Home > > Matthew Ward - 28 juni 2017

Matthew Ward - 28 juni 2017

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wanneer jullie over natuurrampen, branden, ongelukken en terroristische aanslagen horen, zijn droefheid vanwege de verloren levens en compassie voor degenen die van hen houden natuurlijke gevoelens. Denkend aan alle zielen die door dergelijke gebeurtenissen worden getroffen en de miljoenen die betrokken zijn bij humanitaire crises in de context van gekozen karmische lessen zodat ze kunnen evolueren is niet een natuurlijke reactie, en soms vraag je je af of geweld en lijden ooit zullen stoppen.

Jawel, mijn lieve familie, dat zal het. De karmische carrousel van de Aarde is aan het vertragen. Als het fysieke leven van personen die buiten hun zielscontract voor anderen pijn en traumatische omstandigheden veroorzaken, gaan naar de geestenwereld van een diepe derde dichtheids-beschaving, incarneren dan in die bevolking en gaan hun karmische cyclus in. Mensen zullen nog steeds vanaf de Aarde overgaan op het moment dat zij in hun zielscontract hebben gekozen, maar de samenleving zal kennis krijgen van het wonderbaarlijke leven in Nirvana en dat liefdesbanden personen en dieren, die elkaar na staan, herenigen.

Wij verwelkomen jullie vragen over lichaamscellen en DNA – wat je cellen doen heeft een heel sterk effect op je leven, deze belangstelling is dus inderdaad zeer gepast. “Wanneer we ‘gewoon ons licht uitzenden’ door goede dingen te doen, zal ons DNA veranderd worden…is dit waar?” Ja, dat is waar, maar om licht uit te stralen, dienen personen het eerst te absorberen, en dat gebeurt door “goede dingen te doen”. Wanneer derde dichtheidslichamen licht absorberen, veranderen op koolstof gebaseerde cellen die twee vervlochten DNA-strengen hebben, geleidelijk naar de kristallijne structuur waarbij de strengen in aantal kunnen toenemen en wanneer dit gebeurt nemen iemands mentale scherpzinnigheid, spirituele helderheid en manifesterende vaardigheden eveneens toe.

“Ik hoorde dat we met onze cellen kunnen communiceren. Als dit echt mogelijk is, hoe doen we dat dan? Wat zouden we zeggen?” Het is niet alleen mogelijk om met je cellen te communiceren, maar jullie doen dit voortdurend onbewust. Elk van de talloze cellen in een menselijk lichaam heeft een bewustzijn, elke cel weet precies hoe te functioneren en hoe te reageren op wat hen dan ook stimuleert. Helaas is de stimulans vaak de lage trilling van angst, boosheid, bitterheid, schuldgevoel, jaloezie, oneerlijkheid, hebzucht – dat is waarom op jullie wereld fysiek, mentaal en emotioneel on-gemak zo wijdverspreid is. Cellen reageren op dezelfde manier op de hoge trillingen van liefde, vreugde, dankbaarheid, vreedzaamheid, compassie en gulheid, en ze zullen hetzelfde doen ten aanzien van wat bewust wordt gecommuniceerd. Wees erop bedacht dat cellen reageren op trillingen die worden uitgezonden door woorden en intentie, dat zijn eigen trilling heeft, dus wat je zegt dient echt te zijn, vanuit je hart, en het is niet noodzakelijk om het hardop te zeggen – je kunt je boodschappen via gedachten uiten.

Je kunt de cellen bedanken voor dat ze je gezond houden bijvoorbeeld, of ze vragen om alsjeblieft je bloed soepel te laten stromen, je energiepeil een oppepper te geven, of je gedachten, lichaam en geest in balans te houden. Als je vatbaar bent voor hoofdpijn of druk op je ogen – welk ongemak dan ook – vraag je cellen in dat specifieke gebied je op een herkenbare manier te laten zien wat je doet dat voorkomt dat ze goed functioneren. En het is altijd goed ze te vertellen dat je hen liefhebt en eert voor het vormen van jouw fysieke aspect. We voegen eraan toe dat het praten tegen cellen geen vervangingsmiddel is voor het bezoeken van een gezondheidswerker vanwege een toestand die chronisch of slechter is geworden.

“Hebben zielen van gevorderde beschavingen die vrijwillig hebben aangeboden om hier te komen cellen en/of DNA dat verschilt van Aardse mensen?” De grote meerderheid van deze zielen heeft dezelfde cellulaire structuur en tweestrengen DNA als de Aardse mensen, en ze weten dat toen ze zich vrijwillig hebben aangemeld, ze de beperkingen en gebreken, inherent aan derde dichtheidslichamen, zouden hebben. Het is vanwege het luisteren naar begeleiding op zielsniveau dat ze hun bewuste en spirituele bewustzijn hebben verhoogd tot boven het niveau van de beschaving van de planeet; en wanneer hun leven van dienstbaarheid eindigt en ze terugkeren naar hun thuisland zullen ze lichamen manifesteren met hun oorspronkelijke DNA. We zeggen “zij” en “hun” omdat dit betrekking heeft op de vele zielen die niet weten dat ze vrijwilligers zijn en ook tegen jullie die wel weten wie jullie zijn.

Nu dan, een vergelijkbaar klein aantal zielen waaraan gedacht kan worden als een Spirituele Speciale Troepeneenheid heeft missies die vaardigheden vereisen ver buiten de beperkingen van 3D lichamen. Degenen wiens aangeboren vorm behoorlijk van die van jullie verschilt, manifesteren voor hun aankomst een humanoïde lichaam, degenen die meer op jullie lijken komen zoals ze zijn, en in alle gevallen houdt het licht in hun cellulaire opmaak het DNA intact. Ze spenderen verscheidene maanden in besloten “halfweg-huizen” terwijl ze zich aanpassen aan de atmosfeer van de Aarde en ze hun verschijning en gedrag verfijnen om te passen in de bevolking van de landen van de hun toegewezen taken. Sommigen van de “reguliere” vrijwilligers creëren documentatie en voegen die toe aan de juiste gegevensbanken om geboorte, burgerschap, opleiding en kwalificaties in velden als kunstmatige intelligentie, astrofysica, ingenieurswerk, linguïstiek en computer- en medische wetenschap te substantiëren.

Hoewel deze buitenaardsen zich op dezelfde manier gedragen als hun buren en collega’s, is dat hoever de gelijkenis opgaat. Ze kunnen voorwerpen dematerialiseren en rematerialiseren en ze communiceren op de planeet telepathisch met elkaar en met collega’s in hun thuisland. Ze hebben een fotografisch geheugen en kunnen beelden via gedachten naar andere bronnen overbrengen. Wanneer bij het uitvoeren van een missietaak of vanwege persoonlijke veiligheid geheimhouding noodzakelijk is, kunnen ze hun trilling verhogen zodat 3D visie hun aanwezigheid niet kan waarnemen, of ze teleporteren naar een veilige locatie; en wanneer een helper in gevaar is, kunnen ze hem of haar omringen met een beschermend lichtschild. Beste broeders en zusters, jullie hebben de capaciteit om dit en meer te doen – jullie hebben dit niet aangeboord omdat jullie missie deze vaardigheden niet vereist of misschien hebben jullie deze nog niet ontwikkeld.

“Ik zou het geweldig vinden als Matthew het onderwerp van de nieuwe 5G millimeter golf, die in de komende paar jaar door telecombedrijven wordt uitgerold, wil aanstippen. Het onderzoek dat ik heb gedaan heeft enig licht geworpen op het onderwerp en niet alles is goed voor onze cellen en DNA.” Eén reden dat zielen van verder ontwikkelde beschavingen de Aarde helpen is dat de spirituele en bewustzijnsvooruitgang ver is achtergebleven bij de technologische vooruitgang. Bijvoorbeeld: nucleaire macht in de handen van een derde dichtheidsbevolking is pure waanzin en nucleaire bewapening is zelfmoord – in talloze gevallen hebben universele familieleden catastrofale uitkomsten in beide gebieden voorkomen. Wat een geweldige dag zal het zijn wanneer de mensen van de Aarde hun familie van andere werelden, wiens hulp op myriaden manieren onschatbaar is geweest, kunnen bedanken!

Maar, terug naar de vraag; sommige zielen, die zich bewust zijn van hoe specifieke bandbreedtes van elektromagnetische golven de cellulaire structuur van het lichaam negatief beïnvloeden, werken in industrieën waar ze hun veranderingen kunnen promoten om gsm’s, torens en andere producten die nu de DNA strengen op twee houden onschadelijk te maken. Op dit moment reduceren de trillingsniveaus op Aarde echter de schadelijke effecten op de bevolking en personen die licht absorberen hebben extra bescherming. Laat rapporten van schadelijke effecten je geen angst aanjagen, aangezien de lage trilling van angst-energiebescherming tegengaat – en onderschat nooit de kracht van trillingen om welke situatie dan ook te verheffen of te ondermijnen.

“Hoe kunnen door MK-Ultra gemindcontrolde personen zich uit die programmering bevrijden? Wat m.b.t mensen die niet eens weten dat ze geprogrammeerd zijn? Beïnvloedt programmering DNA? Waarom kunnen onze gidsen ons hier niet uit halen?” Allereerst zeggen we dat mindcontrol nooit onderdeel uitmaakt van een zielscontract, omdat het de groei van een ziel hindert. Dit arglistige aspect van een diepe derde dichtheidsmentaliteit, dat beestachtige methoden gebruikt om gevangen personen te programmeren, heeft het einde van haar tijd bereikt. Heersende hogere trillingen halen een brein geleidelijk uit de programmering die een opdracht initieert zodat een persoon toegewezen taken uitvoert – dat is waarom sommige personen in staat zijn te spreken over ervaringen terwijl ze geprogrammeerd waren die te vergeten.

Ze zijn onder mindcontrol niet in staat licht te absorberen, maar wanneer ze er eenmaal van zijn bevrijd, kunnen ze dat wel en zullen hun cellen en DNA hier dienovereenkomstig op reageren. Alle individuen die aan mindcontrol werden onderworpen, of ze er nu wel of niet aan zijn ontsnapt voordat ze Nirvana betraden, ontvangen daar persoonlijke heling. Hun psyches zijn door het martelende programmeerproces uitgewist, zodat ze dit gedurende de terugblik op hun leven niet opnieuw hoeven te beleven; en zowel het proces als ook het gehersenspoelde ervaren worden beide niet meegenomen naar het cellulaire geheugen van navolgende belichamingen – de keuze van de ziel voor een volgend personage zal een sterke aversie bevatten tegen het schaden van menselijk- of dierlijk leven.

Lang voordat die vorm van mindcontrol werd uitgedacht, werd de massa geprogrammeerd door religieus dogma en, eeuwen later, door illuminati in regeringen en mainstream-media. Mensen die licht absorberen trekken de waarheid van de informatie die afkomstig is van “autoriteiten” in twijfel en leren op hun eigen intuïtie te vertrouwen over wat waar is en wat niet; deze verhoging in bewustzijn verandert de cellulaire structuur waardoor een toename in DNA-strengen mogelijk wordt. Personen die zich niet realiseren dat ze in een of ander geprogrammeerd systeem gevangen zitten kunnen, wanneer ze eenmaal naar de geestenwereld zijn overgegaan, kiezen of ze in een nieuwe incarnatie “het licht willen zien”. Terroristen hebben geen enkele reden te denken dat ze zijn geprogrammeerd, want hypocrisie, onwetendheid, onderdrukking en hebzucht, die terrorisme doen groeien, zijn in jullie wereld aan de orde van de dag.

Gods afgezanten – gidsen in de geestenwereld, engelen, zielen in ontwikkelde beschavingen, geliefde familie en vrienden in Nirvana – helpen jullie voortdurend door bundels van Licht naar al het leven op Aarde te sturen. Volgens de universele wet is het niet toegestaan om “je eruit te trekken” en dat hoeft ook niet – jullie doen dit zelf door Licht te absorberen.

“Het zijn niet alleen de 17 inlichtingendiensten van de VS die beweren dat Rusland computerfiles heft gehackt om zo de presidentsverkiezingen van de VS te beïnvloeden. Agentschappen in andere landen die de sporen hebben geanalyseerd hebben eveneens geconcludeerd dat naar Rusland moet worden gekeken. Nu zou bekend zijn geworden dat Rusland eveneens de files van de belangrijkste verkiezingen heeft gehackt. Denkt Matthew nog steeds dat dit land onschuldig is?” Het is niet wat we denken, het is wat we van de universele familieleden weten die binnen de inlichtingendiensten van alle naties aanwezig zijn – zij maken deel uit van de Speciale Eenheden waar we over hebben gesproken. Dat is de reden waarom we met zekerheid konden stellen dat het hacken was gedaan door agenten van de VS, die wilden dat de informatie in de files vóór de presidentsverkiezingen publiekelijk bekend zou zijn, en illuminati binnen het Democratische Nationale Comité hebben stemmen gemanipuleerd, zodat Hillary Clinton en niet Bernie Sanders de nominatie van de partij binnen zou slepen. Leden van deze Speciale Troepeneenheid weten welke agenten binnen de inlichtingendiensten illuminati zijn en wie van de “sporen”-experts voor de sporen hebben gezorgd die naar Rusland wijzen.

“Waarom Rusland?” De illuminati moesten het eroderen van hun macht binnen de EU en de VS een halt toeroepen en daarvoor was er een voortdurende solidariteit tussen deze twee entiteiten nodig, dus illuminati die nog invloed over hadden, evenals geheime operaties aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, maakten dat hun doeltreffendheid aan kracht won. Wat kon ervoor zorgen dat deze internationale relatie sterk bleef? Een gezamenlijke vijand. De illuminati willen al sinds jaren een operatiebasis in Moskou opzetten, maar President Poetin weigerde om mee te werken – met één klap om zo maar te zeggen van een aan twee kanten snijdend zwaard, konden ze hem straffen en binnen de EU en de VS hun tanende macht weer opkrikken.

Hun “black-ops” agenten verhoogden de spanning in de Krim en in de Oekraïne en verspreidden vervolgens het gerucht dat Poetin, in zijn streven om alle landen van de voormalige Sovjet-Unie onder zijn controle te brengen, deze regio’s onder dwang zou hebben overgenomen en ook wezen zij met de vinger naar Rusland als zou dat land zich hebben bemoeid met het electorale proces van de Verenigde Staten. Hun mainstream-media heeft ervoor gezorgd dat deze verhalen onder de aandacht bleven om zodoende de EU en de VS ervan te overtuigen dat Rusland een serieuze bedreiging vormt voor de democratie – leugens die vaak worden herhaald worden “feiten”. Illuminati binnen militaire machten en producenten spreken van de noodzaak om de defensiecapaciteit te versterken – zo maken ze handig gebruik van het op gang houden van de oorlogsmachine. Het gewone volk gelooft dat Rusland de vijand van de vrije wereld is dus wat dat aangaat hebben de illuminati hun doel bereikt, maar de solidariteit tussen EU en de VS die ze onverwoestbaar hebben geacht, vertoont nu scheuren en zij zullen er niet slagen de door hen beraamde “koude oorlog” in een Derde Wereldoorlog om te zetten.

We begrijpen waarom de vragen en opmerkingen omtrent President Trump van de V.S. alle andere onderwerpen en interesses van lezers overtreffen. Onze liefde voor deze ziel is onvoorwaardelijk, net zoals dat geldt voor alle anderen binnen onze universele familie en het is zonder oordeel dat we stellen dat hij de kwalificaties ontbeert om de enorme verantwoordelijkheden van zijn Presidentschap aan te kunnen. Ontzetting over zijn “beleidsbeslissingen, adviseurs en non-presidentiele communicatie en gedrag” is wijdverspreid, omdat de handelingen van deze regering gevolgen hebben voor de gehele wereld.

Het volgende deel van onze boodschap van enige maanden geleden bevat herhalingen omdat het nu op dezelfde manier van toepassing is als toen:

De verkiezingsuitslag heeft het plan van de illuminati in de war gestuurd om één van hen terug in het Witte Huis te krijgen nadat ze acht jaar tegen een president hebben moeten vechten die zo hard als hij kon heeft teruggevochten.

Planetaire trillingen zullen enkel en alleen die inspanningen bekrachtigen en vooruithelpen, die de Aarde en al haar levensvormen het meest dienen; al het tegenovergestelde hiervan kan niet langer blijven bestaan.

Hard bevochten rechten en vooruitgang in sociale gerechtigheid kunnen niet worden ontmanteld. Het is niet het lot van de mensen op Aarde om achteruit te gaan, maar om steeds vooruit te gaan richting vrede, wederzijds respect, samenwerking en leven in harmonie met de Natuur.

De wereld waarin het leven er zo uitziet, en de planeet die wat betreft welzijn en ongerepte schoonheid is hersteld – de wereld die jullie in de lineaire tijd helpen creëren – bestaat in het continuüm reeds in volle glorie. [9 December 2016]

Geliefde Lichtwerkers, jullie optimisme over de toekomst van de Aarde zal helpen de lagere trillingen van moedeloosheid, die zorgen voor een vertragende beweging van de samenleving richting de volheid van het Gouden Tijdperk, te verdrijven. Omdat jullie je energie op positieve gedachten richten, zenden gevoelens en daden die tot op heden niet alleen de vooruitgang in stand hielden, Licht in overvloed naar de gehele Aarde. Door de planeet te visualiseren als “weer gezond en van ongerepte schoonheid” waarin eenieder in “vrede, wederzijds respect, samenwerking, en in harmonie leeft met de Natuur”, zal in de lineaire tijd de dag waarop die wereld volledig wordt gemanifesteerd, sneller dichterbij brengen.

Lichtwezens vanuit het hele universum eren jullie dienstbaarheid aan de Aarde en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke Liefde.


______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!