Home > > Sheldan Nidle - May 15, 2012

May 15, 2012

1 Cauac, 12 Moan, 8 Manik

Selamat Jarin! We zijn er weer! Jullie wereld nadert steeds meer het heilige verschuivingspunt. De laatste restanten die gedaan moeten worden zijn nu bezig. De duistere kabbalisten beseffen dat hun arrestaties gaan beginnen en dus zijn ze druk bezig de mondiale chaos te vergroten in de ijdele hoop dat deze stompzinnige acties het onvermijdelijke zullen vertragen. Wij volgen dit gebeuren en nemen nota van degenen die deze opdrachten opvolgen om de kwetsbare aard van verschillende delen van jullie wereld te verstoren. Zuid-Europa en het Midden-Oosten zijn slechts twee speciale brandhaarden op jullie wereld. Intussen staan diverse financiële instellingen op de rand van instorten, en deze vormen de echte tijdbommen die het duister vrezen. Deze situatie staat op het punt openbaar te worden en daarom is dit nieuws dat de media, die door het duister gecontroleerd wordt, niet langer kan negeren. Deze schokkende realiteit zal de gebeurtenissen in beweging zetten waarop we al zo lang hebben gewacht. Het nieuwe bestuur komt tot stand zodra de oude orde verwijderd is, en dan zal de financiering van de welvaart eindelijk kunnen plaatsvinden!

Het momentum naar financiële en persoonlijke vrijheid kan niet gestopt worden. Een grootse opwelling krijgt per dag steeds meer kracht. De volkeren van Gaia eisen dat de ketenen die hen lang vastgebonden hebben aan hun voormalige duisteren heersers voor altijd zullen worden verbroken, en worden vervangen door een steeds groeiende vrijheid die gepaard gaat met verantwoorde soevereiniteit die de kostbare interactieve banden tussen Gaia en jullie moeten herstellen. Deze herstelde relatie markeert het begin van de laatste etappe van jullie reis naar het volledige bewustzijn. Wij komen op het juiste heilige moment om jullie openlijk te assisteren bij de hereniging met jullie familie in Binnen-Aarde. De Agarthanen zijn lang verbonden met jullie A.M. en hebben beiden het plan om jullie te helpen bij een snelle terugkeer naar jullie natuurlijke volledig bewuste staat. Wij allen zijn een familie in deze galaxy en inderdaad, in de hele fysieke Schepping. De eerste-contact-missie is in wezen een thuiskomstfeest voor jullie en jullie uitgebreide menselijke familie.

Onze hereniging markeert het begin van een reeks werkende avonturen die om jullie aandacht vragen. De vroegere Anchara Alliantie zit nu opgezadeld met sterrenstaten wiens leden hun Lichtlichaam willen herstellen om op die manier volledig bewuste wezens te worden. Jullie uitdaging is om jullie recent moeizaam vergaarde kennis en wijsheid te gebruiken om hen succesvol naar hun doel te leiden, en door dit te doen, behulpzaam te zijn om deze galaxy naar het Licht te brengen. Deze grootse onderneming plaatst het toneel voor wat nu de geboorte van een nieuwe organisatie lijkt te zijn die de vrede steunt en ons zelfs verder brengt tot in de wijde zee van galaxies die deze sector van de fysieke Schepping vormen. Jullie onvermoeibaar werk zal worden geëerd, en dit magnifieke potentieel bracht wezens uit duizenden nabijgelegen galaxies ertoe om jullie verbazingwekkende transformatie gade te slaan naar volledig bewuste wezens, die jullie in werkelijkheid zijn. Van onze kant voelen wij ons vooral vereerd dat de Hemel ons heeft toegestaan jullie te begeleiden om jullie vervolgens vreugdevol te verwelkomen in de Galactische Federatie van Licht.

Deze grote restauratie van jullie Zijn is een proces dat de Hemel jullie heeft gegarandeerd op het moment van jullie val in beperkt bewustzijn. Alle grote profetieën van de Hemel is gericht op deze ene daad van herstel. Dus, onze eerste-contact-missie is zowel een vervulling van een oude profetie als de transformatie van deze galaxy naar Licht. We zegenen dagelijks allen in de Hemel, en onze gebeden en rituelen vragen om jullie snelle terugkeer naar het volledige bewustzijn. Elke menselijke samenleving in deze galaxy heeft bijgedragen aan het RNA/DNA dat jullie maakt wie jullie zijn. Jullie zijn onze meest bijzondere familieleden, die op reis gingen en grote moeilijkheden ondervonden, maar die nu in ons midden zullen terugkeren. Wij begrijpen de redenen van jullie wantrouwen en angsten; veel is er gebeurd om jullie vrees voor buitenaardsen aan te wakkeren. Wij begrijpen dit en komen in eeuwige Liefde. Wij zullen jullie informeren over jullie verborgen historie en zullen jullie de plekken tonen van vergeten historie waardoor jullie je kunnen voorbereiden op alles dat aan boord moet worden meegenomen. Het is tijd voor een spiritueel diploma om jullie grootse bestemming te vervullen!

Wij zegenen jullie, dierbare vrienden! Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters! Onze medewerkers, gezegend met wijsheid en aansturing uit de Hemel, naderen het moment dat ze in actie moeten komen om jullie wereld te transformeren van duisternis naar Licht. Heer Surea, gaf, eonen geleden, het startsein voor een goddelijk plan. Dit plan betrof jullie tijdelijke val uit de gratie in de onheilige klauwen van het duister. Deze gebeurtenis werd alleen maar toegestaan waardoor jullie bepaalde ervaringen zouden opdoen die jullie zouden voorzien van wijsheid die jullie goed van pas zou komen. Nu komt het heilige moment om jullie terug te brengen naar de eeuwige vreugden van het volle bewustzijn. Wij allen die het Licht dienen zijn naar dit magische moment gekomen waarop de ‘grote verschuiving’ moet plaatsvinden. Speciale Lichtkamers, doelbewust gebouwd, zijn geconstrueerd en klaar om jullie te ontvangen, wat jullie zal terugbrengen naar jullie natuurlijke staat. Wij zullen binnenkort jullie wereld binnenkomen en zullen jullie veel verborgen waarheden onthullen, waaronder de sleutels naar jullie nieuwe goddelijke werkelijkheid.

Onderdeel van deze nieuwe werkelijkheid is jullie hereniging met jullie zusters en broeders van Binnen-Aarde. Dit is een voorbeeld vanwaar wij onze bevoegdheden kunnen gebruiken om jullie beter te laten begrijpen wat er allemaal rondom jullie gebeurt. Een ander gebied dat hersteld moet worden is de manier waarop het duister vele teksten heeft verdraaid en herschreven die opnieuw verklaard moeten worden in hun oorspronkelijke context. Dit zal jullie volledig klaar maken voor de voltooiing van jullie transformatie naar het volledige bewustzijn. Dit moment is zeer zeker een goddelijk tijdstip! Millennia geleden gaf de Hemel ons toestemming om ons in te schepen op een reis naar profane rijken, en hier leerden we veel dingen, en accepteerden een onsterfelijke goddelijke dienstverlening voor ieder van ons en van jullie. Wij zijn verheugd dat we, na jaren van dienstverlening, een oogst van oneindige vreugde kunnen realiseren, want het duister zal op dit moment zijn hoofd moeten buiten voor het Licht en toe moeten staan dat er een nieuwe wereld wordt geboren.

Wij, de Geascendeerde Meesters, zijn vastbesloten jullie veilig naar het volle bewustzijn te brengen. Deze belofte is voor ons allen een kwestie van eer geweest sinds het begin van de val in een beperkt bewustzijn ongeveer 13 millennia geleden. Onze heilige plicht was op te treden als wegbereiders voor de mensheid, en dus gebruikten we onze vermogens om jullie als mentor te begeleiden. Het duister gebruikte vele listen om jullie te manipuleren en te laten denken dat onze leringen en geruststellingen allemaal ‘luchtkastelen’ waren. Ze verdraaiden onze woorden en knoeiden met de waarheden die wij vertegenwoordigen, en toch beletten deze ongunstige omstandigheden ons niet om de wensen van het goddelijk plan uit te voeren. Nu is het voor ons de tijd om hier openlijk te midden van jullie te wandelen. Wij ontmoeten vaak de duistere zielen en ze weten heel goed dat onze intenties het einde van hun macht over jullie signaleren. Wij verwelkomen dit nieuwe tijdperk en verheugen ons erop dat we binnenkort ons opnieuw onder jullie kunnen vertonen.

Vandaag brachten we jullie een ander wekelijks bericht. Het is tijd voor de grote verschuiving die deze werkelijkheid voor altijd zal veranderen! Het Licht stroomt binnen en de tijd voor actie is aanstaande. Onze aardse bondgenoten, de Verlichte Leraren en de Agarthanen staan klaar om dit rijk van duister naar Licht te veranderen. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Uitnodiging aan de Galactische Federatie om ons te Helpen


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!