Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 9 oktober 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 9 oktober 2020

Mike Quinsey

Voorwoord.

Lieve vrienden, ik moest deze informatie wel in dit bericht opnemen omdat het om een zeer belangrijke ontwikkeling gaat in de zoektocht naar de doodsoorzaak rondom Covid19. Men heeft het wel eens over toeval en dit lijkt hier zeker een voorbeeld van te zijn.

Nadat ik afgelopen vrijdag aan mijn gebruikelijke bericht een uittreksel uit een Kryon-boodschap had toegevoegd, luisterde ik maandag om 18.00 uur naar BBC News waarin een rapport werd behandeld van de Officier Medische Dienst. Hij sprak over Covid19 en tot mijn verbazing hoorde ik hem zeggen dat hij had ontdekt dat sommige mensen die het virus hadden opgelopen, het gevoel hadden “dat hun immuunsysteem doldraaide”. Dus als iemand bewijs zou willen hebben voor het feit dat het immuunsysteem verband houdt met de dood van deze patiënten dan werd het, hoewel er nog geen inzicht is in de oorzaak, hier gegeven.


Mike Quinsey, 9 Oktober 2020.

Het leven gaat nog steeds verder, maar voor velen is het een pijnlijke ervaring, waarbij de onrust verder toeneemt naarmate steeds meer mensen uit arme landen een plek proberen te bemachtigen in landen die een veilige haven kunnen bieden. Met al het andere dat in de wereld gaande is, is dit een groot probleem geworden, aangezien het aantal mensen dat een veilig heenkomen zoekt overweldigend groot is geworden. Het is voor elk land een grote uitdaging hoe met dit menselijke probleem om kan worden gegaan. Voor sommige mensen hangt hun toekomst af van welke stappen er nu genomen worden, maar met de toename van jullie trilling is er een meer sympathieke benadering ontstaan, al blijft het enorme aantal mensen een uitdaging. Jullie kunnen er zeker van zijn dat we vanaf ons niveau proberen onze invloed uit te oefenen ten behoeve van het welzijn van anderen en we begrijpen dat er om de problemen te overwinnen een wereldwijd plan nodig is, waarbij de vraag wordt opgeroepen of jullie de leiders hebben die het in zich hebben om op te treden en de weg voorwaarts te wijzen. Wij zijn in staat de kansen en mogelijkheden te zien en de “juiste” mensen wachten in de coulissen op de gelegenheid om te worden aangesteld.

Het kan jullie vergeven worden dat jullie denken dat de problemen die je ervaart je verder onderuit zullen halen, maar vergeet niet dat deze periode van relatieve passiviteit, in plaats van stappen voorwaarts, een gelegenheid biedt om te kijken naar je manier van leven en hierin de verbeterpunten te onderkennen. Jullie hele inrichting van de maatschappij is niet in staat geweest om te voldoen aan de eisen die eraan worden gesteld, en het is duidelijk dat er veranderingen dienen te komen; dit zal zeker gebeuren. De toekomst is voor jullie nu nog niet zichtbaar, maar hoe onwaarschijnlijk het ook mag lijken, er ligt jullie een schitterende toekomst te wachten. Jullie zaaien de zaden als het ware al lopende op je pad, zelfs al is dit niet duidelijk zichtbaar. Dus probeer vooruit te kijken met het vooruitzicht van enkele zeer positieve veranderingen, want langzaam maar zeker zal de "rotzooi" worden opgeruimd en zullen de vele positieve veranderingen die jullie te wachten staan, tot stand komen.

De wereld en haar bevolking hebben duidelijk hulp nodig en die wordt al gegeven, mocht dat niet duidelijk zijn. Door het hoogste spirituele niveau te handhaven dat je kunt bereiken, vergroot je je kansen om op koers te blijven voor Ascentie. Het zal jullie voorstellingsvermogen op dit moment ver te boven gaan om te proberen te bedenken hoe de zaken zullen verlopen, jullie zullen echter niet in het minst teleurgesteld zijn als er zich verrassende en welkome gebeurtenissen aandienen. We spreken met een grote mate van zekerheid, omdat wij het ware potentieel van een glorieuze toekomst hebben kunnen zien. Naarmate de trillingen blijven toenemen en jullie geleidelijk aan de hogere binnengaan, zal dit op zich al aangename en acceptabele veranderingen teweegbrengen en zal jullie kwaliteit van leven onherkenbaar veranderen. Het verleden kun je maar beter het verleden laten en jullie tijd en concentratie zal worden besteed aan het opzetten van een prachtige samenleving, waar alle mensen een gelijke behandeling krijgen.

Met het oog op de chaos die jullie nu ervaren lijkt dit misschien onwaarschijnlijk, maar er dient eerst verandering te komen om het oude op te kunnen ruimen. Uiteraard zullen sommige vernieuwingen worden voortgezet aangezien deze geschikt zijn gebleken voor het Nieuwe Tijdperk waarin jullie je bevinden. Veel gevorderde zielen hebben zich bij jullie gevoegd met geavanceerde kennis van de taken die nodig zijn om jullie vooruit te helpen zodra de omstandigheden dit toelaten. Jullie hebben er al bewijzen van kunnen zien met de nieuwe uitvindingen die de basis zullen vormen van een nieuwe beschaving. De belangrijkste doelstelling loopt op schema en levensreddende ontwikkelingen zullen veranderingen met zich meebrengen die uiteindelijk een einde maken aan slechte gezondheid en ziekte. Dit zal vervolgens de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen en betekent dat na verloop van tijd jullie grote ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen niet langer nodig zullen zijn. Wanneer je accepteert dat de hogere trilling je eigen trillingsniveau verhoogt, is het niet moeilijk je voor te stellen dat dergelijke veranderingen zullen plaatsvinden.

We proberen jullie een idee te geven van wat er komen gaat op basis van je eigen projecties en het grotere plan voor jullie evolutie, waarbij we je eraan herinneren dat het de Menselijke Beschaving is die haar eigen toekomst creëert. Wij denken niet in dezelfde termen als jullie wanneer je naar de toekomst verwijst, aangezien het voor ons Eén is; er zijn geen verschillende dimensies zoals jullie die zien, dimensies die zich boven andere bevinden. Het is duidelijk dat wanneer je bewustzijn toeneemt en je een leven leidt waarin de kracht van het denken voldoende is om je van alles te voorzien wat je nodig hebt, waar zelfs de tijd die voorbij gaat niet constant is, dan zul je behoorlijk moeten wennen aan hetgeen jou zal voorzien van nieuwe ervaringen. We geven jullie graag details over wat je te wachten staat, zodat je weet dat elke inspanning die je nu doet goed zal worden beloond. Hoe méér je weet, des te verder je in bewustzijn groeit en zo zal dit blijven doorgaan.

Op een paar uitzonderingen na hebben jullie allemaal vele, vele incarnaties doorleefd terwijl je op Aarde hebt rondgelopen met een beperkt bewustzijnsniveau, jullie hebben er weinig of geen herinnering aan en evenmin hebben jullie het gevoel een oude ziel te zijn, maar deze levens hebben wel hun invloed op je denken en inzicht in spirituele zaken. Jullie enige ervaringen als Mens zijn gewoonweg je laatste ervaringen die verband houden met de cyclus die jullie zojuist hebben voltooid. In de niet al te verre toekomst zullen jullie de hogere niveaus betreden, en tegen die tijd zul je jezelf op de nieuwe niveaus van ervaring hebben voorbereid.

Je vraagt je misschien af waarom er, wanneer een dergelijke belangrijke gebeurtenis op Aarde op het punt staat zich te voltrekken, zo weinig bewijs is dat andere beschavingen er belangstelling voor hebben. Dat doen ze natuurlijk wel in hoge mate, want Ascentie vindt niet zo vaak plaats en trekt behoorlijk veel aandacht. De belangstelling zal blijken uit hoe het met jullie zal worden gevierd, omdat jullie geluk worden gewenst met het bereiken van het niveau dat je deze kans biedt. Jullie hebben hulp gekregen, maar dat neemt niet weg dat dit een geweldige prestatie is. Jullie kunnen er zeker van zijn dat het nieuws zich door het hele universum zal verspreiden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkelSchermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!WietolieDonaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge