Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 26 februari 2021


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 februari 2021

Mike Quinsey

Intussen zouden jullie moeten weten dat niets bij toeval gebeurt en daarom heeft de Lock-down, veroorzaakt door Covid19, geresulteerd in een nagenoeg tot stilstand komen van jullie gebruikelijke activiteiten. Het is een wereldwijd fenomeen waarin meer dan voldoende tijd is ontstaan om na te denken over betere manieren van gedrag en over mogelijkheden om in vrede te leven. Er zijn veel zaken die van invloed zijn op jullie manier van leven en je houding naar een ander, zodat jullie met wederzijds respect en begrip samen kunnen komen in plaats van afgescheiden van elkaar te zijn. Jullie zijn tenslotte Eén en toch bestaan jullie uit vele zielen, die zich met dezelfde doelen op hun menselijke reis als broeders en zusters zouden kunnen verenigen. Jullie die allemaal ontwaakt zijn voor je goddelijke zelf, zoeken de waarheid, waarbij er slechts de ene Universele Eerste Schepper is, ongeacht de naam die jullie voor God gebruiken.

Jullie overtuigingen en tradities mogen dan verschillen, uiteindelijk zullen jullie ontdekken dat je je allemaal op hetzelfde pad bevindt. Aangezien Ascentie naar verwachting zal plaatsvinden in het jaar 2030, is het duidelijk dat de mensen zich geleidelijk aan zullen verenigen, aangezien alle resterende vooroordelen en onterechte overtuigingen zullen worden overwonnen. Zodra elke ziel beseft dat jullie allemaal ervaringen hebben gehad naar aanleiding van de uiteenlopende religies, zal duidelijk worden dat jullie allemaal hetzelfde pad volgen. Het zou om die reden logisch zijn dat jullie allemaal tot dezelfde spirituele conclusies en waarheid komen. Er zijn veel gevorderde zielen die speciaal naar de Aarde zijn gekomen om jullie steeds verder vooruit te helpen, en elke religie heeft een leidende ziel die grote wijsheid en diepe inzichten met jullie deelt. De waarheid zal absoluut aan de oppervlakte komen en daar voor altijd blijven, waarbij alles dat van een andere orde is zal verdwijnen.

Blijf open staan voor alles en wees bereid om nieuwe inzichten te accepteren, aangezien religie soms meer het Woord van de Mens is geweest dan van God. Wanneer je het stadium van oude ziel hebt bereikt, zul je je veel meer bewust zijn van de waarheid; je zult er begrip voor hebben en intuïtief aanvoelen wanneer leringen niet volledig waar zijn. Leringen van je geest(spirit) zijn vrijwel altijd waar, maar dienen desondanks zorgvuldig in overweging te worden genomen. De meest recente leer van de "God binnenin" een ziel is het gevolg van het passeren van het kantelpunt 2012, waarmee jullie de bereidheid hebben getoond om een hogere waarheid te ontvangen. We letten er goed op dat we jullie niet van een hogere waarheid voorzien voordat we zeker weten dat jullie er klaar voor zijn. Deze leer vertelt dat alle zielen dezelfde God hebben, en alleen al deze kennis zou jullie dichter bij elkaar moeten brengen. Er dient een tijd aan te breken waarin jullie beseffen dat één op zichzelf staande religie niet de volledige waarheid kan bevatten.

Het aanhangen van een religie dient, wanneer je je in de vroege stadia van inzicht bevindt, absoluut een doel. Wanneer je je echter van het ene inzicht naar het andere beweegt, begin je de waarheid te begrijpen en dan zullen de inzichten zondermeer indalen, hoe lang het ook mag duren. We dwingen je niet om nieuwe inzichten te accepteren, want alles komt op de tijd dat je er klaar voor bent. Zelfs atheïsten hebben een geloofssysteem en zodra ze beseffen dat er méér in het leven is, zullen ze op zoek gaan naar een waarheid die voor hen acceptabel is. Het valt niet te ontkennen dat er wel iets meer moet zijn dan alleen het leven op Aarde. Alleen al als je kijkt naar de natuur met haar vier seizoenen en de jaarlijkse terugkeer van nieuw leven na het schijnbare afsterven in elke winterperiode, waarna nieuw leven opnieuw wordt geboren.

Het is mogelijk dat de mens zelf de ervaring heeft zich gebeurtenissen uit een vorig leven te herinneren. Het zich herinneren van plaatsen bij een eerste bezoek, en op een vergelijkbare manier sterk het gevoel krijgen dat je iemand al kent die je niet eerder hebt ontmoet. Soms pak je een voorwerp op en “voel” je de energie die er door een vorige eigenaar aan is gegeven, wat illustreert hoe de energie van iemand op een voorwerp achterblijft. Het is duidelijk dat wanneer je op zoek bent naar bewijs van vorige levens, er veel bewijs voorhanden is om dit te ondersteunen, waarbij het fysieke lichaam een schat aan informatie biedt over de ziel die erin verblijft en deze energie kan aan fysieke objecten worden doorgegeven. Dit wordt duidelijk gemaakt door die helderziende zielen die voorwerpen kunnen “lezen” en die feiten kunnen vertellen over het leven van de eigenaren. Er is dus ruimschoots bewijs dat de energie die objecten in zich dragen overdraagbaar is.

De mens is niet zijn fysieke lichaam en hoewel sommige mensen niet erkennen dat ze een ziel hebben, is het een feit dat dit wel zo is. Het is niet ongebruikelijk dat sommige mensen hun lichaam verlaten, in staat zijn om van boven hun lichaam naar beneden te kijken en het ook als zodanig te herkennen; het laat zien dat de ziel in staat is buiten het lichaam een ervaring te hebben. De voorbeelden zijn eindeloos en het bewijst dat je niet alleen maar je lichaam bent; voor sommigen is dit het bewijs dat het leven ook na de dood verder gaat. Sommige zielen hebben levendige dromen waarin ze familie of vrienden ontmoeten die al overleden zijn en deze dromen blijken heel echt te zijn, simpelweg omdat ze dat zijn. Dit alles bewijst dat de dood niet bestaat, dat de ziel voortleeft en dat reïncarnatie een heel normaal principe is. Dit zou een nieuw hoofdstuk in je leven kunnen betekenen over hoe ieder verder gaat in zijn levensplan en opnieuw incarneert.

Er is zoveel meer in het leven dan de meeste mensen beseffen, totdat men het punt bereikt waarop men op zoek gaat naar meer inzicht in de zin van het leven. Zonder dit lijkt het leven doelloos en zelfs zinloos. Er zullen zich echter zeker gebeurtenissen in het leven aandienen die je wakker schudden, op voorwaarde dat je er belangstelling voor hebt. Het is niet zo dat er enige vorm van urgentie bestaat, want er kunnen oneindig veel levens passeren die de ervaringen mogelijk maken waardoor de ziel uiteindelijk zal ontwaken. Begrijp dat de ziel voortdurend accepteert dat ze voorbestemd is om door te gaan met reïncarneren zonder de zin van het leven in twijfel te trekken. Het is gelukkig zo dat er zich onvermijdelijk een moment aandient waarop een ziel begint te beseffen dat er meer moet zijn dan alleen de voortdurende cyclus van reïncarnatie.

Momenteel bevinden jullie je in een verwarrende periode waarin het doel van het leven je lijkt te ontgaan. Het comfort van de oude gewoonten is verdwenen en de toekomst is onzeker, behalve dat jullie nu dienen te beseffen dat veranderingen ophanden zijn en dat ze inderdaad onvermijdelijk zijn. De veranderingen die zullen plaatsvinden zijn stuk voor stuk bedoeld om jullie naar een nieuw tijdperk van grote betekenis te leiden, dat jullie zal wegleiden van de onrust en onzekerheid van de huidige tijd. Veranderingen zullen zich snel aandienen, veranderingen die bedoeld zijn om jullie vreugde te brengen en je voor te bereiden op grootsere gebeurtenissen die enorm veel hoop zullen brengen, evenals de intentie om het oude, dat zijn doel heeft gediend, achter te laten. Jullie nieuwe realiteit zal duidelijk laten zien dat er goede tijden in het verschiet liggen waarin het duister uiteindelijk zal worden achtergelaten om haar eigen ondergang te ervaren. Van daaruit zullen jullie ware vrede, harmonie en liefde ervaren, en jullie zullen weten dat de lagere trillingen je leven niet langer kunnen verstoren.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf. Jullie, als Wezens van Licht, hebben dit ook allemaal.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Telos - De allereerste boodschappen vanuit de stad Telos in de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge