Home > > Matthew Ward - 11 februari 2020

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 11 februari 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. We betuigen onze diepe dankbaarheid aan de lichtwerker die gedurende 12 jaar de toegewijde moderator is geweest van onze berichtengroep en aan de eigenaar en het technisch personeel die de diensten van hun bedrijf hebben aangeboden toen Yahoo stopte met het hosten van groepen. Mijn moeder beschouwt al deze dierbare zielen als 'engelen op Aarde' – en dat zijn ze inderdaad!

Laten we het nu hebben over een heel andere kwestie: de bezorgdheid over het coronavirus. Dit laboratorium-ontworpen virus is krachtiger dan zijn voorgangers - vogelgriep, varkensgriep, N1H1 en SARS - maar het zal niet succesvoller zijn dan deze in het veroorzaken van een wereldwijde pandemie.

Buitenaardse vrijwilligers die te midden van jullie wonen, hebben de potentie van het coronavirus sterk gereduceerd, net als bij zijn voorgangers. Dus in plaats van voor miljoenen mensen, zelfs miljarden, dodelijk te zijn, zoals bedoeld was, zijn de symptomen van dit virus relatief mild. Vele duizenden hebben de ziekte opgelopen of hebben griepachtige verschijnselen, maar alleen personen met een ernstig verzwakt immuunsysteem worden dermate ziek dat ze niet kunnen herstellen.

Het in dat opzicht dwarsbomen van de inspanningen van de duistere zielen ontkent niet hun vrije wil - ze zouden nog steeds nieuwe virussen kunnen ontwerpen, opslaan en verspreiden. Echter nadat Ebola en AIDS in een bepaalde mate zo destructief en angst-oproepend waren als de Illuminati bedoelden, nam Gaia een beslissing op basis van haar eigen vrije wil: haar menselijke bevolking zou niet langer worden onderworpen aan massale ziekte en sterfte door ziekten die met dit doel zijn gecreëerd. Om haar keuze te eren, gaf God de vrijwilligers toestemming om alle toekomstige virussen zo onschadelijk mogelijk te maken.

De 'pandemische angst' in de media is een zelfde strategie als eerdere pogingen van de Illuminati om wereldwijd paniek en een groot aantal sterfgevallen te veroorzaken. Ze zijn vasthoudend en zetten in een wanhoopspoging alles op alles bij weer eenzelfde duivelse inspanning na de herhaalde mislukkingen van voorheen. Ze hebben de energie van angst nodig als brandstof, en hun nieuwste virus was bedoeld om daar voor lange tijd in te voorzien, maar angst en de mediahype zullen wegebben, net als bij de andere 'pandemieën'.

Toch dient de samenleving zich af te vragen: hoe kunnen virussen plotseling uit het niets opduiken? Jullie medische apparaat weet dat virussen niet eerst jaren lang in de lucht rondzweven voordat ze toeslaan, en de Illuminati weten dat hun volgelingen virussen uit opslageenheden halen en deze aan vaccins toevoegen of in oplossingen stoppen die worden gesproeid door laagvliegende vliegtuigen. Net als alle andere handelingen met een duistere intentie, zal ook dit doodbloeden.

Wat betreft verkiezingen in de Verenigde Staten, we zullen jullie vertellen wat we hebben waargenomen in het Aardse energieveld van potentieel. Energiestromen rond de kandidaten in alle staats- en nationale verkiezingen blijven grillige bewegingen ondergaan vanwege de trillingen die door elk van hen worden voortgebracht, waarbij de collectieve gedachten en gevoelens over dit alles blijven veranderen. De meeste energiestromen die in het begin al ijl waren, hebben terrein verloren, terwijl de kracht in anderen merkbaar is toegenomen. Sommige energiestromen die in het begin sterk waren, zijn verzwakt, en van alle stromingen die op dit moment sterk zijn, is er geen enkele die permanent is heeft kunnen doorgaan van een status van 'mogelijk' naar 'waarschijnlijk', wat voorafgaat aan het verkrijgen van het momentum dat kan leiden tot 'zekerheid'.

We zullen jullie vragen en opmerkingen over ascentie behandelen door informatie in eerdere berichten samen te vatten en verbindingen te leggen. Het is belangrijk om ascentie te begrijpen omdat dit het doel van elke ziel in elk leven is, maar we beweren op geen enkele manier dat onze kijk op de zaak andere opvattingen terzijde schuift.

Wij zien ascentie als een proces, een 'werk in uitvoering', dat bestaat uit ontelbare gebeurtenissen die zich op twee fronten afspelen. De reis van de Aarde naar steeds lichtere energielagen is planetaire ascentie; de vooruitgang of ontwikkeling van individuen in spiritueel en bewust gewaar-zijn is persoonlijke ascentie.

Dichtheid is eveneens van toepassing op deze twee verschillende niveaus. Hoewel het begrip dimensie vaak wordt gebruikt om dichtheid aan te geven, gebruiken we deze laatste term omdat het precies de massa of locatie van een fysieke entiteit en de evolutionaire status van een ziel definieert, terwijl dimensie naar een verscheidenheid in meetresultaat verwijst. En energie kent geen afbakeningen. Wij en andere boodschappers van het licht gebruiken alleen getallen om de ontwikkeling of achteruitgang van een ziel aan te geven , of de vooruitgang of regressie in de locatie van een fysieke massa.

Als voorbeeld van hoe die uiteen kunnen lopen: Gaia, de ziel die incarneerde als de planeet die nu Aarde wordt genoemd, en haar lichaam is ontstaan in een hoge vijfde dichtheid. Gaia heeft al die tijd haar evolutionaire status behouden terwijl haar lichaam zich in de niveaus naar beneden bewoog naar een diepe derde dichtheid vanwege de negativiteit die door de bruutheid van de mensen jegens elkaar en hun dieren werd gecreëerd.

Sommige gevorderde zielen hebben tijdens deze lange tijdperken op Aarde een lichaam aangenomen, maar de bevolking was zich niet bewust van die paar spiritueel en bewust ontwikkelde visionairs. Dat wil zeggen, persoonlijke ascentie is niet alleen voorbehouden aan deze tijd - het gebeurt al sinds dit universum werd bevolkt.

Ook zijn niet alle beschavingen die zich qua bewustzijn en op technologisch gebied hebben ontwikkeld spiritueel gezien gegroeid, en beschavingen in een diepe derde dichtheid hebben weinig of geen besef van die drie facetten van evolutie.

Gedurende de eonen dat de planeet gevangen zat in die diepten van dichtheid, gebruikte Gaia haar licht om al haar vormen van leven in leven te houden. Ongeveer tachtig jaar geleden, toen er voor de planeet zelf niet genoeg licht was om te overleven, riep Gaia om hulp. Onmiddellijk gaf God de beschavingen die wat betreft alle evolutionaire facetten zeer geavanceerd waren toestemming om enorme hoeveelheden licht op de Aarde te richten en zodoende de Aardas te stabiliseren zodat ze zichzelf geleidelijk aan kon herstellen.

Door de infusie van licht kon ze eveneens loskomen van haar ankerplaats en kon ze beginnen aan haar reis terug naar haar oorsprong. Sindsdien heeft ze een constante ascentie-beweging gevolgd, en aan het einde van jullie jaar 2012 heeft ze de energie van de derde dichtheid verlaten en is ze de vierde ingegaan.

Iedereen die op Aarde leeft, ascendeert locatie-gewijs met haar mee, en degenen die het licht absorberen dat voor iedereen beschikbaar is, verheffen zich eveneens wat betreft persoonlijke status. Licht is om twee redenen essentieel. Het stelt berichten van de ziel in staat om het bewustzijn te bereiken in de vorm van geweten, intuïtie, instinct, inspiratie en aspiraties, en het in acht nemen van deze berichten verhoogt spiritueel en bewust gewaar-zijn. En licht transformeert op koolstof gebaseerde cellen in een kristallijnen structuur die de levensvatbaarheid van het lichaam in de lichtere energielagen in stand houdt, lagen waar de Aarde zich naartoe beweegt.

Er is geen bepaalde manier om te weten of je cellen licht absorberen. Maar vriendelijk zijn voor mensen en dieren, voor alles open staan en een rustig geweten hebben zijn duidelijke aanwijzingen dat je goed op weg bent.

Nu dan, al sinds tijden die we ons niet meer kunnen heugen, hebben zielen contracten vastgelegd die bevatten wat ze in de volgende incarnatie willen ervaren, en die contracten worden onderdeel van overeenkomsten met andere zielen die deel wensen uit te maken van dit leven. De overeenkomsten bieden groeimogelijkheden voor alle deelnemers; degenen die zware omstandigheden veroorzaken, doen dit om hun eigen ervaring en die van anderen in evenwicht te brengen, zodat eenieder op de evolutionaire ladder een trede verder kan klimmen.

Veel zielen incarneren meerdere keren voordat ze een karmische les beheersen, zoals geduld, vrijgevigheid of eerlijkheid. Tijdens deze periode van versnelling, die in dit universum geen prioriteit heeft, kunnen zielen die op Aarde incarneren ervoor kiezen om al hun karmische lessen in één leven te voltooien, zodat ze naar de vierde dichtheidstoestand kunnen overgaan. Niet alleen zielen die vaak op de planeet hebben geleefd profiteren van deze unieke kans - zielen van andere beschavingen van derde dichtheid nemen daar eveneens een lichaam aan met dat doel.

Naast wederzijdse hulp van de andere deelnemers, aan overeenkomsten die vóór de geboorte zijn vastgelegd, hebben ze de beschikking over twee hulpbronnen. Vrijwilligers van geëvolueerde beschavingen die op Aarde zijn belichaamd om haar volkeren te helpen ontwaken en verder te gaan in spiritueel en bewust gewaar-zijn, en andere krachtige zielen helpen de zwakkere door vol liefde delen van hun zware lessen op zich te nemen zodat ze andere kunnen voltooien.

We voegen hieraan toe dat een groeiend aantal zielen met een gevorderde status in de beschaving incarneert. Wanneer de vrijwilligers terugkeren naar hun thuislanden, zullen ze levens op Aarde blijven kiezen om de mensen op hun evolutionaire pad te begeleiden.

Hoewel persoonlijke ascentie niet gebonden is aan planetaire ascentie, is er een sterke energetische verbinding. Overal op de koers van de Aarde heeft ze te maken gehad met energie-impulsen terwijl haar positie ten opzichte van andere planeten in jullie zonnestelsel verandert en de Zon reageert met energie-uitbarstingen en -schommelingen. Al deze astronomische activiteit creeert de hogere trillingen die invloed hebben op de hele mensheid.

Eén effect is het openen van harten en geesten van degenen die licht absorberen. Een ander effect is de uitvergroting van karakter en gedrag - "goed" wordt beter, "slecht" wordt slechter - en de reacties van het individu beïnvloeden de ascentie-status van dit individu dienovereenkomstig. Energieveranderingen hebben ook fysieke en emotionele effecten. In eerdere berichten hebben we begeleiding aangeboden om je gemakkelijker aan te kunnen passen aan de veranderingen die zich zullen voortzetten gedurende het ascentie-verloop van de Aarde. [berichten van 12 augustus 2014 en 20 november 2017 bevatten de meest uitgebreide informatie over symptomen en aanpassing.]

Alle mensen die het licht omarmen, zullen gedurende de levensduur die is vastgelegd in hun zielscontracten met de planeet ascenderen. Gedurende die tijd zullen ze keuzes blijven maken, misschien wat betreft relaties, werk, woonplaats, opleiding, dieet en reisbestemmingen; en kunnen ze het verlies van geliefde personen of dieren, successen en mislukkingen, vreugdevolle gelegenheden of financiële tegenslagen ervaren. Al deze en andere mogelijke gebeurtenissen zijn van persoonlijke betekenis.

Laten we nu alvast een glimp opvangen van komende gebeurtenissen die een wereldwijde impact zullen hebben. Lang verborgen waarheden zullen naar buiten komen. Oorlogvoering, culturele tradities waarin vrouwen worden onderworpen, oneerlijke wetten en onrechtvaardige rechtspraak, onmenselijke behandeling van dieren en de onconventionele ongelijkheid tussen arm en rijk zullen eindigen. Vrijwilligers van andere beschavingen die te midden van jullie wonen, zullen zichzelf bekend maken, een aantal van de vele bemanningen in jullie luchten zal landen, en iedereen zal jullie begroeten als de universele familieleden die jullie zijn.

Alles wat we hebben verteld, is de reden waarom we ascentie niet zien als een monumentale gebeurtenis die nog moet plaatsvinden, maar eerder de voortzetting van wat er al meer dan acht decennia met planeet Aarde gaande is en met de talloze zielen in de universele geschiedenis. En wanneer de volkeren van de Aarde weer in de volheid van het Gouden Tijdperk leven, zullen zij en ook Gaia hun persoonlijke ascentie-reis voortzetten totdat ze terugkeren naar hun Oorsprong in de Schepper.

Lieve zusters en broeders, jullie worden geëerd en er wordt onvoorwaardelijk van jullie gehouden door lichtwezens in dit universum.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!