Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 juli 2014

Matthew Ward - 2 juli 2014

Tillståndet i världen – Betydelsen av Ljusarbetare – Principer för manifestation – Civilisationens nya era – Jordens energifälts potential av feminin energi – Extremistiska trosföreställningar – Att hjälpa barnen

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Många som citerade situationen i Mellanöstern, Ukraina, Hong Kong och några andra länder i Afrika, Östeuropa och Latinamerika uttryckte oro liknande det här utdraget från en läsares e-post: Var finns allt detta nya ljus och energin som var tänkt att träffa Jorden och förändra allt? Jag tycker bara att allt blir värre och värre.

Ljuset förändrar allt som inte tjänar det bästa för Jorden och Hennes invånare, och det som verkar bli ”värre och värre” är många generationer av motstridiga ideologier som nu har nått kokpunkten. Alla har påverkats positivt eller negativt av det ständigt ökande ljuset och allt som händer inom individen, vilket är det som avgör deras reaktioner på händelser och är det naturliga resultatet på förhöjda vibrationer. När ljuset fortsätter att strömma in på planeten och Ljusarbetare fortsätter att generera mer, kommer kokpunkten gradvis att sjunka ner till sjudning och slutligen till ”lugnt vatten”.

I detta skede av global verksamhet finns en tumultartad oenighet och mycket oro om vad som härnäst kommer att rapporteras på ”nyheterna”. Er värld översköljs av information men majoriteten av befolkningen har ingen som helst aning om avtal innan födseln och själskontrakt, de mörka och de ljusa krafterna, karmas syfte och flera livstider eller betydelsen av balans.

De vet inte att deras förfäder kommer från andra civilisationer, att massivt stöd ges av utomjordingar eller att vilda stormar, jordbävningar och vulkaniska utbrott är Jordens sätt att befria sig själv från negativitet. De vet inte att Hon har varit på en uppstigningskurs i mer än sju decennier eller att hastigheten och omfattningen av planetariska förändringar är utan motstycke i detta Universum, och de vet ingenting om Jordens Gyllene Tidsålder. Ni vet allt detta och mycket mer.

Tro inte att vi förväntar oss att ni ska komma ihåg allt vi har sagt i våra meddelanden under 10 år! Vi gör inte det på något sätt men ni är ledstjärnor av uppmuntran, entusiasm och förtröstan om er världs framtid och vi uppmanar er att vara uppmärksamma på den mest övertygandeinformation vi ha erbjudit. Vetenskap och det andliga är en och samma sak – Skaparens Kärlek/Ljus-energi ur vilken allt i detta Universum är skapat – och följande principer ligger till grund för alla skapelser.

KÄRLEK, som har samma energi som ljus och alla själars innersta väsen, är den starkaste kraften i Kosmos. KÄRLEK-LJUS är nyckeln till att lösa alla konflikter och att känna en inre frid. (2 juni 2014)

KÄRLEK börjar med dig själv, med att leva så att älska sig själv är lika naturligt som att andas. Först då kan du ge och ta emot kärlek. Kärlek är smittsamt, obegränsat och allerstädes närvarande. Det är den som förvandlar själens ödslighet till fullständighet, sjukdom till hälsa, brist till välstånd. Det är avsaknanden av kärlek som skapar allt elände i er värld, men den fyller tomheten med kärlek som kommer att bota allt elände. Den ber er inte att älska det som kommer med misär och nöd och förtret.

Det är att be dig att helt enkelt känna kärlek så att du kan sända den energin vidare – den kommer att hitta sin väg till tomheten. (utdrag från Guds budskap 4 juli 2013)

Mängden energi fortsätter att förstärka kraften av alla tankar och känslor, så vi upprepar nu hur viktigt det är att inte tänka på tillståndet i världen med tunga och sorgsna tankat utan istället visualisera Jorden med ett gyllene, vitt ljus. Genom att tänka så blir din önskan om välvilliga förändringar en bild som går ut i Universum och återvänder med ännu mer ljus. (5 januari 2014)

Genom den universella Lagen om Attraktion som är i ständig drift, hjälper de låga vibrationerna av negativa känslor och tankar till med att fortsätta det ni vill avsluta. (2 juni 2014).

Själar som lever i desperata omständigheter upplever vad de valde att avsluta den tredje dimensionens karmiska lärdomar med och utvecklas andligt och medvetet. Och era samhällen kan samlas som Ett för att lyfta livet för dem som lider. Din ståndaktighet i Ljuset är själva grunden för att föra er mot en sådan samling, och ljuset som strålar in mot Jorden från andra civilisationer är en medhjälp för era ansträngningar att förändra er värld. (2 april, 2014).

Vår övergripande vägledning inom varje område där förbättringar behövs är: Känn ditt Gudsjag och lev ditt ljus! Att veta att kärlekens ljus, den mäktigaste energin i Kosmos, är ”ingrediensen” av själar och grunden på vilka själskontrakt görs, är en del av andlig klarhet och utvidgningen av den klarheten är syftet för alla fysiska livstider för varje själ. Den hastighet med vilken medvetenheten är tillgänglig, och omfattningen av upplysning som erbjuds till er civilisation just nu, är unik i detta Universum. (11 juni, 2011).

Älskade familj, genom att leva i enlighet med dessa principer, dessa universella lagar, så manifesterar ni vad ni vill i era liv, utvecklas andligt och medvetet och snabbar upp era samhällens tempo i medskapandet av storslagenheten i Jordens Gyllene Tidsålder.

Detta leder oss till att ta itu med de många frågor som kan sammanfattas sålunda: Hur kan detta vara den Gyllene Tidsåldern med mörkret som fortfarande har kontrollen?Mörkret har inte kontrollen, och återigen hänvisar vi till tidigare erbjuden information, eftersom det är fallet nu lika mycket som då det ursprungligen angavs.

Först vill vi säga att allting som pågår i er värld är ett svar på de ständigt ökande vibrationerna, och tillsammans med en bevisbar framgång så ser ni resterna av vad som naturligt följer efter mörkrets avgång från planeten. Fria från negativitetens hölje handlar individer inte längre under dess tunga inflytande, utan hellre i linje med djupt rotade religiösa, politiska eller filosofiska övertygelser, och ibland från rubbade mentala funktioner som förstärks av de rådande vibrationerna. (2 juni, 2014).

Splittringen inom de mest allvarliga frågor som påverkar ert samhälle kommer att fortsätta tills ljuset blir så starkt att extrema ståndpunkter inte längre kan avskräckas från att ta konstruktiva steg mot en fredlig lösning. Rationella diskussioner pågår och de som kommer att börja kanske kör fast då och då, men i sin helhet kommer dessa diskussioner att ta fart tills sunt förnuft råder, vilket fortfarande inte är vanligt hos alla, och slutligan är man i situationer som för ögonblicket är statiska eller flyktiga. (3 februari 2014).

Miltontals människor tar djärva steg och får till stånd positiva förändringar hela vägen från små samhällen till internationella rörelser. Ökningen av ljuset som genomsyrar både hjärtan och sinnen över hela världen KAN INTE stoppas! Tänk inte att det bara är de som är i ledande positioner som är viktiga – VARENDA själ är viktig! Och genom att bara stråla ut ert eget ljus så bidrar alla till omvandlingen av er värld (27 januari 2008).

Gryningen av en ny era i varje civilisation är omärklig även för de jämförelsevis få som kanske känner till den. Ändå, civilisationerna bär ansvaret för manifesteringen av den nya eran genom fokuserandet av tankar och känslor. Och den positiva delen av rådande vibrationer är den växande medvetenheten om att någonting av stor betydelse är på gång. För bara ett år sedan fanns inte ens en tanke i de flesta sinnen att kanske tumult är en nödvändig upptakt till en bättre värld för alla. Numera känner uppvaknande själar – och miljoner svarar an på den effekten eller på vibrationsnivåerna – att möjligen till och med allvarsamma situationer kanske får ett bra resultat. När ”kanske” utvecklas till ”skall” inom de kollektiva tankarna och känslorna så kommer ni att få se fler och fler bevis i linjär tid på den Gyllene Tidsålderns underverk som ni redan har samskapat i kontinuum.

Ett stort antal läsare har frågat om sina hemländer och frågorna börjar: När kommer korrupta eller tyranniska ledare att ersättas av individer med moralisk och andlig integritet, ekonomin förbättras, förföljelse av fredliga demonstranter få ett slut, striderna stoppas, flyktingar återvända hem och den desperata fattigdomen lindras?

Kära ni, om vi kunde säga när så skulle vi med glädje göra det. Aktiviteter på alla dessa fronter är gängse och utbredda i Jordens energifälts potential, och på grund av att det finns förespråkare och motståndare i alla dessa situationer så kan inte energiströmmar fortsätta i raka linjer. Just nu går de i sicksack överallt när den ena sidan vinner och sedan förlorar ledningen och den andra sidan samlar styrka. Denna rörelse fram och tillbaka kommer att komma till ett slut när energin hos själarna vars mål är ljusfyllda uppnår ohejdbar fart mot en fredlig, vänlig och rättvis värld med överflöd för alla.

En läsare bad oss förklara den kvinnofientliga attityden mot kvinnor runt om i världen vid en tidpunkt när den ”feminina energin” stiger. Är den i stigande? Ja, den är verkligen i stigande, men låt oss börja från början. Under årtusenden har de låga vibrationerna av maskulin energi som dominerade er värld påverkat män att känna sig överlägsna kvinnorna och påverkade kvinnorna att acceptera sin lägre position. Fastän några få modiga personer trotsade den allmänna opinionen och rasade mot att hindras från att rösta, från högre utbildning och professionella karriärer, så accepterade andra helt enkelt samhällets förvisning av dem.

När inträdet av den feminina energin började försvaga och tunna ut den maskulina energin så förde det med sig att den långvariga obalansen kom i förgrunden och attityder om respektive roller började förändras. Kvinnor tog universitetsexamen, gick in i politiken och andra områden som tidigare var förbehållna männen, de befordrades till chefsbefattningar, blev egna företagare och hanterade framgångsrikt föräldraskap och arbete. Män blev mycket mer involverade i barnens uppfostran och några blev ”stanna hemma pappor”. Ja, det finns orättvisor fortfarande, såsom att det är mycket färre antal kvinnor än män som påverkar besluten inom både företag och politik, löner och löneskalor, kyrkans ledarskap samt födelsekontrollens bestämmelser. Men när tillräckligt med ljus når dessa, och andra diskriminerande områden, så kommer de att föras till balans.

I kulturer där kvinnor anses vara ägodelar, där förnekandet av rättigheter är mycket allvarligare och djupt förankrade, blir förändringarna mycket långsammare. Och här är en annan läsares frågor relevanta: Hur är det med de extremistiska trosföreställningar som manifesteras inom Islam? Hur är det med undertryckandet av kvinnor i vissa islamiska samhällen och de ändlösa våldtäkterna på kvinnor som sker i Indien? Skall alla dessa manifestationer fortsätta in i nästa årtionde eller skall de försvinna?

De händelser som tillskrivs Islam är inte grundprinciper inom den tron som ursprungligen inspirerade många människor. Istället är det radikala element som förvrängt religionen för att rättfärdiga sina personliga övertygelser och handlingar som är baserade på vad de har fått lära sig att tro på. Precis som extremismen i andra religioner kommer att försvinna allteftersom ljuset fortsätter att intensifieras, så blir det också så med Islam. Våldtäkt är den brutala handlingen av svaga män som behöver bevisa för sig själva att de har kontroll. Att visualisera ljus som omger er värld kommer att skynda på öppnandet av sinnen och hjärtan så att grymma, orättvisa behandlingar av kvinnor och flickor kan upphöra.

En lärare i ett område med stor fattigdom har bett om våra idéer för hur man skall presentera sätt för skolans chefer att bättre tjäna barnens behov. Barnen upplever traumatiska förhållanden i sina bostäder och i sina bostadsområden. Det finns inget generellt sätt att möta dessa behov – varje barn påverkas unikt, även när det sorgliga resultatet av maktlöshet är liknande. Ett klokt och omtänksamt samhälle använder sina resurser för att förse sina barn med vård och förberedelser som de behöver för att bli ansvarstagande vuxna.

Vi är glada att kunna erbjuda förslaget att skolans rektor träffat några föräldrar och frågar om vilka tjänster de känner är till störst hjälp. Baserat på den starten, och med hjälp av utvalda lärare, kan rektorn formulera en omfattande plan som kan inkludera till exempel: handledning för studierna, utrymmen för barnomsorg, deltidsjobb för äldre elever, lektioner som inte är tillgängliga i skolor, individuell och grupprådgivning, fysiska prov, tandvård, rum där familjesammankomster kan hållas, fritidsanläggningar, veterinärvård, transporter, biljetter till speciella evenemang, utflykter till museer och konstgallerier, tillhandahållande av mat och kläder, bygg- och reparationstjänster, underhåll av fordon samt finansiella donationer.

Rektorerna presenterar den slutliga planen för borgmästaren och för kommunfullmäktige, medborgarföreningar, sportgrupper, kyrkor, bibliotek, butiksägare, restauranger, banker, artister och musiker, tekniker, mekaniker, polisen, kommunikationsspecialister, advokater och vårdgivare – alla organisationer och individer som har kapaciteten. Det finns inga gränser för vad ett samhälle kan göra för sina barn som lever i behövande omständigheter när äkta omsorg ligger bakom kombinerade ansträngningar!

Vi tar inte åt oss äran för dessa förslag. Liknande typer av samordnade åtgärder uppnår hjärtevärmande framgångar på många order, och ljuset som sänds ut av de människor som ger, och de som tar emot, är omätbart.

Jag talar som Matthew nu och jag kunde ha gett min mor idén att skicka detta enbart till läraren som bad om det. Jag gjorde inte det, kära ni, därför att ni är medlemmar i medborgarorganisationer, medicinska kliniker, kyrkor eller råd, affärsinnehavare, mekaniker, lastbils- och bussförare, advokater, artister, lärare, läkare, tränare, snickare och kockar. Ni är de vars samlade bidrag kommer att ge ert samhälles barn möjligheter att nå sin potential och bli morgondagens ansvariga vuxna.

Var och en av er är älskad villkorslöst och myriader av ljusvarelser är med er på varje steg ni tar på er väg.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge