Home > > Matthew Ward - 3 mars 2014

Matthew Ward - 3 mars 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Trots vad som kan tyckas vara motsatsen, händelserna som sker runt om i er värld flyttar stadigt ert samhälle framåt. Medborgerliga protester mot regeringars ledarskap eller politik på samhällsnivå till nationell nivå tvingar fram en lösning på problem som har orsakat betydande missnöje – detta frigör negativitet som på så sätt inte kan bita sig fast. Turbulensen i Ukraina kommer att blåsa bort, och styrkan i Jordens energifält är inte tillräcklig, har inte potential, för eruption eller ett utbrott på ett vida spritt slagfält.

Slumpmässiga våldshandlingar kommer att fortsätta för att ge karmiska upplevelser för alla de personer som är involverade här. Och det kan förväntas att de politiska och diplomatiska förhandlingarna kommer att köra fast då och då på vägen mot fredliga överenskommelser. Ni kan räkna med fler arresteringar och gripanden, avskedanden och avgångar i den internationella banksektorn och inom vissa regeringar, och det verkar som om en omvälvning i Vatikanen ligger vid horisonten. Sådana desperata grupper som kyrkor, multinationella företag, civila och skolors organisationer samt ideella organ, samarbetar inom stora projekt för att utvidga utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter.

Den ostoppbara strömmen av framsteg in till allt lättare energiplan har ökats genom själar som börjar fundera djupare än på en dag-för-dag- funktion. Dessa uppvaknande själar lägger mer ljus till det överflöd som genereras på Jorden och duschar planeten från avlägsna källor, och varje ny gnista ökar vibrationsnivåerna. Fastighetsindustrin talar om vikten av ”läge, läge, läge”. Av oändligt stor betydelse för er värld och alla dess invånare är ”vibrationer, vibrationer, vibrationer” – och att hjälpa till med att höja vibrationerna är orsaken till att ni är där!

Således är vi ivriga att ta upp läsarnas frågor som rör om i medvetandet hos många andra ljusarbetare också:

Hur kan vi veta om vi följer, eller hedrar, våra livskontrakt? Vilka är indikationerna på att vi uppfyller eller misslyckas med vår livsuppgift? Jag är förtvivlad över de miljoner som lever i eländiga omständigheter, men vad kan jag göra för att hjälpa dem? Gör vi tillräckligt för att hjälpa Moder Jord? Hur kan jag hantera situationer som är utanför min kontroll, såsom beslut som andra människor gör som allvarligt påverkar mitt liv?

Andra frågar hur man kan hjälpa kära som motsätter sig sanningsenlig information om den inte stödjer deras begränsade synsätt och hur hanterar man försvagande sjukdom eller finansiella svårigheter. Även om detta kan tyckas vara helt olika frågor så kommer svaren på dem alla från samma allsmäktiga källa: Din själ!

Så först vill vi säga att själen kontinuerligt sänder riktlinjer till medvetandet för att hålla dig i linje med ditt kontrakts olika val. Dessa riktlinjer, som är lika tydliga som neonskyltar som pekar i den riktning du väljer, kan komma som ord, men oftast är de starka känslor. När du beaktar din själs meddelanden så känner du i hjärta och sinne som om du flyter lätt med strömmen, så att säga – detta är din själ som säger ”Bra jobbat!”. Omvänt, när din fria vilja bestämmer, handlar eller är passiv som går emot vad som står i ditt kontrakt, så upplever du ängslan eller obehag – du önskar att du hade gjort ett annat val.

Den lättsamma känslan av ett ”rent” samvete gör att du vet att det du gjorde var rätt, medan känslor av skuld, ånger eller samvetskval betyder att det inte var det. Var medveten om att när den senare typen av känslor ignoreras gång på gång så börjar samvetet att förtvina och missmod och apati börjar kännas naturligt.

Instinkt är en spontan reaktion på en situation som innebär allvarlig fara för dig, en nära anhörig eller en främling, och att agera omedelbart kan vara livräddande.

Att använda intuitionen är en kontemplativ process av ”fråga inom” för att råd som stillar ditt sinne. Du kanske vill veta, till exempel, om en viss person är det bästa valet som en livstidspartner eller inte, om ett förslag till företagsprojekt är i ditt bästa intresse, när en investering i tid, energi eller pengar är klok, om en flyttning eller ett jobberbjudande är en bra idé. När du betraktar någon av dessa typer av situationer, eller någon annan av stor betydelse för din framtid, och lusten att agera på idén blir starkare, så talar din själ allt mer högljutt för att motivera dig till att ta relevanta åtgärder. Om motstånd eller ovilja finns för att ta nästa steg kvarstår så är det din själ som säger”Gör inte det här.

När du tränar din förmåga till urskiljning ökar ges svaren du söker för tillfället. Det skulle kunna vara om det är klokt att dela dina tankar med någon, vilken information som är sann för dig, och vilken som inte är det, om tystnad angående någonting är vänligare än att tala ut om det, kräver en särskild situation din uppmärksamhet – det skiljer det triviala från något värdefullt. Att agera på inspirationer och längtan efter något leder till områden av strävan och stora aktiviteter som du valde i ditt själskontrakt. Att vara sann mot sig själv i det avseendet leder till en glädjande känsla av tillfredställelse, medan att leva livet efter vad någon annan säger att du skall göra, istället för att följa ditt hjärtas önskan, ger dig rastlöshet och missnöje.

Varför berättar vi något som ni redan vet? Därför att, älskade familj, ni använder inte den kunskapen till fullo! Att ställa frågor på en djup och inåtriktad nivå är verkligen oerhört viktigt, och det enorma steget ut ur den tredje densitetens medvetande är en mödosam vandring, det är då säkert. Emellertid, nästa steg – att få era svar inom er – kommer att ge er svaren så lätt och snabbt som ni tillåter dem. inom själen finns allt det vetande, försäkran, självförtroende, omtänksamhet, visdom och styrka du någonsin behöver i denna livstid. Sök och du skall finna!

Du kanske följer din själsnivås vägledning till punkt och pricka och brottas ändå med hjärtesorg, opposition, sjukdom, ekonomiska svårigheter och andra hinder. Kära ni, själskontraktets val inkluderar särskilt sådana typer av utmaningar. Utan dem kunde det inte bli några lärdomar, ingen själstillväxt och den kontroll du har över vad du stöter på är din reaktion på det. Tillsammans med vägledningen på själsnivå så har du mer inre styrka än du kan föreställa dig och en obegränsad kapacitet att älska och förlåta, att känna dig tacksam, medkännande och tålmodig, att dela med dig generöst, handla hedervärt och gå vidare framåt från tillfälliga motgångar.

Många av er ställde upp frivilligt för att få uppleva svår hälsa eller ekonomiska problem, eller andra hårda omständigheter, speciellt till fördel för andra människor. När du hanterar motgångar med beslutsamhet och är stark i anden så tjänar du som en ledstjärna för uppmuntran för människor som kämpar med liknande situationer. Och genom att ge exempel på kraften i dina inneboende resurser så inspirerar du dem att använda sina egna.

Den universella lag som säger att varje person är ansvarig för endast hennes eller hans val innebär aldrig att man skall vara likgiltig för familj, vänner och kollegor som handskas med svårigheter. Du vet inte om de har ändrat kurs från sitt kontrakt eller om de följer det bokstavligt i saker som påverkar deras liv, och ofta ditt också. Avtal som gjorts före födelsen, som gjorts med villkorslös kärlek, är utformade för att gynna alla deltagare i den livstid man delar, och för att avancera andligt och i medvetet medvetande, måste en del välja situationer som verkligen är svåra för dem själva, och ofta för andra också. Vanligen är det bara i efterhand som människor inser hur mycket de lär sig som ett resultat av andras handlingar och beslut.

Den stora majoriteten av de många miljoner som lever och dör i samvetslösa omständigheter avslutar karmiska lektioner så att de kan utvecklas. Och som delar av Enheten av Allt erbjuder de ert samhälle en stor möjlighet för lärande och andligt framåtskridande, och det sker inte genom att känna förtvivlan för dem. Lagen om attraktion är konstant och eftersom den inte har någon resonemangsförmåga kan den inte skilja på vad du vill och vad du inte vill, så den ger tillbaka mer av den energi som matchar dina desperata tankar och känslor.

Om det är möjligt att delta i, eller ekonomiskt stödja organisationer som arbetar för att förbättra villkoren på områden där hjälp behövs så väl, gör då det. Men för många av er som inte kan det, vet att medkänsla för dem som lider och tacksamhet för de välsignelser som finns i ditt liv är ljusfyllda, och ju mer ljus som finns inom dig ju mer ljus strålar du in i världen för upplyftandet av alla själar.

Varje gång du utför en handling av vänlighet, känner glädje över ett barns första leende, prakten i en solnedgångs skönhet eller hjälper ett djur i nöd, så hjälper du Jorden. Denna sorts känslor och handlingar är fyllda med ljuset som hjälper Gaias planetkropp att läka från årtusenden av misshandel och vanvård, och att visualisera Jorden i ett gyllene, vitt ljus är alltid en underbar väg att lyfta vibrationerna.

En läsare frågade om dövhet väljs som en karmisk läxa och kan den avslutas så att personen kan återfå hörselförmåga i denna livstid. Svaret gäller även för alla fysiska och mentala handikapp, förlust av organ och lemmar, och kroniska sjukdomar. Dessa typer av tillstånd valdes som möjligheter till själsutveckling för både individen och vårdnadshavaren och en förändring beror på själskontraktet – inkluderar det ett återställande av tillståndet? Om så är fallet gäller två saker. Om personen är ung och väljer en lång livstid så kan tillståndet förändras stegvis när planeten når de högre energiplanen. Den andra faktorn är graden av ljus inom personen. En kropps läkningsmekanismer aktiveras genom ljusets höga vibrationer och vibrationsnivån ligger i enlighet med personens positiva och negativa tankar, känslor och handlingar.

Nu skall jag tala för mig själv för att svara på fler frågor som uppstod genom meddelandet om min livstid som den bibliska Matthew.

Hur kommer sanningen om Bibeln att påverka kristendomen? När sanningar avslöjas om ursprunget för Bibelns information kommer fördomsfria kristna att undfly dogmer som är till för att kontrollera massorna och behålla den andliga delen av sin tro. Radikala tolkningar av alla religioner kommer att falla i glömska och alla människor kommer att omfamna och anamma den sanna andligheten som sjunger i hjärtat. Många kyrkor av varierande tro har börjat röra sig i den riktningen.

Du talar med den urgamla visdomen hos en gammal själ. Hur gammal är du? Inte äldre än någon av er! ”Ingrediensen”, så att saga, i varje själ är av Skaparens kärleksljus, och då alla själar i hela Kosmos har samma början så är vi alla i samma ålder i tidlöshetens kontinuum. Personer som du tänker på som ”gamla själar” har kommit ihåg mer om sina personliga livstider än ”nya” själar har, och den kollektiva erfarenheten kommer fram som ”urgammal visdom”. Detta gäller barn lika mycket som åttioåringar som har haft många fler år att minnas vad de vet på själsnivå. Och det är en glädje för oss att se när föräldrarna erkänner och vårdar denna visdom i sina ungdomar.

Vad är den verkliga historien bakom Svepningen från Turin? Någon gång under åttahundratalet kom någon över en längd av linne som har beskrivits som ett begravningstyg med en människas bild. Jag vet inte vem som hittade det, och vad jag vet är inte mer än vad du vet: sedan upptäckten av det har det varit en fråga om lärda debatter utan någon slutsats. Den Katolska kyrkan har inte hävdat att det är bilden av Jesus, men många fromma personer inom kyrkan tror att det är det, och svepningen anses vara en religiös symbol eller ikon.

Är själarna på din station ett ”själskluster?” Inte i den meningen som det uttrycket ofta används för en grupp av själar som har delat många livstider tillsammans. Det är helt enkelt så att själarna här har nått samma utvecklingsnivå genom processen av självinsikt.

Kan en avlägsen betraktare plocka upp din livstid som aposteln Matteus? Ja, det är möjligt, men jag kan inte föreställa mig att någon med den kapaciteten skulle ha tillräckligt stort intresse av att söka efter det. Som jag nämnde i mitt förra meddelande så är inte den livstiden alls något särskilt i ett universellt sammanhang.

Låt mig tala lite om fjärrsyn. Linjär tid existerar inte i kontinuum, så det finns inget sätt att veta om någonting skall gå uppför eller nedför. En fjärrsynare som vill se Jordens framtid kanske ser en planet som verkar vara förstörd och övergiven, medan en annan kanske ser en underbar planet med en blomstrande miljö – och båda tror att de ser den ”framtida” Jorden. Ingen av dem kanske ser den verkliga Jorden – parallella världar existerar också i kontinuum, vilket förvärrar komplexiteten i att kunna avgöra vad som egentligen visas.

Talar du för alla själar där på grund av att du och din mamma talar engelska och de andra inte gör det? Nej! Vi är alla bekanta med alla era språk och dialekter såväl somt spektrum av musikaliska toner och färger som är kommunikationssätt i många andligt avancerade civilisationer. Dessutom finns det ett osvikligt elektromagnetiskt översättningssystem tillgängligt för alla själar genom hela detta Universum. Detta är känt på själsnivå, och under ert sömntillstånd kan en del av er kommunicera via det systemet. Det kan vara med personer som ni har kärleksband med i denna eller några andra livstider, på det språk de talar nu. Eller också kan ni delta i olika typer av galaktiska eller intergalaktiska federationer eller i universella råd.

Valde du din mamma för att sända meddelandena till på grund av att ni två har delat många livstider? Det korta svaret är ”ja”. Men det finns mer att säga om det. Min mamma var min första personlighet – vi är som prickar bredvid varandra i en oändlig cirkel och ”arbetar” på samma höga frekvens. Vi har delat nästan alla av våra tusentals livstider som människor, och även inom andra arter, i varje relation, utom som fiender – vi ville aldrig spela dessa roller och det fanns ingen oenighet från de andra som delade dessa livstider. Angående mitt sändande av meddelanden till min mamma så var hon ett naturligt val, och som en del av vår Ward-familjs avtal innan födelsen gick hon med på att tydligt och klart ta emot information som jag och alla de andra skulle överföra till henne. Och hon skulle också ta hand om publiceringen av böcker och distributionen av budskapen.

Hur och när tog du Matthew beslutet att förkroppsliga en annan själ? Har du kunskap om detta eller hände det bara när Källan kallade dig? Det är precis samma process för alla själar. Under perioden i den andliga världen mellan förkroppsliganden, går själen igenom dess närmast liggande tidigare livstider tillsammans med alla av dess andra personligheters livstider. Genomgången uppenbarar specifika områden där den ackumulerade kunskapen inte har producerats genom lärande, såväl som vad som behövs för en balanserad erfarenhet. Efter beslutet om de olika valen för nästa förkroppsligande har gjorts kanske en vägledning erbjuds av dem som behärskar de områden som själen väljer för sin personlighet. Men det är själens val att acceptera eller avböja bistånd.

Låt mig begränsa denna förklaring till tredje densitetens medvetande, där nästan alltid själar behöver och välkomnar vägledning och lektioner i att hantera känslor, för dessa behövs i synnerhet av alla själar inom det utvecklingsstadiet. Och, på grund av att er hemplanet Jorden är ett av de finaste skolhusen i den här galaxen för emotionella lektioner, skall jag använda Jorden och Nirvana för det här exemplet.

Rädsla är alltid den främsta känslan som måste hanteras – rädsla är det som håller personligheten fast i den tredje dimensionen och den blir oförmögen att se bortom det som befaras. Dessutom ger fruktan upphov till de svåraste av de negativa dragen och handlingarna: girighet, hat, fördomar, maktbegär, svartsjuka, tyranni, önskan att kontrollera andra, ilska, svek, vanära, en krigsliknande mentalitet, korruption. Eftersom det kan ta tusentals livstider att övervinna känslan av rädsla så väljer själen den lektionen tillsammans med en av de egenskaper som föds ur rädsla. Och för det här exemplet blir det ilska.

Ni har en kurs som kallas ”Hantering av ilska”, Nirvana har en kurs som kunde kallas ”Ersättning för ilska”. Gång på gång presenteras själen för situationer som har orsakat personligheter att reagera i ilska så att den kan praktisera tålamod i dessa situationer, lära sig att betrakta den ur ett annat perspektiv och på så sätt reagera lugnt, förnuftigt och konstruktivt. När själen och dess rådgivare bedömer att övningssessionen har på ett tillfredsställande sätt förberett den nya personligheten så väljer själen andra delar i sitt kontrakt. Den går in i ett avtal innan födelsen med själar som kommer att vara dess föräldrar, syskon, make eller maka, vänner, mentorer och så vidare i den delade livstiden. Den enda relationen till Källan är målet för varje själ – att åter integreras med Gud och vad än som kommer därefter.

Genom utelämnande av detaljer för korthetens skull så kanske min förklaring av förberedelse kan tyckas mer som ett straff, och alldeles bestämt är det inte så. Allting görs med kärlek och känslighet – i Enheten av Allt vill rådgivarna att den nya personligheten lyckas lika mycket som själen gör – och övningen är inte begränsad till en intensiv och ansträngande kort period. Den kan sträcka sig över flera år och sessioner kan inträffa när än själen önskar. Rådgivare gör alltid sig själva tillgängliga när det behövs.

Under själens hemvist i Nirvana har den myriader av aktiviteter att välja mellan som inte är övningar, till exempel att färdas runt i riket i vilken form av transport den önskar. Man kan lära sig att manifestera vad man än väljer, man umgås med vänner och familj i riket, arbetar i meningsfulla positioner, studerar vad man vill, deltar i konserter och föreläsningar av besökande mästare, deltar i olika sorts sporter och konstarter, man kommunicerar telepatiskt med älskade själar på Jorden och i andra världar. Livet i Nirvanas högre dimensioner är sublimt och storslaget!

Att granska kollektiva livstider kan resultera i andra val än en livstid på Jorden. Om en själ känner att dess personlighet har lärt sig att bemästra den tredje dimensionens andliga och medvetna medvetenhet, och dess rådgivare håller med om det, så kan dess nästa personlighet födas in i en civilisation i den fjärde dimensionen för mer avancerade lärdomar. Eller så kan den personligheten födas på Jorden för att tillföra sina högre vibrationer till planeten och på så sätt hjälpa slumrande själar att vakna, eller att tjäna på liknande sätt i en annan civilisation med en tredje dimensions medvetenhet – endera vägen är ett framsteg i själens tillväxt. Också högt utvecklade själar, som ägnar en livstid åt att tjäna ljuset på Jorden, återvänder ofta till sina hemplaneter innan de väljer nästa destination för fortsatt tillväxt.

Är du fortfarande i Nirvana eller har du inkarnerat någonstans? Även om jag inte är bosatt i Nirvana så tänker jag fortfarande på det som min ”hemmabas” dit jag återvänder då och då mellan besök i fysiska civilisationer i denna galax och andra. Min tjänst under de senaste femton åren har varit att utvärdera andevärldarna som är motsvarigheter till Jordens Nirvana, och att bistå i uppgraderingen. Och vart jag än går så manifesterar jag en form som passar in med befolkningen. Vissa civilisationer lever på frekvenser där kroppar inte längre behövs, och i den tredje dimensionens världar producerar jag en kropp med en tillräckligt hög frekvens för att förhindra att jag blir fast i det folkets lägre vibrationer.

Under mina besök i tredje dimensionens världar, och dem som nyligen nått den fjärde, är jag ofta tillsammans med själar vars vibrationer också är högre än civilisationen i stort. Vårt syfte är alltid att hjälpa människorna och deras hemländer i deras uppstigningsprocess, och vår närvaro är alltid genom inbjudan och i enlighet med universella lagar. Vad många av er gör för Jorden är något liknande.

Ni lämnade era världar för att svara på Gaias rop på hjälp, och även om ni ger hjälpen på olika sätt – inklusive exemplifierar kraften i medfödda egenskaper och styrka – så är alltid era höga vibrationer till hjälp för planeten och hennes invånare längs Uppstigningen vägar.

Under hela ert livs resa är sällskapet, villkorslös kärlek, respekt och beundran från Ljusvarelser över hela detta Universum, med er.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?