Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 15 mei 2020


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 mei 2020

Mike Quinsey

Jullie zijn op de weg terug van het Coronavirus en de meeste landen hebben wat dat betreft een positieve wending genomen waardoor de beperkingen die jullie werden opgelegd, kunnen worden versoepeld. Het is in veel opzichten een kostbare ervaring geweest, niet in de laatste plaats door het domino-effect van zoveel bedrijven die het einde nabij zijn. Jullie zijn oog in oog komen te staan met de tekortkomingen die het bedrijfsmodel te zien geeft en hoe het de levens van zoveel mensen in haar greep houdt. Men heeft zich al gerealiseerd hoe de wereldeconomie grotendeels door de banken wordt geregeerd en gemanipuleerd, en eveneens is duidelijk geworden dat jullie monetaire systeem opzettelijk, in het voordeel van de banken, wordt blootgesteld aan ups en downs.

Zonder enige twijfel hebben jullie veel zelfonderzoek te doen en kritisch in je ziel te kijken als jullie opnieuw willen beginnen met daarbij de zekerheid dat het papiergeld zal verdwijnen. De goud-standaard zal terugkeren en zal de maatstaf zijn voor een nieuwe economie die wordt bestuurd met echt geld van werkelijke waarde. Jullie hebben ruim de tijd om de nodige wijzigingen aan te brengen , wat ervoor zorgt dat jullie niet meer terugkeren naar de oude manier om het land te besturen, een manier die ter ziele is gegaan. Er zijn al bewegingen gaande om ervoor te zorgen dat er geen terugkeer mogelijk is naar de oude manier van doen, die jullie niet langer van dienst is.

Met de verdergaande toename van de trillingen en een geleidelijke groei van jullie bewustzijn zullen jullie steeds minder te maken hebben met de negatieve kenmerken die met Ouderdom gepaard gaan. Jullie bevinden je in een opwaartse beweging en gaan naar een nieuw niveau dat geleidelijk aan vrij zal raken van negativiteit. Negeer degenen die weigeren zichzelf naar een hoger niveau te brengen terwijl ze hun eigen pad naar de toekomst creëren. Zegen hen en ga verder, want ze hebben jou verder niets te bieden, omdat hun pad niet het jouwe is. Jij betreedt een pad van Licht en in de niet al te verre toekomst zal dit je naar Ascentie leiden.

Houd je niet bezig met het lot van degenen die volharden in het uitvoeren van negatieve handelingen, want ook zij volgen een zorgvuldig opgesteld levensplan dat hen de ervaringen zal bieden die ze nodig hebben om hun zwakheden te overwinnen. Op een dergelijk belangrijk moment in jullie evolutie dien je gefocust te blijven op je eigen doel. Wees er gerust op dat elke ziel een gelijke kans heeft om te ascenderen, maar het is duidelijk dat velen nog steeds verwikkeld zijn in een strijd om individuele suprematie. Ze hebben weinig of geen idee van het Een-zijn van de Mensheid of van het Eeuwige Leven. Er zal echter een tijd komen dat ze voor het Licht ontwaken en zich bewust worden van hun Goddelijke Zelf.

Te midden van jullie bevindt zich een groot aantal wezens die vanuit het hele universum naar de Aarde zijn gekomen, niet alleen om Ascentie mee te maken, maar voorbereid zijn om jullie binnen het Galactisch Genootschap te verwelkomen. Sommigen zijn afkomstig van de Plejaden en andere gebieden in de ruimte om “hun eenheid op te eisen” en de mens te helpen zich aan te passen aan het nieuwe leven dat voor hem ligt. De dimensionale verschuiving laat jullie oude wereld achter, zodat jullie je plaats kunnen innemen op een prachtige nieuwe Aarde, vrij van elke vorm van inmenging door het duister.

Er is echter nog een lange weg te gaan voordat de hogere trillingen worden bereikt, maar jullie begeven je in de goede richting en er is hulp aanwezig om succes te garanderen. Wankel niet, want je bent verzekerd van Ascentie, op voorwaarde dat je je huidige trilling in stand houdt en verhoogt wanneer de kansen zich voordoen. Jullie zijn al zover gekomen om dit punt in je evolutie te bereiken, dus zorg ervoor dat je niet terugvalt. Nu zovelen van jullie je karma hebben ingelost, zou de rest van je reis gewoon van een leien dakje moeten gaan. Toch zijn er altijd en overal afleidingen om je heen, dus dien je ervoor te zorgen dat je je blik te allen tijde stevig op je doel gericht houdt.

De eindtijden bieden jullie de gelegenheid om anderen te helpen die eveneens het pad bewandelen, maar misschien nog niet zo zover gekomen zijn als jijzelf. Een vriendelijk woord of een helpende hand kan bijzonder gewenst zijn, omdat jouw ervaring je in staat stelt met enige autoriteit te spreken. Het is volkomen normaal dat mensen die qua ontwikkeling verder gevorderd zijn, anderen helpen, en in het grotere geheel dienen degenen die de weg hebben bereid ervoor te zorgen dat degenen die in hun voetsporen treden begeleiding krijgen om te slagen.

Begrijp dat jullie allemaal Eén zijn en hoe eerder je dit kunt aanvaarden, des te sneller je vooruitgaat en in staat bent om anderen tegemoet te treden met het respect dat je voor jezelf wenst. Dit geldt ook voor andere levensvormen, omdat ze allemaal een ziel hebben die voortdurend verandert terwijl ze de uiteenlopende vormen van leven ervaren. Het leven draait om het leren door ervaring en je begeeft je daar waar vanuit je het beste kunt leren en je bewustzijn optimaal kunt verhogen. Jullie universum is vol met uiteenlopende trillingsniveaus en alleen in de lagere niveaus kunnen materie en vaste fysieke vormen worden ervaren. Wat je ook maar kunt bedenken, ergens in jullie Universum bestaat het al.

In de niet al te verre toekomst zullen velen van jullie zich naar de hogere trillingen verheffen en terugkijken en beseffen dat jullie vele levens in de lagere trillingen hebben doorgebracht. Hierdoor heb je een hoger niveau van bewustzijn gekregen en heb je geleerd je emoties te beheersen. Het was nodig om dat te overwinnen wat alleen kan worden omschreven als de lagere emoties. Deze bestaan niet langer in een geëvolueerde ziel, die de volledige controle heeft over zijn emoties, en deze kunnen op een niveau blijven waar ze voortdurend onaangeroerd blijven door wat er in de buitenwereld gebeurt. Het kost tijd om dat niveau van zelfbeheersing te bereiken, maar uiteindelijk wordt het een tweede natuur.

Woorden kunnen nauwelijks beschrijven wat een prachtige toekomst jullie te wachten staat, één die zo anders is dan het huidige bestaan, zodat er geen vergelijk te maken valt. Dit zal buitengewoon verdiend zijn, aangezien jullie in de diepten hebben rondgewaard en vele verschrikkingen, oorlogen en verdorvenheid hebben ervaren, maar jullie zijn er desondanks doorheen gekomen en hebben je waardigheid en kalmte behouden om een lichtend voorbeeld van Licht en Liefde te zijn. Eenieder van jullie zal worden erkend als het lichtend voorbeeld van iemand die zijn Goddelijke Zelf heeft gevonden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge