Home > > Matthew Ward - 30 mei 2017

Matthew Ward - 30 mei 2017

Met de liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Irrationele terroristische handelingen en regeringen die burgerprotesten met geweld neerslaan zijn onvermijdelijk terwijl een derde dichtheidsbeschaving karmische ervaringen voltooid zodat die kan evolueren. Focus je echter niet op de droevige aspecten van zulke gebeurtenissen, maar zend in plaats daarvan jullie licht uit, de missie die je koos om de mensen van de Aarde te helpen spiritueel en bewust wakker te worden om geïnspireerd hun wereld naar het Gouden Tijdperk te transformeren.

Ons werd gevraagd hoe door “alleen maar licht uit te stralen” de Aarde kan helpen, en anderen vroegen zich af hoe licht, dat geabsorbeerd wordt door cellen in het lichaam, groei in spirituele en bewuste gewaarwording bevordert. Heel eenvoudig gesteld, licht is bewustzijn, de informatie in het DNA van de cellen, en DNA is hetgeen alle leven in dit universum ontwerpt. Een paar jaar geleden sprak ik over dit onderwerp en ik vroeg mijn moeder dat gedeelte van het bericht te kopiëren.

Het is niet alleen het collectieve bewustzijn dat ervoor zorgde dat de planeet diep in de derde dimensie afdaalde en het daar millennia lang vasthield, maar recentelijker heeft het geholpen om daar weer uit op te stijgen. En omdat de Aarde van al haar hier aanwezige levensvormen houdt, is ze erop gebrand om zielen hun licht uit te laten stralen naar het collectieve bewustzijn, waar het slapende zielen een “lift” kan bieden naar spirituele gewaarwording en de cellulaire veranderingen die ze nodig hebben om fysiek naar het Gouden Tijdperk te gaan.

Er werd mij gevraagd waarom deze cellulaire veranderingen noodzakelijk zijn, en ik denk dat mijn antwoord zal aantonen waarom jullie hulp bij het creëren van dat glorieuze Tijdperk zo’n grote triomf is. De absorptie van licht herstelt het lichaams-DNA naar de staat die voorafging aan de wijzigingen door de duistere krachten van de cellulaire structuur van de aardse mensheid om hen “intellectueel, spiritueel en fysiek “omlaag te halen”. Als iets ‘een zonde’ kan worden genoemd, is het de inmenging met de groei van een ziel, en het is een overtreding van de universele wetten, wat nu precies is wat de duistere krachten deden met een hele beschaving.

In hogere dimensies zijn cellen kristallijn en hun samenstelling omvat zuiverheid van karakter, spirituele helderheid en een lange fysieke levensduur, vrij van alle ziekten. Daartegenover nodigen de koolstofcellen van de derde dimensie-levensvormen de basiskarakteristieken uit die geassocieerd zijn met het kwaad, evenals grotendeels gereduceerde gedachtenkracht, ernstig verzwakte wil en een veelvoud aan fysieke, emotionele en mentale onvolkomenheden. Levens met die karakteristieken en zwakheden die dominant zijn in de lichamen van mensen en die weerspiegelt worden in hun gedachten, gevoelens en gedrag, werden opgeslagen in cellulaire herinneringen en verder gebracht van de ene generatie naar de volgende.

Het was die duivelse wijziging in het ontwerp van de mensheid, eonen geleden, die ervoor zorgde dat de zielenpersonages geleidelijk aan neerwaarts spiraalden van de lichtsferen naar de diepe derde dimensie, waar de planetaire marionetten van de duistere krachten de massa eenvoudig in onwetendheid konden houden omtrent hun oorsprong in het licht, hun onbeperkte potentieel om te manifesteren en het niet afgescheiden zijn van alle zielen van God en elkaar. Bovenkomen uit dat niveau van beperkingen, waar de duistere krachten heersten via hun krachtige hulpmiddel en brandstof – ANGST! – vereiste een heroïsche inspanning van de kant van zielen die steeds weer opnieuw incarneerden met de intentie de duistere invloed te overwinnen, maar faalden. De meesten van jullie spendeerden honderden levens in die probeer/faal cyclus, en deze keer slaagden jullie erin om eruit te breken! Door het licht te absorberen claimen jullie je god- en godinnenzelf weer en nemen jullie je rechtmatige plaats in onze universele familie in. (10 maart 2009)

Ik vroeg mijn moeder ook om het deel in een van de boeken te kopiëren dat aanvullend inzicht geeft. (Laat in 1995, toen Matthew nog in Nirwana was, werden telepathische lijnen versterkt om inmenging door de duistere krachten in boodschappen van lichtwezens te voorkomen, en het volgende uittreksel uit Illuminations for a New Era werd telepathisch verzonden via wat hij “groepsdenken” noemde.)

Kun je me iets vertellen over 12-strengen DNA?

Moeder Suzanne, we willen hier graag over praten. Het 12-strengen DNA dat tot nu toe aanwezig is in Aardmensen wordt opnieuw ingesteld om jullie voor te bereiden op het assimileren van het licht dat wordt uitgestraald om jullie spirituele en bewuste verbindingen met hogere dimensionele trillingsfrequenties te verhogen. In de neerwaartse duikeling vanaf het begin van de Schepping werd de oorspronkelijke 30-strengen DNA verminderd totdat het het huidige niveau in de derde dimensie bereikte.

DNA is de lichtsubstantie in het fysieke lichaam op cellulair niveau. Toen fysicaliteit voor het eerst plaatsvond, zo ver terug in de oudheid dat we op dit niveau niet kunnen bevatten wanneer, heerste er volledige conformiteit met de oorspronkelijke bouwmaterialen van de Schepper, zonder vragen of afwijkingen. Alle scheppingsmaterialen waren van licht.

Toen de materialen dichter werden ten behoeve van het manifesteren in vorm in plaats van in alleen licht en gewaarwording, waren er veranderingen nodig in de structuur van de DNA-elementen. Ze werden nauwer in samenstelling, aangezien de meer dichte lichamen en substanties om te bouwen werden gevisualiseerd en gemanifesteerd. Uiteindelijk werd de dichtheid zodanig dat het oorspronkelijke 30-strengen DNA gereduceerd werd tot slechts één streng in de primitiefste levensvorm die mogelijk was om te produceren, iets wat je sub-leven zou kunnen noemen. Jullie kennen deze niet, aangezien op Aardniveau minstens twee strengen vereist zijn.

Afdaling in dichtheid was een lange tijd de focus van het menselijk leven, derhalve werd jullie planeet bevolkt met mensen wiens afnemende aantal DNA-strengen het resultaat was van hun scheppende voornemen. Net zoals het voornemen om leven te produceren met een minimum aan DNA-strengen dat bewerkstelligde, is hetzelfde waar voor de corresponderende toename van strengen wanneer zielen zoeken naar hogere vormen van manifestatie. Dit gebeurt nu op Aarde, aangezien het de intentie is van sommige zielen om te ascenderen in plaats van statisch te blijven.

Moeder, bedankt. Wanneer je bedenkt hoe vaak we zeiden dat licht en liefde dezelfde energie zijn, en dat deze energie de sterkste kracht in de kosmos is, dan weet je dat wanneer het licht ernstig gereduceerd is in menselijke cellen, hetzelfde waar is voor hun vermogen om lief te hebben – en liefde is de sleutel tot zelfontwikkeling en tot het transformeren van werelden.

En nu, lieve familie, weten jullie ook waarom “alleen maar je licht uitzenden” onschatbaar is bij het helpen van de Aarde en al haar levensvormen. Bovendien, door dit te doen veranderen je cellen naar de kristallijnen structuur die DNA-uitbreiding mogelijk maakt, derhalve helpen jullie je eigen evolutionaire status vooruit. Dat betekent niet dat dit jouw hulp zelfdienend maakt – sterkere beschavingen die zwakkere door de eeuwen heen helpen is hoe levensvormen stappen zetten om hun oorspronkelijk toebedeelde DNA te herkrijgen. Gedurende het ascentie-proces van de Aarde, dat haar naar niveaus van toenemend hoge trillingsfrequenties bracht, ontwierpen sommige zielen die daar incarneerden hun personages’ cellen met vier DNA-strengen, en het aantal zielen dat dit doet neemt toe.

“Vraag Matthew alsjeblieft of hij ons kan helpen begrijpen hoe de wereldeconomie gereorganiseerd kan worden op een manier die eerlijker en rechtvaardiger is.” We kunnen slechts algemene informatie bieden aangezien gedetailleerde plannen nog worden geformuleerd, zodat het nieuwe mondiale economische systeem geïnitieerd kan worden met zo weinig mogelijk onderbreking van bank- en investeringsdiensten voor het publiek en de eerlijke herverdeling van geld. Zoals ons is verteld zullen er twee hoofdactiviteiten zijn, elk talloze stappen behelzend nadat de illuminati-tentakels verwijderd zijn.

Eén hoofdactiviteit is het ontmantelen van het Systeem van de Federale Reserve, een bankenconsortium in eigendom van de illuminati dat tezamen met haar inkomsten-vergarende arm de mondiale economieën beïnvloedt, de IRS – inkomstenbelasting die wordt betaald door de burgers van de VS wordt niet gebruikt om hen te dienen, maar gaan in plaats daarvan naar illuminatie-schatkisten. De schulden van dat land en de schulden van alle landen aan het Internationaal Monetair Fonds zullen worden aangepast om leningbedragen die, zoals je zou kunnen zeggen, uit lucht werden gecreëerd te elimineren – de Feds betalen een paar centen voor elke rekening die ze geprint hebben, wat voor valuta ook, en lenen dat geld aan regeringen voor wat er op de rekening staat, plus rente.

Het nieuwe monetaire systeem zal worden gebaseerd op edele metalen, zodat alle nationale valuta op dezelfde standaard worden afgestemd, waardoor het kopen en verkopen ervan wordt geëlimineerd, iets dat schade toebrengt aan ’s lands economieën wiens monetaire waarden aan inflatie onderhevig zijn. De illuminati hebben handig van valutahandel, alsook van het controleren van aandelenmarkten, het instellen van belastingen en rente geprofiteerd, dus door deze aspecten van de nationale economieën onder wijs en eerlijk bestuur te brengen is onderdeel van de reorganisatie. Schuldenkwijtschelding waar jullie mogelijk van hebben gehoord zal op individuele basis worden toegepast, niet allesomvattend.

De andere hoofdactiviteit is het bemachtigen van de enorme rijkdommen van de illuminati, rijkdommen die op illegale en immorele wijze zijn verkregen, en deze fondsen te gebruiken om armoede te elimineren. Het geld zal worden verdeeld onder betrouwbare organisaties die zicht hebben op hoe deze het best kunnen worden ingezet voor afvalverwerking, huisvesting, scholing, gezondheidszorg-centra, wegen en bruggen, landbouw en het opstarten van kleine bedrijven – alles dat nodig is om de levensstandaard van de over de hele wereld in wanhoop verkerende armen, significant te verhogen. Tevens zullen de natuurlijke bronnen van alle naties, die nu in handen van de illuminati zijn, worden teruggegeven aan de burgerij.

Personen met morele en spirituele integriteit, wijsheid en ervaring zullen in staat zijn dit monumentale tweezijdig streven, dat tijd vergt, volledig te implementeren wanneer de illuminati niet meer in beeld zijn.

“Wat heeft Matthew te zeggen over het verschil tussen overtuigingen en weten?” Overtuigingen worden gevormd wanneer dezelfde informatie door één of meer externe bronnen wordt herhaald – ouders, leeftijdsgenoten, leraren, religieuze leiders, wetenschappers, regeringsfunctionarissen, mainstream media – en wanneer je ontdekt dat informatie niet volledig is of onjuist, verandert je overtuiging dienovereenkomstig. Weten bestaat diep vanbinnen; een constant doordrongen onbetwiste “juistheid” – het samenkomen van waarheid op zielsniveau en je bewustzijn.

Geliefde broeders en zusters, lichtwezens in dit universum eren jullie toegewijde dienst om de Aardefamilie te verheffen en ze steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.


______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!