Home > > Mike Quinsey – 6 maart 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 6 maart 2020

Mike Quinsey

DIT is de tijd van verzoening, omdat het niet mogelijk is te ascenderen voordat je die zielen hebt kunnen vergeven die jou hebben gekrenkt. Je dient iedereen die je op welke manier dan ook heeft gekwetst te vergeven en daarbij geldt: hoe eerder hoe beter. Het doet er niet toe of die ander een van de meest kwaadaardige zielen is die er rondloopt, omdat je deze ander of jezelf niet vooruit helpt als je je voor diegene blijft afsluiten. Het leven heeft iets weg van een toneelspel, behalve dan dat jullie het terecht zeer serieus nemen. Feit blijft echter dat zelfs de meest duistere zielen zich naar het licht kunnen keren en zij worden daarbij geholpen door degenen die de innerlijke vonk van licht in hun ziel herkennen. Niemand is reddeloos verloren en wanneer ze de kans krijgen kunnen ook zij volledig in het licht komen te staan.

Je zult ervaren hoe moeilijk het is je huidige dimensie te ontstijgen wanneer je wrok blijft koesteren jegens een andere ziel. Vergeving is in jullie leven een belangrijke factor en kan het beste worden toegepast als je het gevoel hebt dat je onrecht werd aangedaan. Sommige mensen zijn bang dat een agressor wegkomt met hoe hij of zij met jou is omgegaan, maar die komt, wanneer diens leven ten einde is gekomen, tot de ontdekking dat er, net als alle andere zielen die zijn overgegaan, een terugblik op en een nabespreking van diens leven plaatsvindt. Dat is het moment waarop de waarheid achter diens probleem duidelijk wordt, omdat in dergelijke omstandigheden alleen de waarheid kan bestaan.

Er valt derhalve voor niemand te ontkomen aan haar of zijn verantwoordelijkheid en evenmin bestaat er straf. Begrijp dat een dergelijke terugblik op iemands leven werkelijk op een vriendschappelijke manier wordt gedaan en dat het er niet om gaat om een "schuldige" aan te wijzen, maar in plaats daarvan is het belangrijk inzicht te krijgen in de achterliggende redenen zodat in een toekomstig leven een herhaling hopelijk kan worden voorkomen. Er is mogelijk karma bij betrokken, want soms kan er sprake zijn van een situatie die vraagt om opvolgende ervaringen zodat de misstappen die werden begaan kunnen worden rechtgezet. Zoals jullie misschien zien, "komt niemand weg" met negatieve daden tegenover een andere ziel. Wraak-ideeën als middel om iemand “iets betaald te zetten” zijn dus nooit gerechtvaardigd of noodzakelijk.

Een liefdevolle zorgzame ziel zijn vraagt om een zeer zachtmoedige kijk op anderen en hun leven. Anderen als belangrijk zien, betekent echter niet dat je je eigen behoeften hoeft te negeren. Je hoeft geen leven in armoede te leiden puur om te bewijzen dat je niet egoïstisch bent of uit bent op zelfverrijking. Het is een kwestie van in welke mate je dit doet en hoe je de dingen doet op basis van je mogelijkheden en kansen. Je kunt onmogelijk iedereen ter wille zijn, maar door altijd te werk te gaan met de beste intenties, zul je handelen volgens je opvattingen en spiritueel inzicht.

Oprechte geestelijke hulp vraagt er niets voor terug omdat de vreugde huist in het geven. Echter door dank te aanvaarden, in welke vorm dan ook, kan de begunstigde het gevoel geven dat hij of zij je vriendelijkheid heeft erkend. Dergelijke zaken helpen bij het creëren van een hogere trilling en door jouw voorbeeld worden anderen aangemoedigd dit voorbeeld te volgen. Momenteel leven jullie in een wereld waar enorm veel mensen wanhopig op zoek zijn naar een vorm van hulp en het biedt anderen de mogelijkheid om daar op een zachtmoedige manier op te reageren. Sommige mensen geloven dat je krijgt wat je verdient en aarzelen daardoor om te hulp te schieten, waarbij ze niet inzien dat alle zielen de ups en downs aan levenservaringen dienen te ervaren.

We beseffen dat niet alle zielen zich in de positie bevinden om anderen te kunnen helpen, maar soms kunnen zelfs een paar vriendelijke woorden van medeleven een andere ziel al goed doen. Uiteraard kun je de problemen van iemand anders nooit echt begrijpen, maar nuttig advies en oprechte sympathie kunnen veel doen. Alleen al om andere mensen en hun welzijn geven, kan enorm helpen, waarbij degenen die een eenzaam leven leiden vaak de belangrijke factor van sociaal contact ontberen. Als iedereen zich zou bekommeren om degenen die dergelijke contacten nodig hebben, zou het algemene gevoel van welzijn enorm toenemen. Zorg voor de ander is een natuurlijk onderdeel van de aard van de mens en zorgt ervoor dat de samenleving degenen in nood niet negeert.

Als de mensheid het web van hulpcentra voor de mensen in nood kan uitbreiden, zullen jullie de basis leggen voor een zorgzame samenleving die binnenkort wel eens een einde zou kunnen maken aan de armoede die op dit moment op alle niveaus en in alle landen heerst. Wanneer de rijkdom van de wereld gelijkmatiger zou worden verdeeld, zou de standaard van leven zeer snel verbeteren en zou iedereen minstens in zijn basisbehoeften kunnen voorzien. Als het de bedoeling is om dingen voor elkaar te krijgen, kunnen jullie er zeker van zijn dat vanuit onze kant van de sluier elke hulp geboden wordt.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie