Home > > Mike Quinsey – 3 april 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 april 2020

Mike Quinsey

De wereldbevolking heeft nooit de kans gehad om achterover te leunen voor zelfreflectie of om te kijken welke reactie zou ontstaan op een wereldwijde noodsituatie. Nu men ermee te maken heeft, is het interessant om te zien hoe de belangrijkste landen samenkomen zonder dat men een idee heeft waar de pandemie hen brengt. Het virus dat het grootste deel van jullie beschaving bedreigt, stelt jullie tot het uiterste op de proef en zal laten zien hoe goed jullie je kunnen verenigen om de bedreigingen die sommige van jullie regeringen ten val zouden kunnen brengen, het hoofd te bieden. Het virus test jullie vastberadenheid en wil om het te verslaan voordat de toestand te ernstig wordt.

Het virus heeft jullie vermogen om het hoofd te bieden aan de impact ervan al serieus op de proef gesteld, de impact op de fundamenten voor een vlot verloop van het leven waarop jullie landen zijn gebaseerd, en het zal nooit meer hetzelfde zijn, waarbij er veel zielenonderzoek zal moeten plaatsvinden. Na verloop van tijd zullen jullie wellicht denken dat wat er nu gebeurt in sommige opzichten een zegen is. Omdat er geen twijfel bestaat over het feit dat, wanneer de zaken weer normaal zijn geworden, er veel gespeculeerd zal worden over de noodzaak om veranderingen door te voeren waardoor een herhaling van een dergelijke catastrofe zal kunnen worden voorkomen. Het zal eveneens een kans zijn om de bevolking voor te bereiden op de grote toekomst die jullie te wachten staat.

Sommige mensen vragen zich af waarom God dergelijke pandemieën, waarbij zoveel mensen aan het virus sterven, laat gebeuren, maar zien in dat vrije wil dient te worden gerespecteerd. De waarheid zal voor velen moeilijk te begrijpen of te slikken zijn, maar de vraag is of jullie als individu of als collectief nu enige verantwoordelijkheid voor de uitkomst zullen gaan aanvaarden, aangezien jullie houding heeft geholpen dit tot stand te brengen. Besef dat die zielen die zijn heengegaan zullen worden geïnformeerd over de omstandigheden die tot hun dood hebben geleid, en met een beter inzicht in karma zullen ze hun ervaring accepteren als onderdeel van hun ontwikkeling. Jullie zullen zien dat elk leven is gepland om vooruitgang te kunnen boeken; ieder van jullie heeft ermee ingestemd en er is weinig of niets dat bij toeval gebeurt.

Het kan zijn dat je je zorgen maakt dat je geen bewuste kennis hebt van je levensplan, maar zoals we eerder hebben uitgelegd, zou je intuïtief moeten weten wanneer je wordt getest. Volledig op de hoogte zijn van alles zou betekenen dat je reactie op bepaalde ervaringen misschien niet spontaan zijn zoals zou moeten, aangezien je je vrij moet voelen om jezelf te uiten op elke manier die je maar wenst. Nu jullie vrije wil hebben gekregen, willen we jullie niet al te veel beïnvloeden, hoewel we wel kunnen proberen je op je spirituele pad te houden zodat je je levensplan kunt vervullen.

Het is onwaarschijnlijk dat je volledig kunt begrijpen hoe je leven zo goed georganiseerd kan zijn om ervoor te zorgen dat je alle gelegenheid krijgt om er succesvol doorheen te komen, totdat je volledig inzicht hebt zoals dat gebeurt wanneer je naar de hogere trillingsniveaus terugkeert. Het leven is niet gevuld met willekeurige gebeurtenissen zoals je misschien denkt, en je gidsen zijn voortdurend bij je om je de goede richting te wijzen. We benadrukken daarbij nogmaals dat ze hun hulp aan jou niet opdringen, maar er altijd zijn om je te begeleiden of te helpen het door jou gekozen pad te volgen.

Jullie zijn allemaal van ver gekomen om dit punt in je evolutie te bereiken en het is waarschijnlijk de belangrijkste tijd die jullie ooit hebben meegemaakt. Jullie staan op de drempel naar het bevrijd zijn van de aandacht van de Duistere wezens, die bijzonder hard hebben geprobeerd jullie van je pad terug naar het Licht af te leiden. Hoewel zij beperkingen krijgen opgelegd in hoever ze kunnen gaan om hun doelen te bereiken, zijn ze vaak nog steeds in staat om je aandacht van je doel af te leiden. Velen van jullie zijn echter trouw gebleven aan hun levensplan en hebben de obstakels die op hun pad werden gebracht weten te overwinnen. Nu is het geen kwestie meer van omkijken, aangezien jullie een stevige greep op je toekomst hebben weten te krijgen.

Jullie kunnen nu gaan nadenken over je toekomst en waar je wenst dat deze je brengt, tegenover de eerdere periodes waarin je pad voor je lag vastgelegd. Nu heb je de mogelijkheid te kiezen welke kant je op wilt en heb je ruim de tijd om erover na te denken voordat de Event plaatsvindt. Het Universum wacht op jullie aanwezigheid en zal jullie verwelkomen als Galactische Wezens die hun zelf gekozen pad volgen. Vóór de Event is het moeilijk te geloven hoe geweldig het zal zijn om in een dergelijke vrijheid te leven alsmede bevrijd te zijn van de inmenging van Duistere wezens. Alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt, heeft je veerkrachtiger en sterker gemaakt wat betreft de moeilijkheden die op je pad komen.

Degenen die toezicht houden op jullie voortgang, kunnen jullie beslissingen op basis van vrije wil niet beïnvloeden, maar kunnen elke situatie aanwenden die er op de lange termijn voor zal zorgen dat de uitkomst ook voor jou positief kan zijn. Je kunt de huidige situatie op Aarde bezien en je afvragen hoe dat dan mogelijk is, maar het is al zichtbaar dat de pandemie de zwakheden in jullie oude manier van leven blootlegt. Er zullen dingen moeten veranderen om ervoor te zorgen dat zeker is dat jullie toekomst nooit meer de gevolgen van zo'n ernstige pandemie hoeft te ondergaan. Het heeft jullie inzicht gegeven in hoe kwetsbaar het evenwicht van jullie levens is en hoe gemakkelijk jullie leven kan worden ontwricht, met de ernstige gevolgen van dien. Jullie hebben de mogelijkheid om de zaken recht te zetten en ervoor te zorgen dat je nooit meer een dergelijke ervaring hoeft te ondergaan.

Het is misschien moeilijk te accepteren dat je, voordat je op Aarde incarneerde, al op de hoogte was van de mogelijkheden van wat er zou kunnen gebeuren, maar je wist eveneens dat de uitkomst hoogstwaarschijnlijk een grote richtingsverandering zou betekenen die de hele Mensheid ten goede zou komen. Het Nieuwe Tijdperk zal nu beginnen op een manier die in de eerdere periode onmogelijk is geweest. Alle goede dingen die jullie zijn beloofd, zullen binnenkort realiteit worden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie