Home > > Mike Quinsey – 14 februari 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 14 februari 2020

Mike Quinsey

Naarmate de tijd verstrijkt en de trillingen zich blijven verhogen, neemt de hoeveelheid negativiteit op Aarde geleidelijk aan af. Er zal een punt worden bereikt waarop er alleen nog positieve energieën zullen bestaan en dit betekent het einde van de duistere wezens, omdat ze op de hoogste niveaus niet kunnen overleven. Tegen die tijd zal de “Event” hoogstwaarschijnlijk hebben plaatsgevonden en die zielen wiens trilling in voldoende mate was verhoogd, zullen zijn geascendeerd. Veel zielen voelen al dat de veranderingen die ze doormaken een voorbode zijn van dat er iets "groots" staat te gebeuren.

Velen weten dat de eindtijden werden voorspeld, maar er bestond veel onzekerheid over, behalve dan dat het jaar 2012 werd gezien als een belangrijk moment waarop iets bijzonders werd verwacht. Sinds dat jaar zijn er veel profetieën mee verbonden en de vele Aardse veranderingen die plaatsvinden, worden gezien als een teken dat er nog grote veranderingen gaan komen. Sommigen maken zich zorgen dat dit het einde van de wereld zal betekenen; het is echter niet alleen een einde, maar ook een omslag die ervoor zorgt dat de huidige derde dimensie plaats maakt voor de vierde dimensie. Dat is de reden waarom alleen wezens die zich hierop voorbereiden, zich naar dat niveau zullen begeven. Elke ziel zal zijn pad vervolgen en iedereen zal zich op een niveau bevinden dat overeenkomt met zijn eigen trilling. Het zal het begin betekenen van een Nieuw Tijdperk van schoonheid en vrede, iets wat jullie in je leven niet eerder hebben kunnen ervaren. Elke ziel zal zijn evolutie voortzetten, zodat hij zich blijft ontwikkelen om uiteindelijk opnieuw een eindtijd te bereiken, waarin hij opnieuw de gelegenheid zal hebben om te ascenderen. Zoals altijd worden alle zielen bijgestaan in het boeken van vooruitgang, en in plaats van helemaal opnieuw te moeten beginnen, gaan ze iedere keer van start met de inzichten die ze in eerdere levens hadden opgedaan.

Veel zielen worden wakker vanwege de hogere trillingen en beginnen het werkelijke doel van het leven in te zien. Ze realiseren zich eveneens dat alle zielen met elkaar verbonden zijn en beginnen het concept te begrijpen dat al het leven Eén is. Dat komt doordat men inziet dat alle intelligente levensvormen de Vonk van de Schepper in zich dragen. Om die reden keren jullie in de loop van dit alles met regelmaat naar de Godheid terug om vervolgens voor verdere ervaring opnieuw te worden uitgezonden. Om een en ander beter te kunnen begrijpen kan dit het beste op deze eenvoudige manier worden uitgelegd, aangezien jullie je in de vroege stadia van evolutie bevinden. Toch hebben jullie al voldoende ervaring opgedaan om je tot het punt van ascentie te hebben ontwikkeld.

Met de huidige problemen die op Aarde bestaan, is het niet eenvoudig om vooruitgang te boeken, maar het is een uitdaging waarvoor jullie zelf hebben gekozen; één om vredelievend en liefdevol te blijven ten opzichte van alle zielen. Wanneer je de juiste gemoedstoestand hebt, zou je dat niet moeilijk vinden om te doen, en het helpt als je je indenkt dat alle zielen gelijk zijn aan jezelf en op dezelfde reis zijn. Door jouw voorbeeld kun je andere zielen helpen begrijpen wat ze moeten doen om verder te evolueren. Het is te begrijpen dat veel mensen het verlangen hebben om te ascenderen, omdat ze zich niet langer 'thuis' voelen in de lagere trillingen met alle negativiteit die daarmee gepaard gaat. Dat is jullie uitdaging, en als je een kalme, vredelievende en liefdevolle houding kunt blijven aannemen ten aanzien van andere mensen, zul je slagen. Jullie hebben een lange weg afgelegd om op dit punt in je evolutie te bereiken, en om die reden krijgen jullie veel hulp om ervoor te zorgen dat je alle gelegenheid geboden krijgt om te kunnen ascenderen. Als jullie alleen maar een glimp zouden kunnen opvangen van wat degenen die succesvol zijn te wachten staat, zou je geen moment meer aarzelen om nu al je best te doen. En wanneer je het gevoel hebt dat je hebt gefaald, wanhoop dan niet, maar blijf je focussen op je doel, want je hebt misschien een minder groot probleem gecreëerd dan je zelf denkt. Geef nooit op, want elke ervaring afzonderlijk is waardevol in je zoektocht naar verheffing.

Het is buitengewoon goed dat jullie je zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen die gaan komen, ook al lijken ze op dit moment misschien nog ver weg. Veel verbeteringen wachten nog om te worden geïntroduceerd, maar zoals altijd dienen deze op het juiste moment te gebeuren. Zoals jullie inmiddels wel zullen weten, hebben de Illuminati hun uiterste best gedaan om jullie tegen te werken en hierin zijn ze behoorlijk goed geslaagd. Beetje bij beetje worden er echter enkele verbeteringen vrijgegeven die jullie hebben geholpen om het Nieuwe Tijdperk binnen te gaan. Sommige veranderingen zullen dermate ingrijpend zijn dat de manier waarop jullie nu leven, achteraf erg ouderwets zal lijken.

De maatschappij zal veel meer veranderen dan je je nu kunt voorstellen. Er is dus veel om naar uit te kijken en jullie zullen eindelijk kunnen profiteren van verbazingwekkende verbeteringen die veel ellende uit jullie leven zullen doen verdwijnen. Houd je blik stevig op de toekomst gericht, want jullie zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor welke veranderingen zich manifesteren. Boven jullie hoofd hangt de “Event”, maar ondanks dat gaat het leven gewoon door. Jullie groeien tenslotte nog steeds door middel van je ervaringen en velen van jullie hebben hierin een rol te spelen. Uiteindelijk zullen jullie allemaal je juiste plek vinden, zodat de veranderingen ertoe zullen leiden dat alle zielen naar een niveau gaan dat hun stadium van ontwikkeling op dat moment weerspiegelt.

Op dit moment hebben veel mensen veel hulp nodig, ze lijden nog steeds onder de verwoestingen van oorlog wat in sommige gevallen heeft betekend dat ze nooit een permanent thuis hebben gehad. Dit is uiteraard verbonden met de uitwerking van karma, terwijl het tegelijkertijd andere mensen de kans biedt om hun zachtmoedigheid en sympathie te tonen aan andere mensen die in nood verkeren. Grote groepen mensen zijn ontheemd geraakt door oorlog of de dreiging ervan, en hun behoeften stellen anderen in staat sympathie te tonen en hulp te verlenen in tijden van nood. De mensen kijken naar hun leiders voor hulp en aanmoediging, maar die zijn niet altijd ontwaakt of bereid om in actie te komen, door gebrek aan inleving in, of begrip van, hun benarde situatie. Het is duidelijk dat de grootste hulp afkomstig zal zijn van de Buitenaardsen die geduldig hebben gewacht tot de mensheid een begin zou maken met het terugbrengen van hun Aarde in een gezonde staat, waardoor de schade en schande die jullie hebben veroorzaakt door het vervuilen en vergiftigen van de bodem en de oceanen ongedaan worden gemaakt. Zij kijken naar jullie om een begin te maken en positieve intenties te tonen en zo de fouten die zijn gemaakt recht te zetten.

We laten jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie