Home > > Matthew Ward - 9 december 2016

Matthew Ward - 9 december 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew Altijd intensiveren emoties bij het eind van het jaar als mensen over de hele wereld dit vieren met traditionele godsdienstige diensten, roerende muziek, en festiviteiten met familie en vrienden. Het is tijdens dit seizoen dat zij wier levens meer met dank vervuld kunnen worden dan gewoonlijk en wier levens grauw voelen, meer wanhopig zijn. Dit jaar, met de planetaire vibraties die hoger zijn dan ooit eerder in jullie geschiedenis, zijn de gevoelens van dankbaarheid voor zegeningen en die reiken naar degenen in nood, net zo verhoogd. We willen dat jullie de schittering konden zien van deze vergrootte dank, edelmoedigheid en dankbaarheid voor het delen – dat is een gezicht om vast te houden.

Ook vibraties hebben een hele grote rol gespeeld in de recente verkiezing in de Verenigde Staten, en laten we eerst spreken over de negatieve reacties over het resultaat. We kunnen de sterke emoties voelen van veel mensen in dat land: boosheid over een politiek stelsel dat de populaire stemmen niet eert, begrijpen over wat er in de weken sedert de verkiezing gebeurde, de vrees over wat er voor het land nog komt. En omdat de daden van de regering vaak een wereldse inslag hebben, zijn leiders van andere landen behoedzaam.

We begrijpen die gevoelens en velen van jullie hebben ze in e-mails uitgedrukt aan mijn moeder. Lieve mensen, jullie kunnen vrede van geest hebben als je denkt over wat je weet dat de meeste mensen niet weten:

Het resultaat verdoemde het plan van de Illuminati om een van hen zelf in het Witte Huis te zetten na acht jaren om voor een president te vechten die terug vocht zo veel hij kon.

Planetaire vibraties zullen alleen ondernemingen versterken en vooruit helpen die het best de Aarde dienen en al haar levensvormen; iets dat daaraan tegengesteld is kan niet lang duren (in stand gehouden worden)

Moeilijk gewonnen rechten en progressie in sociale justitie kan niet worden ontmanteld. Het is de bestemming van Aarde’s mensen niet om achteruit te gaan, maar om steeds naar vrede te gaan, wederzijds respect, samenwerking en leven in harmonie met de Natuur.

De wereld waar het leven zodanig is en de planeet wordt hersteld naar gezondheid en oorspronkelijke schoonheid – de wereld die je helpt te scheppen in de lineaire tijd – die al vibrerend bestaat in het continuüm.

Dus, terwijl het misschien lijkt dat de nieuwe administratie en diens richting al vier jaren in steen is gebeiteld, dat is het geval niet.

Diverse lezers hebben gevraagd of NESARA [Nationale Economische Veiligheid en Reformatie Act (wet)] de oplossing is voor deze situatie die velen over de wereld zien als een centraal punt in de tijd – en die is dat ook, en het zou weergalmend verwelkomd worden als iedereen wist wat hieruit voortkomt.

Terug naar NESARA. De energie rond deze VS wetgeving zet die automatisch in het rijk van mogelijkheden, maar iets onwaarschijnlijks dat boven het hoofd hangt om fruit te dragen. Niet alleen is de Act niet overal bekend, maar sommigen die er van gehoord hebben, geloven niet dat die geldig is; sommigen die het wel geloven hebben er misvattingen over; en anderen, inclusief sommige leden van de regering, denken dat er disformatie gepost is op de NESARA website van de regering. [voor lezers die niet bekend zijn met NESARA, typ dan het woord in een zoektocht van www.matthewbooks.com dan krijgen ze datums van de talloze boodschappen die bij dit onderwerp horen.}

Al 16 jaren is de uitvoering van de Act voorkomen geworden door schandelijke middelen van een ander verraad – meestal meedogenloos vanaf de “9/11” (11 september) van dat land door zijn leiders – want door hun zorg die de natie tot haar constitutionele status terugbrengt als een soevereine republiek, verklaart de bestaande corporatie tot niets dat vlug en heimelijk gevestigd werd door de Illuminati Britse Royals en gooide alle officehouders eruit. Als om die reden alleen al, de nieuwe administratie de Act onder de vroegere president Bill Clinton bracht, de order muilkorfde die legaal verbood dat iemand die er van wist om er ooit publiekelijk over te spreken. En de Illuminati daarbij en verder achter het Congres gaan door met wat er ook maar nodig is om het deksel op NESARA te houden door al hun voorzieningen die ontworpen waren om hun controle van dat land, en uiteindelijk van de wereld, te beëindigen.

Desondanks, is de activiteit in Aarde’s energieveld van een potentieel dat hoort bij de verkiezing en de nasleep ervan is nog steeds onstuimig, dus is het mogelijk dat de Act naar het publieke besef gebracht kan worden, en misschien door de eis van de ingelichte burgerij de regering zal hervormd worden. Als dat zo is, dan zou dat de manier zijn waarop het land leiderschap wint, dat koers zal zetten naar de licht richting. En daar dit deel van Aarde’s energieveld nog steeds zo in de war is, kunnen andere scenario’s opkomen om Bernie Sanders naar de Oval Office te voeren. (Oval Office, de regering dus).

Dit is geen voorspelling – dit staat in verbinding met de energie stroom. We kunnen Aarde’s Grote Plaatje zien omdat in het continuüm, het al een fait accompli (is, een gedane zaak) maar we kunnen niet voorspellen wat er op korte termijn gebeurt. Dit hangt allemaal af van vibraties. Een plotselinge golf energie vanuit collectieve gedachten. Gevoelens en daden uit alle leven op Aarde kan een situatie stuwen van waarschijnlijkheid naar zekerheid. Zo snel als die kan omkeren naar mogelijkheid.

Dus dan, laten we spreken over de stroom van energie omdat die jullie politieke scene tot zover heeft beïnvloed met zijn betrekkelijkheid voor wat er gaat komen. Dit heeft niets te maken met politiek per sé, maar het heeft alles te maken met de vibraties rond politieke zaken en hoe die gaan uitspelen in overeenstemming met de universele wetten.

Ondanks loyale supporters in de maanden van de campagne, hebben Donald Trump en Hillary Clinton overheersende negatieve energie aanhechtingen aangetrokken die lage vibraties uitstralen. Ook hadden ze geen innige aanbevelingen van hun respectiefelijke partijen, maar ze werden de nominées/kandidaten. Mevrouw Clinton werd dat omdat de DNC haar de stemmen telling gaf van kritieke voor-verkiezingen die Mister Sanders won, en Mr. Trump won de presidentiële verkiezing omdat de Illuminati ’s stem manipulatie om Mevr. Clinton te begunstigen verkeerd ging. En dus, zaten vibraties van de energie rond beide individuen en de corruptie in het verkiezingsproces voortdurend op lage niveaus, en die niveaus vielen verder naar beneden in de weken sedert de verkiezing vanwege wijdverspreide protesten en bezorgdheid over de gekozen presidentiële keuze van personen voor sleutel posities.

Toen Mr. Sanders de race binnenkwam, was de energieverzameling rond hem met hoge vibraties in harmonie met zijn karakter en de goedkeuring van zijn stemmers over zijn hervormingsfilosofie. Toen de dagen voorbij gingen en de ondersteuning voor hem toenam, bleef het trillingsniveau stijgen en dat is nog zo, omdat hij doorgaat de veranderingen te promoten waarvan hij en zijn supporters voelen die het best zijn voor het land. De onderste lijn is dat de vibraties rond Mr. Sanders verbonden zijn met de planetaire vibraties die met licht-gevulde condities zijn in dienst voor de planeet en de volkeren. In de weken en maanden die komen zal de Aarde in achtereen volgende lichtere lagen gaan, terwijl haar beschavingen ten slotte vrij van onderdrukking van het lichaam, denken en spirit kunnen worden.

Nu dan, enige tijd geleden vertelden we jullie dat in 2017 de decade (tien jaren) van vertraging eindigt met bewuste en spirituele verkrijging dat Aarde’s Gouden Periode waarvan de meesterplanners hadden verwacht die in 2007 zou worden bereikt. Volgend jaar begint een geheel nieuw hoofdstuk in jullie wereldse geschiedenis terwijl krachtige energiegolven die onder gebieden van hoge vibraties liggen en beginnen met het manifesteren van betekenisvolle veranderingen aan jullie nabije horizon.

Maar verwacht alsjeblieft niet dat de ontvouwing de hele tijd rustig zal gaan/zeilen. Er zullen proefondervindelijke tochten zijn langs het lichtende pad, het slepen van voeten van nog sluimerende zielen zijn en de Illuminati hebben nog overblijfselen van macht. Ze zullen weigering bestijgen door oproer te veroorzaken waar ze maar kunnen en beangstigende tactieken gebruiken – een aantal van onheilspellende speculaties, inclusief een invasie vanuit de ruimte, die al rond circuleren. Zielen van ontwikkelde beschavingen die tussen jullie in leven en in jullie hemelen zijn, zullen doorgaan om alles te voorkomen dat jullie in gevaar kan brengen, en spoedig zullen Illuminati de waarheid moeten accepteren: Hun lange duistere eeuwen om het leven te controleren op Aarde zullen aan hun eind zijn gekomen.

Lichtwerkers, jullie zijn de voorhoede van het groeiend aantal dat naar een wereld gaat waar liefde alles overheerst. In talloze boodschappen hebben we jullie verteld dat liefde en licht één zijn en dezelfde energie, de meest krachtige sterkte in de kosmos en de sleutel om jullie wereld te transformeren, dat liefde de samenstelling is van de ziel en de band die mensen en dieren verbindt die kostbaar voor elkaar zijn(elkaar lief zijn). Misschien hebben we dat nog niet vaak genoeg verteld, alhoewel die groeiende spiritualiteit en bewustzijn inhouden om van het zelf te houden, Je kunt zeggen dat zielen-ontwikkeling begint bij het van jezelf houden, je moet weten hoe liefde voelt voor jou voordat je liefde voor anderen kunt voelen en om open te zijn om dat te verkrijgen. Lieve broeders en zusters, zelf-liefde is GEEN zelf gecentreerdheid, egoïsme, ijdelheid, trots of enig ander derde dichtheidstrekje – het liefhebben van je zelf is het eren van je goddelijkheid als deel van God.

Ontwakende zielen moeten begrijpen wat liefde is en lezers die al langer dit lezen kunnen een herhaling waarderen van wat ik mijn moeder vertelde toen ze vroeg naar liefde en hoe dit toegepast wordt naar “het dagelijkse leven.”

In eenvoudige termen is liefde God die ZichZelf deelt met Zijn Gehele schepping. Liefde is de genezende kracht van het universum. Liefde zit in de ziel en heeft alleen je toestemming nodig voor die ingeboren gevoelens om van anderen te houden en om hun liefde voor jou te ontvangen. Liefde heeft geen beperkingen, geen grenzen voor haar vermogen.

Als uitdrukking: liefde behandelt anderen met vriendelijkheid, eerlijkheid, medeleven, hulpvaardigheid, zorg, respect. Als van liefde kan gezegd worden bestanddelen te hebben “ingrediënten”, dan zijn deze sommige van goddelijke uitdrukking in actie(aan het werk).

Wetend dat jij en God en elke andere Goddelijke creatie onafscheidelijk zijn, dat is liefde. Wetend dat de Aarde zelf een voelend, bewust leven is en al haar levensvormen respecteert, is liefde. Je realiserend dat niemand anderen kan kennen op zielenniveau en daarom hen niet veroordeelt, maar eerder een daad niet vergeeft om die te zien als beledigend, dat is liefde.

Luisteren naar iemands godzelf is liefde. Het soort leven levend dat voortbrengt om het zelf lief te hebben, is liefde. Iets doen dat vreugde brengt naar jezelf als je dat in anderen ziet, is liefde. Vergeven van het zelf en anderen is liefde. Je bronnen delen met een vol hart is liefde. Goede daden doen zonder aanhechting met verwachtingen is liefde. Vrede van hart en denken voelen, is liefde. De zachte spanningen om een zonsondergang te zien of om vogelzang te horen, is liefde en een glimlach is een van de eenvoudigste en meest stralende uitdrukkingen van liefde.

In enige of al deze ogenblikken en vele anderen die je kunt tegenkomen waarvan je instinctief weet dat het liefde in actie is, manifesteer je liefde voor en van God. Moeder, ik denk niet dat ik je iets verteld heb dat helemaal verrassend is. Maar misschien is het goed om enige verwijzing te hebben als een leidend licht in deze tijd als duisternis de stralende overvloed schijnt te overschaduwen van liefde in jullie wereld. [Dat uittreksel van “Liefde in het Dagelijkse Leven” hoofdstuk van Illuminaties voor een Nieuwe Era werd doorgezonden spoedig nadat Matthew en ik telepathisch begonnen e communiceren in januari 1994.]

Terwijl jullie dit seizoen vieren, onthoud dan de overvloed van goedheid in de liefde die jij en talloze anderen uitstralen. Onderschat nooit de kracht van liefde om levens te veranderen en jullie wereld – liefde is de poort naar Aarde’s Gouden Periode in volle bloei.

Wij wensen jullie blije feestdagen en een prachtig nieuw jaar voor jullie, onze geliefde familie.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny
Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!