Home > > Mike Quinsey – 13 maart 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 maart 2020

Mike Quinsey

Zoals altijd vliegt de tijd voorbij en is merkbaar hoe dat steeds sneller gaat, waarbij bij jullie het besef is ontstaan dat tijd niet een constante is. Zodra jullie je buiten de Aarde en zelfs buiten het zonnestelsel begeven, wordt dit duidelijk. Uiteindelijk zal de tijd niet langer op jullie manier worden gemeten, maar zullen jullie je laten leiden door astronomische indicaties. Het leven van een mens speelt zich af rond het begrip tijd, maar wanneer jullie je spontaner zouden opstellen en de dingen gewoon zouden laten gebeuren, zouden jullie bijzonder verbaasd zijn over hoe goed gesynchroniseerd de gebeurtenissen zouden verlopen. Jullie hebben een begrip dat luidt "macht der gewoonte" en we beseffen dat het jullie behoorlijk wat tijd zal kosten om de stroom van gebeurtenissen te aanvaarden. Je hoeft geen slaaf te zijn van de gebeurtenissen in je leven; probeer met een open blik en zonder zorgen te leven. Wanneer je in loondienst bent, zul je mogelijk doelstellingen moeten halen en bevind je je niet in de luxe positie van een natuurlijke voortgang.

Alles is aan het veranderen en hieraan ten grondslag liggen de aanhoudende hogere trillingen. Er is veel op Aarde dat van een lage trilling is en dat geen plaats meer zal hebben nadat de opschoning heeft plaatsgevonden. Als jullie je dit maar zouden realiseren, de Aarde is soms een levende hel geweest, maar evenzovele zielen zijn erin geslaagd om hun hogere trilling in stand te houden en hebben periodes weten te doorstaan waarin ze met de grootste beproevingen werden geconfronteerd. Alle lof voor die zielen die de "storm" hebben doorstaan ​​en die nu staan ​​aan wat de poorten van de hemel kunnen worden genoemd. In jullie huidige beleving hebben jullie nooit de schoonheid en perfectie van de hogere trilling kunnen ervaren, maar dit zal zich met Ascentie werkelijk aandienen.

Begrijp dat niemand zich een weg naar de hogere dimensies kan forceren, maar er zijn momenten geweest dat een ziel de bescherming van een Hoger Wezen heeft gekregen en er als in een soort mooie excursie naartoe is gebracht. We zeggen nogmaals dat elke inspanning die je doet om te ascenderen, bijzonder de moeite waard zal zijn, waarbij je achteraf blij zult zijn dat je gefocust en geconcentreerd bent gebleven om daar te komen. Deze incarnatie kan echt je laatste keer in de lagere trillingen zijn, want nadat je dit eenmaal bent ontstegen is het niet meer nodig om dit opnieuw te ervaren.

Mensen vragen zich af hoe ze kunnen weten of ze op de goede weg zijn en hoewel hierop geen eenvoudig antwoord te geven is, gaat het om een gemoedstoestand waarin je je altijd op je gemak voelt en je emoties volledig onder controle hebt. Je kunt met mensen praten zonder kritisch of aanmatigend te zijn. Je mening wordt getemperd door zachtmoedigheid en je spreekt op geen enkele manier in bewoordingen van regelrechte kritiek. Het zal moeilijk zijn om te veranderen van wat je een normaal type gesprek zou noemen, naar een gesprek waarbij je niet probeert dominant te zijn, maar in plaats daarvan vanuit een neutrale positie spreekt. De macht der gewoonte is sterk, maar zoals met alles kun je door te oefenen veranderingen tot stand brengen waarbij je al snel zult worden aangemerkt als een prettig persoon die altijd vriendelijk over andere mensen spreekt. Zonder controle over hun emoties raken mensen geïrriteerd, waardoor al snel ruzie kan ontstaan en er van alles kan gebeuren.

Mensen spuien graag kritiek en dat is mogelijk de oorzaak dat er veel problemen tussen de mensen bestaan. Wees vriendelijk en zachtmoedig voor andere mensen en vergeet niet dat je altijd weg mag lopen van een gesprek dat uit de hand loopt. Alle veranderingen moeten ooit ergens beginnen en het komt allemaal neer op de intentie om te veranderen. Door voortdurend te beseffen dat je Gidsen je zullen aanmoedigen en je elke aanmoediging zullen geven, kun je het steeds opnieuw proberen als het je de eerste keer niet lukt.

Lieve Mensen, jullie zullen uiteindelijk worden geroemd voor jullie vastberadenheid om de uitdagingen van het leven door de lagere trillingen heen te overwinnen. Maar toen jullie herinnering werd gewist en je de uitdaging aanging om beproeving op beproeving te overwinnen, had je geen idee hoe het zou zijn. Voor veel zielen die gewend waren aan vrede en rust moet het een schok zijn geweest, maar toch hebben ze hun mannetje gestaan en zijn ze vastbesloten geweest om de gang van zaken, die hen tot het uiterste op de proef hebben gesteld, te doorstaan.

Jullie hebben een gezegde: "eind goed, al goed” en het duurt niet lang voordat jullie de lagere dimensies achter je laten om terug te keren naar de bekende niveaus die jullie gewend waren, waarbij je geheugen volledig zal worden hersteld. Door je ervaringen zul je veel te bieden hebben aan degenen die in je voetsporen treden en je zult weten dat je er sterker bent uitgekomen dan dat je voorheen was.

We laten jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


"Berichten uit de Holle Aarde" ligt nu in de winkel

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie