Home > > Matthew Ward - 16 mei 2018

Matthew Ward - 16 mei 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we beginnen met een opmerking van een lezer over een onderwerp dat ook verschillende anderen bezighoudt: “In het verleden hebben de vredeshandreikingen van Noord-Korea nooit ergens toe geleid. De analisten die ik heb gehoord verwachten niet dat hier verandering in komt. Ik zou graag willen weten hoe Matthew hier tegenaan kijkt”. Analisten leiden de waarschijnlijke uitkomst van een situatie af door naar het verleden te kijken en millennia lang heeft dit gewerkt. Dit geldt nu echter niet meer. Alle gewoonten van de derde dichtheid die de mens altijd goed hebben gediend doen dit nu niet meer omdat het leren en de ervaringen om te groeien zijn achterhaald en dit omvat tevens het inschatten van een situatie op basis van het verleden. Over jullie hele wereld zweeft de verandering op de vleugels van steeds hoger wordende trillingen, en dit is nooit eerder in jullie vastgelegde geschiedenis voorgekomen.

De gesprekken over de hereniging van Noord- en Zuid-Korea zullen verder gaan, zij het met horten en stoten als het gaat om ego’s die naar voren treden, en families die tientallen jaren geleden van elkaar gescheiden zijn zullen worden herenigd. Vredesprocessen in alle gebieden waar conflicten heersen zullen in toenemende mate op gang komen – landen waar vele inwoners nog steeds met karmische lessen te maken hebben, zullen de achterhoede vormen in het beëindigen van strijd – en de geschiedenis zal naar het verleden worden teruggewezen, waar het hoort.

“Vraag Matthew alsjeblieft wat het terugtrekken van de Verenigde Staten uit de multinationale overeenkomst met Iran voor de veiligheid in de wereld betekent”. We hebben het gevoel dat de dreigende retoriek van Iran ruimte zal maken voor verstandige zielen in dat land, omdat de andere landen binnen de overeenkomst deze eerbiedigen en het mondiale respect voor de Verenigde Staten enorm veel minder is geworden. Maar als Iraanse conservatieven, die niet tot een compromis willen komen, ervoor kiezen om de ontwikkeling van nucleaire wapens te versnellen, dan zal dit een zinloos streven zijn. Aangezien de trillingen op de planeet zich blijven verhogen, zal al het nucleaire wapentuig worden vernietigd en geen gebruik meer worden gemaakt van kernenergie – beide zenden lage trillingen uit die niet kunnen bestaan in de astrale lagen waar de Aarde op afstevent.     

“Mijn vraag heeft te maken met de asteroïde Apophis, die de Aarde in 2029 en 2036 zou passeren.  Het traject van de asteroïde is gevolgd en hij zou met de Aarde in botsing komen. Ik heb echter ook van verschillende andere tijdlijnen/mogelijkheden gehoord. Vraag Matthew alsjeblieft om hierover iets te zeggen.” We hebben al eerder gesproken over dezelfde catastrofale voorspellingen van andere asteroïden, kometen, Nibiru en “Planeet X”. Ons antwoord blijft hetzelfde en dit zal elke keer zo zijn als andere op angst gebaseerde voorspellingen voorbijkomen: GEEN ENKEL hemellichaam zal met de Aarde in botsing komen. De bestemming van de Aarde is om terug te keren naar haar oorspronkelijke paradijselijke zelf.   

“Is het een normaal verschijnsel dat dieren elkaar doden om zichzelf te voeden? Of is dit pas door de invloed van de mens begonnen?” Toen de diersoorten die jullie kennen door de voorouderlijke beschavingen van de menselijke bevolking naar de planeet werden gebracht, waren alle diersoorten herbivoren en gedroegen ze zich vriendelijk tegenover elkaar – de leeuw en het lam die de krachtige en de zachtmoedige vertegenwoordigen, lagen naast elkaar. Alle dieren en mensen leefden vredig met en naast elkaar, waarbij op telepathisch niveau werd gecommuniceerd.  Toen maakten lage trillingen, die door de duistere krachten werden verspreid, dat angst-energie binnen kon dringen, minachting voor het dierlijk leven drong de psyche van de mens binnen, waardoor het roofdier-prooi instinct werd opgewekt; telepathische communicatie verdween uit het menselijk bewustzijn. Omdat de Aarde en haar bewoners zich verder blijven ontwikkelen, zullen alle diëten van de dieren plantaardige diëten worden, de mensheid zal eerbied hebben voor dierlijke zielen en deze met respect behandelen, waarna alle vormen van leven opnieuw op telepathisch niveau met elkaar zullen communiceren en in harmonie met elkaar zullen samenleven.            

“Leg ik de puzzelstukjes op de juiste manier in elkaar als ik zeg – leven we al onze levens op hetzelfde moment?” Ja, in het continuüm voltrekken ze zich allemaal tegelijkertijd, maar alleen in de hoogste trillings-lagen heeft elk mens een bewuste gewaarwording van alle andere levens, en dan niet tegelijkertijd. Het ervaren van elk van iemands leven op hetzelfde moment zou te vergelijken zijn met het bekijken van 1000 films op net zoveel schermen – het zou overweldigend zijn. Alle levens zijn op zielsniveau echter bekend – dat is wat het mogelijk maakt dat in regressie-sessies en readings informatie over vorige levens vrijkomt wanneer dit op een juiste manier wordt gedaan. En hoe meer je je ontwikkelt des te vaker je je op bewust niveau met anderen kunt verbinden in ervaringen die je nu ziet als deja-vu’s.  

“Kort geleden heb ik gelezen dat het aantal mensen met autisme in de jaren 80 1 op de 10.000 was en nu zou het 1 op de 68 zijn. Het aantal mensen met Alzheimer en geestelijke aftakeling lijkt ook enorm te zijn gestegen. Kan Matthew hier alsjeblieft iets over zeggen?” Bijna alle diagnoses van autisme zijn onjuist. De symptomen die deze jonge kinderen hebben, lijken op de symptomen van die zeldzame aandoening, zijn in het zielscontract gekozen en maken deel uit van de overeenkomst die vóór de geboorte is vastgelegd, maar worden veroorzaakt door gifstoffen in vaccinaties die de hersencellen danig beschadigen. We eren de medici die in rapporten op Internet en in klinische verslagen de gevaren van vaccinaties hebben gepubliceerd, die een veel groter lezerspubliek hebben en die als veel betrouwbaarder worden beschouwd dan onze talloze berichten die dezelfde waarschuwingen bevatten.  Het is inderdaad hartverwarmend om te zien dat steeds meer ouders luisteren naar de adviezen van die artsen en de inentingen dir routineus aan kinderen en peuters worden gegeven overslaan.

Nog iets over vaccins. De eerste vaccins werden met goede bedoelingen ontwikkeld, maar het duister zag in dat wat was bedoeld om ziekten te voorkomen, kon worden omgebogen naar iets wat ziekte juist kon bevorderen en dat is wat ze hebben gedaan. En terwijl de jaren verstreken, werden er talloze soorten vaccins bedacht om expres problemen te veroorzaken die deze vaccins juist zouden moeten voorkomen.

Hoewel genetische aanleg voor Alzheimer en andere vormen van dementie niet kunnen worden genegeerd, is de achteruitgang van mentale vermogens in hoge mate verergerd door chemicaliën in voedsel, meststoffen, pesticiden, geneesmiddelen, chemtrails en andere vervuiling in jullie lucht, water en bodem; en mensen wiens immuunsysteem verzwakt is, zijn aanzienlijk meer vatbaar dan degenen met een sterker immuunsysteem. Chemische stoffen zijn eveneens debet aan de diagnose ‘autistisch’ bij kinderen of dat nu wel of niet juist is.  

Kundige specialisten in de gezondheidszorg kunnen voedingsrijke diëten, de juiste supplementen en mentale oefeningen voorschrijven die de effecten van gifstoffen kunnen verminderen en sommige hersenschades zelfs kunnen omkeren. Hoger wordende trillingen zullen de symptomen van alle geestelijke en lichamelijke problemen verminderen, en uiteindelijk zal de beschaving een bewustzijnsstaat bereiken waarin geen enkele vorm van on-wel zijn bestaat.

“Weet Matthew waarom het onderzoek van de Speciale Onderzoeksraad al zo lang duurt? Zal het resulteren in het afzetten van Trump?” Volgens de toezichthouders van Nirvana op Aarde, leiden bevindingen naar steeds uitgebreidere gebieden dan de onderzoekers op voorhand hadden gedacht. Wanneer aan het einde van dit onderzoek alle bevindingen publiekelijk bekend worden gemaakt, zal de mensen die geen idee hebben hoe omvangrijk de financiële corruptie werkelijk is, een enorme verrassing te wachten staan. Er is geen bewijs dat Meneer Trump persoonlijk met wie dan ook in Rusland heeft samengespannen om de verkiezingen te winnen, dus een aftreden om die reden zou niet gegrond zijn. Zijn financiële handel en wandel en die van zijn afgevaardigden is een andere zaak. We zullen later zien of deze zullen worden ontdekt of dat dit onder het tapijt wordt geveegd om op die manier niet de onderhandelingspositie in belangrijke situaties als de vredesgesprekken met Noord Korea te ondermijnen.  

“Er schijnt een groeiend aantal internetgeruchten te zijn dat de huidige, wellicht eeuwenoude cabal ontmanteld wordt? Dat we ons in de donkerste uren bevinden van deze holocaust waar we nu in zitten (opgefokte, boze, lijdende, bange VS-burgers). Kan Matthew daar iets over zeggen?? Ik kies ervoor om het simpel te houden: spreek Licht, Vrede, Liefde, beschouw ze als trillingen rondom en in alles waar ik ben. Ik doe het liever zo dan te denken dat ik het op mondiaal niveau kan beïnvloeden.”  Lang voordat een geheime groep cabal werd genoemd, of Illuminati, de Elite, Schaduwregering, Nieuwe Wereldorde of een andere aanduiding, leefden de massa’s onder de controle van erkende groeperingen – Khazarianen, Vaticaanse hiërarchie, Vikingen, dynastieën in het Verre Oosten, Europese Koningshuizen – en “donkere uren” waren tijdens die eeuwen alom tegenwoordig.

Velen van jullie hebben in die tijden geleefd en ervoeren uitzonderlijke moeilijkheden, maar jullie herinneren je dat niet, dus de gebeurtenissen van vandaag lijken mogelijk op de donkerste uren, niet alleen voor mensen in de VS, maar over de hele wereld. Hoe turbulent de wereld ook mag lijken nu de beschaving wordt bevrijd uit lange, lange tijdperken van virtuele gevangenschap, toch is het zo dat alleen de cabal zich nu in haar donkerste uren bevindt: ze zijn furieus dat hun internationale netwerk ontmanteld wordt en ze vrezen wat er van hen zal worden als de rechtssystemen niet langer onder hun collectieve duimen zitten en ze rekenschap moeten afleggen voor hun misdaden tegen de mensheid.

Woorden in alle talen zijn, zoals al het andere dat bestaat, energie. Of ze nu uitgesproken, gehoord, gedacht, geschreven of gelezen worden, woorden zenden trillingen uit, en de trillingen van licht, vrede en liefde zijn een paar met de hoogste. Vriendelijkheid, compassie, generositeit, dankbaarheid, vergeving, goddelijkheid, eerlijkheid, hoop en optimisme zitten eveneens in een hoge frequentie. Het belang je woorden wijs te kiezen kan niet genoeg worden benadrukt - ze beïnvloeden veel, veel meer dan de ruimte direct om je heen. Via de universele wet van Aantrekking, of “gelijken trekken elkaar aan”, verbinden de vibraties van woorden zich met “gelijken” en verspreiden zich over jullie wereld. Woorden in hoge trillingsfrequenties vermengen zich met het licht, woorden van lage trilling worden in energie-stromen getrokken met duistere aanhangsels, en de uitstralingen van woorden intensiveren de bron waarvan ze deel uitmaken.

Een belangrijke factor in deze “woordenoorlog” is, bij wijze van spreken, de intentie, dat zijn eigen trillingen uitzendt. Wanneer je woorden als geweld, bedrog, gevangenschap, ontbering, catastrofe en andere gebruikt die pijnlijke en destructieve situaties met de intentie om te waarschuwen of te verlichten aangeven, dan domineren de hoge trillingen van die intentie. Wanneer deze zelfde woorden en welke andere dan ook gebruikt worden om angst te veroorzaken, dan zendt die intentie trillingen van de laagste soort uit.

Een geliefde ziel die recentelijk enkele van Gods gesprekken met mijn moeder las, schreef: “Matthew, ik hoop dat je niet denkt dat ik brutaal ben door je te vragen waarom je altijd zo formeel tegen je moeder praat en God nogal persoonlijk tegen haar praat. Het lijkt alsof het andersom zou moeten zijn.” Het is helemaal niet impertinent om te vragen en ik zal graag antwoorden, maar ik denk dat je hetgeen God mijn moeder vertelde veel interessanter zult vinden.

     Suzy: U klinkt anders wanneer U tegen me praat dan wanneer U tegen Celeste en David praat – het lijkt alsof U meer “gewoon” tegen mij praat dan tegen hen. Waarom is dat?

     God: Suzy, lieve ziel, Ik praat simpelweg tegen jou op de manier waarop jij denkt en praat en tegen hen op de manier waarop zij dat doen. Dat begrijp je niet, wel? Want je herinnert je wat Matthew je vertelde, dat telepathische communicatie een energie-overdracht is van de gedachten van de bron in jouw brein. En natuurlijk heeft hij gelijk, over zichzelf en alle anderen die met jou praten. Maar jij en Ik zijn Een en Hetzelfde, dus natuurlijk gebruiken we allebei jouw uitdrukkingen, jouw manier van denken en spreekstijl, jouw referentiekaders. Laat me hier een simpele vergelijking maken. Stel, je bent een schep chocolade ijs, anderen zijn kers, of vanille of karamel, sommigen sinaasappel-, limoen- of citroensorbet, en weer anderen zijn aarbeienijs of een bananensplit. Ik volg gewoon het voorbeeld van welke smaak de schep of portie ook is. (Stukje uit “En toen zei God… Toen zei ik… Toen zei Hij…”)

Dankjewel, Moeder. Religies hebben de ene na de andere paus, priester, heilige, engel en aartsengel tussen jou en God gezet, en sommige New Age groepen doen hetzelfde met tientallen zielen die ze Opgestegen Meesters noemen, dus is het natuurlijk om te denken dat wanneer God met je zou spreken, het op een sonore wijze zou gebeuren.

Nu dan, mijn formele toonzetting in deze berichten is passend, aangezien ik namens vele duizenden zielen in dit station spreek. In de dagelijkse gesprekjes met mijn moeder klinken we zoals elke liefhebbende moeder en zoon. We maken grapjes en lachen, we praten over familie, haar honden en andere zaken die voor ons van belang zijn, we bespreken onze verschillende gezichtspunten omtrent wereldzaken, en vaak herinner ik haar eraan om diep adem te halen of meer water te drinken.

Geliefde broeders en zusters, als een onscheidbaar deel van God ben je nimmer alleen, nooit wordt er niet van je gehouden, nooit zit je zonder goddelijke hulp. En altijd juichen verlichte zielen uit dit hele universum je toe, voorwaarts in jullie dienst aan het licht.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!