Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 11 april 2013

Matthew Ward - 11 april 2013

Nordkorea – Påven Francis – Vatikanen – Visualisering – Homosexualitet

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Först vill vi dämpa alla farhågor när det gäller Nordkoreas missilaktivitet. Uppfostrad till samma förväntan på smicker och underkastelse som han gav sin far är Kim Jong- Un berövad sunt förnuft och mer än så, en känsla av trygghet i sin ledande position. Det är inte så att hans retorik är en bluff, men utan kunskap om hur han skall leda sitt land så visar han nu sina medborgare, och världen, den militära styrkan som agerar på hans kommando.

Beroende på andra nationella ledares reaktioner på hans tvivelaktiga motiv för att placera missilerna så som han gjort, så kan han bestämma sig för att använda en eller flera av dem. Om det blir så kommer han att bli generad över deras oförmåga att fungera, tack vare era rymdfamiljers teknologi. Om det blir resultatet så blir det lika okänt som hur han kunde rädda sitt ansikte, så vi säger att det vore i allas intresse att ersätta sanktioner med diskussioner.

Många har bett oss att kommentera påven Francis, som finns i miljoner tankar runt om i världen, och vi är glada att kunna göra detta. Nej, hans ödmjukhet är inte "spelad" och han kan inte bli "frälsaren för den Katolska kyrkan". Han har inte blivit klonad och han kommer inte att bli det – Illuminaternas kloningscenters har stängts ner av frivilliga från andra civilisationer som lever bland er.

Liksom sina kollegor i Vatikanen, och vissa individer utanför, vet påven Francis om de situationer som är dolda för allmänhetens ögon, och han har den medfödda godheten att känna sig föranledd att avsluta det mest gudlösa – det internationella högkvarteret av satanism i det inre av Vatikanen. Allteftersom ljuset fortsätter att intensifieras kommer slutet på detta att inträffa, men det återstår att se om påven har förmågan att trotsa dem som är helt emot att låta världen få veta att denna djävulska situation någonsin har existerat inom Vatikanens murar.

En annan information som de inte vill skall avslöjas är att de har hållit de urgamla nedteckningarna dolda som visar att korsfästelsen och uppståndelsen, samt andra delar av Bibeln, är fabricerade och vissa andra sektioner i nedteckningarna var strategiskt utelämnade. De vill inte att världen skall veta att "Guds regler" utarbetades av den tidiga kyrkans ledare för att kunna kontrollera massorna och på så sätt få personliga rikedomar. Senare lades andra dogmer till för att tjäna den frodiga och välmående stilen som invånarna i Vatikanen har levat under. De vill också fortsätta att dölja den enorma förmögenhet som finns i konstskatter som stulits under andra världskriget.

Påven Francis har det moraliska modet att försöka avslöja den informationen, men återigen, med tanke på den starka oppositionen, så återstår det att se om han klarar av att göra det.När dessa sanningar kommer fram hoppas vi innerligt att de religiöst troende kommer att ha absorberat tillräckligt med ljus för att inse att kyrkornas många goda gärningar är grundade på andlighet, inte på religiösa dogmer.

En läsare skrev nyligen till min mor om något i vårt senaste budskap, och hennes kommentarer är i sammandrag detta: Du sa att negativa tankar och känslor om en motbjudande situation håller den igång. Hur är det ens möjligt att ha några positiva tankar om detta? – Hon skrev om människohandel, men vårt svar avser alla motbjudande situationer i er värld.

De olika frågorna vi talade om i vårt senaste meddelande är av kontroversiell natur – det finns överhuvudtaget ingen oenighet när det gäller situationer som människohandel och sexslaveri! Emellertid är själskontrakt och karma inblandade här och det är den punkten vi vill ta upp i frågan från den läsaren.

Tidigare meddelanden har inkluderat vår rekommendation att visualisera Jorden i gyllene, vitt ljus därför att det bokstavligt talat “för fram i ljuset" de fruktansvärt störande förhållanden som tidigare var dolda från allmänhetens kännedom. Först när de har exponerats kan åtgärder vidtas för att avsluta dem och börja läka trauman som de har orsakat.

Ni kan inte “låtsas inte veta" det ni känner till om avskyvärda förhållanden, och vi skulle aldrig föreslå att ni försöker begrava det – i slutändan skulle det påverka era kroppar, sinnen och även era själar på ett negativt sätt. Snarare vill vi uppmana er att visualisera Jorden nedsänkt i ett gyllene, vitt ljus och sedan se hur den sakta roterar med glada ansikten som visar sig, och skicka sedan ut känslor av kärlek. Energin i den bilden kommer att sända ut kärleksfulla förnimmelser och avsikter över världen.

Guds distribution av energisystem, som man kan kalla det, försäkrar att energin av ljus och kärlek från alla källor på och utanför planeten når de själar som mest behöver det, de som är förtryckta och även deras förtryckare. Er energi tillsammans med ljus från myriader andra källor är vad som kommer att göra slut på alla typer av förtryck i samhället.

Nu vill vi rikta blickarna på ett uttalande som gjordes i ett tidigare meddelande: Så småningom kommer alla att veta att homosexualitet är ett avancerat stadium av andlig växt, där feminina och maskulina energier är mer balanserade än i heterosexuella personer.

En så komplex situation som anges i sådan korthet fordrar en förklaring – särskilt sedan homosexualitet är en av de splittrande frågor som plågar er värld – och jag har bett min mor att kopiera den del i en bok som är relevant till detta. Även om det också inkluderar information som avser invånarna i Nirvana, Jordens andevärld, så tror vi att ni kommer att finna alltsammans upplysande för er.

Följande utdrag från kapitlet “Relationer" i Matthew, berätta för mig om Himlen, var överfört tidigt år 1994:

Matthew, kan homosexuella partners här fortsätta sin förening i Nirvana om de vill det?

Ja, Mamma, homosexualitet är inte förstådd på Jorden och detta är ett bra sammanhang för att förklara den. Homosexualitet är ett evolutionärt tillstånd av anden ännu mer än en aspekt av den fysiska varelsen, och den bör inte fördömas eller hedras mer än vilket annat fysiskt eller andligt tillstånd av utveckling.

Kom ihåg att det handlar om växande själar här, inte enstaka personligheter. Med varje växande själ finns kanske så många som tusentals livstider av upplevelser som manliga, feminina och androgyna varelser i både inkarnerade och icke-inkarnerade kroppar. Emellertid är det livet i den omedelbart föregående inkarnationen som ger mest eftertryck på det begynnande tillståndet av tillväxt.

Om Jordens livstid varit homosexuell i sin orientering så skulle den kommit hit på samma sätt. Eftersom våra kroppar inte är avsedda för sexuell aktivitet, så är det endast den mentala aspekten av den inriktningen som medföljer den anländande själen.

Den omedelbart tidigare förflutna inkarnationen på Jorden har en annan inverkan på den här frågan. Människorna som häftigast fördömer homosexualitet är de vars själar upplevde ett omedelbart föregående liv som en personlighet med den inriktningen.

Matthew, det låter inte förnuftigt för mig. Jag tror att förståelse och acceptans skulle vara mycket mer troligt.

Det är en komplex och förvirrande psykisk situation, Mamma. Energin från personligheterna från tidigare liv är fortfarande brusten från de erfarenheterna. I extrema fall har homosexuella människor blivit fysiskt torterade, även dödade, och de har åtminstone blivit baktalade, till och med av sina egna familjer, i sådan utsträckning att deras psyken blivit allvarligt skadade. Kanske levde de med smärtan av förnekelse eller skam eller skuld för bedrägeri.

Oavsett deras erfarenhet har deras energi inte läkts tillräckligt för att de skall se precis samma sorts traumatiska situationer som de själva upplevde, och därmed kunna känna sympati. Snarare ser de möjligheter för hämnd.

Cykeln av upplevelser och erfarenheter inträffar så snabbt at smärtan från minnena av vad som nyligen hänt, men dolts från medvetandet, är för nära för läkningen som kommer att komma i efterföljande liv.

Den kvardröjande smärtan i undertryckta minnen hos dessa själar som i den här livstiden väljer en heterosexuell natur orsakar de extremt antagonistiska attityderna mot homosexuella. Dessa smärtsamma känslor kommer inte att gå upp till ytan i form av minnen av deras homosexuella livstiders erfarenheter, utan i attityder för att kväva minnena.

Detta är den universella principen av lika attraherar lika. När känslorna är en följd av hård eller ojust behandling i någon situation, nyligen upplevd och intensiv, då blir liknande känslor attraherade till den själen. Förträngda minnen vet undermedvetet vad källan är och återkallar den, vilket attraherar "lika". Däremot kan den nuvarande livstidens psyke inte medvetet veta att attraktionen är från delade känslor och att de smärtsamma förnimmelserna kommer från de förträngda minnena som tar över.

Om vi går vidare från den punkten i den psykiska labyrinten så kommer vi in i processen av en livstids överblickande, identifikation av karmiska lektioner som fortfarande skall läras, valet av nästa livstid och framsteg i andlig medvetenhet.

Går människor som var homosexuella i deras omedelbart föregående livstid alltid igenom vad du beskrev här, vilket verkar vara bara att föreviga saker och ting, eller finns det någon utjämningspunkt där vi alla kommer att acceptera varandra precis som vi är?

"Utjämningen" är förvisso en del av den gudomliga planen, för känslor av fördomar och hat och tillfogandet av känslomässig och fysisk grymhet är hinder för den andliga tillväxten. Dock, även med den allt snabbare ljusstrålningen över er planet för att skingra negativiteten, var snälla och förvänta er inte att denna förändring blir slutförd inom nästa generation.

Är homosexualitet vanligare nu än tidigare i Jordens historia?

Nej, men det finns fler människor nu än tidigare i er nedtecknade historia, så samma procentsats skapar det större antalet. Under hela er nedtecknade historia har välkända och högt respekterade mästare i ett eller annat fält varit homosexuella, och många producerade sina lysande och inspirerande skapelser på grund av deras plågade sinnen för den här aspekten i deras natur.

Man kan säga att utan detta element i deras personlighet kanske de inte hade drivits till att skapa i den omfattningen och den praktfullhet som de gjorde.

Varför är homosexualitet en nödvändig erfarenhet?

Hur skulle man bättre lära sig balans i de två ytterligheterna av manlig och kvinnlig sexuell energi än på ett integrerat sätt? Idealet är androgynitet, vilket inte har något som helst att göra med den mänskliga, sexuella naturen, utan snarare med de två motsatserna av mänskliga sexuella energiattribut. Androgyna själar är långt mer andligt avancerade på grund av den manliga och kvinnliga sexuella energibalansen de har uppnått.

Precis som manlig energi inte är en domän av endast manliga människor, så är kvinnlig energi inte begränsad till kvinnliga människor. Manlig energi är hård, ofta produktiv på ett hänsynslöst sätt, alltid i behov av att bevisa något eller uppnå framgång i ett företag. Kvinnlig energi är mild men med större tyst styrka som en grundton. Förmågan att sammankoppla och förena, vilket är det ultimata i medveten prestation, är kvinnlig energi.

I relationer där en partner har endast manlig energis egenskaper och den andra har endast kvinnliga energiegenskaper, kan inte den kvinnliga partnern orka med obalansen i en livslång relation, eller livet kommer inte att vara så länge. Som jag ser i sådana relationer, den som blev kvar i den obalansen, slutade med en tidig övergång av den feminina energins själ. Den som överlevde har ofta ingen referensram för hans eller hennes medverkan i partnerns död.

Du säger "den personen" – eller "du" – kommer att bli döden för mig." Som många andra vanliga uttryck du använder så kan det vara ett korrekt uttalande, men få förstår sanningen i sina ord. Ingen skuld tillskrivs någon av parterna i en sådan relation då i många fall detta inte är mer än att karma uppfylls enligt ett i förväg överenskommet avtal. Upplösningen av partnerskapet genom skilsmässa kan också vara i enlighet med de valda lärdomarna i deras avtal.

Varje balans inom en livstid är önskvärd. Då sexuell energi är en av de viktigaste aspekterna av det mänskliga psyket så är balansen av manlig och kvinnlig energi troligen den mest önskvärda. I detta rike finns den där blandningen av manliga och kvinnliga energier än så länge som tendenser, känslighet och sensitivitet. Det idealtillståndet av en balanserad verklighet fanns en gång på Jorden, men den blev korrumperad.

Beteenden som härstammar från perversion av den sexuella energiströmmen frodas negativt på Jorden i sådana proportioner att det är nästan otänkbart. Ingalunda är sexuell energi begränsad till vad ni i vanligt språk kallar "vilja ha sex" eller "ha sex".

Även om det sträcker sig bortom den ursprungliga avsikten med sexlusten, vilket var fortplantning, så ger en tillfredsställande, sexuell relation harmoni i livet för älskande partners, och jag talar absolut INTE emot en ömsesidig, lustfylld och bra relation mellan människor.

Dessutom är det möjligt att förvandla sexuell energi till andra produktiva vägar, och många som har förlorat, eller aldrig haft, kärleksfulla partners, gör det. Men jag talar inte om det positiva användandet av denna energi, endast den skenande negativiteten som skapats genom perversion av hela den sexuella energiströmmen.

Detta har blivit roten och orsaken till allt som ni tänker på som onda attribut i den mänskliga naturen. Det finns inget brott av era medborgerliga, religiösa eller filosofiska standarder som inte begås från en grundläggande orsak av sexuell energiperversion.

Som ett exempel, satanisk dyrkan inbegriper tortyr och offer av mänskliga och djurs liv, och brutala sexuella aktiviteter råder på en skala som är otrolig – men verklig! Detta döljs under en täckmantel av "religion" och er regering erkänner det officiellt som sådant. Man kopplar inte ihop varken dessa ogudaktiga metoder eller deras religions status med den perverterade användningen av sexuell energi som det egentligen är.

Det borde inte förvåna er att det ofta är så att mord är sexuell energi som riktats in till en kraftig avvikelse, eller att våldtäkt och incest är andra exempel på detta. Promiskuösa sexuella möten eller besatthet för att antingen ha sex eller benhårt avstå från naturliga drifter är mer godartad, men fortfarande något destruktivt för psyket.

De mörka krafterna ligger bakom alla dessa beteenden som en följd av pervers, sexuell energi. Det är inte ovanligt att de mest korrumperade aktiviteterna leder till den lägsta och tätaste energin, och ingen annan aspekt i den mänskliga naturen har varit så avgörande för att fjärma en person från Gud.

På själsnivå finns oskiljaktighet, men i det fysiska livet är det så att ju mer korrupt och avvikande från den sexuella energin man är, ju mer engagerar sig människor i dessa aktiviteter och distanserar sig själva från Gud. Tråkigt nog för er och Jorden så frodas den fria viljans val i er civilisation och är långt från de valda uppgifterna i de flesta själars avtal som gjordes innan födseln.

Mamma, även om många på Jorden ser det så, ett kärleksfullt homosexuellt partnerskap är INTE en perversion av sexuell energi, och det för oss tillbaka till din fråga om homosexuella föreningar i det här riket.

Eftersom det inte finns något fördömande här av människors tidigare sexuella läggning så är det uppenbart att det inte finns något föradömande angående vilka själar som är attraherade till varandra som vänner. Upplevelser här på varje nivå är utformad för själens andliga utveckling, och det inkluderar alla typer av förbindelser. Antingen den är heterosexuell eller homosexuell till sin natur så är själsnivåns energi och bindande åtaganden bland alla par helt respekterat.

Tack Mamma. När du fortsätter din resa mot ökad andlig och medveten medvetenhet vet då att du får hjälp av planetens högsta vibrationer under många årtusenden. Och du har den villkorslösa kärleken, respekten och beundran från alla upplysta varelser i detta Universum.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge