Home > > Sheldan Nidle - May 22, 2012

May 22, 2012

1 Pax, 10 Lamat, 8 Manik

Selamat Balik! We zijn er weer! Er gebeurt veel op jullie wereld. Een grote confrontatie tussen het duister en het Licht bereikt zijn hoogtepunt. Deze strijd heeft de regeringen van het Westen totaal uitgeput. Deze door de macht achter de schermen gecontroleerde regeringen zijn ten einde raad nu deze enorme financiële crisis steeds erger wordt. De talrijke bedreigingen van zijn stabiliteit zijn toegenomen nu het koppig vasthouden aan een op schulden georiënteerde economie dagelijks versterkt wordt door de voortdurende rebellie van landen zoals Griekenland, IJsland en Ierland, en dit raakt hen tot in de kern. De arrogantie van de grote multinationale banken zorgt ervoor dat alle trucjes worden gebruikt om uit deze precaire mondiale situatie te komen. Intussen lijden diezelfde banken aan hun eigen meltdown nu het aantal pandrechten op hen oplopen. De hele sorry puinhoop staat op de rand van instorten! Nu dit kaartenhuis wankelt genieten de landen, die gericht zijn op het neerhalen van het huidige dollar fiat-systeem, in stilte over wat zij al bereikt hebben. Het Licht steunt hun inspanningen in deze, evenals degenen die eraan hebben gewerkt om een nieuw en eerlijker economisch stelsel te creëren.

Onze taak in dit gedoe is er een van steun, advies en een helpende hand die gebruikt kan worden om de voorstellen te bevorderen die door deze grondig gealarmeerde landen zijn gemaakt. In het verleden werden de niet-verbonden landen door het Westen gezien als louter ‘bijwagens’. Deze marginalisering verandert nu de eens zo machtige economieën van het Westen over de rand van een schijnbare bodemloze put staan te staren. Deze huidige reeks van potentiële calamiteiten werden bewust door de duistere kliek gecreëerd tijdens de laatste twee decennia als onderdeel van hun arrogant plan tot wereldoverheersing. Nu hebben hemelse omstandigheden - die buiten hun controle liggen - dit plan overhoop gegooid, en dus is de kliek aan de genade van hun eigen duivels bedrog overgeleverd. Ondertussen zullen de plannen van de A.M. om het nieuwe monetaire stelsel te manifesteren prachtig aansluiten bij de doelstellingen die opgesteld zijn door geheime, heilige genootschappen van die naties die met de kabbalistische kliek hebben gebroken. De teerling is geworpen, en jullie wereld leeft zich uit in de laatste dagen van een werkelijkheid die het millennia heeft uitgehouden.

De programma’s om jullie voor te bereiden op het eerste contact vorderen voorspoedig. We herzien deze voortdurend … om rekening te houden met de steeds veranderende profielen in jullie medische dossiers. De eerste officiële uitzendingen moeten dusdanig plaatsvinden dat jullie verbijstering en zorgen worden beteugeld. Ieder van jullie heeft antwoorden nodig die de belasting van wat wij moeten doen verwijderen, en wij zullen met allen die dat wensen persoonlijk in contact treden. Dit deel van de operatie gaat in de eerste plaats over talrijke herenigingen – de mensen van Binnen-Aarde zullen verenigd worden met de mensheid aan het oppervlak van de Aarde, kort daarna gevolgd door de terugkeer van jullie spirituele en ruimtefamilies die aanvankelijk 900.000 jaar geleden jullie prachtige planeet, in Liefde, koloniseerden. De sluier van amnesie die jullie omhult op het aardse vlak zorgt ervoor dat jullie vergeten zijn wie jullie werkelijk zijn. Daarom moeten wij allereerst dit cruciale probleem behandelen, en vervolgens waarom het eerste contact moet plaatsvinden. Daarna kunnen met meer nut beschrijven hoe deze transformatie moet plaatsvinden. De A.M. zullen jullie begeleiden door deze eerste fase.

Degenen die jullie spiritueel door de eeuwen hebben begeleid zullen beschikbaar zijn om jullie vragen en twijfels over hoe jullie naar het volledige bewustzijn moeten terugkeren, te beantwoorden. Hoewel het proces complex is hebben jullie eenvoudige, begrijpelijke antwoorden nodig op jullie talrijke vragen en die zullen jullie ontvangen. Het is essentieel dat jullie in dit opzicht bevrijd worden van elke stress, zodat jullie dit avontuur kunnen voltooien in een vreugdevolle gemoedstoestand. Ons personeel zal in het begin de A.M. assisteren en, indien nodig, jullie tonen waar deze transformatie gaat plaatsvinden. Velen van jullie vragen zich af waarom deze procedures nodig zijn, en wij zijn volledig bereid te voldoen aan alle problemen en vragen die jullie kunnen hebben. Al onze interacties met jullie zullen liefdevol en respectvol zijn, en zullen met jullie volledige instemming plaatsvinden. De Hemel is ook van plan jullie volledig comfortabel te laten zijn met de reden voor het gebruik van een levende Lichtkamer. Deze speciale cocon zal je genezen en zal de talloze kunstmatige blokkades verwijderen naar jullie RNA/DNA die verantwoordelijk waren voor jullie fatale val in het beperkte bewustzijn 13 millennia geleden.

Namaste. Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters! Wij komen op deze dag om enkele activiteiten uit te leggen die jullie je vrijheid gaan brengen en een eind gaan maken aan jullie onwettige schuldslavernij. Aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw kwam een bankstelsel tot stand dat gebaseerd was het accumuleren van grote rijkdom door middel van ontworpen schuldinstrumenten. Na verloop van tijd produceerde dit een mondiale toename in de handel en het opstapelen van steeds grotere schuldinstrumenten, waardoor de instabiliteit hiervan van tijd tot tijd voor ‘paniek’ zorgde. Deze cycli bestond uit een algemene opleving in de mondiale handelsmarkten gevolgd door een plotselinge neergang die een ongelooflijke rijkdom creëerde voor weinigen. Deze cycli moeten nu beëindigd worden nu we deze door schulden aangedreven economie veranderen naar een economie die gebaseerd is op een echt eigen vermogen. De dagen van deze fiat-geld wereld zijn geteld en zal vervangen worden door geld van echte waarde en een eind maken aan het hele concept van schulden!

Momenteel bestaan er op jullie wereld een serie bankacties die alle banktransacties volledig transparant moeten maken en dat het soort fondsen zal regelen dat een bank nodig heeft om zijn reserves in stand te houden. Al het bankverkeer (boekhouding, rekeningen) moet open zijn en een nieuw instituut zal toezicht houden op de banken die ofwel plaatselijk of anders internationaal opereren. De fondsen die zij ofwel verwerven of waarvoor zij een ontheffing hebben zullen gebaseerd zijn op basis van het eigen vermogen – kostbare metalen (goud, zilver of platina), of objecten van hoge waarde zoals diamanten. Om dit nieuwe stelsel aan de gang te krijgen is een algemene kwijtschelding van schulden een essentiële voorwaarde en zal wereldwijd aangekondigd moeten worden. Dit nieuwe stelsel is klaar voor de start, maar wij zijn zeker dat jullie begrijpen dat hetgeen we jullie hebben beschreven een zeer vereenvoudigde algemene schets is van wat de huidige financiële meltdown creëerde en de middelen waardoor het mondiaal moet worden opgelost.

Dit nieuwe eigen-vermogen-systeem en zijn nieuwe op eigen vermogen gebaseerde economie moeten een eind maken aan het huidige misbruik waardoor weinigen (de duistere kliek) elke natie kon overnemen en kon controleren door slim gebruik te maken van zijn banksysteem. Dus, daarom moet een van onze eerste acties zijn de overname van de belangrijke banken van jullie wereld om te zorgen dat de levensvatbaarheid van het nieuwe financiële stelsel verzekerd is. Maar onthoud dat, zelfs dit eerlijke en welvaart-georiënteerd systeem, slechts een noodoplossing is naar een toestand van overvloed dat geld overstijgt. Onze overkoepelende zorg hier is jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. De Hemel heeft verordonneerd dat jullie terugkeren naar een bewustzijnsstaat waardoor jullie ons kunnen helpen bij het ontvouwen van het goddelijk plan voor de fysiek schepping. Deze hoogste taak is de basis voor al onze goddelijke diensten en wij zijn vast van plan jullie, zo snel als goddelijk mogelijk is, terug te brengen naar het volledige bewustzijn. Wij hebben hulp gekregen van de Galactische Federatie en hun mogelijkheden geven ons de kans onze goddelijke doeleinden met groot succes te bereiken.

Vandaag hebben wij jullie nader geïnformeerd over wat wereldwijd gaat gebeuren. Jullie werkelijkheid heeft het punt bereikt waarop het niet langer levensvatbaar is, en dus is er een heel serieuze interventie onderweg die jullie moet transformeren en snel de weg kan plaveien voor jullie gezegende terugkeer naar het volledige bewustzijn. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!