Home > > Mike Quinsey – 31 januari 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 31 januari 2020

Mike Quinsey

Mocht je er ooit aan hebben getwijfeld dat de veranderingen op Aarde aan het versnellen zijn, dan trekt het Arctisch Gebied om deze reden veel aandacht. De potentiële zeespiegelstijgingen zijn bekend en wanneer dit realiteit wordt, zullen jullie misschien te maken krijgen met een permanente overstroming van laaggelegen gebieden. Gelukkig is er voldoende tijd om voorbereidingen te treffen op dergelijke gebeurtenissen, zodat de mensen naar veiliger gebieden kunnen worden overgebracht. Om paniek te voorkomen, is het uiteraard verstandig om ruim van tevoren een geschikte planning te maken en hoe eerder hiermee een begin wordt gemaakt, des te soepeler de verplaatsing van de mensen zal kunnen plaatsvinden. In tijden van moderne innovaties zullen dergelijke problemen niet langer een dermate grote bedreiging vormen als nu het geval zou zijn, maar het is duidelijk dat voorkomen beter is dan genezen.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat jullie je geen zorgen hoeven te maken, maar feit blijft dat jullie vertegenwoordigers in de ruimte onophoudelijk op de hoogte zijn van wat er gebeurt en jullie op uiteenlopende manieren zullen helpen. Jullie hebben het niet altijd in de gaten en gezien het feit dat jullie een vrije wil hebben, kunnen we maar weinig doen als jullie de aangeboden hulp of adviezen negeren. Onze hulp gaat zo ver dat we namens jullie in actie komen wanneer er potentiële bedreigingen zijn die grote delen van de Aarde zouden kunnen vernietigen. Dit kan gebeuren door natuurlijke gebeurtenissen maar kan tevens het gevolg zijn van het door de Mens gebruik maken van gevaarlijke technologieën. Er bestaat altijd een punt waarop we bevoegd zijn om namens jullie in te grijpen en eveneens om buitenaardsen te beschermen.

Intussen ontwaken over de hele wereld mensen voor hun vermogen om aandacht te vragen voor hun behoeften en de autoriteiten op te dragen in actie te komen. Jullie breken los uit de gevangenis die jullie Aarde is geworden, waar jullie vrijheid geleidelijk aan werden ingeperkt. Vrijheid van meningsuiting ligt verankerd in de Universele Wetten die jullie beschermen, en wij zullen helpen deze terug te krijgen. De oude methoden van regeren door middel van geweld zijn niet langer acceptabel en er moet nog veel veranderen om het Nieuwe Tijdperk echt te laten manifesteren. Naarmate de tijd verstrijkt, ontwaken meer zielen voor de waarheid, en degenen die jullie hebben tegengewerkt, zullen niet anders dan moeten toestaan dat de nodige veranderingen plaatsvinden.

Het is geen wonder dat er op Aarde verwarring heerst, omdat de meerderheid van de mensen weinig idee heeft van wat er werkelijk gaande is. We roepen jullie op je staande te houden en niet te vergeten dat ondanks alles, alles op de juiste manier verloopt en jullie zullen merken dat er zich gebeurtenissen voordoen die het begin inluiden van duidelijk zichtbare veranderingen die bedoeld zijn om jullie verder op weg naar vrijheid te brengen, waarbij jullie rechten in ere zullen worden hersteld.

Dit zijn tijden waarin gelijkgestemde mensen zich dienen te verenigen om hun eisen kracht bij te zetten. De autoriteiten erkennen de veranderende tijden, maar zijn traag in hun reactie. De roep om positieve veranderingen zal echter onverminderd doorgaan en deze zullen zich zeker aandienen. Onderdrukking is niet langer aan de orde van de dag; de mensen eisen de waarheid en eisen eveneens leiders die hun wensen daadwerkelijk vertegenwoordigen. Het zal veel mensen die normaal niet met verandering bezig zijn, in shock brengen zodra ze beseffen dat het leven zoveel, zoveel jaren veel mooier had kunnen zijn, maar dat men in plaats daarvan werd tegengewerkt om jullie “op je plaats te houden". Welnu, die positie kan niet langer worden gehandhaafd; de mensen hebben het recht om de waarheid te kennen en te profiteren van de vooruitgang die wel door het duister wordt genoten, maar van jullie werd weggehouden.

Het is begrijpelijk dat velen van jullie zich zullen afvragen wat de toekomst voor jullie en je familie in petto heeft. We hebben deze kwestie eerder behandeld en ons antwoord blijft dat gezinnen in hun vorderingen vaak samen opgaan, hoewel een ziel die zich alleen bij hen heeft aangesloten om de ervaring, weer verder kan trekken. Begrijp dat zielen niet noodzakelijkerwijs samen vooruitgaan, omdat er geen vaste tijd is om op te rijzen, dat is zeer individueel. Families blijven vaak aan elkaar verbonden, zelfs gedurende meerdere levens, maar spirituele vooruitgang is meestal een zaak van het individu en wanneer je klaar bent om naar een nieuw hoger trillingsniveau over te gaan, dien je dat te ervaren om je ontwikkeling vooruit te helpen. Dat betekent echter niet dat je je contact met hen hoeft te verbreken.

Wanneer je je tijd in de astrale niveaus tussen levens doorbrengt, zul je waarschijnlijk veel oude vrienden tegenkomen, vooral degenen met wie je een sterke relatie hebt gehad. Je hoeft alleen maar hun naam te 'denken' en wat er dan gebeurt is net zoiets als proberen ze te bereiken via de telefoon, als ze jouw 'oproep' ontvangen en vrij zijn om te reageren, zullen ze dat doen. Begrijp dat het denken op dat bepaalde niveau almachtig is. Het is op dit niveau dat je je volgende incarnatie met je Gidsen bespreekt. De uitzonderingen zijn die zielen die in hun trilling zo ver zijn afgezakt dat ze vrijwel in duisternis bestaan, met amper licht, en hulp nodig hebben om verder te komen.

Wanneer je ver gevorderd bent op het spirituele pad en je je zeker voelt dat je zult ascenderen, zal je trilling zonder twijfel sterk gestegen zijn. Je bevindt je dan op een niveau waar je je emoties de baas bent en te allen tijde in alle omstandigheden een open persoon kunt zijn. Zelfvertrouwen betekent absoluut dat je jezelf omhoog hebt weten te werken en niet langer door je ego wordt bestuurd. Je dient echter altijd op je hoede te zijn voor een onverwachte uitdaging, hoewel het onwaarschijnlijk is dat je aandacht verslapt. Het laatste wat je wilt is je controle verliezen, aangezien het lange tijd kan duren voordat je trilling naar het voormalige niveau is teruggebracht.

Lieve mensen, ik zal nooit ophouden jullie eraan te herinneren dat hulp altijd om jullie heen voorhanden is en je onze hulp kunt inroepen als de omstandigheden hierom vragen. De waarschuwing wordt alleen gegeven omdat mensen de neiging hebben om hun gevoelens te ventileren zonder na te denken over de gevolgen ervan. Extreme negativiteit kan leiden tot ziekte omdat de terugval in trilling maakt dat je er vatbaar voor bent. Je kunt altijd weglopen van een confrontatie zonder erbij betrokken te raken: je hoeft je immers aan niemand te bewijzen. Wat andere mensen van je denken is niet van belang, omdat je ontwikkeling belangrijker is dan wat dan ook. Blijf te allen tijde zo kalm en rustig mogelijk en je zult je er des te beter door voelen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie