Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 17 juli 2020


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 juli 2020

Mike Quinsey

De zaken lopen dermate hoog op dat er uiteindelijk iets zal moeten barsten. Men realiseert zich nu eindelijk dat het beter zou zijn enkele geheime projecten openbaar te maken om zo de steun van het publiek te krijgen. De mensen dienen te weten wat er in hun naam wordt uitgevoerd en men zou hiervan moeten kunnen profiteren. Bovenaan de lijst staat vrije energie; dit zou veel van de huidige problemen helpen oplossen. Het zou enorme hoeveelheden geld vrijmaken, geld dat beter besteed zou kunnen worden aan het stimuleren van economieën wereldwijd.

Uiteraard zal er tegenstand worden geboden door degenen die hebben geïnvesteerd in huidige vormen van energie, maar de vooruitgang kan niet oneindig lang worden tegengehouden, vooral omdat nieuwe technologieën in het geheim al heel lang en op grote schaal door de krijgsmacht worden ingezet. Op de autoriteiten wordt druk uitgeoefend om actie te ondernemen, maar het wordt een langdurige en moeilijke kwestie. Af en toe sijpelt er wat informatie door tot in het publieke domein en heeft de mensheid hiervan kunnen profiteren, maar dit is slechts "het topje van de ijsberg". Het wordt tijd dat er een grote sprong voorwaarts wordt gemaakt, zodat de mensen een beter en gunstiger leven kunnen leiden.

Wij van onze kant proberen jullie te helpen door ideeën in jullie hoofd te laten ontstaan, maar we zullen een en ander op geen enkele manier aan je opdringen. Als je, om zo maar te zeggen, de bal aan het rollen krijgt, is het ons toegestaan je te helpen en zullen we je altijd in de richting wijzen die resulteert in eerlijke en oprechte handelingen die ten goede komen aan alle mensen. Jullie dienen de eerste stap te zetten, zodat we weten waar jullie naartoe willen, ongeacht of dit nu de beste aanpak is of niet. We sporen mensen voortdurend aan om bepaalde acties te ondernemen, acties waarvan we weten dat deze jullie ten goede komen. Wanneer jij iemand bent die betrokken is bij dergelijke processen, gun jezelf dan alsjeblieft momenten van rust waarin je contact met ons kunt maken.

We zouden het geweldig vinden om openlijk contact met jullie te kunnen hebben, maar nu is nog niet het juiste moment voor een dergelijk direct contact; jullie kunnen er echter zeker van zijn dat dit zal komen. Jullie zien onze ruimtevaartuigen vaak in de lucht, maar tenzij op een speciale Aardse missie, zullen maar weinigen van jullie persoonlijk contact met ons kunnen krijgen. Die tijden zijn voorbij, tijden waarin we jullie bewust moesten maken van onze aanwezigheid om je te laten wennen aan de mogelijkheid van contact. Angst voor het onbekende kan erg verwarrend zijn en dit wordt niet beter door de fictieve verhalen waarin we vaak worden afgeschilderd als levensvormen waar een grote dreiging vanuit gaat. Wij in jullie zonnestelsel lijken bijzonder veel op de mens, ook al is onze lichaamsbouw soms anders.

Wanneer de dagen van openlijk contact zich aandienen, zullen jullie onze aanwezigheid als zeer geruststellend ervaren en niet in het minst als beangstigend. Onze persoonlijke energieën stralen liefde uit, waardoor jullie je bij onze aanwezigheid echt op je gemak zullen voelen. Wij zijn Wezens van Universele Liefde die zich lange tijd hebben kunnen ontwikkelen voorbij het niveau waarop jullie je momenteel bevinden en we zijn dienstbaar aan anderen in de naam van God. Hoewel er enkele uitzonderingen bestaan die voornamelijk reptielengroepen betreffen, zijn in het algemeen alle buitenaardsen van een hogere trilling en op geen enkele manier gewelddadig of angstaanjagend. Ze zijn jullie broeders en zusters die zich op een verder gevorderd pad bevinden dan jullie, hoewel velen van jullie die Ascentie volgen, zullen worden verheven.

Dus wat is jullie uiteindelijke doel en waarom is het nodig dat jullie ervaring opdoen in de lagere trillingen? Het antwoord hierop is dat jullie als het ware de ruwe randjes kwijtraken, zodat je geleidelijk aan een ontwikkeld Wezen wordt dat zichzelf in Universele Liefde voor alle vormen van leven kan uitdrukken. Dat betekent dat je de vele vormen van verscheidenheid accepteert die jullie momenteel ervaren. We hebben vrij recent nog over het ego gesproken en dit dient wat “verder achterin plaats te nemen”, omdat het ego vaak de oorzaak is van ruzies of erger nog. Jullie kunnen niet blijven toestaan ​​dat het ego bepaalt hoe je op een bepaalde situatie reageert.

Jullie dienen te leren omgaan met uitdagende momenten op een manier dat je, indien nodig, van een potentiële ruzie kunt weglopen. Dit te doen is niet laf en is niet nadelig voor je zelfbeeld, dus laat je hoofd niet hangen en weet dat het juist van kracht getuigt, omdat je in staat bent om geruzie de rug toe te keren. Wees zoveel mogelijk in vrede met iedereen om je heen, en mocht het nodig zijn om te reageren, doe dit dan op een vriendelijke en begripvolle manier; jij zult je er des te beter door voelen en anderen zullen je bewonderen om je zelfbeheersing. Het is mogelijk dat je overvallen wordt door een onverwachte situatie, maar maak je hierover geen zorgen en weet dat je door elk van deze ervaringen beter zult leren hoe ermee om te gaan.

Het niveau van ontwikkeling waarop jullie je bevinden, is bedoeld om alle zielen te helpen evolueren, en om die reden zijn jullie levensplannen zorgvuldig op elkaar afgestemd en vinden de gebeurtenissen dienovereenkomstig plaats. Vóór je bent geïncarneerd heb je toegestemd in je levensplan, zodat je met ervaringen te maken krijgt om op die manier te garanderen dat het geheel aan jou ten goede komt. Je hebt dus nog steeds een vrije wil en als je om wat voor reden dan ook je plan niet nakomt, wordt dit gewoon overgebracht naar een andere tijd of een ander leven. Je karmische verantwoordelijkheden vallen niet te negeren of te ontlopen: deze verantwoordelijkheden blijven bij je terugkomen totdat je de nodige lessen hebt geleerd.

Je zult je waarschijnlijk bewust zijn dat je na je dood, onmiddellijk nadat je je fysieke lichaam hebt verlaten, eerst terugkijkt op je leven en heel duidelijk zult kunnen zien waar en waarom je andere keuzes zou hebben kunnen maken. Je kunt op geen enkele manier onder de waarheid uitkomen, iets wat duidelijk nodig is om vooruitgang te kunnen boeken. Wees er echter altijd zeker van dat je onophoudelijk begeleiding ontvangt en wordt geholpen om eventuele moeilijkheden te overwinnen. Je wordt niet gestraft als je geen vooruitgang lijkt te boeken, omdat je vooruit geholpen kunt worden door passende ervaringen die zijn gearrangeerd zodat je uiteindelijk zult kunnen slagen. Uiteraard zul je eveneens betrokken zijn bij de ervaringen van andere zielen, zodat jij op jouw beurt anderen kunt helpen evolueren. Het mag dan heel ingewikkeld lijken, maar omdat het zorgvuldig is gepland, verloopt het geheel normaal gesproken zoals de bedoeling is.

Niemand ziet graag dat je faalt; het is juist precies het tegenovergestelde, want alle zielen worden, zonder uitzondering, mateloos geliefd. Vervolg je leven in vertrouwen en weet dat elke inspanning die je doet de moeite waard zal zijn. Jullie zullen met verbazing op deze tijden terugkijken in het besef dat jullie dergelijke uitdagingen zijn aangegaan met een blinddoek voor je ogen, zonder te weten wat de toekomst in petto had. Jullie hadden echter wel de zekerheid dat je tijdens je reis in de lagere trillingen geleid en beschermd zou worden. Nu staan velen van jullie op het punt deze ervaringen af te ronden, waarbij jullie hierin honderden, zo niet duizenden levens hebben doorleefd om op die manier dit punt in jullie evolutie te bereiken. Jullie laten de driedimensionale trillingen nu zo ongeveer achter je, omdat deze hun doel hebben gediend, en om je te helpen naar een hogere dimensie te evolueren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge