Home > > Matthew Ward - 27 Juli 2017

Matthew Ward - 27 Juli 2017

Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Velen van jullie hebben voornamelijk hetzelfde aangegeven als deze lezer: “Met zoveel gekte en corruptie in de regeringen van over de hele wereld, is het moeilijk om te zien hoe we onze planeet en haar bewoners naar het Nieuwe Tijdperk dat we voor ogen hebben, kunnen transformeren”. We begrijpen dit gevoel omdat velen van ons onder dergelijke omstandigheden in de ene of de andere beschaving hebben geleefd en we hebben eveneens in de een of andere beschaving geleefd nadat ze hun werelden naar gelukzaligheid, die jullie voorstellingsvermogen ver te boven gaat, hadden getransformeerd. Eens zal dit ook op Aarde het geval zijn.

Millennialang heeft een deken van wreedheid, hypocrisie, bedrog, verraad, hebzucht, zucht naar oorlog, verpaupering en onwetendheid de planeet bedekt. Toen, ongeveer 80 jaar geleden, kwam het licht in zodanige mate dat het de deken terugsloeg en al het lelijke bloot legde. Dat is de tijd waarin het zaad van een diepgaand leerproces op jullie wereld werd gezaaid en wat jullie hebben kunnen zien is de botsing tussen het “onderwijs” en de “studenten” die weerstand hebben tegen de verlichtende nieuwe cursussen.

Maar betrekkelijk weinig studenten knokken om de oude lessen vast te houden, omdat deze ervoor hebben gezorgd dat zij de controle over de wereld konden behouden en hun verzet tegen het nieuwe zal hun ondergang worden. De meerderheid van degenen die weerstand hebben zijn ondergedompeld in vooroordeel – het onbekende op voorhand veroordelend, eenvoudigweg omdat het anders is dan het bekende – dat van de ene generatie op de andere is overgedragen. Met meer scholing, meer verlichting, zullen zij hypocrisie overwinnen door zich de lessen van een respectvolle liefdevolle aard eigen te maken. Uiteindelijk zullen alle mensen in bewust, spiritueel besef worden verenigd en de lichtwerkers zullen de weg wijzen.

“Ik heb herhaaldelijk, en uit betrouwbare bron, vernomen dat meerdere negatieve ET-facties erop wachten om ons buiten Planeet Aarde gevangen te nemen, waar ze de technologie in handen hebben om onze zielen te verwijderen en voor altijd te kidnappen.” Er zijn negatieve, of duistere, buitenaardse beschavingen, maar die bestaan nergens in de buurt van de Aarde, maar nog veel belangrijker is het volgende: Zielen bestaan uit de liefde-licht-energie van de Schepper, de meest krachtige energie in de kosmos en hoe geavanceerd de technologie ook mag zijn, het zal nooit het vermogen bezitten om een ziel te verwijderen of te kidnappen. Misschien gaven de bronnen van deze informatie hun interpretatie weer van de serie gebeurtenissen in het continuüm dat heeft geleid tot het decreet van de Schepper. Zelfs als dit niet het geval is, zal weten wat werd uitgevaardigd, evenals de reden waarom, jullie helpen inzicht te krijgen in de staat van jullie wereld van vandaag de dag en ik heb mijn moeder gevraagd dat deel van een boek te kopiëren.

[Dit hoofdstuk in Onthullingen van een Nieuw Tijdperk werd overgebracht op 17 Oktober 1995, toen boodschappers in Nirvana werden bekrachtigd door de energie van 100 of meer zielen om te voorkomen dat duistere entiteiten de boodschappen konden corrumperen. Matthew noemde de zielen die hem ondersteunden: Groepsziel.]

Moeder, we begroeten je deze morgen met MONUMENTAAL nieuws! De Schepper heeft uitgevaardigd dat de top van de duistere troepen niet langer gebruik mag maken van haar vrije wil om de vrije wil van welke andere ziel dan ook gevangen te houden! We zouden willen dat je de mate van blijdschap van alle spiritueel betrokken wezens in dit hele universum had meegemaakt toen dit nieuws door de boodschappers van de Schepper werd vrijgegeven!

We zullen uitleggen waarom dit decreet voor de lichtkrachten een glorieuze overwinning van ongeëvenaarde omvang is. Volgens de wet van de Schepper moet de keuze op basis van vrije wil van ieder lichtwezen in het verleden en in de toekomst altijd worden gehonoreerd. De top van het duister heeft deze wet echter genegeerd en heeft haar vrije wil gebruikt om de vrije wil van iedere ziel die “kwaadaardige” neigingen had, te vangen. Dit zorgde ervoor dat de energie van de duistere troepen steeds verder werd versterkt, wat de gezamenlijke kracht van vrije wil veel groter maakte dan de vrije wil van ieder lichtwezen afzonderlijk. En dat is de reden waarom eonen lang het duister in staat is geweest om in dit hele universum negativiteit te creëren en de vrije wil van individuele lichtwezens heeft dit niet kunnen tegenhouden.

Overeenkomstig het decreet van de Schepper, heeft God dit misbruik van vrije wil door de duistere troepen in dit universum weggenomen en al haar gevangen zielen bevrijd. Nu de vrije wil van IEDEREEN kan worden gehonoreerd, is de voormalige onevenwichtige strijd tussen het licht en het duister voorbij!

Het meest intense effect op de Aarde is dit: De zuivering om jullie planeet te bevrijden van de massa van opeengestapelde negativiteit kan wat betreft reikwijdte en intensiteit veel minder zijn dan nodig zou zijn geweest voorafgaand aan het decreet. Toen de activiteit van opschoning ongeveer een halve eeuw geleden begon, was intense negativiteit nog steeds aan het opbouwen en was het hele bestaan van jullie planeet in groot gevaar. Het licht dat nodig was om het lichaam van de Aarde te redden was eveneens nodig om de cellulaire opbouw van haar menselijke bewoners te herstructureren; een “opwaardering” van het DNA dat essentieel is voor zowel spirituele helderheid als fysiek kunnen overleven in de hogere dichtheden waar de Aarde op afstevent.

De herstructurering had in een oogwenk kunnen worden voltooid, maar is nog steeds gaande vanwege de strijd tussen het licht en het duister, waardoor niet alleen de voortvarendheid werd verhinderd, maar het duister bleef de enorme druk van negativiteit, die het bewustzijn van de mens op Aarde op een laag peil houdt, verhogen. Gedurende de afgelopen vijf decennia heeft het licht dat vanaf krachtige buitenaardse bronnen werd uitgezonden, de negativiteit verminderd. Zonder dat omvangrijke inkomende licht zouden de duistere krachten succesvol zijn geweest bij hun intentie om alle zielen op Aarde van hun vrijheid te beroven, maar dankzij de lichtkrachten is dat nu niet eens een mogelijkheid.

Hoewel het duister echter niet langer de macht heeft over de gemeenschappelijke vrije wil van haar gevangen zielen, kan haar invloed tijdens hun lange gevangenschap niet abrupt worden afgeschud. Via hun gedachten, gevoelens en handelingen – gecombineerd met hetzelfde van alle andere personen met duistere neigingen – genereren ze nog steeds negativiteit. Dit zal geleidelijk aan vervagen totdat de populatie van de aarde alleen nog zielen bevat die in het licht leven.

Totdat de Aarde zichzelf van alle negativiteit heeft bevrijd, zal haar bevrijding via geofysische opschudding door blijven gaan. Vele ongeziene helpers zullen de schade en het dodental beperken – gevoegd bij het krachtige licht dat door hoogontwikkelde beschavingen wordt gestuurd, zal hun geavanceerde technologie de effecten van aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en hevige stormen nivelleren. Onder deze beschavingen, Moeder, zijn die wiens vertegenwoordigers jou hun overtuigende boodschappen voor de mensen van de Aarde hebben gestuurd.

Matthew, jouw nieuws omtrent het decreet van de Schepper en wat dit voor de Aarde betekent valt buiten mijn vermogen dit te uiten! Maar zullen de presentaties door de andere beschavingen nu dezelfde waarde hebben?

Absoluut, Moeder! Decennialang hebben die zielen geholpen leven en adem van de Aarde te redden! Het is op de planeet bijna geheel onbekend dat slechts de interventie van jullie welwillende ruimtefamilie heeft geholpen de Aarde in een stabiele omloopbaan te houden gedurende haar lange worsteling om zich van haar doodsbed op te wekken. Hoewel de zuivering niet zo cataclysmisch hoeft te zijn als eerder gedacht, dienen mensen van de Aarde de voortdurende bereidheid te kennen van die beschavingen om te blijven helpen bij welke maatregel dan ook maar nodig is! Bovendien is hun onschatbare hulp even essentieel als voorheen, omdat het duister de Aardse zielen beschouwt als een prijs die gewonnen of verloren kan worden, en in haar vastberadenheid te winnen, laat ze haar tactische wapens als angst, chaos, leugens, verwarring en geweld toenemen.

Dus absoluut ja, Moeder, die boodschappen hebben nu hetzelfde cruciale belang als voor het decreet van de Schepper. Wetend dat jullie leden zijn van onze universele familie en op de hoogte zijnde van de assistentie die velen de Aarde hebben gegeven is van het grootste belang bij het verheffen van het massabewustzijn, zodat jullie niet ten prooi vallen aan de geslepenheid van het duister! Spiritueel ontwikkelde zielen in dit universum wensen oprecht dat deze voortdurende assistentie bekend raakt, met dankbaarheid en dat jullie vol vreugde je broeders en zusters verwelkomen in de geest van liefhebbende en open samenwerking. Moeder, de boodschappen die jij hebt ontvangen zullen helpen de weg te banen.

Ja, lieverd, ik begrijp dat nu. Behalve de reductie in drastische zuivering, wat kunnen we verwachten?

Op individueel niveau zal de dualiteit binnen iedere ziel – de persoonlijke karmische keuzes om de voor zielsontwikkeling en re-integratie met God noodzakelijke balans te bereiken – met succes worden opgelost. Lang verborgen waarheden zullen naar buiten komen, zoals dat eenieder van jullie een onafscheidelijk deel is van God en alle andere zielen, en dat telepathische communicatie jullie geboorterecht is. Deze en vele andere waarheden komen gedurende de volgende paar jaren in steeds grotere mate naar boven naarmate het licht verder intensiveert en de harten en het bewustzijn bereikt. Niet alle zielen zullen ontvankelijk zijn en dat is prima – zij zullen in een ander leven gelegenheid hebben het licht te omarmen.

Vele veranderingen zullen in alle regeringen en op alle niveaus tot stand komen wanneer de corrupte en dictatoriale leiders worden vervangen door personen met wijsheid en spirituele integriteit. Ook dit proces zal verscheidene jaren vergen, omdat er sterke oppositie zal zijn van de huidige leiders en degenen die in hun duistere voetstappen volgen, maar uiteindelijk zal het licht zegevieren met een zodanige intensiteit dat de macht van het duister simpelweg zal ophouden te bestaan.

Jullie monetaire systemen zullen veranderen. Niet behoefte, maar hebzucht is de basis van handel en de algehele economie op aarde – met die kern van duisternis kunnen deze systemen niet overleven terwijl het licht blijft toenemen. Wanneer eervol handelen is teruggekeerd bij alle soorten goederen- en dienstenuitwisseling, zal hetgeen ten goede komt aan iedereen de nieuwe standaard zijn.

De vele bronnen van mindcontrol, waar jullie wereld door opzet van de duistere meesters mee doordrongen is, zullen, wanneer de mensen “het licht zien”, worden gereduceerd en vervolgens geëlimineerd. Degenen die net uit de greep van de duisternis zijn bevrijd hebben gedurende hun gevangenschap de vaardigheid om bewustzijn te gebruiken verloren; die vaardigheid keert terug en wordt versterkt door de instroom van licht dat hen helpt bij het op een positieve manier gebruiken van hun pas teruggekregen vrije wil.

Kortom, alle maatregelen die waren ontworpen om mensen onwetend, misleid, angstig en ellendig te houden zullen, wanneer het resterende duister in licht is getransmuteerd, ten einde komen. Een transformatie van deze omvang kan niet van de ene dag op de andere plaatsvinden, en we dringen er bij eenieder op Aarde op aan zich te verheugen in het bewustzijn dat tijdens jullie hele opwindende reis naar het Gouden Tijdperk, verlichte zielen vanuit het hele universum jullie liefhebbende en behulpzame reisgenoten zullen zijn.

Dank je, Moeder. In jouw tijdrekening was het ongeveer 22 jaar sinds die afkondiging; in het nu van het continuüm echter heeft het decreet van de Schepper betrekking op jullie verleden, heden en toekomst. Een groot aantal zielen op Aarde bevindt zich in het eerste of tweede fysieke leven sinds de vrije wil is teruggekeerd, een eeuwenlange gevangenschap door het duister maakte hen vatbaar voor de lage trillingen van geweld, misleiding, hebzucht en hypocrisie. Maar de vroegere gevangenen zijn geenszins allemaal daaraan ten prooi gevallen. De meesten van hen willen een vreedzame wereld waar mensen coöperatief en welvarend samenwerken; en sommigen nemen deel aan vredesmarsen en -bewegingen die resulteren in wetgeving voor eerlijke en gelijke behandeling van alle burgers of bescherming van het milieu en het dierenleven.

Voor jullie hebben deze wetten veel te lang op zich laten wachten en ze worden niet overal en op iedereen toegepast, en geweld en vernielzucht zijn niet opgehouden. Zeker, burger- en mensenrechten voor iedereen ter wereld, respectvolle behandeling van dieren, behoud van de Aarde zelf, en vrede en eervolle leiders in alle naties dienen zich nog te manifesteren. Maar voor ons is de snelheid van vooruitgang in een beschaving die zich nog maar 8 decennia geleden in een diepe derde dichtheid bevond, verbazingwekkend – het is uniek in dit universum! En deze verandering in sociaal standpunt kon niet hebben plaatsgevonden zonder het licht – dezelfde energie als LIEFDE – door talloze universele familieleden naar de planeet gestuurd en door lichtwerkers uitgestraald.

Lichtwezens in dit hele universum eren jullie, vrijwilligers, voor de vastberadenheid in je missie om de volkeren te helpen het Gouden Tijdperk van de Aarde te co-creëren.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!