Home > > Sheldan Nidle - May 1, 2012

May 1, 2012

1 Kimi, 19 Kank'in, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft veel onrust vertonen. De agenten van de duistere kliek (kabbalisten) worden nauwlettend in de gaten gehouden nu de bureaus van diverse belangrijke regeringen zich voorbereiden om grote aantallen vooraanstaande personen in regering, financiën en over de hele linie in de particuliere sectoren van hun respectievelijke economieën te arresteren en vervolgens gerechtelijk te vervolgen. Dit proces komt op een punt waarop jullie binnenkort het begin van een enorme cyclus van arrestaties kunnen verwachten. Het duister probeerde uit alle macht dit proces onder het tapijt te vegen, maar dit lukte niet. Een serie ingrijpende pandrechten is officieel op vele centrale banken en private banken gelegd die in het verleden pronkten met de bijnaam ‘te groot om te vallen’. Deze financiële dienstverlenende bedrijven hebben bereidwillig en herhaaldelijk vele wetten geschonden die ontworpen waren om de internationale handel onder toezicht te plaatsen. De ergste dader was de Amerikaanse Federal Reserve Bank. Deze private onderneming was de ringleider van vele beruchte regelingen die het fundament van het welzijn van jullie wereld bedreigden. Dit is dan ook de reden dat deze speciale instelling al eerste ontmanteld wordt; dit wordt gevolgd, in een snelle opeenvolging, door een aardverschuiving van collega-samenzweerders.

Deze institutionele reorganisaties en arrestaties zijn ‘het dunne einde van een wig’. Ze zullen gevolgd worden door nieuw bestuur, welvaartsvoorzieningen, en een serie - voor jullie waarschijnlijk - schokkende aankondigingen. Deze hebben betrekking op het kwijtschelden van schulden, het nieuwe bank- en financieel stelsel, en het radicale nieuwe beleid dat zal leiden naar wereldvrede, algemene ontwapening, en het einde van de vernietigende manipulatie van jullie wereld. Het nieuwe bestuur zal de werking van de wetgeving en de gehele benadering van het verkiezingsproces hervormen. Bovendien zal het instellen van de universele soevereiniteit de manier waarop de overheid zijn burgers benadert totaal veranderen. Deze aanpassingen zullen ook een grote rol spelen bij het versnellen van het tempo van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en een respectvolle interactie met Gaia (Moeder Aarde). De Agarthanen (bewoners van Binnen-Aarde) willen een meer open uitwisseling met jullie beginnen wanneer eenmaal deze specifieke maatregelen beveiligd zijn. Dan zal het tijd zijn om het publiek voor te bereiden op de enorme transformaties die het vrijgeven van jullie verborgen technologieën teweeg zal brengen, en jullie allen kennis laten maken met jullie oorsprong op andere werelden.

De onthulling, de publieke bekendmaking moet een voorbereiding zijn op het onderwerp van onze goddelijke contact-missie met jullie. Wij zijn van mening dat door ons opnieuw met jullie te verbinden er een grote hoeveelheid informatie over talrijke onderwerpen nodig is. In wezen zal dit proces vele historische kolossale leugens en valse overtuigingen moeten corrigeren waarmee jullie gedurende vele millennia door het duister zijn gevoed, en jullie vele geheime heilige genootschappen zullen naar voren treden om jullie hierbij te helpen. Dit onderricht zal een entree vormen voor datgene wat jullie A.M. (volledig bewuste leraren) zullen brengen. Deze mannen en vrouwen van Geest willen dat jullie eerst de nodige info krijgen om de verschillende spirituele percepties beter te begrijpen alvorens zij officieel op jullie wereld verschijnen. Jullie zijn zeer speciale wezens die een grote vuurtest uit handen van het duister hebben ondergaan, en deze ondraaglijke kwelling in de voorbije eeuwen hebben jullie gesmeed tot een leger van grote spirituele moed! Jullie goddelijke krijgers moeten jullie eerstehands kennis gebruiken om de voormalige duistere bevolkingen van deze galaxy te transformeren en deze sector van de fysieke wereld naar het Licht te brengen!

Onder de vele dingen opent de waterscheiding van de onthulling de sluizen naar een totaal ander begrip van jullie goddelijke identiteit en zijn synergetische relatie met Gaia. Fysieke (stoffelijke) werelden, verschijnselen bestaan op talrijke niveaus, evenals de Hemel. Jullie zijn Zielenkinderen van beide, en jullie onderling afhankelijke relatie met Moeder Aarde illustreert de innerlijke verbinding tussen de twee. Onze begeleiding van jullie zullen de vele niveaus ophelderen waarop jullie goddelijke dienstverlening zich kan uitspelen en dit stelt jullie in staat je eigen unieke pad uit te hakken. De Hemel begrijpt dat jullie op dit moment nog niet volledig de implicaties van het volledige bewustzijn kunnen bevatten. Onze vreugde zal zijn om kennis over te dragen, om jullie vervolgens te laten beslissen welk pad jullie nemen met Gaia, en inderdaad met de rest van dit veelbelovend ontwikkeld zonnestelsel. Een dergelijke openstelling voor serendipiteit (de gaven om toevallig waardevolle dingen te ontdekken) produceert een soort magie - op die manier worden sterrennaties geboren – en wanneer jullie in de toekomst bewegen, zullen jullie duidelijk zien de wijsheid van wat wij zeggen.

Namaste! Wij zijn de A.M! Wij komen vandaag met meer gezegend nieuws. De tijd nadert voor onze medewerkers om aan de massale arrestaties te beginnen. Een inleidende fase is nog in volle gang, waarbij een behoorlijke hoeveelheid belastend bewijsmateriaal aan het licht komt als gevolg van het steeds groter wordende net dat door diverse internationale politiediensten is uitgeworpen. Zoals de Hemel aankondigde, observeren wij alleen maar hoe snel het allesomvattende controleweb van het duister wordt ontrafeld. Het aantal personages dat betrokken is bij grote misdrijven is onthutsend, en wij kijken toe hoe de gezegende hand van goddelijke rechtvaardigheid onze medewerkers helpt bij het verzamelen van een absolute berg aan bewijsmateriaal. Bovendien hebben veel personen die in de afgelopen maanden gearresteerd zijn aanwijzingen gegeven en namen genoemd. Er zijn dossiers verzameld over het totale hoogste echelon van de duistere kliek en dit zal spoedig leiden naar hun massale arrestaties. De onoverkomelijke macht die door het duister gedurende millennia over jullie werd uitgeoefend is nu aan het verdampen, en dus nadert jullie vrijheid met rasse schreden!

Dit gezegende nieuws is slechts het begin. De instellingen die hervormd moeten worden betreffen veel grote internationale banken die pandrechten op hen hebben gelegd. Dit is bedoeld ofwel om hen te dwingen failliet te gaan, of hen te dwingen het nieuwe management te accepteren. Dit nieuwe management zal door onze medewerkers worden vastgesteld, en dan zal het nieuwe financiële systeem klaar zijn om wereldwijd te opereren. Onze medewerkers hebben ons ook geïnformeerd dat de prototypes en de kaders voor het nieuwe mondiale economisch beleid in bepaalde landen al zichtbaar effect sorteren. Deze landen volgen bepaalde aanbevelingen waardoor ze hun economische vrijheid kunnen verkrijgen, en verwijderd zijn uit de constante bedreiging van de duistere kliek. Hun successen zijn het bewijs dat dit nieuwe economische stelsel op de werkelijkheid gebaseerd is. Onze medewerkers staan helemaal klaar om op het juiste goddelijke moment dit model met de wereld te delen.

De bestuursoverdracht maakt ook grote vorderingen. Verschillende partijen die graag het gezicht van de wereld willen veranderen hebben zich bij ons gevoegd. Momenteel blijft de duistere kliek plannen maken voor een aantal militaire avonturen, maar deze zullen door onze galactische familie worden gestopt met behulp van de militairen van verschillende westerse landen die met ons sympathiseren. De tijd is gekomen om zich te ontdoen van de regeringen die zo dom zijn om hun legers hiervoor (duistere plannen) te gebruiken. Het tijdperk van oorlogen is voorbij, en dus zullen de regeringen die een dergelijke waanzin aanmoedigen verwijderd moeten worden. Diverse overeenkomsten om dit te beëindigen zijn nu van kracht en bewegen zich gelijktijdig voort met vele politionele en vervolgingsinstanties die op het punt staan degenen te arresteren die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor dit agressieve gedrag. Binnenkort zal het nieuwe bestuur vrede, welvaart en mondiale samenwerking manifesteren!

Vandaag bespraken we de gebeurtenissen die spoedig jullie wereld zullen veranderen. Grote stappen zijn gemaakt, bewijs verzameld, en organisaties ingevoerd. Tijd voor grootschalige actie staat voor de deur. Zegen ons allen, en laat deze goddelijk opgedragen gebeurtenissen plaatsvinden! Jullie tijd van vrijheid is aanstaande! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!