Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 21 juli 2013

Matthew Ward - 21 juli 2013

Effekterna av avslöjandet av amerikanska myndigheters dokument – Rättegången mot George Zimmerman

 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Vi är glada att få ta itu med frågorna från många läsare när det gäller två situationer som också är av intresse för många andra människor. Båda involverar USAs medborgare och även om det kan se ut som om det inte alls har någon koppling mellan sig så är de två uppmärksammade frågorna desamma i sin kärna, och båda är exempel på jättekliv i ert samhälles framåtskridande.

 Först: Kommer Edward Snowdens släppande av konfidentiella dokument att leda till större öppenhet angående hans regerings verksamhet, eller bara ytterligare komplicera redan svaga internationella relationer?

 Om man kunde säga att omvandling av er värld kräver en huvudingrediens – då skulle den ingrediensen vara sanning. Energinivåerna som Jorden nu kretsar runt banar väg för sanningar att komma fram, men det finns inget speciellt sätt för sanningen att komma fram, för det finns flexibilitet i själskontrakten.

 För att förklara detta förhållande, låt oss säga att du väljer att tjäna en avsevärd summa pengar för att balansera en livstid av desperat fattigdom. Tillsammans med den bestämmelsen i kontraktet så väljer du faktorer för att uppnå detta mål, t ex landet du vill bo i, inneboende färdigheter och en tendens att tänka och handla självständigt. Men det finns ingen svår och snabb metod, eller endast ett område för din strävan, som kommer att leda till att du uppnår den livsstil du har valt.

 Utan att ha något medvetet minne av ditt själskontrakt så svarar du helt enkelt på idéer, instinkt, intuition, ambitioner och samvete – din själs meddelanden till ditt medvetande som är i linje med ditt kontrakts val – när möjligheter uppstår som ”passar in”.

 När detta tillämpas på personer som ni kallar whistleblowers eller tipsare, så är det vad Edward Snowden gjorde. Medan han av vissa personer anses vara en förrädare och av andra som en hjälte, så diskuterar analytiker hans barndom och uppväxt, personlighetsdrag och omognad, och de spekulerar om hans motiv för frisläppandet av regeringens sekretessbelagda handlingar.

 De vet inte, och inte heller vet Snowden det, att han svarade an på sin själs meddelanden när möjligheten uppstod som ”passade in”. Det är precis samma sammanflöde av energiska faktorer som motiverade Bradley Manning att avslöja officiella dokument och Julian Assange att etablera Wikileaks. På något sätt är dessa tre de enda som har agerat på en känsla av ansvar för att ”föra fram sanningen i ljuset” – vi talar bara om personer som för närvarande finns i nyhetsmedian.

 När det gäller effekterna på frisläppandet av information på internationella relationer, så har nämnda individer inget intresse av att göra en höna av en fjäder, de har långt viktigare interna frågor att ta itu med. Dessutom är de rådande vibrationerna alla positiva för att ledare skall jämna ut eventuella skillnader och komma fram till internationella överenskommelser.

 När det gäller transparensen i regerande och styrande kommer detta att ske med kraven från medborgarna – inte bara ett slut på hemligheter utan också på politiskt själv-tjänande, korrupt rättsväsende och företagens pengar som ligger bakom många styrande organs politik och lagstiftning. Ramaskriet för förändring finns inte bara i USA, det är då säkert! Egyptierna, brasilianarna och ryssarna är bland många andra som också kräver att deras respektive regeringar tjänar folkets bästa intressen. I varje nation där positiva förändringar behövs är uthållighet och mod hos gräsrotsrörelser det som kommer att manifestera dem – en del med externt stöd.

 En annan sak av stort intresse är rättegången mot George Zimmerman som resulterade i hans frikännande för dråp och mord av andra graden för nedskjutningen och dödandet av Trayvon Martin. Medan de flesta människor är fokuserade på domen – rättvis eller orättvis? – frågar sig många läsare: Gick de och deras familjer med på detta i sina själskontnrakt?

 Ja, men detta fordrar en förklaring. Trayvon och George och deras familjer är som alla andra själar när det gäller att välja karmiska upplevelser för att balansera andra livstider. Detta är överenskommelsen att uppleva dödandet, död och traumatiska efterverkningar, och deras kontrakt erbjöd en viss flexibilitet i mån av när och hur detta skulle ske.

 Speciellt under denna unika tid i Universum uppstår möjligheter som ”passar in” i ymnighet över hela världen så att inte bara karmiska val kan slutföras utan också att de tjänar ett ”större syfte”. Och så är det med Martins och Zimmermans familjer. Försvarsadvokaterna och en jury hävdar att ras inte var en faktor. Ändå är den genomgripande uppfattningen den att rasdiskriminering, eller profilering, verkligen är roten i det hela och många protesterar mot domen.

 Rättegången och dess resultat för på ett kraftfullt sätt fram i ljuset rasbigotteriet som länge har varit en skamfläck och en påfrestning på mänskligheten och har ingen som helst plats i världen idag. Utbildning kan kanske ändra ett mentalt resultat på ämnet ras, men det är endast när hjärtan djupt berörs som en verklig förändring påverkar ett samhälle – detta är orsaken till att Trayvon och George och deras familjer gick med på sina respektive roller i den här personliga tragedin.

 Samma typ av bitter splittring, orsakad av rasistisk trångsynthet, är också inneboende i religioner, etniska och kulturella traditioner, sociala bestämmelser genom ”kaster”, styrande system, kön och ekonomisk status. Alla dess områden av olikheter som har orsakat oändligt lidande under årtusenden kommer nu till ett slut.

 Individer över hela världen svarar nu oförskräckt an på en stark känsla av ansvar för att agera på vad de vet på själs- och medvetandenivåer och vet vad som är det rätta att göra, och Universum ger dem möjligheter och tillfällen att handla i enlighet med valen i deras kontrakt. De flesta är inte kända utanför sina cirklar av nära förbundsmedlemmar, och inte heller de få som är internationellt proklamerade är mer medvetna än befolkningen, som även de innan födelsen valde att vara dem de är och göra vad de gör.

En som är väl känd och mycket respekterad är Malala Yousafzai, den unga pakistanska flickan som, även efter att ha blivit skjuten på grund av att hon kämpade för flickors rätt att få utbildning, fortsätter med sina ansträngningar mot det målet. Det är inte bara på grund av sakkunnig, medicinsk behandling, och otaliga böner, som hon återhämtat sig från en livshotande huvudskada. I hennes själskontrakt valde hon att ägna sitt liv åt denna värdefulla tjänst som slutligen kommer att gynna flickor varhelst de nekas samma utbildning som pojkar.

  Påven Francis är en annan välkänd och högt respekterad person. Denna andligt utvecklade själ, som förkroppsligas som Jorge Bergoglio, tog sitt uppdrag på begäran av det högsta, universella rådet så att han senare kunde fylla den mäktiga och inflytelserika påvliga positionen. I enlighet med själens acceptans ”banade” Universum vägen för möjligheten att ”passa in”. Således blev Bergoglio påve, och trots stark opposition i Vatikanen agerar han på vad han känner är hans ansvar, att rätta till felen som Vatikanen har begått från starten.

 Genom Jordens uppstignings väg har hon fått motta en astronomisk mängt av ljus från andra civilisationer. Men, vår älskade familj, det är ljuset som har genererats av alla som hörsammat rösten inom sig som flyttar samhället ännu närmare en fredlig och harmonisk värld, där alla dela lika i Jordens enorma överflöd.

 Alla ljusvarelser i detta Universum omfamnar er ljusarbetare i ovillkorlig kärlek och den högsta aktning!

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge