Home > > Mike Quinsey – 21 februari 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 21 februari 2020

Mike Quinsey

Waarom waarschuwen we zo duidelijk tegen het vasthouden aan negatieve gedachten? Simpelweg omdat het energieën betreffen die zich opbouwen om uiteindelijk vorm aan te nemen. Het gevolg is dat negatieve energieën worden aangetrokken door die zielen die dergelijke gedachten in zich dragen, ook al staan ze voor ervaringen die deze zielen liever loslaten. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat van de 'duivel', die alleen in gedachtenvorm bestaat en geen ziel bezit. De invloed ervan is er echter één van angst en hoewel zielen dit proberen te negeren, wordt door de angst die het creëert zijn bestaan in stand gehouden.

Met andere woorden, wanneer je je op iets concentreert, geef je het kracht, ongeacht of het als positief of negatief wordt gezien. Voor Reptilianen is angst de energie waarmee ze zich voeden, en ze creëren omstandigheden die ervoor zorgen dat dit soort energie altijd voor hen beschikbaar is. Voor hun overleving zijn ze, voor hun 'voedsel', afhankelijk van angst en zonder dit zouden ze hun macht verliezen.

Aan de andere kant, wanneer je je gedachten focust op positieve energieën zoals liefde, help je dit te verspreiden en houd je ook de trilling op een hoger niveau. Je kunt die zielen die door negativiteit worden getroffen tot rust brengen, door een kalmerende vredige houding aan te nemen. Door jullie eigen experimenten hebben jullie de kracht van positief denken kunnen bewijzen. Toen duizenden mensen deelnamen aan een vredes-meditatie, kon het effect worden geregistreerd en bleek dat de criminele activiteiten met ongeveer 25% waren verminderd; als miljoenen mensen bijvoorbeeld zouden mediteren en bidden voor wereldvrede, zou dit zeker tot stand worden gebracht. Terwijl de trillingen dus blijven stijgen, brengen ze langzaam maar zeker welkome veranderingen in jullie samenleving teweeg. Een ieder van jullie kan aan deze veranderingen bijdragen door zelf opgeroepen negativiteit te vermijden.

Jullie staan op het punt om ingrijpende positieve veranderingen te ervaren die uiteindelijk een vreedzamer samenleving tot stand zullen brengen door het wegnemen van de omstandigheden die onder jullie tot armoede hebben geleid. Er gloort een tijd, die wijzigingen in jullie manier van leven zal introduceren waardoor de omstandigheden zullen worden geëlimineerd die momenteel zoveel problemen veroorzaken. Er zijn veel welkome veranderingen in aantocht die degenen die jullie levens hebben verziekt zullen overwinnen en geleidelijk aan de oorzaken van een slechte gezondheid en ellendige levensomstandigheden zullen elimineren. Het kost tijd om dergelijke wereldwijde problemen te overwinnen, maar jullie kunnen gerust zijn dat de antwoorden op deze problemen al bestaan.

Wij hopen dat kennis van deze mooie en gelukkige toekomst die wenkt, jullie de kracht en het doorzettingsvermogen zal geven om standvastig en vastberaden te blijven in het doorstaan van dergelijke uitdagingen, zonder enige twijfel over wat de toekomst voor jullie in petto heeft. We weten dat jullie moe zijn van de voortdurende strijd die om je heen wordt gevoerd, maar het oude dient eerst te worden opgeruimd zodat het nieuwe de plaats ervan kan innemen. De mens is in hart en nieren een vreedzaam wezen, en verlangt naar een probleemloos bestaan waar alle mensen, ongeacht hun kleur of geloof, samen kunnen leven in harmonie en zorgzaamheid voor elkaar. Jullie zijn tenslotte mensen die al vele levens achter de rug hebben, in verschillende landen, vaak met de daarbij behorende eigen overtuigingen die mogelijk anders zijn geweest dan in jullie huidige leven.

Ieder van jullie heeft een verantwoordelijkheid om diegenen te helpen die je mogelijk als mindere mensen beschouwt, want in de volheid des tijds komt er een punt waar de vooruitgang afhankelijk is van in hoeverre alle zielen voorbij het Materie-Universum zijn geëvolueerd. In de zeer nabije toekomst is er een tijd waarin jullie trillingen dermate verfijnd zullen zijn dat je klaar bent om naar niveaus te gaan waar je geen materie-lichaam meer nodig hebt. Door gedachtenkracht zullen jullie dan echter in staat zijn om jezelf in een lichaam te 'denken' als dat nodig is. Inderdaad, veel van jullie behoeften zullen door het denken tot stand worden gebracht en zullen op geen enkele manier zo sterk zijn als in jullie menselijk lichaam nu. De kracht van jullie gedachten stelt je in staat om onmiddellijk aan je behoeften te voldoen.

Verlicht zijn is voorbereid zijn en terwijl je je verheft, weet je voor een groot deel wat je kunt verwachten, waarbij je je gidsen natuurlijk altijd bij de hand hebt wanneer je hulp nodig hebt. Begrijp dat je, zodra je bent geascendeerd, veel dingen zult ontdekken die je bekend voorkomen, maar vanwege de hogere trilling zullen ze stralend van kleur zijn en er perfect uitzien. Uiteraard zullen jullie je uiterlijk en vaardigheden als een jong mens behouden, omdat in het hogere niveau geen veroudering optreedt. Opnieuw geldt dat je je door gedachtenkracht naar wens kunt “kleden”. Er komen tijden dat jullie de lagere trillingen voor altijd zullen verlaten.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie