Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - August 26, 2017


Matthew Ward - August 26, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. La oss begynne med å snakke om en epost fra en av våre lesere som er mye av det samme som tallrike andre som min mor mottar: “Hver eneste lysarbeider jeg kjenner er enten syk eller i situasjoner som er lite misunnelsesverdige. Det får oss til å lure på om det hele er til ingen nytte. Folk er på randen til å bli fullstendig utslitt og har ikke energinivå nok til støtte andre hverken gjennom undervisning eller bare ved å være tilstede. Kanskje Matthew kan noe innsikt i denne sammenheng.”

Elskede brødre og søstre, dere visste, før dere med stor iver meldte dere frivillig til å hjelpe Jordens folk å våkne opp, at dere ikke ville være immune mot de fysiske, mentale eller emosjonelle tilstandene som kropper med stor tetthet er sårbare for, og at dere ikke ville være fritatt fra tøffe livsforhold som er så vanlige i en tredje densitets verden. Av de mange, mange sjelene som meldte seg frivillig var det bare de sterkeste som ble valgt – dere er av dem fordi deres rikelige indre styrke hjelper dere å overvinne hindringene dere møter.

Vi vet av erfaring at det er mye lettere, med stor selvtillit, å velge et slikt oppdrag enn det er å takle alle utfordringene når alt det dere vet på sjelsplan er glemt. Imidlertid har dere, i tillegg til fordelen ved høyt utviklet bevissthetsmessig og åndelig nivå, informasjon som de fleste andre ikke har. For å holde oss til spørsmålet, så vet dere at lav energi kan være en av virkningene av at kroppen tilpasser seg de stadig økende vibrasjonsnivåene og, for lysfylte kropper, cellenes overgang fra karbonbasert til krystallinsk struktur. Bieffektene av denne tilpasningsprosessen kan lindres, men i stedet for å liste opp alle anbefalingene gitt i tidligere budskap, så har jeg bedt mor å skrive ned datoene. [Budskapene fra 4. juli, 2013 og 12 august, 2014 har den mest omfattende dekning av dette.

(Norsk oversettelse finner du her http://galacticchannelings.com/norske/matthew04-07-13.html og her http://galacticchannelings.com/norske/matthew12-08-14.html)

Dersom dere føler dere deprimert, kan det hjelpe dere å lese budskapene fra 26. april, 2010 og 19.juli, 2015. (Budskapet fra 2010 finnes ikke på norsk, men budskapet fra juli 2015 finner du her http://galacticchannelings.com/norske/matthew19-07-15.html)] Tusen takk, mor.

Dere vet også at skuffelse – kanskje på grunn av at utviklingen går saktere enn dere hadde forventet – sender ut lave vibrasjoner som ikke bare senker vibrasjonsnivået deres, men universets lov om tiltrekning responderer på disse følelsene med å gi dere flere slike omstendigheter som fremkalte dem hos dere. Og, Kjære Dere, det er så langt fra slik at “det hele er til ingen nytte”, det er tvert imot god grunn til å føle seg oppmuntret! Lys som sendes fra mektige sivilisasjoner langt borte og i stadig økende mengde innstråles til Jorden, rykker Illuminatiene og deres lakeiers innflytelse opp med roten både i regjeringer og i de økonomiske, korporative og militære sektorer. Den illusjonen av en kald krig med Russland som de har prøvd å koke i hop, vil ikke gjøre at de når sitt mål om en Tredje Verdenskrig og det vil ikke alle deres hemmelige operasjoner heller. Den Islamske Staten (IS), som de har etablert og finansiert, er i ferd med å tape terreng. Dere holder dere stadig mere unna GMO-maten deres og jordbrukskjemikaliene, og forståelsen av hvor farlige reseptmedisinene deres er blir stadig mere utbredt. Fremskrittene på fornybar energi sektoren struper profitten deres fra fossilt brennstoff industrien; og selv om den amerikanske presidenten har trukket seg fra Paris-avtalen, så er det mange stater som slår følge med andre nasjoner i innsatsen for å minske “karbonbelastningen”. Iran vil ikke komme til å produsere kjernevåpen og dersom noe land skulle skyte opp raketter med atomstridshoder, så vil vår familie fra stjernene sørge for at de ikke detonerer.

Når dere sammenlikner med tilstanden i verden for bare få år tilbake, så er dette store milepæler! Og, det skjer også oppmuntrende framsteg også på andre områder slik som dyrevelferd; stadig økende bruk av naturlige remedier; innovative programmer i lokalsamfunn over hele verden, samt restaurering av distrikter der plantelivet er sykt eller har dødd; en fornyet vektlegging av kunsten, som er næring for sjelen. Visst er det mye mere som må oppnås, og det vil det bli. Etter hvert som grasrotbevegelser sprer seg stadig mer og mange av de store innsatsområder som foregår i kulissene begynner å gi synlige resultater, kan alle mennesker føle seg oppmuntret med hensyn til fremtiden. Og, kjære dere, dere vet at den fremtiden som til slutt vil manifestere, er Jordens Gyldne Tidsalder i full blomstring.

Sannsynligvis vil dere ikke bli på planeten helt til den har blitt bragt helt tilbake til sin opprinnelige helse og skjønnhet, når folk simpelthen med tankens kraft kan reise hvor de vil i universet og manifestere alt de måtte ønske seg og leve hundrevis av år i en perfekt kropp. Dere vil ha de samme opplevelsen i en annen verden og dere vil kunne betrakte Jordens vidunderlige Tidsalder i tilfredsstillelsen ved å vite at dere har hjulpet hennes sivilisasjon gjennom alt dere har vært med på å skape sammen med mange andre. Og, når hun atter en gang er et paradis, så kan dere velge å vende tilbake for mange frydefulle år i denne verden av fred, kjærlighet og liv i harmoni med Naturen.

“Vil den totale solformørkelsen ha noen varige positive virkninger i verden?” Ja helt klart, og det var virkelig et syn å glede seg over fra vårt ståsted. I løpet av den tiden formørkelsens svellende energibølge varte – slike svellende bølger bygger seg opp, de slår ikke ned som et lynnedslag - kunne vi se lyset inni mange mennesker øke fra gnister til det rene fyrverkeri om man kan si det slik, mens andre lyste som lyskastere og all aktivitet av lyset vant momentum. Bølgen forsterket også negative karaktertrekk og atferd, hvilket forklarer utbruddene av vold og intensivert konfliktenergi i ukene forut for formørkelsen. Den nye mektige bølgen av lys vil gjøre at denne type handlinger og holdninger blir stadig sjeldnere og mindre virkningsfulle inntil mørket ikke lenger eksisterer i samfunnet.

“Jeg føler at den nåværende Presidenten og administrasjonen gjenspeiler de dypeste skygger i våre sinn. Likevel er jeg takknemlig for det, i håp om at dette ikke bare vil resultere i en pangstart tilbake til handlinger av lyset, men også bidra til å fjerne de lumske negative aspekter som er innvevd i våre ‘fremskritt’. Det faktum at så mange har akseptert slik forferdelig atferd for å skaffe seg politisk løftekraft, får meg til å tro at de vil alle gå ned med det synkende skipet, så å si, eller løfte seg og utvikle seg videre.” Leseren snakker om den amerikanske Presidenten og hans administrasjon, men våre kommentarer angår hele familien på Jorden.

Først “ gjenspeiler de dypeste skygger i våre sinn”. Når dere observerer hva noen sier eller gjør, så vil deres reaksjon – enighet, misbilligelse, sinne, glede, tristhet, hva enn den måtte være – gjenspeile deres eget bilde av hvem dere er, og det er en tendens til å relegere de mindre attraktive aspekter av en selv til sinnets skyggedal. Å reflektere sannferdig over hvor nær deres tanker og handlinger er et speilbilde av deres eget selvbilde kan utvide deres bevisste forståelse og gi dere en tilfredsstillende følelse av å være i samsvar med deres sjele-selv. Introspeksjon kan omfatte: Betrakter jeg oppfatninger som er forskjellige fra mine egne som like verdifulle? Er jeg like sensitiv for andres følelser som jeg øsker at de skal være for mine? Dømmer jeg andre selv om jeg ikke kan kjenne deres sjelekontrakter? Er jeg takknemlig for alt det gode i livet mitt eller tar jeg det som en selvfølge? Har jeg tilgitt meg selv og andre eller holder jeg fast ved anger og bærer nag til andre? Lar jeg trivielle ting bringe meg i ubalanse? Stoler jeg på min intuisjon eller søker jeg fortsatt etter svar utenfor meg selv?

Rundt omkring i verden skjer faktisk “ en pangstart tilbake til handlinger av lyset” etter hvert som flere og flere mennesker våkner opp og står rakrygget for det de tror på. Demonstrasjoner verden over krever “fred, ikke krig”, “kjærlighet, ikke hat” og “likeverd og like rettigheter for alle”. Dette er lyset i aksjon og hele tiden har lysarbeidere gått i bresjen.

Og “ de vil alle gå ned med det synkende skipet, så å si, eller løfte seg og utvikle seg videre”. Hver eneste sjel har rett til å velge om de vil ta imot lyset eller ikke. Mennesker som velger å ikke ta mot lyset vil se hvor dumt dette var når de nøye gjennomgår og analyserer livet sitt ved ankomsten i Nirvana og dette vil styrke deres besluttsomhet om “å se lyset” i senere inkarnasjoner.

Det forrige budskapet vårt inkluderte informasjon som vår leser tilskrev “troverdige kilder”, om negative ekstraterrestrielle grupper som benytter teknologi til å “ til å fjerne og stjele våre sjeler for alltid”. Det er tydelig at de mørke trapper opp sitt spill for å skape frykt ved å presentere “påstander som er temmelig langt fra sannheten” om hva som skjer når livet deres på Jorden ender. Det følgende er to andre eposter som nylig er sendt til min mor – svaret vårt er en påminnelse til alle som er vel kjente med budskapene våre og klar varsel til nykommere.

Det har vært skrevet en hel rekke artikler i det siste om hvordan, når vi dør, Lyset/Tunnelen og Vesener som møter oss alt sammen er noe de mørke har klekket ut for å forpurre vår overgang til ånderiket. Videre er det sagt at vi vil møte en gruppe vesener som umiddelbart kontraktfester oss til en ny inkarnasjonsrunde gjennom å understreke at vi må helbrede og gjøre opp karmisk gjeld. “Er det sant at vi bli møtt av folk som utgir seg for å være noe annet enn de er, bare for å sende oss inn i en ‘ny runde’ inkarnert på Jorden? Er det mulig at vi blir såpass forhindret fra å ‘reise hjem’ at vi i stedt drar til et sted som likner himmelen, men ikke er det?” Det eneste som er sant av dette er, (dere) må gjøre opp (deres) karmiske gjeld. Sjeler velger karmiske læringsoppgaver for å oppnå den balanserte erfaring de trenger for å vokse bevissthetsmessig og åndelig, for å komme videre i sin utvikling; å fullføre disse læringsoppgavene er vekst, evolusjon, og dette er målet for alle sjeler i hver eneste liv.

Og, “Kan du verifisere det jeg har lest, at Jorden er et hologram og at det er et energinett rundt den for å fange sjeler i en evig syklus av inkarnasjoner, som en slags ‘sjele-farm’ hvor vi er fanget slik at andre vesener kan bruke energien vår til sitt eget beste? Er det å gå inn i lyset etter døden en dødsfelle som fanger oss og holder oss i en evig reinkarnasjonssyklus?” Vi kan verifisere at Jorden, akkurat som resten av universet, er et hologram og at reinkarnasjonssyklusen fortsetter helt til sjelen reintegrerer med Det Høyeste Vesen i dette universet, deretter med Skaperen, opprinnelsen til alt som eksisterer i hele kosmos. Resten av informasjonen er usann.

Noen mottakere som har formidlet budskaper har, uten å vite det, kommet i kontakt med mørke entiteter som hevder at de er velkjente, respekterte lys-vesener, mens andre “kanaliserte” budskaper er skrevet av mørke individer her på Jorden. Informasjon fra disse kildene kan innholdet et korn eller to av sannhet som føles ‘riktig’ for leseren slik at de blir forledet til å tro på de usanne, fryktskapende delene også. Frykt er akkurat det de ønsker å skape gjennom disse budskapene – de ernærer seg av fryktens lave vibrasjoner og de kan ikke overleve uten dem! Spådommene deres om katastrofer så som at kystområdene vil bli oversvømmet helt opp til fjelltopper, eller umiddelbart forestående utbrudd av Yellowstones vulkan, eller at et eller annen himmellegeme er på kollisjonskurs med Jorden har alle samme hensikt; men så snart de ligger ute på Internett, så blir disse spådommene spredt blant velmenende mennesker. Denne evige fryktskapingen er grunnen til at vi har oppfordret dere på det sterkeste til å aldri la informasjon vekke frykt i dere – stol i stedet på intuisjonen deres som er budskaper til bevisstheten deres fra sjelen, hvori all sannhet er kjent.

Kan Matthew være snill å utdype sitt utsagn: “Gjeldsettergivelse, som dere kanskje har hørt om, vil bli gjort på en individuell basis, ikke med ett vedtak som skjærer alle over en kam.” [30. mai, 2017] (Denne finner du på norsk på http://galacticchannelings.com/norske/matthew30-05-17.html) Vi sier takk til denne leseren. Dette utsagnet krever virkelig mere forklaring enn vi har gitt i tidligere budskaper. Mange som kjenner til National Economic Security and Reformation Act, det amerikanske lovverket som til vanlig er kjent som NESARA, tolker avsnittet om gjeldsettergivelse som en sletting av all gjeld som alle borgere i dette landet har opparbeidet. ¹

Dette er ikke korrekt. Hensikten med denne bestemmelsen i lovverket er redelighet og rettferdighet i alt finansielt arbeid over hele verden og det ville ikke kunne oppnås ved å slette all gjeld som skyldes flagrant pengebruk og luksusliv mens folk som ikke skylder noen penger ikke ville få noen ting. Denne bestemmelsen er et helt nødvendig nøkkelelement i en global økonomisk reform som vil gjøre slutt på de mørkes internasjonale nettverk av svindel og kontroll som gjennom århundrer har gjort de få styrtrike rikere og henvist resten av verdens folk til fattigdom.

Derfor er ett av målene for dette avsnittet i loven å utradere lånebalansen gitt til ulike land av International Money Fund², som er en Illuminati-eid operasjon. Når nasjonale ledere har beholdt sine penger i bytte for kontroll over dette landets naturressurser, samtidig som gjelden ble pålagt folket, vil tilbakebetalingen av lån og gjeldsrenter gå direkte inn i bygging og oppgradering av disse landenes infrastruktur og andre områder i overensstemmelse med folkets uttrykte ønsker. Denne særdeles omfattende operasjonen vil bli overvåket av gruppe meget erfarne ledere som er håndplukket av, og rapporterer til, et råd av internasjonalt høyt respekterte personer. Lån som har blitt nedbetalt vil bli betalt tilbake, med rente, til regjeringer som benyttet pengemidlene til beste for sitt folk; dette vil gi et solid fundament for disse nasjonenes fiskale stabilitet og fremme økt velstand og utvikling.

Gjeldsslettelse på individuell basis vil komme mennesker som betaler utsugerrenter og har tung skattebyrde til gode. Denne delen av lovbestemmelsen krever reduksjon i balansen for pantelån, andre lån og kredittkontoer med det beløp av renter og inntektsskatt som er betalt gjennom årene. Kombinasjonen av ulike utbetalinger vil eliminere gjeldsbyrden for mange og dersom den er større enn selve gjeldsbeløpet, vil de bli gitt det overskytende. Finansiell hjelp vil bli gitt til folk som bor i leid bolig eller er hjemløse eller har studielån – for dem vil også dette bli kalkulert på individuell basis. Dersom personene som blir tilkjent de beskrevne utbetalingene eller finansiell hjelp ikke lever lenger, vil beløpet bli fordelt til familien deres eller i samsvar med deres testamente.

Vi har blitt fortalt at denne gigantiske operasjonen vil begynne så snart som mulig etter at pengemidlene er gjenervervet, dvs. de illegalt og umoralsk ervervede kjempeformuer som Illuminati har samlet seg og fortsatt har klørne i. På grunn av at dette gigantiske forehavendet er globalt i sitt omfang og fordi hjelp til alle som lever i fattigdom er første prioritet, vil tålmodighet være deres beste venn men dere venter på “deres tur”. I mellomtiden oppfordrer vi dere til å benytte universets lov om tiltrekning til deres egen fordel – kraften i positive tanker og følelser kan ikke understrekes for ofte!

Elskede familie, lysvesener over alt i dette universet roser deres urokkelige dedikasjon til å hjelpe Gaia og hennes jordiske familie og støtter dere med energien av uforbeholden kjærlighet som det ikke finnes maken til.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif

¹ NESARA er et amerikansk lovverk som ble signert 2001, men aldri ratifisert av Kongressen. Det er et lovverk som etablerer et åpent, hederlig, gjennomsiktig regelverk for bank- og finansvirksomhet, basert på erfaringer med det motsatte og grunnlagt på verdiene i den opprinnelige amerikanske Grunnloven. Tilsvarende lovtekster og prinsipper er utarbeidet for alle land, på deres eget språk (GESARA), og ligger klare til å implementeres straks Amerika (ikke USA Inc.!) har ratifisert NESARA. Da vil tilsvarende «opprydding» skje også i andre land.

2 Det Internasjonale Pengefondet


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge