Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 20 november 2020


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 20 november 2020

Mike Quinsey

Gedeelte uit Bericht 430 van Seraphin: "ALLE EINDES ZIJN TIJDELIJK", via Rosie; 20 oktober 2020.

Er zal een einde komen aan al dit "onnatuurlijke" gedrag - de constante noodzaak om de waarheid die men kent in te slikken uit angst voor represailles. Het zal ook het einde betekenen van de gruwelijke misdaden en omstandigheden, op jullie wereld alom tegenwoordig, die de oorzaak zijn van zoveel gekwelde zielen. Dit zijn de zielen van opponenten, van strijders, van mensen met een ultiem mededogen, die niet alleen geïnteresseerd zijn in hun eigen lot, maar ook in het lot van de gehele wereldbevolking.

Dit is een zeer zware last om te dragen, maar toch worstelen ze zich erdoor heen en zijn ze “eraan gewend”. Ook dit zal ophouden. De last zal worden weggenomen en jullie zullen kunnen terugkeren naar dat lichte, vreugdevolle gevoel dat je als kind of in het bijzijn van kinderen hebt ervaren. Degenen die deze enorme verandering overleven, zullen feitelijk "als een kind" worden, vaak huilend en lachend, soms om beurten, omdat er ZOVEEL zal zijn om te lachen en te huilen.

De GROTE INTERVENTIE zal plaatsvinden. Misschien heb je het gevoel dat dit het EINDE VAN DE WERELD betekent, en in zekere zin is dat ook zo. Het zal betekenen dat het besef ontstaat dat de meest boze dromen zijn uitgekomen - dat er al duizenden jaren echt iets vreselijks aan de hand is en dat dit in al zijn verraderlijkheid niet werd opgemerkt. Tegelijkertijd zal er sprake zijn van een enorme opluchting.

Er zal een periode aanbreken van immens veel vragen: voor de “meelopers” zal dit de meest moeilijke tijd zijn, want zij zullen ALLES in twijfel moeten trekken dat tot dusverre de parameters van hun leven heeft gevormd. Wanneer ze niet bereid zijn ALLES LOS TE LATEN, dan zullen ze zelf moeten GAAN, want er zal op deze planeet geen plaats zijn voor iemand die in volledige stagnatie vastzit en niet van plan is deze positie los te laten.

Hoewel dit een einde lijkt te zijn, is het tevens een begin, want niet alleen zal er een vloed aan onthullingen over een gruwelijk verleden loskomen, maar tevens een van nieuwe inzichten en nieuwe richtingen. Verheven idealen zullen naar de voorgrond komen. Het zal jullie naar adem doen happen, en inmiddels zal duidelijk zijn dat er veel mensen zijn die dit niet aankunnen en die zullen vertrekken. Wat door velen de "dood" wordt genoemd.

En het zal voor velen lijken (vanwege de constante propaganda door de tegenpartij) alsof dit het EINDE is. Maar ook dit einde is slechts TIJDELIJK. Men zal zijn aandeel in de gang van zaken moeten evalueren, of ze dit nu op aarde doen, in de tijd van de grote openbaring, of dat ze besluiten om dit in het volgende rijk te doen, na wat jullie de "dood" noemen.

Dankjewel, Kan Daek

De volledige boodschap kan via onderstaande link worden gelezen:

https://abundanthope.net/pages/Rosie/Seraphin/-Message-430-ALL-ENDS-ARE-TEMPORARY.shtml


Mike Quinsey (HZ), 20 November 2020.

Niemand zal er nog aan kunnen twijfelen dat we ons werkelijk in een bijzondere tijd, die we ons nooit hadden kunnen voorstellen, bevinden. Elke ziel dient voor zichzelf te beslissen welk pad ze wil volgen, en voor velen vraagt het Pad van Licht te veel van hen en is men er gewoon nog niet klaar voor, maar hopelijk zal het besef ontstaan dat er zich altijd een nieuwe kans voordoet om te ascenderen. Het is niet een kwestie van helemaal van voren af aan moeten beginnen; vanuit spiritueel oogpunt gezien hoeven geleerde lessen niet opnieuw te worden doorgemaakt.

Er is bijzonder veel tegelijkertijd gaande waarvan een groot deel niet in jullie persberichten terechtkomt, omdat er nog steeds een onwil bestaat om nieuws te verspreiden dat bij veel mensen niet op sympathie kan rekenen. Bovendien klampen veel aanhangers van Biden zich op dit moment vast aan de hoop dat Trump niet in staat zal zijn de verkiezingsuitslagen ongeldig te laten verklaren. Hun hoop is ongegrond en alles wijst nu in de richting dat Trump het Presidentschap zal behouden.

De lockdowns geven de mens de rust en gelegenheid om opnieuw te bekijken waar zijn/haar leven toe leidt en met welk doel. Afhankelijk van de uitkomst is het een lange weg om een pad te betreden dat ofwel zal eindigen in Ascentie, of een voortzetting zal zijn van het leven in de lagere trillingen, voor een vervolg op de ervaringen die erop gericht zijn hun trilling te verhogen. Een succesvolle uitkomst zal ervoor zorgen dat ze bij de eerstvolgende gelegenheid klaar zijn om te ascenderen. Dergelijke zielen krijgen uiteraard alle hulp geboden om te kunnen slagen en worden nooit in de steek gelaten om de uitdagingen die op hen afkomen, aan te gaan.

Besef dat voor die zielen die nog niet klaar zijn voor ascentie geldt dat je je bezittingen niet kunt meenemen wanneer je de Nieuwe Tijd binnengaat, het is te vergelijken met de periode die jullie normaal gesproken ervaren tussen twee incarnaties in. Het belang van deze specifieke tijd kan echter niet worden onderschat, aangezien het een periode betreft die de oude Tijd tot een einde brengt. Het is duidelijk dat zielen die erin zijn geslaagd om hun trilling te verhogen met recht euforisch mogen zijn, aangezien dit het einde aanduidt van een zeer lange, moeizame reis die vele vorige levens omvat. Ascentie is niet het einde van de evolutie, maar slechts het begin van een nieuwe fase, deze keer van vreugde en geluk, waar alles in harmonie en liefde samenleeft.

In algemene bewoordingen vertellen we jullie wat er komen gaat en terwijl jullie je door de volgende periode van verandering heen werken, zal dit allemaal gebeuren in de verwachting dat je alles wat je niet meer nodig hebt achter je kunt laten om de nieuwe kansen die zich zullen aandienen tegemoet te treden. De toekomst ziet er bijzonder stralend en uitnodigend uit, wanhoop dus niet vanwege de ongewone tijd waarin je je nu bevindt. Het zal niet lang meer duren en geleidelijk aan zal er rust ontstaan. Hou je taai en blijf vastberaden, wetende dat de huidige periode langzaam tot een einde komt en de nieuwe tijd het zal overnemen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Telos - De allereerste boodschappen vanuit de stad Telos in de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge