Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 2 maj 2014

Matthew Ward - 2 maj 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Det strålande Ljuset från medkänsla har strömmat från hela världen till de familjer vars medlemmars liv slutade i den Sydkoreanska färjan, och till de anhöriga till dem som sägs vara försvunna i havet från det Malaysiska planet. När hundratals människors sorg efter ett trauma plötsligt delas av många uppstår en ström av medkänsla för dem från Jordens alla hörn.

Även om det kanske verkar som om era hjärtan förenas endast i tider av flera personliga tragedier, så är det inte så. Ni förenas alltid i kärleken till familjen och er önskan för era barn och alla framtida generationer att få leva i en bättre värld än den ni själva ärvt – och denna grund för er enhet är långt, långt starkare än era skillnader, kära systrar och bröder! Det är därför, i det tidlösa kontinuum, som alla Jordens kulturer och raser lever i harmoni med varandra och hela naturen. Ni samskapar den värld ni lever i när ni övervinner utmaningarna som finns i den för närvarande.

Låt oss dämpa, eller kväsa, oron angående Rysslands aggressivitet i Ukraina – den kommer inte att leda till något fullskaligt krig. Vladimir Putin vill inte ha ett krig och han är inte helt fel ute när han delvis tillskriver oron som en inblandning av USA. Det är inte landets regering, det är det faktum att USA är hemmet för CIA, och det är den Illuminat-kontrollerade fraktionen inom CIA som rör om i grytan globalt sett. Oh ja, deras ”black ops” har fortfarande tillräcklig livskraft att kliva in där människor är missnöjda och på så sätt förvärra situationen.

Emellertid är tiden för nya krigsfronter förbi, vibrationerna kommer inte att stödja något sådant så mycket längre, varken krig eller stridslystna splittringar. Eran för förhandlingar när det gäller konflikter har anlänt och i slutändan kommer alla allvarliga skillnader inom och mellan nationer att lösas på det sättet. Diskussioner kommer att gå höga till en början så förvänta er inte en smidig övergång eller snabba resultat, särskilt där strider fortfarande rasar, och i de många fall där höga känslor fortfarande svallar av olika anledningar.

Samtal för att få ett slut på decennier av oroligheter mellan Israel och Palestina körde fast igen, inte på grund av att invånarna känner missnöje med att leva tillsammans på ett fredligt sätt, utan för att toppen inom Illuminaterna inte vill ha harmoni där förrän regionen ligger under deras kontroll! Dessa mycket få individer håller fast vid sin illusion av världsherravälde med Jerusalem som ett av deras högkvarter. Deras plan skulle aldrig kunna genomföras när Jordens Uppstigning väl hade börjat, och till slut kommer vibrationsnivån att föra fram till ett varaktigt fredsavtal.

Vi har ombetts att även kommentera flera länder i Afrika. ”Varför finns det fortfarande så mycket brutalitet där?” Detta är den grundläggande frågan. Historiskt sett har den kontinenten varit en arena för förtryck och blodsutgjutelse. Tillsammans med att hänsynslöst döda varandra så fängslade starkare stammar de svagare och höll dem i underkastelse eller sålde dem till slavhandlare. Den negativitet som samlats där under århundraden av slakt och slaveri, och senare apartheid och inbördeskrig, har släppts successivt under Jordens uppstigning och kvardröjande låga vibrationer i dessa länder lämnar invånarna mottagliga för omvälvningar. På grund av Moder Naturs tvära sätt att dra upp med rötterna och rensa den inrotade negativiteten – jordbävningar, vulkanutbrott och kraftiga stormar är inte vanliga i Afrika – så är ett ”rent tillstånd”, så att säga, definitivt på väg där, men det kommer långsammare än på vissa andra områden.

Samtidigt som vibrationerna höjer era samhällens medvetande producerar de även andra effekter. Personer som uthärdar trauman av ett eller annat slag, kanske en långvarig strid, sexuellt ofredande eller annan fysisk misshandel, eller mentala avvikelser, är särskilt sårbara. När sådana upplevelser leder till okontrollerbar ilska eller överväldigande förtvivlan, knäcks individens minimala stabilitet, och ofta dödar de någon annan eller sig själva. Personer som är tränade från barndomen att hämnas vad som gjordes mot deras förfäder känner en intensiv brådska att förinta den utsedda fienden – detta kommer att fortsätta tills dödandet avtar runt er värld.

Gemensamheten i dessa olika situationer, förflutna och nuvarande, är att alla var och är möjligheter för själar att utvecklas andligt och medvetet. Inte bara är tidigare invånare på Jorden ivriga att dra nytta av den unika chansen att avsluta den tredje densitetens karma i en enda livstid, istället för under många, utan själar från andra civilisationer kommer också in för att vara med om detta. Ändå, för dig som förstår den avsiktliga karmiska cykeln, så vet vi att det är extremt svårt att tänka på det sättet när det gäller de många miljoner som väljer att leva och dö under smärtsamma omständigheter. Så snälla ni, tänk på de många tusentals ljusarbetare - många av dem har aldrig hört det uttrycket – som deltar i eller donerar pengar till humanitära program som lyfter upp deras liv och som är tacksamma för deras insatser. Tacksamhetens ljus är alltid ett värdigt bidrag.

Ett antal nya kommentarer och frågor kan sammanfattas så här:

Flera länder har fientliga relationer och några har kärnvapen. Hur kan du vara säker på att inga kommer att användas avsiktligt eller av misstag starta ett kärnvapenkrig? Men om ett kärnvapenkrig kan förhindras, varför kan inte alla krig förhindras?

Vi kan säga med säkerhet att det inte kommer att bli något kärnvapenkrig på Jorden därför att Skaparen bestämt att det inte blir några fler sådana krig någonstans i Kosmos! När kroppar dör på marknivå, eller i mycket låga atmosfäriska explosioner, då blir inte själarna skadade – tätheten i kropparna skyddar dem. När atomvapen exploderar i rymden, som har skett i andra civilisationer, är inte själar som lever som fria andar, eller i lättare form av densitet, skyddade – de har krossats och deras delar har spritts ut över rymden.

Dessa själar kan inte lämnas kvar i det chockade tillståndet och inhämtningen och återställandet är en långvarig och invecklad process som börjar med speciellt utbildade team som söker efter själsdelar. Vissa kanske flyter omkring planlöst, omedvetna om något annat än sin existens, andra kan ha kommit in i kropparna i välvilliga själar som tog in de ”föräldralösa”. Ytterligare andra kan ha fångats av mörka entiteter och där hållits som gisslan, och några kanske är så rädda och förvirrade att de bara kan tumla runt. Men var än delarna är så behåller de själens unika frekvens och det är spårningssignalen som det sökande teamet använder som vägledning.

När en själsdel hittas och hämtas tas den till vad man skulle kunna kalla ett rehabiliteringscenter. Där ges behandling som är skräddarsydd för själens tillstånd, det vill säga allt som behövs och är lämpligt för dess upplevelser under dess separerade tillstånd. När andra delar av den själen hittas så tas de till centret och blir försiktigt återförda till de delar som redan blivit hopsatta. Efter att alla delar har återfunnits och vårdats så integreras de igen, så att all erfarenhet, kunskap och alla minnen är i god ordning i enlighet med själens kartotek i Akashakrönikan. Endast då kan själen vara fullt helad och läkt och bli återställd till funktion, och i vissa fall har detta tagit så lång tid som tusentals år i er linjära tid.

Detta enorma åtagande visar hur viktig varje själ är för Skaparen, och, i detta Universum, för Gud. Och vad dessa sönderbrutna själar får stå ut med är orsaken till att Skaparen påbjöd att aldrig igen kommer det att bli något kärnvapenkrig. I linje med det har Gud auktoriserat alla andligt, medvetet och teknologiskt utvecklade civilisationer att förhindra varje försök att detonera atomstridsladdningar någonstans i detta Universum – i er värld har detta gjorts mer än ett dussin gånger.

Eftersom ett ”vanligt krig” – och det smärtar oss att tala på det sättet när en del av vår älskade familj dödas av andra som vi också älskar villkorslöst, och deras karmiska karusell fortsätter att snurra – inleds på grund av någons fria viljas val, så kan Gud inte ingripa. Gud är skyldig att hedra Skaparens lag som inte tillåter något undantag för någon själs fria viljas val – annat än för att starta ett kärnvapenkrig. Vad Gud tillåts att göra inom den lagens gränser är att hedra Gaias val för ett massivt inflöde av ljus för att rädda hennes planetkropp och alla dess livsformer. Enormt kraftfulla avlägsna civilisationer svarade omedelbart på Gaias bön, vilket gav Jorden möjlighet att skaka sig loss från den tredje dimensionens täthet och börja sin färd mot Uppstigningen.

Även om detta går framåt med oöverträffad snabbhet så vet vi att i längtan efter att allt lidande och våld skall få ett slut körs ibland ert tålamod i botten. Ni tröttnar på att höra oss säga att stora förändringar är på väg och det är bevis ni vill ha, inte bara uppmuntrande ord. Så vi skall tala om framsteg i ett område som ni kanske inte ser i samband med planetarisk och personlig uppstigning, men det är viktigt – riktigt viktigt – och det är aspekten av en civilisations utveckling: behandlingen av deras djur! Med glädje har vi fått se att aktiviteter för djurens räkning blivit allt vanligare i er värld.

Djur har själar, var och en är en del av Källan, precis som ni är, och de utvecklas precis som ni gör. Bland vissa arter är själarna av högt utvecklade människor som valt att förkroppsligas i dessa former specifikt för att öka det andliga bandet mellan alla djurliv och mänskligheten. Kärlek är nyckeln – djur visar er hur man skall älska utan villkor eller begränsningar.

Intelligensen hos dessa högre arter är mycket nära er, och är så i många arter. Valarnas familj, valar och delfiner, omfattar de högst utvecklade själarna på planeten, både intellektuellt och andligt sett. Spektrat av djurens känslor och egenskaper är också liknande era, med undantag för förvärvade egenskaper såsom takt, svek, bitterhet och dödande som sport, och på ett sätt är medvetenheten överlägsen er. De vet vad ni tänker, de är mer energikänsliga än de flesta människor och ett eller flera av deras grundläggande fem sinnen är skarpare än era.

De är multidimensionella själar precis som ni är, men de kan medvetet gå fram och tillbaka mellan fysiska och andliga världar, och de förstår att det inte finns något sådant som ”död”. De kommunicerar telepatiskt med varandra och interagerar med myriader av andra själar. De flesta människor vet lite eller ingenting om devornas rike, ändå är dessa dyrbara varelser oumbärliga för blomstrandet av allt liv på Jorden.

Låt oss titta lite tillbaka här. För eoner sedan levde djuren i fred med varandra och med människor, och det var en telepatisk kommunikation bland alla livsformer, inklusive växternas och devornas riken. Hela planeten var Edens lustgård då och varje liv blomstrade. När starka civilisationer med mörk benägenhet underkastade sig viljan hos de mörka krafterna så nedgraderade de DNAt hos de svagare civilisationerna och inkluderade brutalitet i det och introducerade grymhet i djuren, vilket ledde till en kedja av rovdjur. Allteftersom ljuset i människors medvetande fördunklades började de massakrera varandra och djuren – det är detta som orsakade att planeten gick ner i spiral till den djupa, tredje täthetens dimension och fastnade där under långa tider.

De mörka krafterna visste att valar hade den viktiga funktionen att förankra ljus i havens djup, där mörkret inte kan nås. Och för att eliminera allt ljus på Jorden påverkade den mörka kraften människorna att döda valar som en del av kulturen, eller som en handel, och långt senare orsaka dem allvarliga skador genom tester med sonarvågor i havsvattnen. Men de Mörka uppnådde inte sitt mål – valarna gick med på att låta sitt ljus finnas kvar djupt i haven, efter att deras kroppar hade dödats.

Samma mörka inflytande arbetade med att tillintetgöra hela besättningar av bisonoxar som strövade omkring på slätterna på den mark som sedan blev USA. Individer som kom under det inflytandet beordrade massutrotning eftersom de visste att dessa djur var källan till föda för den infödda befolkningens överlevnad. Däremot dödade den infödda befolkningen endast bisonoxar i tillräcklig mängd för att ge dem deras grundläggande behov – och de uttryckte heder och tacksamhet för de liv de tog.

Andra exempel på mörkrets inflytande var att de motiverade befolkningen till att få prisföremål karvade i elfenben, att tro att det var på modet att bära päls, att stoppa upp huvuden på vilda djur och hela ”spelet” med att spika upp dem på väggar och tron på att vissa djurdelar är afrodisiaka eller kan förstärka den sexuella förmågan. Miljoner och åter miljoner av vilda djur, även i haven, dödades helt enkelt för att tillfredsställa mänsklighetens begär.

Det gick aldrig upp för människorna då att djur har känslor och intelligens och att många arter är familjeorienterade. Det fanns aldrig en tanke på att dessa föräldrar älskade och tog hand om sina ungar precis som människor gör, och att de sörjer när de förlorar en familjemedlem eller en kär vän, precis som människan gör. Nej, djuren var helt enkelt objekt för att tillfredsställa mänskliga nycker. Den djupa och täta tredje dimensionens mentalitet måste förändras så att Jorden kunde göra sin Uppstigning,

Och det är därför, under de senaste ca sjuttio åren, hon har varit på sin färd mot Uppstigning och ljuset har höjt medvetandet i era samhällen för att ni skall förstå djurens mycket viktiga uppgift i balanseringen av allt liv på Jorden.

Efter att några röster höjdes för att proklamera att djuren har rätt att behandlas humant och med värdighet och respekt så började grupper bildas för att agera på den premissen, och några modiga individer blev inspirerade att leva i naturen och spela in sina observationer av specifika arter. Detta började spira och blev dagens lokala, nationella och internationella organisationer med uppdraget att rädda djur och deras naturliga livsmiljöer. Vissa tillverkar konserver för att ge till skadade eller föräldralösa vilda djur, andra är verksamma i härbärgen eller inom räddnings- och rehabiliteringsprogram för misshandlade husdjur, och många människor stöder ekonomiskt dessa grupper.

Upprördhet över omänskliga förhållanden som våra djur lever och dör i tvingar fram förbättringar på dessa områden. Djurparker skapar eller förstorar de vilda djurens omgivningar och avelsprogram räddar hotade arter. Cirkusar ställer upp på kravet att ta hand om sina djur på ett samvetsgrant och kärleksfullt sätt. Nationella lagar förbjuder export av inhemska djur och som en del av att upprätthålla lagen om anti-tjuvjakt hjälper till så att tjuvskyttar skall finna en annan försörjning. Lagen kräver att uppfödare av sällskapsdjur följer högre krav än tidigare.

Omfattande forskning om djurs beteende, intelligens och kommunikation visar på deras likhet med er i dessa avseenden. Ett ökande antal sällskapsdjur har adopterats, skolbarn utbildas i behovet av att sterilisera husdjuren såväl som att se till att de får rätt hälsovård och näring. Många petitioner som förespråkar djurens välbefinnande är i cirkulation, själva handlingen att signera en petition sänder ut ljusströmmar och Internet vimlar av filmer och foton som visar olika arters vänskap, även inom rovdjurens arter, såväl som några vilka djurs villighet att bli vän med människor.

Ni vet detta, så varför talar vi om det? Så att ni kommer att tänka på dessa gigantiska kliv ert samhälle har uppnått och att ni känner er tacksamma för det! Ja, mycket måste göras, och många av er har skrivit gripande brev med frågor om vad ni kan göra. Av största vikt är att ni slutar med att fokusera på grymheten och försummelsen som djuren måste uthärda och känner er upprörda över. Via den universella Lagen om Attraktion, som alltid är i funktion, är de låga vibrationerna i dessa negativa känslor och tankar en hjälp till att fortsätta just det ni vill stoppa. Att sända ut de höga vibrationerna av tacksamhet för de otaliga insatser som görs för djurens räkning sprider däremot ljus i hela djurriket!

Älskade familj, det finns långt mer godhet och ljus i er värld än ni kanske tror, och varje kärleksfull tanke, känsla och handling bidrar till det överflöd som håller på att transformera och omvandla er värld. Med kärlek, respekt och hedrande saluterar vi er och vi följer er på vartenda steg mot härligheten i Jordens Gyllene Tidsålder.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge