Home > > Matthew Ward - 15 april 2018

Matthew Ward - 15 april 2018

Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We bedanken de lezer die een lijst heeft gemaakt van verschillende gebieden waarin ze vooruitgang ziet en daarna schreef: “Dankjewel dus voor het ons helpen de rit uit te zitten, ons optimisme te blijven vinden en te blijven werken voor de wereld waarvan we weten dat die mogelijk is!” Aangezien optimisme gevuld is met licht, speelt het een essentiële rol in de ontwikkeling van een samenleving, en mensen die de wereld beschouwen als tumultueus en beangstigend weten niet wat ze zien, aangezien onrust de strijd is van lage trillingen met de hoge, en deze laatste dominantie beginnen te krijgen op weg naar de totale overwinning. Ze weten niet dat deze, om zo te zeggen, stilte voor de storm doelgericht is, het brengt mondiaal krachtige veranderingen tot stand. Jullie weten dit wel en praten met mensen over substantiële veranderingen die eraan komen, is een geweldige manier om het licht van jullie optimisme in hun levens te laten schijnen.

Er zijn hartverwarmende verhalen in Internetartikelen en een aantal publicaties, en bewijs is tevens dichtbij huis. Een groeiend aantal gemeenschapsgroepen verheffen het leven van mensen dichtbij die hulp nodig hebben, en ondersteunen lokaal visionair leiderschap. Een wereldtransformatie sijpelt niet vanaf nationale regeringen omlaag, lieve familie – het begint bij jou, je vrienden en buren, en stijgt omhoog.  

“Er zijn een aantal goede signalen dat positieve zaken beginnen, maar dan is er Poetin en Russische trollen die het medianieuws controleren. Wat is Poetin van plan? Ik weet dat Matthew gezegd heeft dat hij geen onderdeel van de cabal is, maar hij lijkt in staat zonder spijt of zonder na te denken te kunnen moorden. Niet wat iemand een goed mens zou willen noemen! Kan hij commentaar geven op wat er hier gebeurt?” President Poetin heeft wat onsmakelijke dingen gedaan, zeker, maar hij is niet schuldig aan de vele beschuldigingen die door de illuminati worden uitgevaardigd, als vergelding voor zijn weigering om met hen samen te werken.

In de meeste gevallen waren hun hielenlikkers verantwoordelijk voor waar hij, of zijn land van werden beschuldigd – recentelijk was het de bemoeienis met de verkiezingen in andere landen en de vergiftiging van een vader en dochter in het Verenigd Koninkrijk. Poetin ontkent terecht betrokkenheid, maar de mondiale opinie is “schuldig bevonden”, het oordeel dat is verkondigd door de illuminati. En het met de vinger wijzen naar Russische trollen vanwege het beïnvloeden van opinies van mensen en het opwekken van verdeeldheid, is de trollen bedanken voor wat de illuminati doen via hun politici en de gecorrumpeerde mainstream- en sociale media.

Poetin wil geen koude oorlog, en nog minder “hete” oorlogen, waarvan ze willen dat het Westen die aangaat met Rusland en Iran en misschien Noord Korea, waar ze op elke mogelijke manier proberen een vreedzame uitkomst van multinationale gesprekken te voorkomen. Niet alleen hebben de slagvelden het oorlogsmaterieel, gefabriceerd door hun corporaties, nodig, maar ze hebben de lage trillingen van geweld en angst nodig om hun voortbestaan te ondersteunen. Derhalve is het straffen van de Russische president voor hetgeen hij niet VOOR hen wilde doen, geworden wat hij TEGEN hen doet: Hij is een van de hoofdrolspelers de achter gesloten deuren samenwerkt om hun internationale web van achterbakse activiteiten te beëindigen, hen wettelijk aansprakelijk te stellen, en een wereld in vrede te bewerkstelligen.   

Het begrijpen van persoonlijke ascentie is belangrijk, en informatie in voorgaande berichten heeft aanleiding gegeven tot meer vragen. “Wanneer sommigen van ons ascenderen met Gaia en andere familieleden kiezen ervoor dit niet te doen, hoe gaat dat fysiek in zijn werk? Verdwijnen we eenvoudigweg uit hun wereld?” Het ascenderen met de Aarde is lang niet zo dramatisch als een plotseling verdwijnen, wat families achterlaat die zich afvragen waar dat familielid heenging. Ascentie is geen abrupt vertrekken van de planeet en aankomen in een sublieme fysieke wereld, het is vooruitgaan van de derde dichtheid naar de vierde tijdens het Aardse leven. Het is een geleidelijk proces van lichtabsorptie, waarvan de twee effecten in tandem gebeuren – spiritueel en bewust groeien, en de verandering van op koolstof gebaseerde cellen naar kristallijne, die het lichaam in staat stellen te overleven op de trillingsniveaus waar de Aarde naartoe gaat. Personen die licht absorberen zullen op de planeet blijven gedurende de levenstijd die ze gekozen hebben in hun zielscontract, en daarna overgaan naar Nirvana in een vierde dichtheidsstatus.

Om al dan niet te ascenderen is geen bewuste keuze. Het is een kwestie van hoe nauw vrije wil beslissingen verbonden zijn aan het zielscontract, dat deel uitmaakt van de overeenkomst die voor de geboorte is gemaakt door zielen die belangrijke rollen hebben te vervullen in elkaars Aardse levens. Gevormd in onvoorwaardelijke liefde, voorzien deze afspraken in groeimogelijkheden voor alle betrokkenen.

“Wanneer iemand die op weg is naar ascentie sterft voordat deze een vierde dichtheidsstatus bereikt, hoe zal dat hun leven in Nirvana en de volgende incarnatie beïnvloeden?”  Het zal hetzelfde zijn als nu. De energie van gedachten, gevoelens en handelingen tijdens het leven bepalen het deel van Nirvana waar personen energetisch naartoe worden getrokken, en elk deel voorziet in de specifieke leerprocessen die elke ziel nodig heeft. Een persoon die de meeste karmische lessen heeft geleerd, kan de rest in Nirvana voltooien, waar die tevens zijn personage voorbereidt op incarnatie; dat kan een terugkeer zijn naar de Aarde wanneer het Gouden Tijdperk in volle bloei is, of hetzelfde soort stimulerende leven in een andere levendige vierde dichtheidswereld.

“Hoe kunnen we weten of de mensen die we liefhebben zullen ascenderen, of zelfs of we dat zelf zullen doen?” Er is geen methode om te weten of iemand die je liefhebt, of iemand anders, zal ascenderen, en handelingen zijn geen betrouwbare indicaties. Iemand die een ander hardhandig behandelt, zou tot de letter kunnen volgen waar beiden voor kozen in een afspraak die voor de geboorte werd gemaakt, terwijl een persoon die wijd en zijd wordt geroemd vanwege zijn filantropie misschien illegaal verkregen rijkdom deelt, alleen maar voor die roem en lof. Dat is waarom wij, en andere boodschappers van het licht vaak adviseren, “veroordeel niemand.” Ook heeft levensduur weinig te maken met ascentie. Een ziel kan een sprong voorwaarts maken in spirituele en bewuste gewaarwording tijdens een kort leven, en iemand die een eeuwling wordt zou, in dat opzicht, geen jota kunnen groeien.

Met betrekking tot het kennen van je eigen ascentie-vordering: een gevoel van waarachtige vreedzaamheid, lichthartigheid omtrent de manier waarop jouw beslissingen je leven en dat van anderen heeft beïnvloed, kenmerkt vooruitgang. En denk asjeblieft niet dat ascentie een foutloos leven vereist! Hoewel daarnaar streven een bewonderenswaardige onderneming is, bestaat perfectie alleen binnen de zuivere liefde-licht essentie van de Schepper.

“Matthew, er wordt veel gesproken over verlichte zielen die naar een kopieplaneet of een andere dimensie transcenderen, terwijl de minder gelukkigen rampspoed moeten doorstaan. Kun jij je inzicht en een tijdindicatie geven?”  Er is geen kopieplaneet waar verlichte zielen heengaan, maar ze gaan wel een andere dimensie binnen, aangezien ze met de Aarde naar toenemende hoge trillingen reizen. En aan het einde van hun levenstijd, gekozen in het zielscontract, gaan ze het deel van Nirvana in dat correspondeert met hun niveau van verlichting.

Je zou kunnen zeggen dat de “minder gelukkigen” – laten we zeggen, personen die consequent het licht, dat voor iedereen beschikbaar is, weigeren – “ rampspoed“ zullen “verduren” wanneer ze hun levensprint-onderzoek ervaren in Nirvana en zien hoe ernstig ze van hun zielscontracten afweken. Het bereiken van de uitgebalanceerde ervaring die  nodig is om te evolueren is de keuze en het doel van elke ziel tijdens elk fysiek leven. Er is hierin nog een andere factor. Nirvana ascendeert met de Aarde, en wanneer de planeet trillingsniveaus bereikt waar lichamen zonder kristallijne cellen levensvatbaarheid verliezen, zullen de zielen overgaan naar een geestenwereld in een derde dichtheids-beschaving, alwaar ze hun personages zullen voorbereiden op een incarnatie in die beschaving.

Persoonlijke ascentie gaat op elke ziel’s eigen tempo, en dat verschilt zoveel dat het lichthoofdig zou zijn om zelfs maar te raden wat een realistische tijdsspanne zou zijn. Verder, bovenop de onbeperkte kansen van een ziel om het ascentiepad te betreden of erop verder te gaan, is er een ander voordeel tijdens dit ongeëvenaarde tijdperk op Aarde beschikbaar – op zielsniveau een petitie indienen voor een verlenging van het levensduurcontract. Aangezien dat de levens van alle anderen in de overeenkomst die is gemaakt voor de geboorte zou beïnvloeden, moeten deze de petitie unaniem aanvaarden of afwijzen. Wanneer er een redelijke verwachting is dat de toegevoegde tijd zal resulteren in de ascentie-vordering van die persoon, wordt het verzoek gehonoreerd.  

Hetgeen we kunnen zeggen m.b.t. een tijdsindicatie is, nu het decennium van vertraging in maatschappelijke vooruitgang is geëindigd, zielen wakker worden en deelnemen aan de “Liefdesrevolutie” van de wereld. De ongeëvenaarde kracht van liefde is de sleutel tot het creëren van een wereld in vrede en een leven in harmonie met de Natuur, en de myriaden manieren waarop liefde zich manifesteert zal verlichtend zijn voor nieuwkomers en een behulpzaam geheugensteuntje voor lichtwerkers die dit werk al lange tijd doen. [De boodschap van 1 mei, 2012, behandelt liefdeslicht uitvoerig, en de boodschap van 23 mei 2015 bevat een deel ervan.]

“Wat zal er gebeuren met personen die niet hebben gehoord van planetaire en persoonlijke ascentie?” Van de zeven en een half miljard mensen die op Aarde verblijven, heeft maar een betrekkelijk handvol mensen over ascentie gehoord. Het is niet nodig dat de massa weet dat de Aarde ascendeert om verder te gaan op haar gestage tred naar lichtere energievelden, en vele mensen die op goddelijke wijze leven zijn op een ascentiepad zonder dit te weten. We spreken over bewuste kennis – de mensheid weet op zielsniveau over de ascentie van de Aarde en personen weten op dat niveau of ze evolueren of niet. Mettertijd zal iedereen daar zich bewust zijn van planetaire en persoonlijke ascentie.

In onze vorige boodschap zeiden we dat de NRA – Nationale Geweer Associatie) – in de VS gevormd werd door de illuminati. We willen correct uitleggen dat het een van de vele lokale, nationale en internationale groepen is die om opbouwende redenen werd gevormd en door de illuminati werd geïnfiltreerd en onderworpen om hun kwaadaardige doeleinden te dienen. Ze hebben hetzelfde gedaan met ontwikkelingen die bedoeld waren om goed te doen, met name vaccins, landbouwmethoden, informatiebronnen en technologieën. Waar de illuminati ook de controle hebben overgenomen, hun invloed is snel tanende – de lage trilling van duistere intentie kan niet overleven in de lichtintensiteit die de Aarde nadert.

“Onze gespreksgroep heeft verschillende meningen over de Olympische Spelen in Zuid Korea. Zou Matthew zo vriendelijk willen zijn om ons het gezichtspunt van zijn station te geven?” Wij doen dit met plezier. Vanaf de aankomst tot het vertrek van mensen van deelnemende landen, schitterde de energie die uitstraalde van Pyeongchang als een zee van diamanten. De schittering kwam door de hoge trillingen van de buitengewone vervoering van de atleten vanwege hun deelname, de vreugde van de medaillewinnaars en het respect voor hun mededingers, de opwinding van de uitvoerenden bij de openings- en sluitingsceremonie, de bewondering en het ontzag van kijkers ter plekke en de televisiekijkers die energetisch waren verbonden met de spelen.

We vergeten niet dat de Olympische spelen van dit jaar, net als die daarvoor, weelderige uitgaven inhielden, die beter gebruikt hadden kunnen worden om alle burgers ten goede te komen. Echter, de trots om geselecteerd te worden om gastheer te zijn van de Spelen,  hun eigen uitstekende atleten en de productie van spectaculaire ceremonies verdient begrip, en de Spelen van dit jaar hadden een unieke nasleep. De energie van eerdere Spelen dreven naar een neutrale poel in het Universum; de energie die in Pyeongchang werd gegenereerd, vermengde zich met het meest intensieve licht in de geschreven geschiedenis van de Aarde.

Geliefde familie, lichtwezens in dit universum eren jullie vastberadenheid bij het assisteren van de mensen van de Aarde en ze steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!