Home > > Mike Quinsey – 7 februari 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 7 februari 2020

Mike Quinsey

De geheime technologische vooruitgang is al meer dan 50 jaar gaande, en de snelheid waarmee de vooruitgang is toegenomen betekent dat jullie dermate ver achterlopen dat het eeuwen zou duren om jullie bij te brengen. Nu bestaat de technologie om jullie huidige problemen snel aan te pakken, problemen die jullie evolutie enorm vertragen, waarbij het duister jullie verhindert om er volledig van te kunnen profiteren. De Lichtkrachten hebben echter hun best gedaan om een nieuw scenario te creëren zodat de snelheid van verandering kan worden vergroot. Een volledige verandering kan zich niet voltrekken totdat het duister is ontdaan van haar vermogen om de zaken op Aarde te blijven controleren. Sinds enige tijd zijn veel van de handlangers van het duister verwijderd en gevangengezet, maar het is een bijzonder omvangrijke taak om met de duizenden onverlaten af te rekenen.

Afhankelijk van hoe snel de Event zal plaatsvinden, is het mogelijk dat dit gebeurt voordat de duistere garde volledig schaakmat is komen te staan of gevangen gezet, zodat het momenteel moeilijk is om iets anders te geven dan een geschatte tijd van 2029/2030. De oude manieren van de afgelopen cyclus zijn niet langer van toepassing en voor de mensheid is het uiterst belangrijk dat er zo snel mogelijk positieve veranderingen worden doorgevoerd en dat alles in het werk wordt gesteld om dit te bereiken. Vrije energie hebben we al vele malen genoemd en het is mogelijk dat deze wordt vrijgegeven door een onafhankelijke bron. Dit alleen al zou enorme veranderingen tot stand brengen en de planeet enorm helpen bij het verminderen of verwijderen van de vervuiling die de zeeën verstikt en het leven in de wateren vernietigt, wateren waarvan jullie afhankelijk zijn voor een evenwichtig ecosysteem.

Elke ziel zou eens moeten bedenken wat zij of hij zou kunnen doen om de planeet op te schonen en zo de terugkeer van alle vormen van leven naar een gezond milieu te stimuleren. Begrijp dat jullie voor je welzijn, volledige gezondheid en overleving het meest afhankelijk zijn van Moeder Aarde en van schone lucht. Dit werd allemaal te lange tijd veronachtzaamd en nu is de tijd gekomen voor een grootschalige opschoning, die zal helpen de natuur, die ernstig is aangetast, te herstellen. Er zijn kleine groepen die helpen bij de veranderingen, maar alleen een wereldwijd plan zal een maximaal effect opleveren, voor de tijd opraakt en een grote catastrofe plaatsvindt. Je mag dan het gevoel hebben dat de urgentie ten aanzien van de toestand van de Aarde ongerechtvaardigd is, maar we verzekeren jullie dat de alarmsignalen al zichtbaar zijn voor diegenen die ze kunnen begrijpen.

Zoals jullie je misschien kunnen voorstellen, loopt gezond voedsel gevaar door de gifstoffen die in de Aarde en zelfs in het water aanwezig zijn. De mens is zich bewust van deze problemen en onderneemt nu stappen om het tij te keren. De mens is nog maar pas begonnen de enorme schade te erkennen die is toegebracht aan de koraalriffen, het thuis van zoveel uiteenlopende soorten oceaanleven. Uiteraard zijn veel organisaties zich bewust van de urgentie om de natuur weer in balans te brengen, maar de omvang van de taak vereist een krachtiger reactie. Jullie regeringen en Natuurbeschermingsorganisaties ondernemen actie, maar de omvang van de problemen is overweldigend en vraagt om meer samenwerking tussen de landen. Het heeft geen zin wakker te worden nadat het te laat is.

Het goede nieuws is dat wanneer jullie echt eenmaal de Aarde gaan herstellen, er hulp uit hogere bronnen wacht, hoewel als Universele Wet geldt dat jullie verantwoordelijk zijn voor het herstellen van alle schade die aan het milieu werd toegebracht. We willen eerst het bewijs zien dat jullie om de Aarde geven en positieve stappen ondernemen om de huidige problemen te overwinnen. We vermelden nogmaals dat we geen stappen willen ondernemen die indruisen tegen jullie vrije wil, maar we zullen altijd hulp bieden voor zover dat is toegestaan. We zijn verheugd dat de mens verantwoordelijkheid begint te nemen voor zijn daden. Vooruitstrevende ideeën worden ingeprent in de hoofden van degenen die in staat zijn om zaken voor elkaar te krijgen, en meestal is dat een succesvolle manier om dit te bereiken. Vervolgens is het aan jullie om ernaar te handelen.

Begrijp dat wat er gebeurt in de tijd waarin jullie je nu bevinden niet te vergelijken is met de normale ervaringen die jullie eerder hebben meegemaakt. Tot nu toe werd de Aarde aan elk einde van de eerdere vier cycli van ongeveer 25.600 jaar opgeschoond, zodat er nog maar weinig bewijs overbleef van de beschavingen van voorheen. Deze keer is Ascentie mogelijk omdat voldoende zielen hun trilling hebben verhoogd en zullen ascenderen naar aanleiding van het ervaren van de Event. Het bewijs dat er was, is vrijwel verdwenen, het meeste daarvan diep onder het aardoppervlak van waaruit jullie af en toe resten van geavanceerde rassen hebben opgegraven.

Jullie versie van eerdere beschavingen staat ver af van de waarheid, hoewel Darwin’s versie van evolutie in principe correct was. De laatste tijd hebben jullie veel skeletten gevonden die jullie vertellen dat er veel meer verschillende menselijke soorten zijn gekomen en gegaan dan je wilt toegeven, waaronder Mensachtige wezens met een lengte van 9 meter of meer. In relatief korte tijd zullen verdere onthullingen worden gedaan en zullen jullie meer inzicht krijgen in de werkelijke geschiedenis. Jullie dienen nog veel te leren, wat degenen die tot nu toe niet geïnteresseerd zijn geweest in de echte waarheid omtrent jullie evolutie zal schokken. Er ligt een grandioze toekomst in het verschiet en veel Buitenaardsen zijn in afwachting van jullie Ascentie omdat jullie de eerste zullen zijn die het als volledig bewuste wezens ervaren. De Event is hiervoor uiteraard de aanzet en het zal zich voor elke ziel onmiddellijk aandienen. Niet iedereen zal klaar zijn om te ascenderen, maar zal toch verdergaan aangezien de oude cyclus zal worden afgesloten.

Voor elke ziel is er een plaats om de evolutie voort te zetten en dit zal precies overeenkomen met diens behoeften, dus is er geen reden om je zorgen te maken over je toekomst, want alles is geregeld om een soepele overgang van het ene naar het andere niveau te garanderen. Dit zijn spannende tijden om mee te maken, omdat jullie al heel lang hebben moeten wachten om dit punt te bereiken, en jullie kunnen nu gaan genieten van het resultaat van je inspanningen in het met succes overwinnen van alle uitdagingen die op je pad kwamen. Wees ervan verzekerd dat de zaken na verloop van tijd tot rust zullen komen en jullie evolutie nog sneller zal verlopen. Tegen die tijd zal het duister gereduceerd zijn tot niet meer dan een krachteloze groep en de meesten daarvan zullen dan gevangen zijn gezet voor hun misdaden tegen de mensheid. Ze zullen hun rol hebben gespeeld in het “machtsspel” en het zal hen nooit meer worden toegestaan zich het plan van de hogere krachten toe te eigenen, het plan dat was bestemd voor de evolutie van degenen die leefden in de energie van de Ene God. Alle zielen zullen uiteindelijk hogerop komen, onthoud daarbij te allen tijde dat we naast je staan en jullie de weg wijzen.

In jullie rijk van tijd bewegen de zaken heel langzaam vooruit in vergelijking met de niveaus van de hogere trillingen, maar toch wordt er veel vooruitgang geboekt. Omdat jullie het grote plaatje niet kunnen zien, is het moeilijk te begrijpen dat je vooruitgang boekt, ondanks de chaos die er vaak heerst. Over het geheel werpen de inspanningen echter hun vruchten af en het zal jullie geleidelijk aan duidelijk worden waar jullie naartoe op weg zijn. Veel is klaar om te worden vrijgegeven en tot bloei te komen en dit zal duidelijk aangeven dat het Licht nu voorgoed de dominante kracht is. Wees opgewekt, want je hebt zoveel om uit te kijken naar wat binnenkort zal worden onthuld.

Ik verlaat jullie met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie