Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 27 juli, 2017


Matthew Ward - 27 juli, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Mange av dere har gitt uttrykk for mye av det samme som denne leseren: “Med så mye vanvidd og korrupsjon i regjeringer i hele verden, er det vanskelig å se hvordan vi skal kunne greie å transformere planeten vår og dens folk inn i den Nye Tidsalderen som vi ser for oss.” Den følelsen kan vi sette oss inn i og forstå fordi mange av oss har levd under slike omstendigheter i en eller annen sivilisasjon, men vi har også levd i denne slags sivilisasjoner etter at de forvandlet sin verden til en overdådig skjønnhet som dere ikke kan forestille dere. En dag vil det bli slik på Jorden også.

Gjennom årtusener har brutalitet, bigotteri, svik, forræderi, grenseløs grådighet, krigføring, fattigdom og uvitenhet lagt sitt kvelende teppe over planeten. Men så, for omtrent 80 år siden, kom lyset inn med slik kraft at det rev vekk dette teppet og avdekket all styggedommen. Det var da såfrøene til en dyptgående læringsprosess ble sådd i deres verden og det dere siden har sett er brytningene mellom “utdannelsen” og “studentene” som gjør motstand mot disse nye kursene.

Kun et relativt lite antall studenter kjemper for å beholde de gamle kursene fordi de gjorde at de kunne ha makten over verden, men denne motstanden deres mot det nye vil bli deres fall. Mesteparten av dem som motsetter seg det nye sitter opp til halsen i fordommer – de for-dømmer det ukjente simpelthen fordi det er forskjellig fra det de er kjent med, som blir videreført fra én generasjon til den neste. Med mere utdannelse, mere opplysning, vil de overvinne bigotteriet ved å mestre den kjærlighetsfulle og respektfulle sjels vei. Med tiden vil alle folk bli forent i tankemessig og åndelig bevissthet og lysarbeidere leder an på veien dit.

“Jeg har lest gjentagne ganger & fra troverdige kilder at det finnes mange negative grupperinger av ekstraterrestrielle som venter utenfor planeten vår for å ta oss til fange og hvor de har teknologi til å fjerne og stjele våre sjeler for alltid.” Det finnes negative, eller mørke, ekstraterrestrielle sivilisasjoner, men overhodet ikke i nærheten av Jorden, og det som kanskje er enda viktigere er dette: Sjeler er Skaperens kjærlighet/lys energi, den mektigste kraften i kosmos og uansett hvor avansert teknologi som måtte finnes, så vil den aldri kunne lykkes med å fjerne eller stjele en sjel. Det kan hende at ovennevnte informasjon gav sin tolkning av en rekke hendelser som førte til Skaperens dekret. Selv om så ikke skulle være tilfelle, så vil kjennskap til dekretet og forståelse av hvorfor det ble gitt, hjelpe dere å forstå Jordens situasjon i dag, så jeg ba min mor kopiere inn den delen av en bok.¹

[Dette kapittelet i Avsløringer for en Ny Æra ble formidlet til meg 17. oktober, 1995, da budskapsformidlere i Nirvana ble forsterket med energien av 100 eller flere sjeler for å forhindre at mørke entiteter skulle kunne korrumpere budskapene. Matthew kalte de sjelene som støttet ham for Gruppebevissthet.]

«Mor, vi hilser deg denne morgenen med MONUMENTALE nyheter! Skaperen har gitt dekret om at toppskiktet av de mørke kreftene ikke lenger får lov til å bruke sin frie vilje til å holde en annens frie vilje i fangenskap! Vi skulle ønske dere kunne ha bevitnet jubelen blant åndelig høyt utviklete sjeler i hele dette universet da dette budskapet ble gjort kjent av Skaperens budbringere!

Vi skal forklare hvorfor dette dekretet er en aldeles vidunderlig seier, av en størrelsesorden man aldri har sett maken til, for lysets styrker. Ved Skaperens Lov har hvert eneste lysvesens valg gjort av fri vilje alltid vært, og vil alltid bli, respektert. De høyeste av mørkets krefter har imidlertid ignorert denne loven og brukt sin frie vilje til å ta til fange den fri viljen til enhver sjel som utviklet “onde” tendenser. Dette styrket hele tiden energien til de mørke kreftene og gjorde at energien av deres kombinerte frie vilje ble mye sterkere enn den frie viljen til hvert enkelt lysvesen. Og dette er grunnen til at mørket gjennom årtusener har vært i stand til å skape negativitet over alt i dette universet og at den frie viljen til individuelle lysvesener ikke har vært i stand til å stanse det.

I overensstemmelse med Skaperens dekret har Gud tatt fra de mørke kreftene muligheten til å misbruke sin frie vilje i dette universet og satt fri alle sjeler som var tatt til fange. Nå som den frie viljen til ALLE sjeler kan respekteres fullt ut, så er den tidligere svært ujevne kampen mellom lyset og mørket over!

Den mest dyptgripende virkningen på Jorden er denne: Renselsesarbeidet for å fri planeten deres fra store mengder akkumulert negativitet kan får et langt mindre omfang og intensitet enn det som hadde vært påkrevet før dette dekretet. Da renselsesaktiviteten begynte for omtrent et halvt århundre siden, var de intense negative energiene fortsatt økende og hele planetens eksistens sto i den ytterste fare. Det lyset som trengtes for å redde Moder Jords kropp, behøvdes også for å kunne restrukturere DNA-oppsettet for hennes beboere av menneskeslekten, en oppgradering som er av essensiell betydning både for åndelig klarhet og fysisk overlevelse i de høyere densiteter som Jorden er på vei mot.

Denne restruktureringen hadde kunnet vært gjort på et øyeblikk, men er fortsatt pågående fordi kampen mellom lyset og mørket ikke bare hindret at det kunne skje så raskt, men fordi mørket stadig tilførte energi til negativitetens enorme trykk som holder bevissthetsnivået til Jorden folk på et lavt nivå. Gjennom de siste fem tiårene har lys blitt strålt inn fra mektige kilder utenfor Jorden for å motvirke denne negativiteten. Uten det enorme omfang av det innkommende lyset, ville de mørke ha lykkes med å ta alle sjeler på Jorden til fange, men takket være lysets styrker, så er ikke dette lenger en gang en potensiell mulighet.

Selv om mørket ikke lenger har makten av den samlede frie vilje av sine tilfangetagne sjeler, så lar ikke virkningen av den lange fangetilværelsen seg ryste av helt plutselig. Gjennom sine tanker, følelser og handlinger – på samme måte som alle andre individer som har mørke tendenser – genererer de fortsatt negativitet. Dette vil litt etter litt svinne helt til Jordens befolkning vil være bare sjeler som lever i lyset.

Inntil Jorden har kvittet seg med all negativitet, så vil den fortsette å bli forløst gjennom kraftige geofysiske hendelser. Mange usynlige hjelpere vil minske ødeleggelsene og tap av liv. I tillegg til det mektige lyset som stråles inn til Jorden av høyt utviklete sivilisasjoner, vil deres avanserte teknologier lindre effekten av jordskjelv, vulkanutbrudd og voldsomme stormer. Blant disse sivilisasjonene, Mor, finnes de representanter som gjennom deg sendte sine klare og tydelige budskaper til Jordens folk.

Matthew, nyhetene dine om Skaperens dekret og hva dette betyr for Jorden er mer enn jeg evner å beskrive med ord! Men vil disse presentasjonene av budskaper fra andre sivilisasjoner ha den samme verdien nå, da?

Absolutt, Mor! Gjennom mange årtier har disse sjelene vært med å hjelpe til å redde selve Jordens liv og åndedrett! For de fleste mennesker på Jorden er det totalt ukjent at uten intervensjon fra deres positive familie fra verdensrommet, ville det ikke vært mulig å holde Jorden i stabil bane mens hun kom til hektene igjen etter at hun hadde vært helt i dødens favntak. Selv om renselsen ikke behøver å være så kataklysmisk som man opprinnelig trodde, så er det nødvendig at Jordens folk kjenner til den urokkelig viljen disse sivilisasjonene har til å hjelpe dere uansett hva slags tiltak som måtte behøves. Enn videre er deres uvurderlige hjelp like livsviktig nå som før ettersom mørket betrakter Jorden som en premie som man kan vinne eller tape, og i sin frenetiske innsats for å vinne, skrur de opp styrken på sine taktiske våpen som frykt, kaos, løgner, forvirring og voldsbruk.

Så absolutt ja, Mor, disse budskapene har den samme kritiske viktighet nå som før Skaperens dekret! Å vite at dere er medlemmer av en familie fra universet og kjenne til den assistanse mange har gitt Jorden, er de av helt avgjørende betydning for å høyne massenes bevissthet slik at dere ikke blir offer for de mørkes ondsinnete sluhet! Åndelig høyt utviklete sjeler i hele dette universet ønsker meget sterkt at denne pågående hjelpen blir kjent for alle i takknemlighet og at dere med glede vil ønske deres brødre og søstre i ånden velkommen, i kjærlighetens og samarbeidets ånd. Mor, budskapet du har mottatt vil hjelpe til å rydde veien for dette.

Ja, jeg forstår det nå. Bortsett fra en sterk reduksjon i renselsens drastiskhet, hva annet har vi i vente?

På det individuelle plan, dualiteten i hver enkelt sjel – de personlige karmiske valg for å oppnå den balanse som er nødvendig for sjelens utvikling og reintegrering med Gud – alt dette vil bli løst på beste måte. Sannheter som lenge har blitt holdt skjult, vil komme frem, sånn som det faktum at hver eneste en av dere er en uatskillelig del av Gud og alle andre sjeler og at telepati er en evne dere har med dere fra dere blir født. Disse og mange andre sannheter vil komme frem litt etter litt gjennom de neste årene etter hvert som lystes styrke fortsetter å øke og når frem til hjerter og sinn. Ikke alle sjeler vil være mottakelige, og det er all right – de vil ha muligheten i andre liv til å ta imot og omfavne lyset.

Det vil skje mange forandringer i regjeringer og myndigheter på alle plan etter hvert som korrupte og tyranniske ledere blir erstattet av personer med visdom og åndelig integritet. Denne prosessen vil også ta mange år fordi det vil være sterk motstand fra de nåværende ledere og de som følger i deres mørke fotefar, men til slutt vil lyset få overtaket med slik intensitet at de mørkes makt simpelthen vil opphøre å eksistere.

Pengesystemet deres vil bli endret. Det er ikke behov, men grådighet som er basis for handelsvirksomheten og hele Jordens økonomi – med denne kjernen av mørke kan ikke disse systemene overleve når lyset stadig øker. Når ærlighet og hederlighet igjen kommer tilbake i all handel med varer og tjenester, vil det som er til beste for alle være den nye standarden.

Mange kilder til mind control², som er som utbredt i deres verden og omhyggelig utklekt av mørke mester, vil reduseres, og deretter elimineres, etter hvert som folk “ser lyset”. De som nylig har blitt satt fri fra de mørkes grep har i løpet av sin fangetilværelse mistet evnen til å lytte til samvittigheten; denne evnen vil vende tilbake og forsterkes på grunn av lysinfusjonene som vil hjelpe dem å bruke sin nylig gjenvunne frie vilje på positive måter.

Kort sagt vil alle tiltak som er designet til å føre folk bak lyset og holde dem i uvitenhet, frykt eller elendighet opphøre når de siste rester av mørke blir transmutert til lys. En transformasjon av et slikt omfang kan ikke skje over natten, så vi oppfordrer alle på Jorden til å glede seg over at dere hele veien på denne spennende veien mot den Gyldne Tidsalderen er ledsaget av lysende sjeler fra hele universet som gir dere kjærlighetsfull hjelp underveis.»

Tusen takk, Mor. Slik dere regner tiden har det nå gått omtrent 22 år siden du mottok dette budskapet; i kontinuumets nå-øyeblikk gjelder imidlertid Skaperens dekret både i fortiden, i nåtiden og i fremtiden. Mange, mange sjeler på Jorden er i sitt første eller andre fysiske liv etter at de fikk tilbake sin frie vilje og deres langvarige fangenskap i mørket har gjort dem sårbare for de lave vibrasjonene av vold, svik, grådighet og bigotteri. Men slett ikke alle tidligere fanger har gitt etter for dette. De fleste av dem ønsker en fredfull verden hvor mennesker lever sammen i samarbeid, fremskritt og hvor alle har det bra; og noen av dem deltar i fredsdemonstrasjoner og bevegelser som resulterer i lovgivning som gir rettferdig behandling av alle borgere eller beskyttelse av miljøet eller dyrelivet.

Slike lover skulle ha kommet for lenge siden, og de gjelder fortsatt ikke for alle over alt, og vold og ødeleggelse har ikke opphørt. Sannheten er at borgerrettigheter og menneskerettigheter for hvert enkelt menneske i hele verden, respektfull behandling av alle dyr, ivaretakelse av Jorden selv, og fred og hederlige ledere i alle nasjoner enda gjenstår å manifestere. Men sett fra vårt ståsted er hastigheten på fremskrittene i en sivilisasjon som for bare åtte tiår siden befant seg i dyp tredje densitet, aldeles forbløffende – dette er helt unikt i hele universet! Og denne forandringen i samfunnsmessige holdninger kunne ikke ha skjedd uten lyset – den samme energien som KJÆRLIGHET – innstrålt til planeten fra talløse medlemmer av vår universelle familie og utstrålt av lysarbeidere.

Lysvesener fra hele universet hedrer og ærer alle dere frivillige for deres urokkelige troskap mot oppdragene deres med å hjelpe all verden folk med å skape Jordene Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif

¹ Boken han referer til er en av mange bøker som er utgitt på The Matthew Books Bøkene er å få kjøpt på engelsk i elektronisk format for Kindle lesebrett. På nettsiden finnes omtale av alle bøkene pluss muligheten til å lese ett kapittel fra hver bok, men altså på engelsk.

² Vi har egentlig ikke noe godt norsk begrep for Mind control. Derfor benytter jeg det engelske. Det kan være nyttig å klargjøre hva dette egentlig er. Mind control eller tankekontroll innbefatter både psykologiske mekanismer, meningsdannende virkemidler som utdannelse, massemedier samt tilhørighet til spesielle grupper og religion. Mange benytter begrepet “programmering” om dette, eller propaganda. Når en løgn blir gjentatt ofte nok ender den opp med å bli betraktet som sannhet. I tillegg kommer fiendeskapende propaganda hvis mål er å skape følelsesladde fronter mellom mennesker av ulike oppfatninger eller tro som kan danne “antennelsesmaterialet” for konflikt og krig. De groveste tilfellene er når en lett påvirkelig person blir bearbeidet og fylt med tvangstanker slik at de kan begå bestialske handlinger når “triggeren” blir utløst.


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge