Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 25. september, 2017


Matthew Ward - 25. september, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. En stadig dypere bekymring omkring Nord-Korea har ført til innsendte spørsmål som “Kan skip lande dersom ekstraterrestrielt nærvær kunne forhindre atomkrig?” eller kommentarer som “Det ville virkelig være til stor hjelp hvis avsløringen og landingene kunne skje snart!” Kjære dere, la oss forsikre dere at en stadig skarpere retorikk ikke vil føre til atomkrig og skulle likevel raketter med atomstridshode bli skutt opp, så ville mannskapene i ekstraterrestrielle skip sørge for at de ikke detonerte.

Når det kommer til avsløringen (av ekstraterrestrielle sivilisasjoner og deres nærvær i vårt solsystem) står det vi fortalte dere for en stund tilbake fortsatt ved lag: Gud har det overordnete ansvaret for når det kan skje, for bare Han kan vite når det kan skje med full sikkerhet for både de som skal lande og for Jordens folk. De siste detaljer i kunngjøringer om ekstraterrestrielt nærvær vil bli skreddersydd for det aktuelle øyeblikket, men vi har ikke hørt om noen endring i den basisplanen. Via telekringkasting sendt simultant gjennom alle nasjonale systemer, vil internasjonalt respekterte personer annonsere at skipene til vennligsinnete sivilisasjoner med fredelige hensikter befinner seg på himmelen over dere og at noen vil lande temmelig snart. Deretter vil møter hvor høyt respekterte representanter for Jorden ønsker nylig landete, høytstående representanter utenfra velkommen, bli sendt på luften og, om ikke akkurat på samme tid, så straks etterpå, vil medlemmer av vår universelle familie, som har ansvar for ulike oppdrag rundt om på Jorden, bli introdusert i en kringkasting fra en felles konferanse. Etter hvert som samfunnet begynner å venne seg til sine gjester – og lysvesener gjennom hele universet vil være over seg av glede over å se Jordens folk gjenforenes med og naturlig omgås disse familiemedlemmene - vil vitenskapsfolkene deres og spesialistteam fra Jorden komme sammen og dele sine ideer og teknologier og da vil arbeidet med å bringe Moder Jord tilbake til sin opprinnelige helse og skjønnhet begynne for alvor.

Til lesere som spør om det er sant at avsløringen vil skje den 21. desember, vil vi si at ingen ting bør betraktes som umulig, men vær snill å ikke regne med det. Illuminatiene vil ikke at folk en gang skal spekulere på om det eksisterer vennligsinnete ekstraterrestrielle selv mange lysår borte. For å forhindre avsløringen av sannheten om dette og kunngjøringen av NESARA, som var fastsatt til 12. september, ble 11. september-forræderiet mot de Forente Staters folk gjennomført, og siden den tid har Illuminati lykkes å legge lokk på hele sannheten om dette infame angrepet og all den informasjonen som skulle ha vært kunngjort på det tidspunktet.

Ja, det kan sies med absolutt sikkerhet at andre sivilisasjoners nærvær vil bli offentlig kunngjort, men vi ber dere om ikke å forvente det på en eller annen dato som blir spesifisert i et eller annet budskap som sirkulerer på Internett – mørke kilder angir oppdiktede datoer for begivenheter de vet det ikke vil skje. Når datoen kommer, men begivenheten uteblir, reagerer mange mennesker med desillusjonerthet, motløshet eller sinne, følelser som utstråler de lave vibrasjonene som de mørke sjelene ernærer seg på, og dersom det at hendelsen ikke skjer gjør folk overbevist om at ingen ting i kanaliserte budskap er troverdig, så vil det være et dobbelt kupp for de mørke.

Vi ønsker å svare på spørsmålene deres om åkersirkler på grunn av deres relevans med hensyn til avsløringen av ekstraterrestrielt nærvær og landingene, så vi skal komme til det. Først vil vi imidlertid si at de er laget av spesialiserte kunstnere, det er vel riktig å kalle dem det, om bord i noen av romskipene som omgir planeten. Deres evne til fokusert konsentrasjon på et mentalt bilde skaper elektromagnetiske “stensiler” som bli sendt til de utvalgte åkrene hvor de bøyer kornets stengler nøyaktig i overensstemmelse med kunstnerens uhyre detaljerte mentale bilder.

Noen kornsirkler formidler budskaper, men de som lager dem vet at korrekte tolkninger vil være sjeldne, så designene er først og fremst for skjønnhet og begeistret beundring. Vi vil vel antyde at noen tolkning ikke er nødvendig for å glede seg over disse aspektene av kornsirklene, men at hensikten med dem er langt viktigere: de er et håndgripelig bevis på at andre sivilisasjoner befinner seg i nærheten og siden de kan reise til Jorden, så er det helt klart at de kunne invadert hvis de så ønsket, men det har de ikke gjort. Gjennom mer enn førti år har disse fantastisk flotte mønstrene, som dukker opp i løpet av natten, oftest i England, men også i mange andre land, og nå mer enn tusen i tallet, forbløffet både vitenskapsmenn og statsledere. Dette alene ville være grunn nok for massemediene til ikke å nevne dem, men den virkelige grunnen til at de blir sensurert og tiet i hjel er at den presisjon de er laget med, og at de dukker opp helt plutselig, viser at de ikke kan være laget av mennesker – så hvem er det da som lager dem?

Illuminati vet det. Dette er grunne til at de gjennom sin innflytelse bl.a. i filmindustrien og dataspillindustrien portretterer ekstraterrestrielle som groteske vesener son ønsker å erobre Jorden og utrydde dens folk eller gjøre dem til slaver. Hvis folk bare visste hvordan disse gjestene på himmelen på myriader av vis har hjulpet planeten, og at når de lander så vil deres ekstraordinære innsats innbefatte å bringe alle Moder Jords økosystemer tilbake til sin opprinnelige helse, så ville de ønske disse attraktive, hyggelige, kjærlighetsfulle folkene fra andre verdener velkommen med åpne armer.

Men de mørke sjelene er helt avhengige av fryktens energi for å overleve. Og dette er grunnen til at de i tillegg til å gjøre alt for å “forvrenge” bildet av “aliens”, må forhindre at skipene deres som er fullastet med teknologi, kan lande og dette har de gjort gjennom å sørge for a deres verden er i konstant opprør og konflikt og kriser av en eller annen art. Selv om å sette i gang kriger, terrorisme og spredning av smittsomme sykdommer har skapt den mest omseggripende kaos og frykt, så har økonomiske kriser og helt ville værforhold også tjent dem vel. Et nylig eksempel er den uvanlige serien av katastrofale stormer som lakeiene deres i USA satte i gang eller forsterket, og dersom de kan greie å sette skylden på Russland for denne “tuklingen med elementene”, så ville det være enda en vellykket hevnakt mot President Putin for at han nekter å samarbeide med dem.

Mannskaper på romskip mildner det katastrofale anslaget av vind og vann i den grad de kan, men disse hendelsene er personlige tragedier for de millioner som er direkte rammet og det å rydde opp i vrakgodset og gjenoppbygging er en meget alvorlig økonomisk og logistisk situasjon for de rammete regionene. Imidlertid oppveier de positive effektene av mektige stormer de negative virkningene – og det samme gjelder for skogbranner og jordskjelv – enten de er skapt av Moder Jord eller av menneskeheten selv. De forløser negativitet slik at den ikke kan akkumulere og bli et kjempemessig “matlager” for mørke sjeler og hjerter. De gir mulighet for millioner av sjeler til å gå gjennom valgte karmiske læresituasjoner. Den overveldende flommen av bønn fra hele verden, frivillige og nødhjelp fra fjerne land og en veritabel flodbølge av grasrothjelp til de rammete områdene – dette er kjærlighet/lys i aksjon – gjør at vibrasjonene høynes enda mer på planeten og i samfunnet. Og, hver eneste ødeleggende hendelse gjør folk mer og mer bevisste på at å komme sammen og i felleskap å bruke sine åndelige evner til beste for alle mennesker er bedre enn splittelsen de mørke sjelene gjør alt de kan for å fremelske.

“Hva kommer det av at Matthew ikke snakker om reptilianerne som finnes overalt på denne planeten? De som finnes i regjeringene i verden, i massemediene, de som er ‘shape shifters’? ¹ Hvorfor nevner han ikke den kampen som forgår mellom det gode og det onde, og med det mener jeg Satanismen, Djevelen?” La oss først si at ikke alle reptilianere på Jorden er mørke og ikke alle individer med mørk legning er reptilianere. Visst er det slik at noen er det – kongelige som har holdt sin blodslinje ren, medlemmer av “herskerfamilier” som inngår ekteskap for å slå i hop sine formuer og makt og noen individer som har sterk innflytelse i ulike regjeringer - men det er flere mennesker enn reptiler som er av mørk legning, men alle er de medløpere for mørke krefter utenfor planeten. Og akkurat som det finnes lysfylte menneske-sivilisasjoner, så finnes det lysfylte reptilsivilisasjoner. De sistnevnte er svært ivrige etter å rette opp den feilaktige inntrykket av at deres art er synonymt med mørke og de arbeider side ved side med andre arter for å knuse forsøkene fra sine egne mørke slektninger på å skape krig og ødeleggelse uansett hvor i universet det måtte være.

Hver eneste arts DNA er unik, men det er ikke forskjeller i fysiologi som bestemmer om de lever på fromt eller ondsinnet vis. Dette er et spørsmål om valg gjort av fri vilje av enkeltindivider uansett hvilken art de tilhører – en sjel kan være meget høyt utviklet i noen aspekter, men likevel ha mistet sitt lys, bortsett fra den gnisten som er deres livskraft. Imidlertid er det DNAet til reptilianerne, både på og utenfor planeten, som gjør det mulig for dem å overgå Jordsivilisasjonen i både intelligens og manifesteringsevne - dette er grunnen til at de kan skifte form så raskt – og det lille antall personer som er barn av menneske og reptil arver deler av sitt DNA fra begge. Igjen må det sies at denne ulikheten i oppsett ikke har noe som helst å gjøre med de bevisste valg som fører en person mot lyset eller mot mørket.

Kjære brødre og søstre, simpelthen ved å leve utstråler dere lys og vi oppfordrer dere sterkt til å tenke at dette når frem til alle som har falt ned i mørke – for det er de som mest av alle trenger lys. Det er fraværet av lys, denne aller mektigste kraften i universet, som motiverer dem til å fylle dette tomrommet ved å skape frykt hos andre - de trenger denne energiens lave vibrasjoner for å kunne holde seg i live og undertrykke sin egen frykt. De betrakter seg selv som verdens rettmessige herskere og de er redde for å miste denne makten hvis lysets høye vibrasjon når dem. Dette er nøyaktig hva lyset er i ferd med å gjøre, men det de betrakter som det totale fall fra makten vil være dere frelse! Den tsunamien av lys, den samme energien som kjærlighet, som dere sender ut, vil hjelpe disse individene til å vinne over mørket som har holdt dem i fangenskap.

Jeg vil nå snakke på egne vegne om de to reptilianske kommandørene som kom til Nirvana for ca. 20 år siden for å forklare Rådet hvordan deres styrker ville stoppe spredningen av invaderende vesener fra en annen galakse som hadde trengt seg inn i vår galakse. Deres intelligens og likefremhet i måten de beskrev sine evner var i sannhet imponerende, men det var deres hensikt med å komme som virkelig var verdt å merke seg. Reptilianerne er universelt kjent for å bare respektere sivilisasjoner som utmerker seg med krigsdyktighet og våpenmessig styrke; likevel ville de at Rådet skulle vite at de ville beskytte Jordens ånderike og alle andre verdener i denne galaksen hvor kjærligheten/lyset hersker.

Dere vil kanskje syns det er interessant å høre at kommandørenes kropper var kortere og spinklere enn de fleste voksne mennesker, de hadde ikke noe hår, huden deres var grå og øynede deres svarte og gjennomtrengende. Det høres kanskje ikke spesielt tiltrekkende ut, men disse rolige, stillferdig selvsikre mennene i skreddersydde uniformer så meget distingverte ut. Reptilianere i andre sivilisasjoner kan se betydelig forskjellige ut ettersom de, som art, kan manifestere hvilken som helst form de ønsker og kan forandre den på et øyeblikk.

Etter konferansen fikk en av kommandørene tillatelse fra Rådet til å transmittere til min mor en presentasjon, for en bok hun holdt på å skrive, og denne meget opplysende informasjonen var også inkludert i et av våre budskap for noen år siden. [Horiss’ presentasjon og beskrivelse av sitt folk og hjemland er et kapittel i boken «Voices of the Universe» og del av budskapet vårt 24. juni, 2009] Tusen takk, Mor. ²

Og så: det høyere perspektivet på “kampen mellom det gode og det onde” er lys vs. fravær av lys; og Djevelen og Satan er navn som personifiserer de mørke kreftene, det enorme universelle kraftfeltet som dannes av energi sendt ut av alle tanker, følelser og handlinger med negative vedheng. Ulike religioner og religiøse læresetninger utklekket av de selvtjenende få slik at de kunne ha makt og kontroll over massene, har et Høyeste Vesen som avgjør hvor folk skal komme når de dør. Hvis de blir vurdert som “gode” blir de belønnet med å få reise til et sted de kan hvile ut og være i all evighet; hvis de blir vurdert som “onde” blir de sendt til det evige helvete hvor Djevelen, eller Satan, hersker. Slik tro, som har forårsaket århundrer med massive blodsutgytelser i Guds eller Allahs navn, eller andre betegnelser for Universets Høyeste vesen, har ikke det skapte grann til felles med den universelle realiteten at “godt” eller “ondt” er energistrimler med henholdsvis positivt eller negativt vedheng. Takket være lyset som innstråles til Jorden er disse oppfatningene, som er basert på og fremmet gjennom usannheter, i ferd med å smuldre opp.

Kjære familie, vi vet at dere ønsker at dette og andre fremskritt i åndelig og bevissthetsmessig våkenhet skal komme mye raskere. Vi vet også at dere ikke husker at enkelte sivilisasjoner har brukt så mye som 50.000 år, slik dere oppfatter tiden, på å oppnå det dere har greid, men vi ber dere å innse den fantastiske utviklingen lyset deres har greid å oppnå siden forvandlingen av verden begynte for omkring 80 år siden.

Aldri noen gang er dere alene på deres oppdrag med å hjelpe Jordens folk å våkne. Vi og alle andre lysvesener støtter dere med den uforbeholdne kjærlighetens kraft som ingen ting kan måle seg med.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

¹ Jeg fant ikke noe godt ord på norsk for “shape shifters” og valgte å beholde det engelske begrepet. Dette handler om vesener som kan ta hvilken som helst form etter behov og skifte fra en form/utseende til et annet på et øyeblikk. Reptilianerne har denne evnen.

² Dette budskapet er ikke oversatt til norsk, dansk eller svensk, men finnes på engelsk her: http://galacticchannelings.com/english/matthew24-06-09.html. Boken «Voices of the Universe» kan kjøpes på engelsk her: http://www.matthewbooks.com/books/voices-of-the-universe/

Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge