg ser ni nu resterna av vad som helt naturligt följer på detta – mörkrets avgång och avslut. Fria från negativitetens skrud agerar individer inte längre under dess tunga inflytande, utan snarare i linje med djupt rotade religiösa, politiska eller filosofiska övertygelser. Och ibland från förvirrade, mentala funktioner som intensifieras av vibrationerna som nu råder.

Nu vill vi gärna ta itu med de stora frågorna som visats intresse för. Vad förebådar Vladimir Putins agerande i Ukraina för den regionen? På kort sikt betyder det en allmän förvirring, och på vissa håll slagsmål. Putin vill detsamma som andra nationella ledare: en stark ekonomi, en stabil regering och en lugn befolkning. Han insåg inte vidden av missnöje bland ukrainarna och inte heller förutsåg han det ramaskri som utbröt bland dem som lever på Krimhalvön och som röstade för att få tillhöra Ryssland, där majoriteten av väljarna känner en bekväm förtrogenhet.

Egentligen är detta en fråga om att vara tillsammans igen. Under hela er historia har nationella gränser svängt fram och tillbaka i enlighet med segrarna i krigen och efterföljande vinst eller förlust av kontroll samt behovet av naturresurserna. Aldrig har de få med makt tänkt på hur detta påverkade befolkningen vars lott var att uthärda resultatet av en kultur som blev uppdelad i olika nationella lojalteter eller kombination av olika kulturer under samma flagga.

Detta urgamla system har spruckit i sömmarna tillsammans med tyranniska regimer som faller när röster höjts till ett crescendo med krav på förändringar. Oenighet om exakt vilken riktning dessa förändringar skall ta beror på en kvardröjande dubbelhet inom individer i den yttersta änden av spektrat – progressiva, futuristiska idéer i den ena änden och i andra änden de som önskar behålla eller återgå till det förflutna.

Allteftersom ljuset fortsätter att intensifieras kommer det extrema att blekna bort då en önskan om att leva tillsammans i harmoni blir allt starkare.

Kommer handeln med naturgas mellan Ryssland och Kina att bli allvarligt skadlig för USAs ekonomi? Kommer dessa länder att försöka ta över USAs militär? Svaret är ett ”Nej” på båda frågorna. Och vi ser den alliansen som positiv. Att uppnå energitillgången via ett ömsesidigt givande arrangemang alstrar en sundare ekonomi, mer stabilitet i styrelsesättet och en nöjdare befolkning – det är just vad de kinesiska och ryska ledarna behöver och önskar. Ur miljösynpunkt är utvinningen av naturgas inte av godo, men den utgör inte samma potential för destruktivitet som oljan har orsakat gång på gång och den förorenar inte luften som kol gör. Dessutom utgör den inte på något sätt den fara som ligger i kärnenergi. Så småningom kommer ni att överge fossila bränslen när förnybara energikällor expanderar och när Jorden är inom energiplanen där fotoner är fler än elektroner så kommer ni att använda fri energi enbart.

Många av er funderar över en annan fråga som läsare har begärt en kommentar om från oss: Rasismen i USA. Låt oss skilja agnarna från vetet här – det vill säga de citerade individerna från själva frågan. Inte på något sätt är rasism begränsad till USA, och absolut inte till de få personer som identifieras i nyhetsrapporteringen. Men det som är mycket omskrivet i det landet blir ett nyhetsvärde överallt. Denna mycket viktiga fråga blir till en uppvisning – igen – av fulhet och grymhet av rasism var än den förekommer, så ert samhälle kommer att göra sig av med denna genomträngande sjuka. Även om alla på Jorden har upplevt det hårda i denna diskriminering i en eller annan livstid – antagligen i många livstider – så var det aldrig avsikten med någon av era raser.

Låt oss för ett ögonblick gå tillbaka till antiken på er planet när flera civilisationer reste dit av olika skäl. Syftet var att bryta guld, men inte att utföra det tunga arbetet själva. Så de tog med sig en befolkning med låg intelligens för att göra det arbetet. Senare parade sig medlemmar av civilisationerna med den arbetande befolkningen och därigenom höjde de intelligensnivån och producerande olika hudfärger och utseenden. När civilisationerna såg att de olika raserna förbättrade hela den gryende befolkningen avsevärt, skänkte de dem en medveten medvetenhet i begynnelsen av alla själar. Befolkningen med varierande utseenden fortsatte att utvecklas andligt och intellektuellt och levde i fred tills de mörka krafterna flyttade in till solsystemet och introducerade rädslans komponenter av fördomar och splittring.

De mörka krafterna lämnade området för decennier sedan och den sista av deras mörkerskrud, som hade uppslukat planeten i årtusenden, lämnade när Jorden gick ut ur den tredje dimensionen för 18 månader sedan. Rasismen som frambringades av Mörkret måste också lämna, och att ge detta en internationell uppmärksamhet är nödvändigt så att kärlek kan ersätta fördomsfullhet och upplevd avskildhet på grund av ytliga skillnader. I den medryckande sången Det vackra Amerika är orden”med broderskap från kust till kust” – broderskap av strålande själar från hav till hav är vid din världs horisont.

En läsare ställde denna relaterade fråga: I vilken utsträckning är ras en faktor för USAs president Obamas mycket låga betyg i hans lands omröstningar? Vi känner inte till procentsatsen men vi vet att rasen inte är en viktig faktor, och den existerar endast i hans eget land. Hans val möttes med jubel och hoppfulla förväntningar på en global skala, som om han kunde fixa alla fel i hans land och bota allt som var sjukt i världen – dessa förväntningar har inte uppfyllts. Få människor förutsåg det ihållande motstånd han skulle möta, och medan det snabbt blev tydligt i Kongressen, så är Illuminaternas inflytande inom och bakom detta organ inte känt. När den sanningen kommer fram så kommer alla att förstå vad president Obama har haft att göra med i sina försök att lyfta sitt lands folk och skapa fred i er värld. Dessutom är de många framsteg han har gjort, trots en formidabel opposition, inte ens uppmärksammade av hans eget parti.

Vi vill nämna att, tillsammans med rasism, publicerar de stora medierna i många länder korruption i företagen, bankerna och i investmentbolagen, sexuella antastande av ungdomar av präster och andra i förtroendeuppdrag, våldtäkter, utarmning av massorna, diskriminering, även bestraffning av homosexuellas föreningar, slumpartade skottlossningar, förnekande av mänskliga rättigheter, miljöföroreningar, egennyttiga ledare i regeringarna samt spionerande i privata kommunikationer. Dessa exempel på plågor som fortfarande fyller er värld håller på att kastas in i skenet av det globala rampljuset för att stödja era beslutsamma ansträngningar för att stoppa dem och alla andra former av orättvisor.

Vi har också blivit ombedda att kommentera bristen på ordentlig vård för krigsveteraner i USA. Även om denna fråga också är specifik för flera länder så gäller denna beklagliga situation för alla veteraner och stridande trupper runt om i världen. Jorden kan inte längre tolerera negativiteten från krigets fysiska, känslomässiga och mentala skador, som sträcker sig långt utanför just trupperna, deras familjer och de drabbade civila. Det kollektiva medvetandet hos människorna måste nå nivån av intolerans, så att den långa eran av stridande i er värld äntligen kan komma till ett slut och endast existera som ett sorgligt kapitel i Jordens historiebok.’

Någonting som inte har uppmärksammats i de stora medierna, men avslöjades på Internet, är den nyligen inträffade avgången av en jesuitpräst på en framträdande position, efter att den Internationella Common Law Court of Justice citerade hans deltagande i sataniska riter. Hans avgång är faktiskt anmärkningsvärd, och så är även namngivningen av andra personer, inklusive påven Francis. Mamma, för in det som vi har sagt tidigare om denna själ.

Liksom hans kollegor i Vatikanen och vissa individer utanför, vet påve Francis om de situationer som är dolda för allmänhetens ögon, och han har den medfödda godheten att känna sig föranledd att avsluta det mest gudlösa – det Internationella Högkvarteret av Satanism i det inre av Vatikanen. Allteftersom Ljuset fortsätter att intensifieras så kommer slutet på detta att inträffa, men det återstår att se om påven har förmågan att trotsa dem som är helt emot att låta världen få veta att denna djävulska situation någonsin ens har existerat inom Vatikanens murar. (Infört den 11 april 2013).

Påve Francis är en annan välkänd och mycket respekterad person. Denna andligt utvecklade själ som förkroppsligas som Jorge Bergoglio tog sitt uppdrag genom en begäran från det högsta, universella rådet så att han senare skulle kunna fylla den mäktiga och inflytelserika påvliga positionen. I enlighet med själens acceptans banade Universum vägen för möjligheten att ”passa in”, och därmed blev Bergoglio påve, och trots starkt motstånd i Vatikanen agerar han på vad han känner är hans ansvar, att rätta till felen som Vatikanen har begått från starten. (21 juli 2013)-

Tack! Eftersom påve John Paul hade samma uppsåt blev han mot sin vilja klonad innan han blev förgiftad. Hade påve Francis motsatt sig inblandning hade samma öde drabbat honom – för att avslöja detta onda, som länge vidmakthållits genom Vatikanens hierarki var han tvungen att hålla sig vid liv.

Läsare som är bekanta med telepatiskt överförda meddelanden från ett antal olika källor har frågat varför vi inte har talat om ”The Event” som en del andra har gjort. Var snälla och förstå att det inte betyder att vi är oense med den informationen – det är helt enkel så att vi inte vet vad ”The Event” är! Mycket troligt är dock att detta endast är en fråga om olika perspektiv.

Vårt perspektiv är att genom åren av Jordens uppstigning har otaliga händelser inträffat vartenda ögonblick. Det mest djupgående var för drygt sju årtionden sedan: den momentana infusionen av ljus från långt avlägsna civilisationer som svar på Gaias rop på hjälp. Det ljuset, som räddade själva livet på er planet, gjorde också att hon kunde dra sig loss från det inre av den tredje dimensionens täthet och påbörja sin uppstigning. Alla de otaliga händelserna under Jordens resa har varit möjligheter för hennes invånare att bemästra valda karmiska lektioner och uppnå den balans de behövde för att utvecklas in till den fjärde dimensionens täthet. Det avancemanget var en händelse av livsförändrande proportioner för var och en av de själar som klarade det.

Medan många händelser är kända endast i de samhällen där de inträffar så är de viktiga för de människor som lever där. Andra händelser, såsom stora val, vilda väder, naturkatastrofer, ny teknik, omfattande ekonomiska förändringar, medicinska genombrott eller arkeologiska upptäckter, har nationell eller internationell betydelse.

Även om vårt perspektiv angående ”Händelsen” kanske skiljer sig från andras, och utan att förmoda att den hänvisar till andra civilisationers närvaro, så skall vi ta upp det som en läsare skrev, eftersom vårt svar gäller tankar som finns hos många ljusarbetare. Kan The Event som budbärare talar om vara ett officiellt tillkännagivande om ETs samtidigt som skepp landar och ETs identifierar sig själva?

Dessa skulle kunna komma samtidigt, men vi vet inte om de vill det. Planer har måst ändras gång efter annan på grund av Illuminaternas beslutsamhet att förhindra även medvetenheten om er universella familj. Vad vi vet är att för en tid sedan lättade Gud på ansvaret för flottans befälhavare att bestämma när er värld är redo att fredligt och fridfullt träffa medlemmar av andra civilisationer – de vill inte orsaka kaos och de vill inte bli dödade. När Gud vet att allas säkerhet kan garanteras kommer han att säga till befälhavarna ”NU”!

Det kollektiva psyket hos Jordens folk måste vara redo att acceptera inte bara att en enorm flotta av skepp har funnits runt er under oräkneliga år och att många tusen själar från andra världar lever mitt ibland er. En del är födda in i familjer, andra är vad som kallas ”walk-in” genom en överenskommelse, och dessa som kom direkt från andra civilisationer anpassar sina kroppar för att passa in i era befolkningar – deras själs utvecklingsstatus har den kapaciteten. Medan vissa har inflytelserika positioner i områden där de kan påverka viktiga, positiva förändringar så är de flesta här för att exemplifiera fördelarna med medveten och andlig medvetenhet i det dagliga livet.

Du vet det här. Du vet om den pågående hjälpen från besättningarna på skeppen och att när de landar så kommer deras avancerade tekniker att anlända med dem. Du vet också effekterna av de rådande vibrationerna, de framsteg som sker i allmänhetens ögon, och att er värld rör sig allt närmare den tid då alla kommer att leva i fred och i harmoni med naturen. Det är därför du kan känna dig säker på er världs framtid och är ivrig att välkomna dina systrar och bröder – och i detta gläds vi med er och för er!

Det vi ser som din utmaning är att alltid vara uppmärksam och att använda den universella Lagen om Attraktion, som är i ständig drift, för att gynna både dig själv och er värld. Försök att hålla dina tankar fokuserade på vad det är du vill, inte på vad du inte vill. Vi önskar påminna dig också om de vibrationer som utgår från orden du släpper ut och vi citerar från ett tidigare meddelande:

Förutom ljudet från ord så har själva ordet vibrationer. Kärleksfulla ord som talas vänligt av föräldrar till deras barn är vårdande och hjälper dem att uppnå balans. Omvänt är det så att inte bara genom att skrika hårda ord till ett barn – till någon – så förstör man deras balans och även balansen hos den som skriker, och när deras tankar sedan kommer som minnen så återvänder de låga vibrationerna också. Även om intensiteten i skrivna ord är mindre så avger de också vibrationer! Så välj dina ord noggrant för att gagna dem som du skriver till, och dig själv, och välj ut det material som lyfter ditt hjärta och sinne.

För flera år sedan bad jag min mamma att signera sin korrespondens med KÄRLEK OCH FRID eftersom dessa ord avger några av de högsta vibrationerna i det engelska språket, precis som deras motsvarigheter i alla andra språk gör. Det är samma sak med ljus, tacksamhet, förlåtelse, sanning, godhet, medkänsla, generositet, välsignelser och leenden. Att tala, skriva och läsa dessa ord, och även andra som är ljusa, inte bara höjer dina vibrationer, du utstrålar den ljusfyllda energin till alla i närheten, vilket lyfter deras vibrationer också, och så vidare.

Hur är det med ord som utger låga vibrationer, såsom hat, dödande, grymhet, rädsla, rasism, våldtäktsman, fattigdom, negativitet och andra ord som vanligen används i liknande situationer? När vi använder ord som dessa i våra budskap är de underbyggda med ljuset från vår kärleksfulla avsikt, och det höjer deras vibration. Det är samma sak när din avsikt är ett kärleksfullt syfte. KÄRLEK, som är av samma energi som ljus och kärnan i alla själar, är den starkaste kraften i kosmos. KÄRLEK-LJUS är nyckeln till att lösa alla konflikter och känna frid inom sig!

Älskade familj, inte sedan hela planeten var Edens Lustgård har det funnits så mycket ljus i er värld som idag – låt detta ligga i förgrunden för era tankar när ni fortsätter er uppstigningsresa. Om än osedda, vi är vid er sida och omfamnar er med villkorslös kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge