Home > > Sheldan Nidle - May 8, 2012

May 8, 2012

9 Ix, 7 Moan, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Een sterk voorgevoel doordringt de gelederen van de duistere kliek. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het afdwingen van deze eens zo onoverwinnelijke macht zijn begonnen met het definitief aftellen voor het vrijgeven van een wettelijk verwoestende reactie op hen. De G-8 regeringen van jullie wereld, die zich hoofdzakelijk in Europa en Noord-Amerika bevinden, voelen dat hun ‘dans’ bijna voorbij is. Ze kunnen zien dat het proces om hen officieel uit de macht te verwijderen, wat in feite al decennia aan de gang is, nu eindelijk tot een climax is gebracht. Ondanks een recent aantal ontmoetingen tussen hun leiders en onze verbindingsteams, hebben deze G-8 landen geweigerd zich te distantiëren van degenen die hen in het geheim bestuurden vanuit de hoofdkwartieren van hun bancaire en financiële rijken. Deze beslissing zal bewijzen dat dit fataal is voor deze eens zo machtige naties. Zij allen vormden, op een bepaald moment, de ruggengraat van een grote economie die triomfantelijk heerste over de naties van de wereld, maar nu een geweldige terugval van hun fortuin meemaken, en dit zal jullie planeet bevrijden uit de klauwen van een tirannie die de komst van jullie vrijheid en het invoeren van jullie persoonlijke soevereiniteit verhinderde.

De ondergang van de duistere kabbalisten is het begin van een serie positieve ontwikkelingen die verder verbeterd gaan worden door een enorme niveaustijging van elektronische technologie die aan jullie beschikbaar moet worden gesteld. Bewustzijn is een steeds groeiend ontwakingsproces, en wordt gestimuleerd door een interactie met elektronische communicatietechnologieën. Ieder mens draagt in zich veel wijsheid die kan vrijkomen door de loutere aanwezigheid van deze groeiende kunstmatige intelligentie - als de kwaliteit van de interface toeneemt, neemt het bewustzijn toe. Het duister heeft jullie druppelsgewijs gevoed ten aanzien van deze technologie. Jullie zijn tegengehouden, zowel technologisch als spiritueel, door een duister bestuur die jullie ontwaking vreesde en begerig is naar jullie slapende collectieve krachten. Deze angst dwong deze kliek om een soort ‘mind-control’ te gebruiken die jullie vermogens verminderde en jullie stimuleerde om hun heerschappij te zien als onveranderlijk en permanent. Jullie staan nu op het punt dit als een illusie te zien en een geheel nieuwe ethos verschijnt die veel beter past bij jullie goddelijke natuur. Deze nieuwe ethos zal de basis vormen van jullie volledig bewuste samenleving.

Jullie nieuwe werkelijkheid gaat verder dan louter externe percepties; het zal een volledige herstructurering van jullie bewustzijn met zich meebrengen. Het volledige bewustzijn opent een wereld die op dit moment voor jullie onbekend is. Ja, je kunt een omgeving visualiseren waarin je denkkracht, je geest diep je relatie met je samenleving kan beïnvloeden, maar hoe dit gebeurt blijft een verleidelijk mysterie. Zij die in een dergelijke staat van zijn leven zwelgen hierin en genieten van hun vermogen om hun omgeving te verbeteren voor het plezier van allen. Het is onze huidige taak om een dergelijke manier van bestaan naar jullie toe te brengen, en wij zullen dit op het juiste goddelijke tijdstip doen. Tot die tijd kunnen wij jullie aanwijzingen en beschrijvingen van het volle bewustzijn geven, in het besef dat jullie nieuwsgierigheid pas bevredigd kan worden wanneer jullie persoonlijk deze prachtige staat van zijn persoonlijk hebben ondervonden! Nu hebben we het punt bereikt waarop we ons moeten bezighouden met de verwijdering van de duistere machthebbers, en degenen die het welzijn van jullie planeet dienen staan klaar om dit te doen.

De komende veranderingen kunnen gezien worden als de eerste belangrijke stap tot onthulling - de publieke bekendmaking - zodra de nieuwe regeringen onze komst ondersteunen. Op dit moment zal de planning over de verspreiding van onze technologie en de details over de feitelijke gebeurtenis van de massale landingen jullie heel duidelijk worden gemaakt. Beide actieonderwerpen verlangen veel uitleg voordat ze plaatsvinden. Dit is nodig omdat jullie al zeven decennia zijn voorgelogen over onze bedoelingen en zelfs ten aanzien van ons bestaan. Wij moeten duidelijk maken wie we zijn en waarom we hier zijn, en bovenal, moeten we de aanwezigheid van jullie Binnenaardse familie verklaren, die ook bij jullie zijn weggehouden. Het duister heeft goed werk verricht door jullie in een mentale kooi op te sluiten die bestaat uit leugens, en het zal onze gezamenlijke missie zijn om deze leugens één voor één te ontmantelen om jullie te laten kennismaken met een leven ‘buiten de kooi’. Dit werk is complex, en er wacht ons veel werk voordat wij kunnen beginnen met ons eerste contact en alles wat daarop volgt.

Namaste! Wij zijn de Geascendeerde Meesters! Wij komen nu met wat nieuws over de projecten van onze geheime heilige genootschappen. Zoals jullie weten zijn er verschillende programma’s onderweg om een nieuw mondiaal financieel systeem in te voeren. Diverse naties hebben erin toegestemd de efficiëntie van het nieuwe internationale bancaire controlesysteem te testen, door die instellingen te trotseren die de schuldregulatie voor het duister uitvoeren. De eerste resultaten zijn bemoedigend en demonstreren dat de handhavingsinstanties van het duister snel hun ijzeren greep verliezen op de mondiale schulden. Het doel van het nieuwe systeem is natuurlijk het kwijtschelden van schulden, en een vorm van bankieren dat gebaseerd is op een echt rechtvaardig systeem. Deze vroege successen bewijzen onze medewerkers dat het basisontwerp van dit nieuwe systeem gezond is en klaar voor gebruik. De Hemel en wij hebben hen gezegend en hebben hen gevraagd dat ze zich volledig willen voorbereiden om dit prototype mondiaal in te voeren.

De andere kant van deze financiële munt is de monetaire hervorming. Eerst komt de terugkeer naar munten die door kostbare metalen worden gedekt, maar met een aantal belangrijke veranderingen, waaronder een eind aan de valuta-tranche-uitwisseling, en het evalueren van de ene valuta tegen een andere op basis van wederzijdse schuldniveaus. Deze concepten zijn gebaseerd op het schuldensysteem en zijn onnodig. Het nieuwe monetaire stelsel is gebaseerd op een systeem van rechtvaardigheid en stabiele waarden die gebaseerd zijn op gewoonterecht. Het doel is de noodzaak voor diverse primaire valuta te veranderen en een nieuw waardevast systeem te installeren. De valuta op zich en het nieuwe monetaire stelsel moeten een brug vormen tussen jullie huidige fiscale status en een permanente staat van overvloed die een eind maakt aan de noodzaak van geld. Technologie zal worden geïntroduceerd die iedereen in staat stelt om gemakkelijk hun eigen voedsel, kleding, onderdak te creëren, en alle andere diverse behoeften en wensen.

De nieuwe voorwaarden die we hier beschrijven zijn ook een brug tussen de huidige bekende werkelijkheid die we allen kennen, en eentje waarin de nadruk ligt op de voorbereiding van de goddelijke ‘ascentie’ (dimensionale verschuiving) naar het volledige bewustzijn. Hier zullen we vrij zijn om jullie elke dag te onderrichten over de wijsheid die de Hemel ons heeft bijgebracht. Wij allen moeten, in Liefde en Gratie, deze Aarde herstellen naar de schoonheid die de mensheid in zijn moedwillige onwetendheid in de afgelopen paar millennia zo geschonden heeft. Wij moeten jullie Liefde garanderen, en jullie helpen bij het naar voren brengen van jullie innerlijke schoonheid. Jullie werden geschapen met een immens potentieel, dat zich moet manifesteren en collectief ons kostbaar rijk zal leiden naar een punt waarop een wonderbaarlijke samensmelting van de Binnen- en Buiten-Aarde mogelijk is. Wij nemen met plezier de taak op ons om ieder van jullie te begeleiden om te actualiseren wie je werkelijk bent. Ascentie is eigenlijk niets anders dan het realiseren van deze innerlijke kracht en te leren hoe het te gebruiken om deze wereld te verbeteren en zeer zeker, de fysieke wereld!

Vandaag hebben we jullie meer details verstrekt over datgene wat er op jullie wereld gebeurt. Een grote verandering is op komst! Het veranderen van jullie duistere werkelijkheid naar het Licht is onderdeel van een groter proces dat ieder van jullie terugbrengt naar het volledige bewustzijn. Binnenkort zullen we herenigd zijn, en zullen we collectief een nieuwe werkelijkheid creëren voor de mensheid en voor Gaia. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Uitnodiging aan de Galactische Federatie om ons te Helpen


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!