Home > > Mike Quinsey – 27 maart 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 27 maart 2020

Mike Quinsey

Mike Quinsey: Ik zou me kunnen voorstellen dat velen van jullie de laatste videogesprekken van David Wilcock al volgen, omdat deze meestal bijzonder informatief zijn en kennis bevatten die nuttig kan zijn voor eenieder die op weg is naar Ascentie. In een recent gesprek met de titel “End Times” (Eindtijd) verwees hij naar de huidige periode en gaf hij informatie over de precieze aard van de "Event", en waardoor het tot stand wordt gebracht. Ik vind het uiterst belangrijk dat men zich hiervan bewust is en precies weet wat het inhoudt. Ik geef jullie daarom een lichtelijk bewerkt uittreksel van de meest relevante informatie uit de "Eindtijd" door David Wilcock, die uitleg geeft over het hoe en waarom.

“De huidige periode zal de laatste keer zijn dat onze beschaving in de derde dimensie verblijft. De Wereld ondergaat een holografische transformatie die in gang wordt gezet door een Golf van Licht. Boven de Aarde zal een stad materialiseren die al vele malen eerder door mensen in de lucht werd waargenomen; deze stad bevindt zich op een ander trillingsniveau. Er zal eveneens een poolverschuiving van 21 graden plaatsvinden. Dit betekent een soort eindtijd, waarin zich een spirituele transformatie zal voltrekken zoals voorspeld in de Bijbel - zie Mattheüs 13, 12.43. Het zal de dag van verlichting zijn en jullie zullen een lichtgevend lichaam hebben en de Wederopstanding ervaren. Jullie zullen ontdekken dat het in het moslimboek precies op dezelfde manier wordt voorspeld”.

Degenen die de Lichtstad in de Lucht al hebben gezien, vertellen ons dat het duidelijk hoge gebouwen bevat die lijken op wolkenkrabbers. Het lijkt waarschijnlijk dat het dezelfde stad is als die kort geleden door Genii Townsend werd bezocht, deze stad bevond zich eveneens in de hogere trillingen. Mocht deze materie nieuw voor je zijn dan valt er meer over te lezen op haar website: sedonalightcenter.org. Deze site is het bezoeken zeker waard.

De krachtige Golf van Licht is als Lichtflits afkomstig van de Zon; en er wordt gespeculeerd dat hij zelfs drie maal kan flitsen. Voor zover ik weet, kent niemand precies het jaar waarin het zal plaatsvinden, maar bijna elk jaar van 2020 tot 2030 werd al als uiterst waarschijnlijk aangemerkt. Persoonlijk denk ik dat David Wilcock de meest nauwkeurige voorspelling heeft gedaan, door 2029/2030 te noemen.

Ik ga nu door met het geven van de gebruikelijke wekelijkse boodschap via mijn Hogere Zelf:


Moeder Aarde bevindt zich in een proces van zelfreiniging en kan niet langer wachten tot de Mens de waarheid inziet van wat er komen gaat. De handelswijze van de mens vernietigt de Aarde en dit moet nu worden gestopt, voordat het te laat is. Dit betreft echter geen oordeel, aangezien de Mens een vrije wil heeft gekregen, maar het is wel zo dat daarbij herhaaldelijk waarschuwingen over de gevolgen van zijn handelen werden genegeerd. Hoewel het waar is dat er enkele positieve veranderingen hebben plaatsgevonden, is het zoals je zou kunnen zeggen "een kwestie van: het spant erom", of deze voldoende zullen zijn om een reeks drastische veranderingen te omzeilen die nu noodzakelijk zijn. Het is zeker zo dat Moeder Aarde geen andere keus heeft dan de nodige maatregelen te nemen, aangezien de situatie urgent is geworden. Er zijn absoluut genoeg waarschuwingen gegeven met betrekking tot de mogelijke uitkomst en er dienen krachtige maatregelen te worden genomen om jullie in het goede spoor te houden voor de positieve veranderingen die binnenkort zullen plaatsvinden.

De dagen van de Illuminati en hun volgelingen zijn geteld en nu al is hun macht aan het afnemen. Ze hebben geen controle meer over de gebeurtenissen op Aarde bij het bereiken van hun doel: het terugbrengen van de bevolking tot een beheersbaar aantal. Het betekent dat degenen van het Licht in vertrouwen hun werk kunnen doen, in de wetenschap dat de macht van de cabal enorm is gereduceerd, waarbij het zo is dat de arrestaties van hun volgelingen de plannen van de cabal hebben verzwakt. Hun kans op slagen is verkeken en wat hen te wachten staat is het verantwoording moeten afleggen voor hun daden tegen de mensheid; deze dag komt langzaam maar zeker dichterbij. Voor het Licht is de weg naar succes nu open; de voorbereidingen om de weg vrij te maken voor een succesvolle voltooiing kunnen beginnen.

Houd ondertussen je blik gericht op het gestelde doel waarvoor de huidige acties bedoeld zijn: om jullie onophoudelijk hogerop te brengen. Weet dat de gebeurtenissen "georganiseerd" zijn, zodat jullie vooruitgang kan worden vervolgd en jullie volledig kunnen worden voorbereid op je groei in bewustzijn. Jullie zijn prachtige wezens die voor hun volledige potentieel beginnen te ontwaken, jullie die al zo ver gekomen zijn met een lager bewustzijnsniveau. Jullie voelden intuïtief aan dat jullie, na het passeren van het kantelpunt 2012, zouden slagen. Dit is misschien moeilijk voor te stellen met het oog op alle moeilijkheden waarmee jullie werden geconfronteerd, maar weet dat de Lichtkrachten jullie helpen de weg vrij te maken, zodat jullie van succes verzekerd zijn.

Probeer niet achterom te kijken en weet dat de veranderingen plaatsvinden om het nieuwe tot stand te brengen, aangezien de oude manieren niet langer passend zijn. Dus houd een open blik en geef je volledige steun aan degenen die voorop lopen, waarbij we jullie kunnen verzekeren dat we, sinds jullie 2012 zijn gepasseerd, altijd bij je zijn geweest om ervoor te zorgen dat jullie volledig zouden slagen. Het feit dat jullie dit hebben gedaan, is een geweldige prestatie, waarbij het soms moet hebben geleken alsof het nooit zou lukken. Alle lof voor de Lichtwerkers die met vertrouwen succes hebben behaald en die zijn voorbestemd om naar de hogere trillingen over te gaan.

Zodra de zaken tot rust zijn gekomen, zullen jullie merken dat er een nieuwe gang van zaken zal worden aangenomen, die ervoor zal zorgen dat alle inspanningen in de juiste kanalen terechtkomen, waardoor de komst van de veranderingen zou moeten worden bespoedigd, veranderingen die werkelijk ver over tijd zijn. Vanaf onze kant van de sluier kunnen jullie er zeker van zijn dat we al een plan aan het opstellen zijn dat jullie op het goede pad zal brengen. Jullie ontstijgen nu de lagere trillingen, en terecht, want jullie tijd is gekomen om ze achter je te laten en je te concentreren op alles wat voorbestemd is om jullie volledig Ascentie binnen te leiden. Het zal een voortreffelijke prestatie zijn en we feliciteren alle betrokkenen.

Door je erop te concentreren, help je een snelle route naar voltooiing te realiseren. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie