Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 21 augustus 2020


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 21 augustus 2020

Mike Quinsey

Dierbare vrienden, naar mijn mening is een recente videoboodschap van Kryon, met name de onderstaande fragmenten, bijzonder informatief als het gaat om het Covid-virus. In een tijd dat er nog steeds veel verwarring heerst, heb ik het gevoel dat deze boodschap van Kryon enorm kan helpen om bepaalde zaken duidelijker te krijgen.


Het failliet van de Media – Kryon 9 aug 2020 (duur 1.40.55)

“DE VRIJE KEUZE VAN DE MENSHEID”

Verwijzend naar onze media – niets is wat het lijkt; ze willen dat jullie zien wat zij voor jullie bedacht hebben en ze willen dat jullie naar hun propaganda kijken, omdat ze jullie altijd een stap voor blijven bij de verspreiding van angst. Ze zenden enkel angst-oproepende berichten uit; maar waar is het nieuws over degenen die hersteld zijn? EINDE: 13.55min.

“DE AARDSE ALLIANTIE” (BEGINT BIJ: 25.00 min.)

Het Covid-virus zal de geschiedenis veranderen en zal nader onder de loep zijn genomen. Er zal een vrede zijn die alle begrip te boven gaat. Vooruitkijkend naar het jaar 2120, zo’n 100 jaar in de toekomst, zal er wellicht een viering zijn, een herdenkingsdag als eerbetoon aan degenen die in de huidige tijd gestorven zijn. Op weg hiernaartoe zal men bevrijd raken van de oude energieën en gewoonten die zonder de nieuwe energieën nooit zouden hebben kunnen verdwijnen. Alle oude gebruiken, alle oude manieren van vorming / gewoonten, het bestaan, de paradigma’s zullen verdwijnen en jullie zullen als herboren en geheeld uit deze warboel naar boven zijn gekomen zonder nog last te hebben van wat eens is geweest en wat jullie ervan heeft weerhouden om te veranderen - dat is de bevrijding en het belangrijkste wat Covid jullie schenkt. Oh! Als ik die mensen eens bijeen kon brengen - iedereen die al is overgegaan - ze zouden schreeuwen en juichen en lachen, confetti gooien en ballonnen oplaten en jullie laten weten dat de dood niet is wat jullie denken. De enigen die verdriet voelen zijn degenen die achterblijven, verdriet omtrent het overgaan in de armen van God, daar waar jullie thuishoren en je familie opnieuw ontmoeten, wat werkelijk een verlossing betekent. Het gaat om een andere manier van denken, het is inderdaad een meer volwassen manier, een inzicht en innerlijk weten dat je nooit alleen bent en dat er geen dood bestaat. Alles hier zal terugkomen, de lijn van de oude ziel volgen en het geboorterecht van vreugde voortzetten. EINDE: 36.19min.

"DE CIRKEL VAN 12" (BEGINT BIJ: 42,04 min.)

Er zal de "Cirkel van 12" komen; het is het begin van een energie waar het tijd is om te beginnen en dit zal zich spoedig aandienen. Bijna op het allerlaatste moment hebben jullie het tevoorschijn weten te halen. Dit zal het nieuwe normaal zijn, de nieuwe mens, en al die dingen die jullie van pas komen, het zit in de pijplijn. Jullie zijn allemaal een kind van de Schepper - elk afzonderlijk wezen wordt gezien. De meesters hebben in een energie voorzien zodat de mens het werk kon verzetten, het zal zich spoedig voltrekken. De kleur die het meest van toepassing is zal groen zijn, een groen dat elke vorm van groen overtreft die jullie ooit hebben gezien. Voordat het elke cel heeft doordrongen dient de "Cirkel van 12" zich aan. Cirkels komen niet van buitenaf, ze ontstaan van binnenuit, vanuit een multidimensie. Elke ziel is overal tegelijkertijd, dit betekent dat dit allemaal op afstand tot stand kan worden gebracht en toch ben je aanwezig, dat is de belofte van een multidimensionale werkelijkheid. Gebed is geen verzoek aan de hemel of aan de Schepper, gebed is niet bedelen, het is een energie die rechtstreeks naar die mens in moeilijkheden wordt overgebracht en zegt: "je bent prachtig", sta op en wees genezen. Dat is de "Cirkel van 12". EINDE: 1.00.48 min.

"BINNENIN JE" (BEGINT BIJ: 45.30m.)

Jullie hebben geen idee van je innerlijke vermogens; van wat er als kind van de Schepper voorbij 3D bestaat, waarbij jullie nooit de potentie ervan is verteld. Ieder mens op deze planeet is een multidimensionaal wezen en is hier met opzet geplaatst - wij kennen jullie namen. Jullie zijn dit kantelpunt gepasseerd en ik zal je vertellen dat er absoluut een Galactische Verschuiving heeft plaatsgevonden, omdat degenen buiten de Aarde weten wat jullie hebben gedaan; ze hebben erop gewacht. Het weerspiegelt wat velen van hen al gedaan hebben. Ja, overal zijn er die zijn zoals jullie – Kinderen van God. Er komt een dag waarop je je familie zult ontmoeten en je zult hen herkennen, net zoals zij jou zullen herkennen. Ze zullen hetzelfde verhaal vertellen over de liefde, de zachtmoedigheid en het mededogen en wat ze hebben meegemaakt en wat de planeten hebben meegemaakt en ze zullen eveneens vertellen over hun overgangstijd en de oorlogen, en ze zullen bij je gaan zitten om met je te praten. Een hele nieuwe wereld gaat voor jullie open als je naar hen luistert en jezelf ziet - het komt! EINDE: 55.00min.


Mike Quinsey:

Het is mogelijk dat je inmiddels voorbij de nadelen kunt kijken van een leven tijdens het Covid-virus en dat je het grotere plaatje bent gaan zien en dat is dat de Alliantie de “Lockdown” gebruikt om het duister te isoleren. Velen zijn gearresteerd en dat gaat zo door terwijl de mensen de vrijgekomen tijd hebben gebruikt om voor zichzelf te bepalen waar ze in het leven staan, waarbij vaak het besef ontstaat dat hun belangen op een andere manier beter worden gediend. Dit heeft geresulteerd in veel verschuivingen en er zullen nog meer veranderingen komen, terwijl het duidelijk is dat er geen sprake meer zal zijn van een volledige terugkeer naar de oude manier van doen, een manier die niet passend is bij de nieuwe energieën. De oude tijd is niet meer bruikbaar in een zich ontwikkelende samenleving, een samenleving die zoekt naar uitlaatkleppen voor nieuwe ideeën die iedereen ten goede komen. Niets zal aan de veranderingen kunnen ontkomen en nu al worden er veranderingen in sneltreinvaart tot stand gebracht. Jullie hebben de beschikking over nieuwe generaties: het zijn voornamelijk de jongeren die op Aarde zijn gekomen met de kennis om de mensheid de weg te wijzen.

Jullie zullen datgene mogen afdwingen dat jullie door je ijver en harde werken hebben verdiend. In tegenstelling tot het afgelopen Tijdperk is het jullie toegestaan méér hulp te krijgen van je E.T. vrienden, die op een geschikt moment wachten om zich voor te kunnen stellen. Lange tijd hebben ze jullie vorderingen gevolgd en geprobeerd jullie te inspireren om acties te ondernemen die alle zielen ten goede komen. Ze komen nu dichterbij en zullen mogelijkheden creëren om meer directe hulp te bieden. Net als jullie wachten ze op de tijden die zich binnenkort aandienen, tijden waarin het contact meer open kan zijn. Er zullen vreugdevolle gelegenheden plaatsvinden, op een Aarde die in het Licht is herboren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Goddelijke Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge