Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 12 august, 2014

Matthew Ward - 12 august, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Mange av de leserne som spør om Ebola-utbruddet refererer til det som “Ebola-frykt kampanjen” - og det kan man med rette si, ettersom å skape frykt var en av grunnene til at viruset nylig ble sluppet ut på nytt. Det ble utviklet i laboratoriet av Illuminati vitenskapsmenn for nesten 40 år siden, hadde det to hensikter: å skape en pandemi og å fylle folk med den frykten som går hånd i hanske med virulente, smittsomme sykdommer.

Vi nedtoner ikke Ebolas alvorlighet i dag ved å si at det den gang visserlig var en sykdom å frykte. Den spredte seg raskt og krevde mange liv før den ble brakt under kontroll; og utbruddet resulterte i vidtspredt og voldsom negativitet på grunn av de høye dødstall, sorg, kaos og frykt. Nå er det slik at personer med god helse som får denne sykdommen og får den behandling som trengs, kan komme seg helt igjen, og, akkurat som det er tillfelle med enhver alvorlig sykdom, hadde de personene som døde svekkete immunsystemer før de ble utsatt for Ebola eller så ble immunsystemene deres alvorlig overbelastet av den utmattelse som oppsto i den ekstremt krevende pleien av pasienter. Denne gangen vil Illuminati imidlertid ikke oppnå på langt nær den mengden negativitet de ønsket , slik heller ikke deres andre forsøk i nyere tid på å ødelegge jordens befolkning lykkes med.

Dere husker kanskje at for kun få år siden dukket SARS, fugleinfluensa, svineinfluensa og den “nyslupne” H1N1 opp i rask rekkefølge, ledsaget av globale mediaoppslag om «en fryktet pandemi» straks den første diagnosen av en slik sykdom var stilt; og som utrolig hendig var, var allerede vaksiner klare. Den intense publisiteten og den frenetiske mobiliseringen for å skaffe vaksiner varte kun kort tid fordi det ble tydelig at siden bare noen få dødsfall hadde skjedd, så var ikke Jorden rammet av noen pandemi. Vitenskapsfolk fra lysarbeidernes rekker nøytraliserte virusene i vaksinene som var designet til å spre – ikke forhindre – disse sykdommene, og alle var en total fiasko med hensyn til å oppnå sin hensikt: å eliminere milliarder av menneskeheten som Henry Kissinger, topplederen i Illuminati, omtalte som «unyttige spisere.»

AIDS, som ble utviklet i laboratorier omtrent fem år etter Ebola-viruset, har vært mye mer vellykket i Illuminatis øyne. Mens symptomene kommer nesten umiddelbart ved Ebola og de fire nylige sykdommene vi nevnte, utvikler AIDS, som spres dels ved kontakt, dels gjennom den såkalte «behandlingen», seg meget langsomt og overføres av tilsynelatende friske mennesker. Således har den gått sin gang gjennom årene helt siden den ble introdusert i befolkningen.Ved så å gjøre gjorde den det mulig for de millioner som bukket under av den og alle som elsket eller pleiet dem, å erfare de valg de hadde gjort i sin sjelekontrakt.

Likevel er det logisk å undre seg over hvordan denne sykdommen, samt den dødelige og langvarige Ebolaen kom helt ut av kontroll, mens viruser som var utviklet mye senere, med samme hensikt, ikke gjorde det. Det er to grunner til dette. AIDS og EBOLA-virusene ble fabrikkert og sluppet løs på menneskene før Gaia’s fri-vilje-valg om at hennes befolkning ikke skulle bli eliminert en masse, uansett med hvilke virkemidler; og da Gud befalte at hun skulle få sin vilje, ble det gitt inspirasjon til opp-lyste sjeler om å sørge for at Illuminatis planer ble dømt til å mislykkes. Og, fordi det var mye mindre lys på planeten og i befolkningen for omtrent tretti år siden, var menneskenes kropper da mer sårbare for sykdom.

Muligens er det mediafokuset på Ebola som ligger til grunn for det store antall e-poster om andre helse-anliggender og vi vil derfor ta opp de som det mest hyppig er spurt om. Hvordan kan vi vite hvilke symptomer som er oppstignings-relaterte og hvilke som ikke er det; i hvilken grad innvirker genmodifisert mat negativt på helsen; hvor mye påvirker toksinene i “chemtrails” oss; hva kan vi gjøre for å styrke immunsystemet vårt; hva er det som forårsaker kronisk lav energi og utmattethet; når vil alle former for sykdom forsvinne?

I alle disse situasjonene er svaret lys - det remedium som passer i alle situasjoner – og vil vil med glede tilby informasjon som kan være til hjelp med hensyn til å absorbere lys. Hensikten med budskapene våre har alltid vært å tilby opp-lys-ning, veiledning og oppmuntring gjennom disse transformative fasene planeten og alle hennes beboere går gjennom; og spesielt i de nå fremherskende vibrasjonene hvor “det gode” blir bedre og det«dårlige» blir verre, er det av avgjørende betydning at dere tar godt vare på dere selv mentalt, kroppslig og åndelig! God helse gjør det lettere for budskaper fra sjelen å nå frem i bevisstheten, og sjelen deres forteller dere at dere må se ut over illusjonen, for å åpne deres sinn og hjerte til realiteten om hvem dere er – dette er hva Oppstigningen egentlig handler om!

Og så er det slik at de stadig høyere energinivåene på Jorden skaper en rekke ulike fysiske, mentale og emosjonelle anomalier slik som verking på ulike steder i kroppen, humørsvingninger, en sterk tilbøyelighet til å handle på impulser, nervøsistet, forvirring, utmattethet, vanskeligheter med å huske ting, trangbrystethet, depresjon, kvalme, eksem, kardialgi, forstoppelse, diaré og generell kraftløshet. Hvis et av kroppens systemer er svakere enn de andre, eller dårligere understøttet, så vil dette systemet være mest utsatt for hva det nå måtte være for stressende tilstand som er mest relatert til det. Når disse symptomene og tilstandene skyldes de forhøyede vibrasjonenes forandring av cellestrukturen fra karbon- til kystallbasert, vil individer med god helse raskt tilpasse seg og symptomene vil forsvinne inntil neste bølge kommer, som igjen følges av en ny rask tilpasning og så videre; og jo mere lys som finnes i en kropp, jo mindre merkbare er disse effektene.

Vær også våkne for at symptomene som assosieres med oppstigning også kan være indikasjoner på et helseproblem som holder på å utvikle seg. Dersom det dere opplever varer over tid eller blir verre, vær snill å ta kontakt med en helsearbeider, fortrinnsvis en dere ville kalle «holistisk» eller «alternativ», som vet at reseptmedisin kan forverre en tilstand, mens naturlige ingredienser i riktige doser har en virkning som forbedrer tilstanden.

Det er også en annen viktig faktor her. For å utbalanser tidligere liv eller fullføre uavsluttet karmisk læring, er det noen sjeler som velger en alvorlig sykdom, sykdom som gir kronisk svekkelse, dyp depresjon eller unormal mental funksjon. I slike tilfeller kan selv ikke de mest kunnskapsrike medisinske spesialister lykkes i behandlingen av tilstanden, ei heller kan energi-arbeidere. Dette betyr ikke at kjærlighet-lys energien som energi-arbeiderne kanaliserer ikke kan nå de syke personene; men det er det at sjelen ikke tillater aktiveringen av sin kropps selvhelende mekanismer.

Alle kan sende kjærlighet-lys til hvem som helst, til folk over hele verden og til Jorden selv, og den energien som sendes ut når frem til sin bestemte destinasjon fordi det ikke er noe som skiller den ene fra den annen i den universelle bevisstheten – denne bevisstheten erhva som menes med at Alle Er Ett. Og aldri i noe tilfelle vil en fysisk, mental eller emosjonell tilstand forsinke eller hindre en personlig oppstigning for en person som lever i samsvar med de valg som ligger i sjelekontrakten.

For å gå videre nå: med unntak av kornsorter som er designet for å gi kun én avling – dette er basert på grådighet og er negativt ladet – så er genetisk modifiserte matvarer i de fleste tilfeller oppfattet som å være mye mer skadelige enn de i virkeligheten er. Gjentatt publisitet om enhver situasjon resulterer i utbredte oppfatninger og tro, og hva enn det enkelte menneske tror, så er dette deres virkelighet. Derfor er det slik at troen på at genmodifiserte matvarer er skadelige skaper de skadelige effektene forbrukerne attribuerer til dem; men det er kjemikaliene i industrielt bearbeidet mat, gjødselstoffer, giftige plantevernmidler og farmasøytiske stoffer, samt steroider og antibiotika gitt til dyr i næringskjeden, som er farlig for helsen deres.

Den mest lys-fylte maten er frukt og grønnsaker, og hvis dere har råd til det, så spis organisk dyrkete produkter; velg kjøtt fra dyr som som har sertifikat på at de er fri for tilsetningsstoffer og sjømat som har vokst naturlig eller er dyrket på adekvat vis. Hvis prisene gjør dette umulig for deg, så vær snill å ikke ha noen negative tanker om det du spiser i stedet! I kostholdet og dietten, som for alle andre temaer, er positive tanker mektige og så er også takknemlighetens lys – føl deg takknemlig for maten, be om at den tjener ditt høyeste gode, og tro at den gjør det!

Med tiden vil Jorden, luften og vannet blir fullkomment rent igjen og maten vil få tilbake sitt naturlige næringsinnhold. Kroppers krystallinske cellestruktur vil trives best på frukt, grønnsaker, nøtter og kornsorter; kjøtt og sjømat vil ikke lenger oppleves som velsmakende; matallergier vil forsvinne og det samme vil også dagens nærmest allestedsnærværende kjemikalier.

Selv om giftstoffer fra alle kilder påvirker helsen negativt vil kroppens selvhelende evner motvirke eller redusere de mest skadelige virkningene når immunsystemet fungerer optimalt. Lys er essensielt for å opprettholde optimal funksjon av immunsystemet og den beste måten å absorbere lys på er positive tanker og følelser. I den forbindelse ber vi dere å huske på og være takknemlige for at mannskapene i romskip benytter sin teknologi til å nøytralisere eller redusere så mye som mulig av giftstoffene i «chemtrails» og alle andre forurensende stoffer i jorden, atmosfæren og vannet.

Lysabsorbsjon faller mye lettere for personer som har en balansert livsstil. Sammen med å ta hensyn til anbefalingene fra helsespesialister og ernæringskyndige, vil disse følgende forslagene hjelpe dere med å oppnå eller gjenoppnå balanse: Tilbring så mye tid dere kan for dere selv i stille omgivelser og glede over Naturen. Gi dere selv anledning til å utvikle deres talenter og tillat kunstneriske uttrykk strømme. Vær vennlig mot alle personer og dyr og reagér med ro på ubehagelige overraskelser og konfrontasjoner. Velg lesestoff og annen underholdning som gjør hjertet deres oppstemt og lytt til melodiøs musikk. Smil og le ofte! Monatomisk gull, som kanskje er mest kjent for å styrke hjernens funksjon og klarhet, styrker også immunsystemet.

Kronisk lav energi og utmattethet er ikke oppstigningsrelatert på den måten at den indikerer om en person lever et fromt liv eller ikke; men det betyr imidlertid at kroppen er i en tilstand av alvorlig lys-mangel. Denne mangelen kan stamme fra en eller flere udiagnostiserte helseproblemer – kanskje begynnelsen på en sykdom eller alvorlig sykdom, metabolsk eller hormonell ubalanse, dehydrering eller alvorlige mat-allergier. Intense bekymringer holder energiene på et lavt nivå. Langvarig eksponering for stråling fra computere, TV og mobiltelefon; kjemikalier i reseptmedisin; en næringsfattig diett og virkningen av forurensende stoffer er andre muligheter.

En eller fler av disse potensielle årsakene til utmattethet og lav energy kan komme i tillegg til – eller kanskje mer sannsynlig være forårsaket av emosjoner som mangler lys. Enten de er dypt fortengt eller uttrykt med voldsomhet, så vil følelser som frykt, sinne, forakt, skyld, anger, bitterhet og sjalusi drenere dere for energi, og en vanlig energilekkasje har sin rot i ubalanserte parforhold - den «lav-energetiske» personens emosjonelle system er overveiende feminint og den andres er dominerende maskulint. Dette har overhodet ikke noe med personens kjønn å gjøre, kun med hvordan personens energisystem er satt opp, og det ubalanserte forholdet kan være mellom livslange partnere, søsken, forelder og barn, arbeidsgiver og ansatt, naboer, venner, med-eiere i et firma, lagkamerater - to individer i hvilket som helst slags forhold som involverer hyppig kontakt.

Når man da husker på at energi er lys og at lys er kroppens livskraft, drenerer således personen med maskulin energi selve livskraften ut av den personen som er av feminin energi. Når et slik arrangement er karmisk, er det sjelden livslangt. Læringssituasjonen er fullført når den “utmattede” personen tar steg for å remediere forholdet eller kommer seg ut av det. Dersom denne personen ikke gjør noen av delene og ting fortsetter slik de var, vil ikke uttrykket deres «Han – eller hun - vil bli min død» være langt fra sannheten.

Noen sjelekontrakter innbefatter at man går hver sin vei slik at begge personene kan oppleve livleksjoner sammen med andre folk. Dette er ofte tilfellet med personer som har barn – alle i familien valgte (i sin livsplan) å oppnå den læring som foreldrenes havarerte forhold tilbyr. I andre kontrakter ligger at begge personene erkjenner behovet for å forbedre forholdet mellom dem, samt ønsket om å gjøre de nødvendige forandringer for å oppnå dette. Fordi ingen vet hva som står i hans eller hennes kontrakter, gir sjelen sterke signaler som kan sammenliknes med enorme piler, som peker i retningen av det man i sin sjeleplan har valgt å oppleve. Men fri vilje står over alt annet og, akkurat som i enhver annen situasjon, har personene i et ubalansert forhold valget om å ignorere sjelens veiledning – og når de så gjør, vil senere liv tilby flere muligheter til å «se og lære».

Sykdom vil ikke forsvinne “over hele fjøla” før befolkningen har absorbert nok lys til at detror at de kan være sykdomsfrie – tro skaper virkeligheten. Dette er også tilfellet når det gjelder foryngelse av sviktende organer og at tapte lemmer vokser ut igjen – regenerering eller gjenskaping av full helse vil ikke skje med ett mektig sverdslag fordi disse prosessene også krever tro.

Mennesker som uten noen som helst tvil tror at de kan bli friske av lammelser eller at hjertet deres vil fungere perfekt uten noen pacemaker, for eksempel, vil greie å oppnå dette tidligere enn personer som vakler i sin tro og mye raskere enn dem som tviler på at de har noen som helst evner i denne sammenheng. Det er et spørsmål om hvor mye lys som har sivet inn i sinn, kropp og ånd; og for øyeblikket tror de fleste i verden ikke at noe så «magisk» det å skifte ut tennene sine med helt nye tenner overhodet er mulig.

En dag vil alle i deres verden vite ikke bare hvor enormt fantastisk kroppene deres er designet, men også hvilke fantastisk mektige sjeler dere er!

Elskede søstre og brødre, vi er ivrige etter å se at dere oppdager deres iboende kunnskaper og evner og inntar deres rettmessige plass i vår universelle familie som de multidimensjonelle sjelene dere er.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

[Bemerk: Det neste budskapet vil komme i slutten av September. I perioden frem til da har jeg mange gjester på besøk og jeg skal også reise til Panama til min sønnesønns bryllup og familiegjenforening.]Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge