Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 24 juni 2022


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 24 juni 2022

Mike Quinsey

Een boodschap van Aartsengel Michaël, overgebracht door Ronna Herman voor mei 2003 "De tijd is nu" lijkt momenteel relevanter, het is zeker dat sindsdien meer zielen zijn geëvolueerd en ze zullen het nu veel meer waarderen. Het is een zeer gedetailleerde boodschap die meer betrekking heeft op de periode waarin we ons nu bevinden en die duidelijk maakt wat een belangrijke tijd het is.


"DE TIJD IS NU", AARTSENGEL MICHAËL.

Geliefde meesters, nogmaals, het is tijd voor jullie om de oproep te beantwoorden, tijd voor jullie om op de voorgrond te treden en te zeggen: "IK BEN ER KLAAR voor", tijd voor jullie om de resterende overblijfselen van de vermommingen die jullie aannamen voor het aardse drama dat jullie kozen om zich in dit leven af te spelen, te verwerpen. Je hebt lang genoeg gespeeld met het concept van "bekrachtiging van jezelf". Het is tijd om uit te reiken en de mantel van Licht te nemen die op je wacht, een kledingstuk dat alle kennis, eigenschappen en kwaliteiten van meesterschap bevat die je achterliet toen je belichaamd werd in het fysieke voertuig.

Jullie belastten jezelf door je te kleden met negatieve, zelfbeperkende concepten en gedachtevormen uit een veelheid van vorige levens om je grootste vijand, ANGST, onder ogen te zien en te overwinnen. We hebben al vele malen eerder uitgelegd dat angst in zekere mate de afwezigheid van liefde is. Alle negatieve emoties, impulsen en overtuigingen zoals boosheid, schuld, schaamte, onwaardigheid, laag zelfbeeld, wrok etc. komen voort uit een gevoel afgesneden te zijn van het leven dat liefde/Licht geeft van onze Vader/Moeder God. Je hebt geleerd om deze gevoelens naar buiten te projecteren op de mensen om je heen, in een poging om dat gevoel van warmte, vreugde, veiligheid en bekrachtiging te heroveren dat de onvoorwaardelijke liefde van de Schepper in je hartcentrum heeft ingeprent. Door de eeuwen heen vergaten jullie geleidelijk dat alle emotionele substantie die jullie ooit nodig zullen hebben wordt geleverd, die verticale lichtschacht die jullie verbindt met jullie Goddelijke IK BEN aanwezigheid en uiteindelijk de Schepper.

Jullie begonnen emotionele akkoorden te projecteren op de mensen om jullie heen, wat heeft geresulteerd in een touwtrekken in vele vormen tussen individuen, mannen en vrouwen, families, culturen en naties. Het is een emotionele oorlog waarin geen winnaars zijn, alleen verliezers, want niemand kan van een ander datgene afleiden wat de slopende vijand die angst heet, zal overwinnen. Je bent bezig je weg terug te vinden naar de "liefde van het heilig hart", wat onvoorwaardelijke liefde is. Liefde met voorwaarden werd de norm toen de mensheid wegzonk in de dichtheid, en uit deze negatieve denkpatronen kwamen alle andere zelfbeperkende concepten voort en deze werden jullie waarheid. Nu is het tijd om jullie huidige realiteit om te draaien, los te laten en te herstructureren, een nieuwe realiteit die alle lessen in meesterschap omvat die we jullie de afgelopen jaren hebben gegeven. We hebben jullie manieren gegeven om jullie gedachten te controleren en de geest stil te houden om jullie onderbewuste en bewuste geest te herprogrammeren met goddelijke wijsheid van jullie Goddelijke Zelf. We hebben jullie geholpen om de meerdere geesten van jullie chakrasysteem in balans te brengen, zodat ze opnieuw in harmonie werken, de een met de ander. Elk wonder dat je in oorlog bent geweest met de mensen om je heen, want je hebt al zo lang een verloren strijd met jezelf uitgevochten. Als je vrede in de geest begint te ervaren, zul je ook vreugde en gelukzaligheid in het hart ervaren, want ze zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden. Het is tijd voor jullie om al die concepten los te laten die jullie hoogste, meest krachtige visie voor de toekomst niet ondersteunen, want of jullie nu geloven dat het zo is of niet, elke dag worden jullie krachtigere medescheppers.

Net als het drama dat zich vandaag op jullie planeet afspeelt, was er een tijd in jullie oude verleden dat ook jullie naar voren stapten en zeiden: "Ik ben klaar om te dienen". Jullie verlieten de schoonheid, veiligheid en het comfort van jullie thuisland en reisden naar het onbekende. Je bracht vele honderden jaren door terwijl je tijd telt om jezelf voor te bereiden op je missie, en je werd keer op keer getest om te zien of je er inderdaad klaar voor was. Jullie legden een eed af en stemden ermee in om jezelf te laten verminderen in Licht, wijsheid en macht in welke mate dan ook die nodig was door je wonderbaarlijke Zelf keer op keer te fragmenteren om je toegewezen taak te vervullen. Je geliefden wensten je het beste en zagen je gaan met groot verdriet, maar ook met trots die van binnen opwelde, want ze wisten dat je op een grote missie ging, een missie die door onze Vader/Moeder God was opgelegd. Ze wisten dat je heel lang weg zou zijn, en ze wisten ook dat je hen zou vergeten, maar zij zouden jou niet vergeten. Nu sturen de leden van jullie spirituele familie jullie lichtstralen van thuis, liefdesbrieven die vertellen hoezeer jullie gemist worden en dat het tijd is om terug te keren. Inderdaad, het is tijd voor een spirituele hereniging, van monumentale proporties.

De kosmische strijdtrompetroep om de strijd te beëindigen heeft geklonken en het is tijd voor jullie om terug te keren naar jullie ware landgoed, als een volwaardige Afgezant van Licht voor de Schepper. Er wordt je een nieuwe opdracht aangeboden, een opdracht die vereist dat je alles terugwint wat je onderweg hebt achtergelaten tijdens je afdaling naar het materiële rijk van de werkelijkheid. Naarmate jullie verder gaan, worden jullie ook herenigd met jullie spirituele familie.

De strijd tussen Licht en duisternis is echt een strijd tussen jullie geweest. Toen de vele fragmenten van expressie tot fysieke belichaming werden gebracht, begonnen jullie allemaal te geloven en te bevestigen dat de jouwe de juiste of ware weg was, dat jullie gebruiken en tradities de beste waren, of dat jullie religie en rituelen degenen waren die door God werden begunstigd. De mensheid schiep het brede spectrum van Licht en schaduw waarin de slinger van waarheid en macht over deze vele eeuwen heen en weer zou slingeren. Bij het bekijken van het verleden is het duidelijk dat er nooit echte winnaars zijn in een oorlog, alleen verschuivende macht en verschillende soorten problemen of ongelijkheden. De mensheid heeft de kunst van bekrachtiging nog niet geleerd door middel van positieve, assertieve actie die gerechtigheid voor iedereen zoekt. De oorlogen die jullie nu voeren zijn het resultaat van zaden van haat die duizenden jaren geleden werden geplant, en totdat de mensheid de waarheid accepteert, dat jullie allemaal broeders en zusters in de Geest zijn, zal er geen echte vrede op aarde zijn. Een Aarde die doordrenkt is van en gehinderd wordt door derde- en vierdimensionale trillingspatronen van angst en beperking. Wanneer de Aarde en de mensheid uiteindelijk worden opgetild naar de verfijnde frequenties van de hogere vierde- en vijfdimensionale frequenties, zal er vrede op Aarde zijn en zal oorlog een vage, verre herinnering aan het verleden zijn.

Daarom is het tijd voor jullie om je aan te sluiten bij de Legioenen van Licht die zich inspannen om een nieuwe Aarde te creëren, waar vrede en harmonie zullen heersen. Ieder van jullie is veel krachtiger dan jullie je ooit kunnen voorstellen, vooral als jullie de gereedschappen van meesterschap die we jullie hebben aangeboden, hebben geïntegreerd en gebruiken. Elke keer dat je je piramide van Licht/Kracht bezoekt en jezelf vult met het Goddelijke elixer van liefde/Licht van de Schepper, kun je meer van die wonderbaarlijke energie meenemen naar het fysieke rijk. Je straalt het van je af en het filtert eruit als geschenk aan de mensen om je heen. Langzaam maar zeker brengen jullie de bouwstenen van Licht naar de Aarde, die jullie zullen gebruiken om de dromen en projecten die jullie voor ogen hebben in de hogere rijken te herscheppen.

Geliefden, jullie zullen je emotionele pijn aan ons overgeven en ons toestaan jullie te laten zien hoe jullie kunnen terugkeren naar innerlijke emotionele vrede en harmonie. Staat je ons toe je te helpen oude beperkende gedachten te vervangen door nieuwe bekrachtigende concepten van meesterschap? Ben je dapper genoeg om je visie voor de toekomst te schrijven en deze in je Piramide van Licht te plaatsen, en te vragen om de hoogste uitkomst voor iedereen? Ben je bereid om elke gehechtheid aan de uitkomst los te laten? Als je je wil afstemt op de wil van de Wil van de Schepper, zul je versteld staan van het gevoel van vrijheid en de zekerheid van juistheid die je zult voelen, want het verlangen van de Schepper is altijd voor je hoogste goed. Mentale harmonie komt met het herprogrammeren van oude negatieve, beperkende gedachten die veroordelend, rigide en controlerend zijn. Mentale onthechting komt met wijsheid en begrip en geloof in de Universele Wetten. Als afgezant van het Licht zul je proberen te leven volgens de hoogste morele normen door deugdzaam gedrag en met een brandend verlangen om gerechtigheid voor iedereen te zien. Emotionele en mentale gezondheid en fysiek welzijn zijn het resultaat van het leven in de heilige ruimte van het hart, terwijl je gehecht blijft aan de wijsheid van je Hogere Zelf. Als je leert te functioneren in de stilte van het heilige moment van Oneindigheid of het stille punt van de Schepping, beginnen er magische dingen met jou en om je heen te gebeuren. Je begint een energetisch krachtveld te creëren dat ondoordringbaar is. Je lichaam vernieuwt zich voortdurend via de gedachtevormen en energetische patronen die je uitstraalt. Verander de zelfbeperkende patronen en negatieve gedachtevormen in positieve, expansieve trillingen en je verandert je lichaam, je realiteit en je wereld.

Ben je bereid om je gedachten uit te breiden naar een nieuwe realiteit? Ben je bereid om je grenzen te verleggen als datgene wat mogelijk is om te creëren en te genieten in je nieuwe realiteit? Ben je bereid om je grenzen te verleggen met betrekking tot wat mogelijk is om te creëren en te genieten in je nieuwe realiteit? Ben je bereid om de welvaart en overvloed op te eisen in alle dingen die je zo verlangt? Ben je bereid om je geest en je visie uit te breiden terwijl je naar boven en naar buiten reikt om alle wonderbaarlijke nieuwe concepten / uitvindingen op te nemen, gewoon wachtend op iemand die ze wil claimen, en dit te integreren en te claimen?

Kijk naar de vooruitgang van de mensheid in de afgelopen 100 jaar of zo. jullie hebben verbazingwekkende vooruitgang geboekt op alle gebieden van het fysieke bestaan. Wij zeggen jullie, lieve vrienden, het is niets vergeleken met wat jullie te wachten staat in het hier en nu. Er vindt een kwantumsprong in evolutie en menselijk bewustzijn plaats, en degenen die zich voorbereiden op deze vooruitgang zijn degenen die het tempo zullen bepalen voor wat komen gaat tijdens deze volgende belangrijke jaren op Aarde.

Wij hebben jullie verteld dat de Opperste Schepper nu actief deelneemt aan het proces van hereniging. Er zijn wonderbaarlijke nieuwe kleuren die verder gaan dan alles wat je je kunt voorstellen en die de Stralen zoals jullie ze kennen herdefiniëren omdat er nieuwe frequentiepatronen worden toegevoegd, evenals nieuwe kwaliteiten en eigenschappen, wanneer ze Stralen van verfijnd universeel bewustzijn worden. De eerste Straal van Goddelijke Wil om te Scheppen is de Koninklijke Straal geworden van het nieuwe creatieve proces dat nu aan de gang is. Het combineert de esoterische (spirituele vlak) kleur van blauw en moed met de esoterische (materiële vlak) kleur rood voor kracht en voorwaartse stuwende actie, waardoor het magenta van kleur is met een sprankelende lichtgevende aankleding van Schepper Licht. Enige tijd geleden vertelden we over de nieuwe Stralen of substralen van individuele expressie van de Schepper Geest. Jullie worden werkelijk "bouwers van vorm" als jullie leren de kosmische gereedschappen van de Schepping te hanteren. Als je de gaven van de Eerste Straal claimt, heb je de mogelijkheid om in die Straal die eigenschappen waarvan je denkt dat je ze het meest nodig hebt om hem in zijn hoogste en beste vorm te gebruiken, te integreren voor jouw gebruik,. Als je het geschenk van de Koninklijke Straal van Goddelijke Wil claimt, beziel het dan alsjeblieft met mededogen, welwillendheid, duidelijke visie en doel, met een verlangen om harmonie, vrede en overvloed te creëren voor alle mensen op Aarde, niet slechts een paar.

Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan het onderwijzen van jullie over de aspecten, kwaliteiten en deugden van elke Straal in zowel hun positieve als negatieve vorm. Hoe zullen jullie weten wat er veranderd moet worden als jullie je niet bewust zijn van wat er beschikbaar is, en je bewust worden van hoe jullie momenteel de energieën gebruiken? De wonderbaarlijke energie van de nieuwe Schepping wervelt en spiraalt overal om je heen en het enige wat je hoeft te doen is omhoog te reiken en de nieuwe cellen van Gods Licht te nemen die over jullie worden uitgestort. Als je durft, kun je je kolom van Licht verhogen en steeds hoger reiken om de meer verfijnde en krachtige cellen van zuiver kosmisch ongemanifesteerd potentieel naar beneden te halen. Deze geschenken wachten op jullie in jullie Piramide van Licht/Kracht. Het enige wat je hoeft te doen is daarheen te gaan met pure intentie, liefde in je hart, een verlangen om te helpen bij het maken van de Aarde tot het paradijs dat het in het begin was, en bereid zijn om te zeggen: "IK BEN KLAAR om opnieuw een afgezant van Licht te zijn".

We beloven de weg te verlichten en het pad voor jullie vrij te maken terwijl we steeds dichter bij elkaar komen op onze reis naar de gedurfde nieuwe toekomst van morgen. Moge je je koesteren in de wetenschap dat je een geliefd kind van de Schepper bent en dat je eeuwig geliefd bent. IK BEN Aartsengel Michaël.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob


Je kunt je aan- of afmelden door Kees te mailen op info@galacticchannelings.com en contact met hem opnemen indien je vragen hebt.


"Telos - De allereerste boodschappen vanuit de stad Telos in de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge